Gazdálkodási naplóval kapcsolatos gyakran ismételt kérdések


 

 • A Gazdálkodási Naplót honnan lehet letölteni?

  A gazdálkodási napló folyamatos vezetésre alkalmas nyomtatványát a NÉBIH honlapján találja.

  A gazdálkodási napló beküldendő változatát (Web-GN), az elektronikus nyomtatványokat és a beküldést segítő információkat a NÉBIH honlapján találja.

 • Kinek kell gazdálkodási naplót vezetnie?

  A gazdálkodási naplót az alábbi támogatási programok esetén kell vezetni:

  1. agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG)
  2. ökológiai gazdálkodás támogatása (ÖKO)
  3. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramja
  4. NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
  5. kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken (THÉT)
  6. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (KAT)
  7. élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
  8. vízvédelmi beruházás C és D célterület
  9. a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
  10. az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet
  11. trágyatároló építése támogatás
  12. a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
  13. kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztésfejlesztése támogatás
  14. kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével támogatás
  15. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet
  16. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet
  17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

  Emellett a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet által előírt nyilvántartás vezetésére is alkalmas, amennyiben a gazdálkodó ezt a formanyomtatványt választja erre a célra.

 • Kell-e meghatalmazást beküldenem, ha nem a saját ügyfélkapumról küldöm el a gazdálkodási naplót?

  A NÉBIH számára nem kell meghatalmazást beküldeni, ez a meghatalmazott és a meghatalmazó személyes ügye, ezt hivatalunk nem vizsgálja. Az a lényeges, hogy a nyomtatványon annak a neve és adatai szerepeljenek, aki gazdálkodási napló benyújtásra kötelezett. 

 • Kinek kell gazdálkodási naplót (web-GN) beküldenie?

  A gazdálkodási napló pályázati felhívásokban meghatározott adattartalmát (Web-GN) az alábbi támogatási programok esetén kell elektronikusan ügyfélkapun keresztül beküldeni a NÉBIH részére:

  1. agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG)
  2. ökológiai gazdálkodás támogatása (ÖKO)
  3. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramja
  4. NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
  5. kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken (THÉT)
  6. Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
  Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások: tartós zöldugar telepítés, gyeptelepítés, méhlegelő telepítés
 • Mikor kell a gazdálkodási naplót beküldeni?

  A gazdálkodási naplót január 1. és január 31. között kell beküldeni. A határidő jogvesztő, azaz január 31. 24.00 óra után nincs lehetőség az adatszolgáltatás pótlására.
 • A GN02, GN03, GN04, GN05 lapokon a MePAR blokkazonosító megadásánál 2016 év szerepel, hogyan kell helyesen kitölteni?

  Ennek azaz oka, hogy az AKG és ÖKO támogatásoknál a kötelezettségvállalási időszak 2016-ban kezdődött. Ide az akkori blokkazonosítót kell beírni, és csak abban az esetben kell kitölteni az 1. illetve 2. változás mezőket, ha a kötelezettség vállalási időszak alatt az eredeti MePAR blokkazonosító megváltozik.

  Mivel egy nyomtatvány kezeli az összes támogatásnál benyújtandó gazdálkodási naplót, ezért az egyéves támogatásoknál (NATURA 2000, THÉT) és a 2017-ben indult AKG támogatás esetén is a fentiek szerint kell kitölteni, azaz a 2016-os blokkazonosítót kell beírni, és az esetleges változásokat dokumentálni.
 • Az XML formátumban elmentett tavalyi gazdálkodási napló nyomtatványba töltésekor a dátumot nem jeleníti meg helyesen, mi a teendő?

  XML betöltéskor még a betöltés előtt az xml fájlban kell átírni a 2016-ot 2017-re. A 0A0001B0001AA Közös azonosítót kell keresni. Ennek az új értéke lesz 2017. Magát az xml fájlt egy sima jegyzettömbben meg lehet nyitni és szerkeszteni ezt az egy értéket.
 • Hogyan lehet a hasznosítási kód listában keresni?

  A hasznosítási kód listában keresésénél a kódra lehet rákeresni, mivel az csak NAGYBETŰT és számot tartalmaz, ezért nagybetűt kell beírni a kereséshez. Például az ültetvény kódok esetén a nagy Ü lenyomására ugrik a listában a megfelelő helyre.
 • A szervestrágyával kijuttatott hatóanyag mennyiséget hogyan kell megadni?

  A web-GN GN02; GN04 lapoknál rögzítendő „szervestrágya kijuttatott hatóanyagok (kg/ha)” oszlopba a kijuttatott szervestrágya teljes hatóanyagtartalmát kell feltüntetni. A tápanyag-gazdálkodási terv készítése során, mivel a szervestrágya tápanyag-tartalmának csak egy része válik felvehetővé a növény számára az első évben, ezért számolni kell a hasznosulással, azaz csak 40%-ot kell figyelembe venni.
 • Az ősszel kijuttatott hatóanyagot hogyan kell feltüntetni?

  A trágyázás növényre vonatkozik, a web-GN-ben azonban a tárgyidőszak összes tevékenységét jelenteni kell, ezért az őszi vetésű növények alá kijuttatott trágyát már a következő évi főnövény hasznosítási kódjával külön sorban kell megadni. Mivel még nem került sor támogatási kérelem beadására a 2018. évi főnövényre, ezért nem ismert a kérelem szerinti táblasorszám, ekkor ideiglenes táblasorszámmal kell jelölni a területet. Ez a következő évi főnövény a tárgyév szeptember 30-ig elkészített tápanyag-gazdálkodási tervben szerepel, amelyet majd a következő évi web-GN-ben kell rögzíteni a TAGT lapon.
 • A tápanyag-gazdálkodási terv rögzítésekor, ha két módszert kell bejelölni, hibaüzenetet ad a nyomtatvány, mi a teendő?

  Két módszert csak ültetvény tematikus előíráscsoportok esetén lehet megadni, mert az előírások szerint levélanalízissel is ki kell egészíteni a tápanyag-gazdálkodási terv alapját képező vizsgálatokat. Ültetvény tematikus előíráscsoport megadása esetén csak figyelmeztető hibát (sárga jelzésű) ad a nyomtatvány, így beküldhető a gazdálkodási napló. A többi tematikus előíráscsoport esetén súlyos hibaként (kék jelzésű) jelzi az űrlap két módszer megadását, és nem küldhető be a gazdálkodási napló.
 • Be kell-e jelölni a 12% lejtőt, ha csak a MePAR blokk egy részét érinti a kötelezettség?

  A kötelezettségek lehatárolása eltérő lehet. A kötelezettségeket a MePAR fizikai blokk alapján kell rögzíteni függetlenül attól, hogy a kötelezettségek lehatárolása foltszerű vagy egész blokkra terjed ki.
 • Bérlegeltetés esetén ki kell-e az állatállományra vonatkozó lapokat tölteni?

  A bérlegeltetés vezetésére a GN08 adatlapon kerül sor, a bérlegeltetett állatokat nem kell sem a GN14, sem GN15 adatlapokra felvezetni.
 • A gyűjtőcsomagokban forgalmazott növényvédő szereket hogyan kell rögzíteni a GN10 lapon?

  A gyűjtőcsomagok kereskedelmi megfontolásból összeállított, egyenként engedélyezett növényvédő szerek együtt értékesített változatai. A gyűjtőcsomagban szereplő termékekre külön van megállapítva a dózis, illetve nem is feltétlenül egy permetezés keretén belül kerülnek felhasználásra. Ennek megfelelően a GN10 lapon a gyűjtőcsomagban szereplő egyes növényvédő szereket külön kell rögzíteni.
 • A tápanyag-gazdálkodási tervet is be kell-e nyújtani elektronikusan a NÉBIH-nek?

  Amennyiben agrár-környezetgazdálkodási vagy ökológiai gazdálkodás támogatása kifizetésben részesül, akkor a tápanyag-gazdálkodási tervet is be kell nyújtani elektronikusan. A tápanyag-gazdálkodási terv az elektronikusan benyújtandó gazdálkodási napló nyomtatvány részét képezi, így az arra vonatkozó adatlapot is ki kell tölteni. A tápanyag-gazdálkodási tervet mindig az előző évre vonatkozóan kell beküldeni.

 • A letöltött Web-GN nem tartalmazza az összes adatlapot, csak az alapadatokat és a tápanyag-gazdálkodási adatlapot?

  A Gazdálkodási Napló kötelezően beküldendő adatait a pályázati felhívások tartalmazzák. Ennek alapján a szoftver is csak ezeket az adatokat tartalmazza, és csak ezeket az adatlapokat kell feltölteni, tehát nem a teljes Gazdálkodási Naplót. A nyilvántartás vezetésére alkalmas teljes gazdálkodási naplót (Excel formátumban) a NÉBIH honlapjáról le lehet letölteni.

 • Ha téves adat került a feltöltött Gazdálkodási Naplóba, be lehet-e küldeni módosítás után újra?

  A benyújtásra nyitva álló határidőn belül természetesen módosíthatók az adatok. Ebben az esetben azonban ismételten a teljes gazdálkodási naplót fel kell tölteni, nemcsak a módosított adatokat/adatlapokat.

 • Gazdálkodási Napló feltöltésénél a program letöltése után az ANYK nem találja a nyomtatványokat. Mi a teendő?

  Ha telepítetésre került a Java környezet, majd az ÁNYK keretprogram és végül letöltésre kerültek a nyomtatványok is, akkor ez utóbbiakat is lehet már telepíteni. Ez a „.jar” kiterjesztésű fájlokra dupla kattintással tehető meg.

  Ugyanígy lehet a súgó fájlokat is telepíteni. Ezután már elérhetőek a nyomtatványok a keretprogramból.

 • A Web-GN a kitöltése során kétféle hibaüzenetet küld. Mi a különbség a kettő között?

  Ha valamelyik cella nincs kitöltve, a szoftver kék és sárga jelzésű hibaüzenetet küld.

  A kék jelzésű hibaüzenet a kötelezően kitöltendő mezőkre figyelmeztet, melyek kitöltése nélkül nem menthető el és küldhető be a gazdálkodási napló. Kék üzenet esetén el kell olvasni a hibaüzenetet és a felsorolt mezők között kell megtalálni azt, amelyik nem lett kitöltve, ugyanis a szoftver az összes kitöltendő mezőt felsorolja ez esetben, nem csak azt, amelyiket hibaként észleli.

  A sárga jelzésű üzenetek csak figyelmeztető jellegűek, ettől a betöltött adatok menthetők. Sárga figyelmeztető üzenet esetében az OK gomb lenyomásával tovább lehet lépni a következő mezőre.