Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Tervhez (ITNET) igazodó, komplex terv, amely a teljes élelmiszerláncra kiterjedően magába foglalja mind a létesítmény- mind pedig a termékellenőrzési éves terveket.

Az Országos Főállatorvos által az ÉFHÁT/22/2015. számú utasítással elrendelésre került a 2015. évi  Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv, amely 2015. április 1. - 2016. március 31. közötti időszakra vonatkozóan tartalmazza az élelmiszerlánc felügyeleti szerv ellenőrzési és mintavételi feladatait. 

A tervezek készítése kockázat alapon történik, amely során központi és területi szintű tervezést különböztetünk meg. A központi szint feladata általánosságban a kockázat alapú tervezési rendszer kidolgozása, működtetése, felügyelet, a különböző kockázati tényezők, azok súlyozásának, a számolási algoritmusoknak a felügyelete. A területi szint feladata pedig a saját szakmai és ellenőrzési tapasztalatai segítségével optimalizálni a rendszer működését, azaz az általuk gyűjtött adatokkal és a csak helyi szinten keletkező információkkal segítve a hatékony tervezést és felügyeletet.

A kockázat alapú ellenőrzés tervezés során kétféle ellenőrzés-típust különböztetünk meg: a létesítmény-ellenőrzés (folyamatellenőrzés) és a mintavételek (termékellenőrzés) egymásba fonódó rendszerét.

A tervezési folyamat sajátosságait követve az éves Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv egy folyamatosan futó, évről évre megújuló terv, amely jelenleg négy fő részre tagolódik. Az első rész az Élelmiszerlánc Mintavételi Terv, amely a termékellenőrzéseket tartalmazza, a második csoportban a Tevékenység-ellenőrzési Tervek találhatók, a harmadik rész pedig a Speciális Terveket tartalmazza. A negyedik rész egy teljesen új eleme a felügyeleti tervnek, ide azok a Kiemelt mintavételi  projektek tartoznak, amelyek az egyes kiemelt kockázatcsökkentési célokon belül nemcsak a mintavételeket, hanem a kezelni kívánt veszélyhez kapcsolódóan az összes szükséges intézkedés (ellenőrzés, kommunikáció, stb.) tervezését és végrehajtását is magukba foglalják. 

További újdonság az is, hogy a Tevékenység-ellenőrzési Tervek közül az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Létesítmény Ellenőrzési Terv elkészítése során hálózatelemzés alkalmazásával is lettek egységek kijelölve.

Az Élelmiszerlánc Mintavételi Terv keretében 2015-ben több mint 60 000 mintavétel került kiírásra, amelynek közel 60%-át a Mikrobiológiai Vizsgálati Program, a Zöldség-gyümölcs Ellenőrzési Terv, a Reziduum-Toxikológiai Ellenőrzési Terv és a Talajvédelmi Információs Monitoring teszi ki.

Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv részletes tervei az alábbiak:

 

1. Élelmiszerlánc Mintavételi Terv (Termékellenőrzés)

   1.1. Termésnövelő anyag és EK műtrágya ellenőrzési terv

   1.2. Talajvédelmi Információs Monitoring (TIM)

   1.3. Növényvédőszer ellenőrzési terv

   1.4 Zöldség-gyümölcs belföldi ellenőrzési terv

   1.5. Földrajzi árujelzők (zöldség-gyümölcs) ellenőrzési terv

   1.6. Adalékanyag ellenőrzési terv

   1.7. Élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok (FCM) ellenőrzési terv

   1.8. Entomológiai és gomba ellenőrző vizsgálati program

   1.9. GMO ellenőrzési terv

   1.10. Ivóvíz ellenőrzési terv

   1.11. Kémiai biztonsági ellenőrzési terv

   1.12. Mikrobiológiai vizsgálati program

   1.13. Minőségellenőrzési terv

   1.14. Növényvédőszer-maradék mintavételi terv

   1.15. Radioanalitikai vizsgálati program

   1.16. Reziduum-toxikológiai ellenőrzési terv

   1.17. Takarmány ellenőrzési terv

   1.18. Tisztító- és fertőtlenítőszer ellenőrző vizsgálati program

   1.19. Antibiotikum-rezisztencia ellenőrzési terv

   1.20. Állatgyógyászati gyógyszer és oltóanyag piacfelügyeleti mintavételi terv

   1.21. Speciális ellenőrzési tervek

2. Tevékenység-ellenőrzési Tervek

   2.1.Talajvédelmi Tevékenység-ellenőrzési Terv

   2.2 Növényvédelmi Tevékenység-ellenőrzési terv

   2.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Létesítmény Ellenőrzési Terv

   2.4. Agrárkörnyezet-védelmi Tevékenység-ellenőrzési Terv

   2.5. KM Ellenőrzési Terv

   2.6. Vadászatra Jogosultak és Halászatra Jogosultak Ellenőrzési Terve

   2.7. Borászati Termékek és Alkoholos Italok Tevékenység Ellenőrzési Terv

3. Speciális tervek

   3.1. Növény-egészségügyi Ellenőrzési Terv

   3.2 Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Éves Feladatterv (szöveges)

   3.3 Borászati és Alkoholos Italok Ellenőrzési Terve

   3.4. Kiemelt Ellenőrzések Terve

   3.5. Járványügyi Monitoring Terv

      3.5.1. TSE monitoring terv

      3.5.2. Aujeszky-betegség elleni országos mentesítési terv

      3.5.3. Bluetongue monitoring program

      3.5.4. Brucella melitensis monitoring program

      3.5.5. Klasszikus sertéspestis monitoring program

      3.5.6. Magas patogenitású madárinfluenza monitoring program 

      3.5.7. Salmonella gyérítési program

      3.5.8. Rókák orális immunizálási programja

      3.5.9. Egyéb fertőző állatbetegségek ellenőrzési programja

      3.5.10. Halbetegségek monitoring programja

   3.6. Állategészségügyi Határállomási Mintavételi Terv

   3.7. Élőállat-szállítmányok Állatvédelmi Ellenőrzése

4. Kiemelt mintavételi projektek

   4.1. GMO projekt

   4.2. A szalmonella okozta veszélyek csökkentése a Gallus gallus     tenyészállományok fertőzöttségi arányának csökkentése révén

   4.3. Védekezési stratégia kidolgozása és végrehajtása a Campylobacter fajok által okozott humán megbetegedések számának csökkentésére

   4.4. Radioanalitika projekt

   4.5. Fa-csomagolóanyagok és nem vizsgálatköteles egyéb nyersfa termékek kockázat alapú, növény-egészségügyi ellenőrzése

   4.6. Termésnövelő anyagok és EK-műtrágyák ellenőrzése

   4.7. Parazitológiai (Trichinella, Echinococcus) projekt