EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.02.18.
4300/186-2/2019
Horváth Tamás
8896 Pusztaszentlászló, Ady utca 7.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Jogerős/végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR vhr. 9-11. §; EUTR FMr. 7. § (2) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Horváth Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 8896 Pusztaszentlászló, Ady utca 7.; EUTR technikai azonosító szám: AA1324190; adószám: 64664235-2-40) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül teljes körűen tegyen eleget, különös tekintettel az Ügyfél által végzett és egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő „Fa, építési anyag ügynöki nagykereskedelme” tevékenységének hatóságom felé történő bejelentésére.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -