EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.04.12.
4300/389-3/2019
ÉSZAKERDŐ Erdőgazdálkodási Zrt.
3525 Miskolc, Deák Ferenc tér 1.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az egynél több szállítás egy szállítójegyen történt dokumentálásával, valamint a szállítás megkezdése után történt szállítójegy kiállítással az Ügyfél megsértette az EUTR FMr. 2-4. §-aival előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR vhr. 9-11. §; EUTR FMr. 2-4. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 3525 Miskolc, Deák Ferenc tér l.; EUTR technikai azonosító szám: AA0002844) (a továbbiakban: Ügyfél) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére alkalmas korrekciós intézkedések megtételére szólítom fel:
- ennek keretében kötelezem
i. az ellenőrzés megállapításainál felsorolt hiányosságok és hibák jövőbeni kiküszöböléséhez szükséges eljárási-, nyomonkövetési- és kockázatcsökkentési intézkedések megtételére, továbbá
ii. az Ügyfél kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének, illetve nyomon követhetőségi eljárásához kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: DDS) ezen intézkedésekkel történő kiegészítésére;
- azzal, hogy a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéséről jelen határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül köteles értesíteni.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Nem