Vissza

Tájékoztató - az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendeletről

Tájékoztató - az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendeletről

Tájékoztató - az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendeletről
2011. december 5.

A harmadik országból és az Európai Unió tagállamaiból származó élelmiszerek behozatalával kapcsolatos adatszolgáltatásra valamint a Magyarországon forgalomba hozott élelmiszerek nyomonkövethetőségére vonatkozó előírásokat az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet (továbbiakban: rendelet) határozza meg.

A rendelet 4. § (2) bekezdése szerint az első magyarországi tárolási helyet üzemeltető vállalkozónak tevékenységét be kell jelenteni a telephelye szerinti Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága területileg illetékes kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalához (továbbiakban kerületi hivatal), elsődleges termelésből származó, nem állati eredetű alaptermék behozatala esetén a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságához.

A szállítmányokról nyilvántartást kell vezetni, és a nyomonkövethetőséget biztosító dokumentumokat meg kell őrizni.
 
A rendelet mellékletében szereplő (1-11. pontban felsorolt) kiemelt kockázatú élelmiszerek esetében a bejelentést a kerületi hivatal felé a várható érkezés előtt 2 nappal kell megtenni a 4. § (3) bekezdés aa), ab), ac), ad), ae) és af) pontban meghatározott adattartalommal.

Amennyiben a szállított élelmiszerek minőség megőrzési/fogyaszthatósági ideje előzetesen nem ismert, így a vállalkozó nem tudhatja, hogy a melléklet 8-9. pontja szerint a szállítmányt előzetesen jelentenie kell, úgy a bejelentést legkésőbb a szállítmány megérkezésekor pótolhatja.

Amennyiben a szállítmány beérkezésének időpontját 2 munkanappal előbb a vállalkozó nem tudja jelenteni, mert pl. 24 órás megrendelésről van szó, a bejelentést a megrendelés időpontjában kell megtenni, és az esetleges változásokat jelenteni.

A mellékletben nem szereplő élelmiszerek behozatala esetében az első magyarországi tárolási helyre érkezett tételekről minden hónap 10. napjáig, az előző hónapra vonatkozó szállítmányokról összesítő jelentést kell küldeni a kerületi hivatalhoz hasonló adattartalommal.

Az élelmiszer-vállalkozónál tapasztalt nem megfelelősség esetén a hatóság elrendelheti, hogy – az elrendeléstől számított legfeljebb 60 nap időtartamig – az első magyarországi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozó minden élelmiszer tételt az érkezés előtt 2 munkanappal jelentsen be.

A hatósági ellenőrzések kedvező eredménye alapján a hatóság előírhatja, hogy a melléklet 1-7. és 10., 11. pontjában meghatározott élelmiszereket rendszeresen felhasználó vagy forgalmazó élelmiszervállalkozó – az előzetes bejelentés helyett – havi összesítő jelentést küldjön. Rendszeresnek minősül, ha hetente 2 szállítmány érkezik a vállalkozáshoz.

Az adatszolgáltatáshoz központilag kiadott formanyomtatvány nem áll rendelkezésre, a bejelentés módjáról további információ a létesítmény helye szerinti illetékes kerületi hivataltól kérhető.

Amennyiben a tevékenység bejelentése során megadásra kerül a vállalkozás hivatalos e-mail címe, akkor az illetékes hatóság hivatalos e-mail címére elektronikus úton is teljesíteni lehet az előjelentési és az adatszolgáltatási kötelezettséget.

 

Melyik vállalkozónak kell a tevékenységet bejelenteni?

A bejelentési kötelezettség az első magyarországi tárolási helyet üzemeltető vállalkozóra vonatkozik, azaz a harmadik országból vagy tagállamból érkező szállítmányt fogadó feldolgozó élelmiszer-előállítóra, illetve forgalmazási tevékenységet végző logisztikai központra, elosztó helyre, hűtőházra, nagykereskedelmi raktárra és egyéb kereskedelmi egységet üzemeltető vállalkozóra.

Azoknál a kereskedelmi láncoknál, ahol először logisztikai központba történik a beszállítás, csak a logisztikai központot kell bejelenteni első tárolási helyként.

Amennyiben a szállítmány logisztikai központban, elosztó központban, hűtőházban, raktárban stb. történő kirakodás nélkül, közvetlenül a végső fogyasztónak értékesítő egységekbe érkezik, akkor a végső fogyasztónak értékesítő egység számít első tárolási helynek. Ha a szállítólevélen szereplő feladási hely egy magyarországi telephely, de valójában a termék közvetlenül külföldről érkezik, a szállító felelőssége, hogy erről tájékoztassa az első tárolási helyet üzemeltető vállalkozót.

Az első tárolási hely helyett az adatszolgáltatást átvállalhatja az élelmiszer tulajdonosa vagy az élelmiszer szállítója, ebben az esetben az erről szóló írásos megállapodást az első tárolási helyet üzemeltető vállalkozónak kötelessége megküldeni a hatóságnak.


Mely termékeket kell bejelenteni?

A bejelentési kötelezettség minden 178/2002/EK rendelet szerinti élelmiszerre vonatkozik.

A 178/2002/EK rendelet 2. cikke alapján „élelmiszer” minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan anyag vagy termék, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan emberek fogyasztanak el.  Az „élelmiszer” fogalmába beletartozik az ital, a rágógumi, valamint az előállítás, feldolgozás vagy kezelés során szándékosan hozzáadott bármely anyag, többek között a víz is.

Zöldség-gyümölcs termékek esetében a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V.11.) 7§. (1) bekezdése alapján előírt bejelentési kötelezettséget kell teljesíteni.

Amennyiben bizonytalan a vállalkozó, hogy a behozott termékre vonatkozik-e a rendelet, a bejelentés megtétele, vagy a kerületi hivatallal való egyeztetés javasolt.


A bejelentendő adatok tartalmáról

Amennyiben az adatot szolgáltató vállalkozó nem az élelmiszer tulajdonosa, ezért nincs tudomása több adatról (pl. ae) beszerzési ár, af) származási hely, létesítmény azonosító jel), elegendő megadni az aa)-ad) pontok adatait és az élelmiszer tulajdonosának nevét.

ad) beérkező szállítmány mennyisége

Amennyiben a vállalkozó nem tudja előre a beérkező áru mennyiségét, a megrendelt áru mennyiségét kell megadni. A mennyiséget termékenként (esetleg termékcsoportonként) kell megadni, lehetőleg tonnában.

ae) beszerzési ár

A beszerzési ár fel nem tüntetése önmagában nem von maga után szankciót, de az adathiány, mint kockázati tényező befolyásolhatja az ellenőrzések gyakoriságát.

af) származás helye, állati eredetű élelmiszer előállító létesítmény azonosító jele

Amennyiben a vállalkozó nem tudja előre az állati eredetű élelmiszer esetén a létesítmény azonosító jelét (pl. kereskedelmi egységből érkező, több típusú, előrecsomagolt élelmiszerek esetén), a szállítmány indításának helye szerinti országot kell feltüntetni.

Azonosító jelöléssel azokat az állati eredetű élelmiszereket látják el, amelyeket az Európai Unió tagállamaiban az illetékes hatáskörrel rendelkező hatóság által engedélyezett létesítményben állítanak elő.

A létesítmény azonosító jelölést az állati eredetű termékek kiszerelésétől függően közvetlenül a termékre, az egyedi csomagolásra vagy a gyűjtőcsomagolásra helyezik fel, vagy nyomtatva megtalálható a terméken, az egyedi csomagoláson vagy a gyűjtőcsomagoláson rögzített címkén.

Az ovális alakú jel tartalmazza PRk az országnak a nevét vagy kétbetűs kódját, amelyben az előállító létesítmény található, valamint a létesítmény engedélyezési számát és a következő rövidítések egyikét: CE, EB, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK vagy WE.

A bejelentett adatok kezelésével kapcsolatban – beleértve a beszerzési árat is – valamennyi ellenőrzési vagy adminisztratív tevékenységet végző hatósági személyt köti a köztisztviselők/kormánytisztviselők titoktartási kötelezettsége.

Kerületi hivatalok elérhetősége

A kerületi hivatalok elérhetősége megtalálható a www.nebih.gov.hu oldalon az „elérhetőségek” menüpont alatt.

Figyelmébe ajánlom, hogy az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok gyűjteménye elérhető a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal honlapján www.nebih.gov.hu-n.


Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Nem engedélyköteles létesítmények bejelentése
2018. február 12, hétfő

Nem engedélyköteles létesítmények bejelentése

Tejpiaci jelentés
2017. július 15, szombat

Tejpiaci jelentés

Mikor lehet „GMO-mentes termelésből” származó egy szójaliszt, a tej, a méz, egy szójaital vagy egy szalámi?
2017. június 28, szerda

Mikor lehet „GMO-mentes termelésből” származó egy szójaliszt, a tej, a méz, egy szójaital vagy egy szalámi?

Közlemény elveszett bélyegzőről
2017. április 4, kedd

Közlemény elveszett bélyegzőről

Tájékoztató vágóhidak engedélyezésének állatvédelmi szempontjairól - Szabványműveleti előírások
2017. április 3, hétfő

Tájékoztató vágóhidak engedélyezésének állatvédelmi szempontjairól - Szabványműveleti előírások

Április 10-ig lehet nevezni a 2017-es Országkóstolóra
2017. március 17, péntek

Április 10-ig lehet nevezni a 2017-es Országkóstolóra

A hazai és külföldi élelmiszerek vizsgálati tapasztalatairól (2014 év végi vizsgálat)
2017. február 17, péntek

A hazai és külföldi élelmiszerek vizsgálati tapasztalatairól (2014 év végi vizsgálat)

Vágóhidak működésének, illetve az állatok vágásának állatvédelmi vonatkozásai
2017. január 26, csütörtök

Vágóhidak működésének, illetve az állatok vágásának állatvédelmi vonatkozásai

Tájékoztató a vágóhídi rögzítő- és kábító berendezéseket gyártó és forgalmazó vállalkozások számára
2017. január 26, csütörtök

Tájékoztató a vágóhídi rögzítő- és kábító berendezéseket gyártó és forgalmazó vállalkozások számára

Engedélyköteles létesítmények engedélyezése
2016. november 3, csütörtök

Engedélyköteles létesítmények engedélyezése

Élelmiszer-jogszabályok jegyzéke
2016. október 24, hétfő

Élelmiszer-jogszabályok jegyzéke

Az e-kereskedelem előnyei és kockázatai
2016. szeptember 28, szerda

Az e-kereskedelem előnyei és kockázatai

Hogyan készül a sör?
2016. szeptember 15, csütörtök

Hogyan készül a sör?

2016. december 13-tól kötelező lesz az élelmiszereken a tápértékjelölés
2016. augusztus 15, hétfő

2016. december 13-tól kötelező lesz az élelmiszereken a tápértékjelölés

Közlemény őstermelők részére hibás érvényesítési dátummal kiadott értékesítéséi betétlapok ügyében
2016. április 18, hétfő

Közlemény őstermelők részére hibás érvényesítési dátummal kiadott értékesítéséi betétlapok ügyében

Tájékoztatás az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről
2016. március 2, szerda

Tájékoztatás az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről