EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.03.05.
4300/381-2/2019
EAST COMPLEX Kft.
1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 29 A. ép. Fsz. 1.
Igen

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Jogerős/végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Működés megtiltása.

Megállapítások: Az Ügyfél hatóságom egyetlen felszólítására nem válaszolt, együttműködésének hiánya miatt az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában előírt nyomon követési nyilvántartások hiányát kellett megállapítanom.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pontja

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az EAST COMPLEX Kft.-t (székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 29 A. ép. fszt. 1.; adószám: 25518982-2-41; EUTR technikai azonosító szám: AA5864687) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1.    figyelmeztetésben részesítem.
2.  Az Ügyfél faanyag kereskedelmi láncot érintő működését megtiltom, az újbóli működést a – Tyukod 53 A erdőtervi jelű erdőrészlet véghasználatára az erdőgazdálkodó által kiállított AA0156689 és AA0156693 sorszámú műveleti lapok szerinti fakitermelés során kitermelt – fára és fatermékre vonatkozó nyomon követési nyilvántartás hatóságomhoz történő megküldéséhez kötöm.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Nem