Vissza

Vágásbecslés – magasságmérés nélkül

Vágásbecslés – magasságmérés nélkül

Vágásbecslés – magasságmérés nélkül
2017. július 4.

A Mecsekerdő Zrt megbízásából egyváltozós függvényen alapuló, magasságmérést nem igénylő vágásbecslési rendszert dolgoztunk ki a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága faállomány növekedési adatai (FNM), illetve a szisztematikus erdőleltározási (NFI) adatainak felhasználásával, a Mecsekerdő Zrt. által meghatározott öt területi egységre, illetve a területi egységeken belül az adott körzetre leginkább jellemző 5–7 meghatározó fafajra, illetve fafajcsoportra.

A módszer a már régóta használt, ún.„fatömeg-görbés” köbözési módszeren alapul. (A bajor erdőrendezők már a XIX. század közepétől, Magyarországon pedig a XIX. század végétől alkalmazták az erdőbecslési munkák során.) Egy meghatározott szempontok szerint kiválasztott mintafa-csoport mintafáinak térfogatát kell függvényesíteni azok mellmagassági átmérőinek függvényében. Ezt követően az álló fák köbözéséhez e módszer alkalmazásával elegendő a terepen csak a fák mellmagassági átmérőjét megmérni, és ebből kiszámítható azok térfogata.

A magasságmérés elhagyása jelentős mértékben csökkenti a terepi adatfelvételi munkákra fordított időt (és ennek következtében: a költségeket), valamint kiküszöböli a téves magasságmérésekből fakadó hibákat.

Az utóbbi időben az egyváltozós függvénnyel történő becslés – Palotay István nyomdokait követve ­– elsősorban a szálaló, illetve az átalakító üzemmódú faállományok, erdőtömbök esetén terjedt el, az Erdészettudományi Közlemények 2012/1. számában közölt cikkünkben ismertetett, erdészeti nagytájakra kidolgozott tarifa-rendszer alapján. A szálaló, illetve az átalakító üzemmódok esetén nem annyira az élőfakészlet, mint inkább a növedék meghatározása a fontosabb. Erre a célra mindenképpen alkalmas az egyváltozós becslési eljárás.

A vágásos üzemmódú erdők esetén a gazdálkodó az előhasználatokat, illetve a véghasználatot megelőzően vágásbecslést végez, amelynek során meghatározásra kerül a használat során kikerülő bruttó fatérfogat. E munkák során magasságmérés szükséges, mivel a köbözés kétváltozós módszerrel (Sopp-tábla, Király-függvény) történik. Pontos magasságmérés esetén e módszer kétségkívül kisebb hibaszázalékkal adja meg a bruttó fatérfogatot, ám a magasságméréskor ejtett esetleges hibák viszont jelentős hibához vezethetnek az élőfakészletben.

Részint ezeknek az esetleges hibáknak a kiküszöbölése, részint pedig a vágásbecslésre fordított terepi munka csökkentése vetette fel az igényt a vágásos üzemmódban is alkalmazható olyan vágásbecslési módszer kidolgozására, amely nem igényel magasságmérést.

A fentebb említett cikkben közölt függvény-rendszer kisebb módosításával a megbízó által megadott területi egységekre és fafajokra (fafajcsoportokra) helyi tarifarendszert dolgoztunk ki, amelyet egy, a MS Excel táblázatkezelővel könnyen kezelhető algoritmusba illesztettünk. Az érdeklődők a módszer, illetve az algoritmus részleteiről a Mecsekerdő Zrt-nél, illetve a szerzőktől kaphatnak részletesebb ismertetést.

 

Kolozs László, NÉBIH Erdészeti Igazgatósága, osztályvezető

Solti György, NÉBIH Erdészeti Igazgatósága, nyugalmazott főerdőtervező

Dr. Veperdi Gábor, SE Erdőmérnöki Kar EVGI, nyugalmazott egyetemi docens


Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Felhívás 2019. IV. negyedéves kárbejelentő lapok leadási határidejére
2019. október 8, kedd

Felhívás 2019. IV. negyedéves kárbejelentő lapok leadási határidejére

Az NFK oldalára költöznek majd az erdészeti közlemények, nyomtatványok
2019. augusztus 14, szerda

Az NFK oldalára költöznek majd az erdészeti közlemények, nyomtatványok

Módosultak az adatigénylő formanyomtatványok
2019. július 30, kedd

Módosultak az adatigénylő formanyomtatványok

Tájékoztatás a lábon eladott erdőkkel kapcsolatos ügyintézésről
2019. április 12, péntek

Tájékoztatás a lábon eladott erdőkkel kapcsolatos ügyintézésről

Óvatosan kezeljük a közösségi oldalakon és honlapokon megjelenő tűzifahirdetéseket
2019. április 1, hétfő

Óvatosan kezeljük a közösségi oldalakon és honlapokon megjelenő tűzifahirdetéseket

Átfogó faanyag kereskedelmi lánc ellenőrzést tartott a Nébih a Dél-Dunántúlon
2018. szeptember 27, csütörtök

Átfogó faanyag kereskedelmi lánc ellenőrzést tartott a Nébih a Dél-Dunántúlon

Elérhető az új Erdőrészletleíró-lap formanyomtatvány, valamint elektronikus kitöltésre alkalmas verziója.
2018. szeptember 19, szerda

Elérhető az új Erdőrészletleíró-lap formanyomtatvány, valamint elektronikus kitöltésre alkalmas verziója.

Változások a fatermék értékesítésben, szállításban
2018. szeptember 5, szerda

Változások a fatermék értékesítésben, szállításban

Az erdészeti génmegőrzés jelene és jövője
2018. június 14, csütörtök

Az erdészeti génmegőrzés jelene és jövője

Megváltozott a nyilvános Interaktív Erdőtérkép elérési útvonala
2018. június 7, csütörtök

Megváltozott a nyilvános Interaktív Erdőtérkép elérési útvonala

Közjóléti Iránymutatás
2018. május 10, csütörtök

Közjóléti Iránymutatás

Elkészült az erdei közjóléti létesítmények létesítési tervének mintadokumentációja
2018. március 12, hétfő

Elkészült az erdei közjóléti létesítmények létesítési tervének mintadokumentációja

Módosultak a hengeresfa, a tűzifa és az apríték kereskedelmi szállításának szabályai!
2018. március 10, szombat

Módosultak a hengeresfa, a tűzifa és az apríték kereskedelmi szállításának szabályai!

Új nyomtatványt alkalmazhatnak az erdőgazdálkodók a körzeti erdőtervezés előzetes javaslatához
2018. február 12, hétfő

Új nyomtatványt alkalmazhatnak az erdőgazdálkodók a körzeti erdőtervezés előzetes javaslatához

Új formanyomtatványok erdőgazdálkodóknak és erdészeti szakszemélyzetnek
2018. január 10, szerda

Új formanyomtatványok erdőgazdálkodóknak és erdészeti szakszemélyzetnek

További körzeti közjóléti fejlesztési terv készült el
2017. december 11, hétfő

További körzeti közjóléti fejlesztési terv készült el