EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.04.15.
4300/418-2/2019
Sacifa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8719 Böhönye, Rákóczi u. 46/1.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR FMr. 2-4. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Sacifa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (cím: 8719 Böhönye, Rákóczi u. 46/1., adószám: 11234528-2-14, EUTR technikai azonosító: AA0129800) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Nem