null Változások a növények, növényi termékek import ellenőrzésében

Változások a növények, növényi termékek import ellenőrzésében

2019. december 10, kedd

Megjelent a vizsgálatköteles károsítókat és a termékek forgalmazására vonatkozó listákat tartalmazó EU-s végrehajtási rendelet. A dokumentum az Európai Unió 2019. december 14-től alkalmazandó növényegészségügyi rendszerének egyik legfontosabb rendelete. A 2019/2072 számú rendelet meghatározza többek között azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzékét, amelyek esetében harmadik országokból az Unió területére történő behozatalhoz növényegészségügyi bizonyítvány szükséges.

A rendelet XI. számú melléklete a behozható árukat három kategóriába sorolja. Az A. rész tartalmazza a 100%-ban vizsgálatköteles áruk körét, melyek csak az erre kijelölt határállomásokon hozhatóak be. Ilyenek például az ültetésre szánt vagy már elültetett növények, a legtöbb termés, de a használt mezőgazdasági gépek is.

A B. rész a szúrópróbaszerűen vizsgálandó növények jegyzékét tartalmazza. Ezekhez is minden esetben növényegészségügyi bizonyítvány szükséges, azonban a szállítmány más határállomáson is beléptethető az EU területére. Többek között ebbe a kategóriába tartozik sok zöldségféle és néhány faj vetőmagja is.

Fenti vizsgálatköteles áruk esetében a szállítmányokért felelős vállalkozónak előzetesen értesítenie kell a hatóságot. A bejelentést

  • a szállítmány várható érkezése előtt legalább egy munkanappal,
  • a megérkezés szerinti első uniós határállomás illetékes hatósága felé,
  • az EU Bizottság erre kialakított elektronikus rendszerén (TRACES NT) keresztül

kell megtenni.

A bejelentéshez előzetesen regisztrálni kell a rendszerbe, ami az importőröket, illetve a vámügyintézés során az őket képviselő cégeket egyaránt érinti. A rendszer használatáról a kijelölt határállomásokon nyújtanak bővebb tájékoztatást.

A rendelet hatálya alá tartozó árut importáló cégeknek növényegészségügyi nyilvántartási számmal is rendelkezniük kell. Azok a cégek, amelyeknek még nincs az illetékes járási hivatalok növény- és talajvédelmi osztályán igényelhetnek növényegészségügyi nyilvántartási számot.

A XI. melléklet C. részében található annak az öt fajnak a termése, melyek behozatalához nincs szükség növényegészségügyi bizonyítványra. Ezek az ananász, a banán, a datolya, a durián és a kókusz. Ezeken kívül a szemes termények nem vetésre szánt magvai, valamint a feldolgozott növényi termékek (például befőttek, fagyasztással, szárítással kezelt növényi részek) esetében sincs szükség növényegészségügyi bizonyítványra.

A rendelet VI. számú melléklete tartalmazza a behozatali tilalom alá eső áruk listáját. Ide tartozik például a vetőburgonya, a citrus, a szőlő növény (friss levelet is beleértve), a talaj. Az étkezési burgonya is csak néhány országból hozható be. A legtöbb gyümölcsfa csemetére és több más növényre ideiglenes behozatali tilalom vonatkozik, melyet egy külön rendelet szabályoz (2018/2019/EU).

A listákban az áruk vámtarifaszáma (KN-kód) is megtalálható. Nagyon fontos, hogy a behozni kívánt terméket a megfelelő vámtarifaszámmal jelentsék be, ugyanis egy rosszul megadott szám esetén a nem vizsgálatköteles terméket a hatóság vizsgálatkötelesként kezelhet, mely felesleges procedúrát eredményezhet.

Kapcsolódó anyagok:
2019/2072 rendelet - VI. melléklete
2019/2072 rendelet - XI. melléklete