EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.04.12.
4300/482-3/2019
Füles József
2225 Üllő, Állomás u. 18.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy az Ügyfél a telephelyen tárolt és az általa forgalmazott faanyaggal kapcsolatban olyan nyilvántartást nem vezet, amely megfelel az EUTR rendelet 5. cikkében előírtaknak. Az Ügyfél az ellenőrzés során a telephelyén nem tudta bemutatni az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti, erdei faválasztékainak 2019. év első napja szerinti nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban, így annak hiányát kellett megállapítanom. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválaszték (tűzifa) szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Füles József egyéni vállalkozót (2225 Üllő, Állomás u. 18; technikai azonosítószám: AA0043119, adószám: 50650356-2-33) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem;
2. kötelezem, hogy az indokoló részben feltárt hiányosságokat szüntesse meg és
- hozza létre a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást és az ahhoz kapcsolódó naprakész dokumentációs rendszerét, amely tartalmazza az Ügyfél által 2019. 01. 01-től vásárolt és értékesített/forgalomba hozott fatermékekről, azok eladóiról, illetve a vevőkről vezetett nyilvántartásait, valamint a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 58/2017. (XII. 18.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR FMr.) 8. § (1) bekezdésében előírtak szerinti a nyilvántartás mértékegységének (tárolás, feldolgozás, ill. értékesítés során történő) változása esetén az egyes mértékegységek közötti átváltás, ill. az egyes fatermékek közötti átminősítés alapelveit, átváltó számait tartalmazó dokumentumot,
- leltározza fel és rögzítse a nyilvántartásában az Ügyfél erdei faválasztékai - jelen határozat kézhezvételének napjára (fordulónap) vonatkozó - készletadatait fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban 
és a fenti dokumentumokat a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül küldje meg másolatban.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Nem