EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.03.13.
4300/118-2/2019
UNYI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhely: 2721 Pilis, Homoki utca 13.; telephely: 2721 Pilis Kossuth L. utca 1025/107.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Jogerős/végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél nem tudta bemutatni a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének leírását, azzal nem rendelkezett, ezzel az Ügyfél megsérette a nyomon követhetőségre előírt szabályokat. Az EUTR FMr. 8. § (4) bekezdésben előírt tárolási és nyilvántartási feltételek nem valósultak meg. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR FMr. 2-4. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. Az Ügyfél a tűzifát tömegre is értékesítette, azonban a érintett szállítójegyeken nem került feltüntetésre a tömegmérés helye és a mérlegen elhelyezett törvényes tanusító jel vagy hitelesítési bizonyítvány azonosítója, ill. a szállítójegyekhez nem kerültek csatolásra a mérlegelési jegyek, ezzel megszegte a szállítási és felhasználási rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, EUTR Korm.r. 3. § (2) bekezdés; Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés; EUTR FMr. 4. § (2) bekezdés; Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §; EUTR FMr. 7. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 4. § (2) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva UNYI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2721 Pilis,  Homoki utca 13.; telephely: 2721 Pilis Kossuth L. utca 1025/107.; adószám: 23883655-2-13, technikai azonosító: AA5922424) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
figyelmeztetésben részesítem. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Nem