Vissza

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről
2018. november 7.

A járási hivatal elvégzi a kiszállítás előtt lévő palánta tételek minősítését, amennyiben azt a palántatermesztő üzem kéri. A minősítő okirata igazolja a palánta minősítéskori állapotát, felhasználható minőségvita esetén.

A minősítés célja

Előfordul, hogy a palántanevelő üzemből már elszállított palántát a vevő megreklamálja, mert a kiültetés előtt vagy után probléma adódott, amelyet a palántának tud be. Például: a palánta nem indult megfelelően, elfonnyadt, elszáradt, megbetegedett, vagy deformált levelet, virágot, termést hozott, stb. Utólag nehéz kideríteni, hogy a palántatermesztő vagy a vevő hibájából következett-e be a baj. A helyzet tisztázásához - ha ezt a felek kölcsönösen elfogadják - igénybe vehető a járási hivatal által kitöltött minősítő lap.

A palántaminősítés értéke, hogy egy hozzáértő, de pártatlan „szem” (a felügyelő) rögzíti, írja le a palánta kiszállítás kori (vagy azt közvetlenül megelőző) állapotát. A minősítés befejeztével a felügyelő a minősítő lapot a jegyzőkönyv mellékleteként a termesztőnél hagyja további felhasználás céljából.

Az ellenőrzés alkalmával természetesen a fiatalabb palántákat is vizsgálja a felügyelő, tapasztalatait a jegyzőkönyvben írja le, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket.

A minősítés módszere

A minőség leírása a Nébih által átadott egységes paraméter-táblázat alapján történik, amely különböző kódokat kapcsol a palántatétel különböző mértékű begyökerezettségéhez, levélszínéhez, fajtatisztaságához, egyöntetűségéhez, fejlettségéhez, károsítóktól való mentességéhez, és épségéhez-mechanikai sérüléséhez, valamint rögzíti a kifejlett levelek számát. 

A felügyelő minden részletre kiterjedően megvizsgálja az adott tételt, és az általa látott tényeket lejegyzi. A fenti paraméter-táblázat segítségével pontos és egymással is összehasonlítható megállapításokat képes tenni a különböző palántatételekre.

A minősítő lap megjegyzés rovatában írhatók le azok a jegyek, amelyeket a táblázat nem tartalmaz.

A minősítés feltétele

A minősítés akkor végezhető el, ha az engedélyes zöldségpalánta-termesztő a betervezett ellenőrzés napjára előkészíti a Zöldségpalánta minősítő lapot, amely a kitöltetlen minősítő lapok sokszorosításából és fejlécük kitöltéséből áll. A fejléc tartalmazza a faj, fajta, tételszám, tétel helye adatokat.

A minősítő lap a itt közvetlenül is elérhető.

A palántaminősítés csak akkor végezhető el, ha a palántatételek egyértelműen beazonosíthatók és nyomon követhetők. Emiatt feltétlenül szükséges az üzem nyilvántartásával megegyező egyedi tételszám és a nevelés helyének (ház, hajó száma, stb.) megadása.

A minősítés részletei

A palánták minősítését a kiszállítás előtt pár nappal kell elvégezni, ezért a felügyelő csak a kiszállítás előtt nem több mint 1 héttel lévő, fejlett palántákat minősíti.

A járási hivatal általában havi, kéthavi gyakorisággal tudja elvégezni a minősítést egy-egy üzemben, így minden tétel minősítésére nincs lehetőség.

A zöldségpalánta-minősítés jogszabályban nem előírt tevékenység és nem kötelező a tagállamokban. A minősítést a magyar hatóságok a jogszabály alapján végzett ellenőrzés alkalmával, szolgáltatásként végzik, amelyért jelenleg a jogszabályban meghatározott szemledíjon felüli összeget nem vetnek ki.

Kérjük a zöldségpalánta termesztő üzemeket, hogy töltsék le és megfelelő számban sokszorosítsák a minősítő lapot, és a fejléc értelemszerű kitöltésével segítsék elő, hogy a felügyelő a munkáját hatékonyan végezhesse.

Szíveskedjenek a nyomon követhetőség érdekében megadni a palánta faját, fajtáját, a nyilvántartásban rögzített tételszámát és nevelés alatti helyének azonosítóját.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a nem nyomon követhető palánta minősítő lapja nem bizonyíték egy esetleges peres ügyben.

Palánta: árutermő növény termesztéséhez alapanyagul szolgáló magról nevelt fiatal növény, beleértve az oltott növényt, valamint a dughagymát, a fiókhagymát és a gyökértörzset.
Üzem: természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely zöldségpalántát hivatásszerűen előállít, tárol, kezel vagy forgalomba hoz.
Zöldségnövény: a Rendelet értelmezésében a zöldségnövény valamint a gyógy- és fűszernövény
Tétel: meghatározott számú homogén összetételű és azonos származású árut jelölő szaporítóanyag-mennyiség
Növénytermesztési hatóság: tevékenység helye szerinti járási hivatal és/vagy Nébih
Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet
Díjszabás rendelet: A Nemzeti élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei Kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet.Friss hírek

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében
2019. május 22, szerda

Változások az erdészeti szaporítóanyag-felügyelet szervezetében

GM-petúniák egyesített európai jegyzéke – 2018.10.24.
2019. február 7, csütörtök

GM-petúniák egyesített európai jegyzéke – 2018.10.24.

Tűztövis szaporítóanyagok utóvizsgálata 2011-2018.
2019. január 23, szerda

Tűztövis szaporítóanyagok utóvizsgálata 2011-2018.

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről
2018. november 13, kedd

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről

Gyógy- és fűszernövény palánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezése (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)
2018. november 12, hétfő

Gyógy- és fűszernövény palánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezése (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)

Tájékoztatás a zöldségpalánta import jogszabályi előírásairól
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta import jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről

Tájékoztatás a zöldségpalánta forgalomba hozatalának követelményeiről
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás a zöldségpalánta forgalomba hozatalának követelményeiről

Tájékoztatás a dughagyma és fokhagyma szerződéses termeltetésének jogszabályi előírásairól
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás a dughagyma és fokhagyma szerződéses termeltetésének jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás az engedélyes zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem kötelezettségeiről
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás az engedélyes zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem kötelezettségeiről

Tájékoztatás a zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezéséről (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)
2018. november 5, hétfő

Tájékoztatás a zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezéséről (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)

Tájékoztatás az oltalom alatt álló „Szőregi rózsatő” földrajzi árujelző használatának bejelentéséről
2018. október 24, szerda

Tájékoztatás az oltalom alatt álló „Szőregi rózsatő” földrajzi árujelző használatának bejelentéséről

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányról
2018. október 19, péntek

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányról

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag import jogszabályi előírásairól
2018. október 19, péntek

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag import jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyagok exportjának jogszabályi előírásairól
2018. október 18, csütörtök

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyagok exportjának jogszabályi előírásairól