EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.04.15.
4300/626-2/2019
Jeszenszky Zoltán
7775 Magyarbóly, Dózsa György utca 9.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél 2018. dec. 31-et követőem az EUTR vhr. 9-11. §-ainak megfelelő tartalmú szállítójegyet használt a faanyag (tűzifa) szállításához. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR FMr. 2-4. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Jeszenszky Zoltán egyéni vállalkozó-t (székhely:  7775 Magyarbóly Dózsa György utca 9, adószám: 60403698122, technikai azonosító: AA5845608) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Nem