EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.03.29.
4300/329-6/2019
Lakatos Dávid
3770 Sajószentpéter, Gedely u. 29.
Igen

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Jogerős/végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés EUTR regisztrációra. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése. Szállítójármű használatának korlátozása.

Megállapítások: Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  a faanyag szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél illegális fakitermelésből származónak minősülő fatermék forgalomba hozatalával megszegte az EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés szerinti tilalmat. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §; EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Lakatos Dávidot (cím:3770 Sajószentpéter, Gedely u. 29.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt,  
1. 100 000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
2. kötelezem, hogy amennyiben faanyag kereskedelmi lánchoz kapcsolódó tevékenységet kíván végezni, a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követően tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.
3. Az Ügyfél fatermékkel kapcsolatos faanyag kereskedelmi lánc tevékenységének végzését (beszerzés-értékesítés-szállítás) felfüggesztem, a fatermék reklámozását pedig megtiltom 
- a 2. pont alapján a technikai azonosító szám megszerzéséig, 
- a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig és hatóságom részére történő megküldéséig,
-  erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig, valamint
4. Az Ügyfél tulajdonában illetve üzemeltetésében lévő LRZ-229 forgalmi rendszámú IVECO gyártmányú 35 C 13 típusú gépjármű faanyag kereskedelmi lánc tevékenység keretében történő Ügyfél általi használatát, illetve használatba adását a 2. és 3. pontokban foglalt feltételek teljesítéséig megtiltom.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Nem