Vissza

Export bizonyítványok

Export bizonyítványok

Utolsó módosítás időpontja: 2020.02.17.

Élő állat, állati eredetű termék és melléktermék harmadik országba történő kiviteléhez export bizonyítványra van szükség.

Célok:

  • a szállítmányt a rendeltetési 3. ország követelményeinek megfelelő bizonyítvány kísérje,
  • csak a magyar állategészségügyi hatóság által leigazolható adatokat tartalmazzanak az export bizonyítványok.

Jogszabályi alap: 93/444/EK bizottsági határozat 

A szállítás feltétele, hogy az eljárásrendnek megfelelően jóváhagyott bizonytíványt a NÉBIH feltöltse az Országos Állategészségügyi Informatikai Rendszer (OÁIR) Szállítási Alrendszerére, amely ezáltal a területileg illetékes megyei kormányhivatalok és járási hivatalok rendelkezésére áll. Csak a szállítási alrendszeren található bizonyítványok hatályosak, területileg illetékes hatósági állatorvos csak ezen alrendszeren megtalálható exportbizonyítványokat igazolhat le.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lista a frissítés időpontjában aktuális állapotot, a bizonyítvány pedig a jóváhagyás időpontjában leegyeztetett feltételeket rögzíti. Nem zárható ki, hogy egyes harmadik országok időközben hatóságunk értesítésének mellőzésével a behozatali feltételeket módosították.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy bizonyos Európai Unión kívüli  harmadik országok  egyes élő állatok, illetve állati eredetű termékek EU-ból történő kivitele esetén a TRACES rendszeren keresztül kívánják meg az EU-val egyeztetett állategészségügyi export bizonyítvány minták kitöltését.  

Ezért javasoljuk, hogy minden esetben kérdezzenek rá kereskedelmi partnereiknél arra, hogy az adott célországban az itt feltüntetett, korábban jóváhagyott bizonyítványt jelenleg is elfogadják-e.

Az alábbi export bizonyítványok tartalmáról érdeklődjön a helyileg illetékes megyei és járási kormányhivatalokban.

Fontos információ a rendezetlen Brexit esetén használandó állategészségügyi
exportbizonyítványokról!