Egyéb erdészeti hirdetmények Egyéb erdészeti hirdetmények

Tájékoztató erdőterv módosítási kérelemről
2019. március 12.

Tájékoztató erdőterv módosítási kérelemről

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztálya (a továbbiakban: erdészeti hatóság) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 43. § (1) bekezdés b) pontja alapján ezúton tájékoztatja az érdekelteket, hogy Rigó Klára (9225 Dunakiliti, Kossuth u. 12.) kérelmére tájékoztatásunk mellékletében felsorolt erdőterületek vonatkozásában, erdőterv módosítása tárgyában eljárás van folyamatban.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Közleménye a SO-04G/ERD/290-2/2019. számú döntés véglegessé válásáról
2019. február 20.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Közleménye a SO-04G/ERD/290-2/2019. számú döntés véglegessé válásáról

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztálya az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 89. § (4) bekezdése alapján közhírré teszi, hogy a 2019. január 14-én kelt SO-04G/ERD/290-2/2019. számú döntése - amelyet több mint ötven ügyfél részvételével zajló eljárásban hozott - véglegessé vált.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Közleménye a SO-04G/ERD/284-2/2019. számú döntés véglegessé válásáról
2019. február 20.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Közleménye a SO-04G/ERD/284-2/2019. számú döntés véglegessé válásáról

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Közleménye a SO-04G/ERD/263-2/2019. számú döntés véglegessé válásáról
2019. február 20.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Közleménye a SO-04G/ERD/263-2/2019. számú döntés véglegessé válásáról