Vissza

Tájékoztató a tilalmazott szervezetek, növények és egyéb anyagok kísérleti, kutatási és fajtaszelekciós munkára történő behozatalához és fenntartásához szükséges követelményekről és az engedélyezési eljárásról

Tájékoztató a tilalmazott szervezetek, növények és egyéb anyagok kísérleti, kutatási és fajtaszelekciós munkára történő behozatalához és fenntartásához szükséges követelményekről és az engedélyezési eljárásról

Tájékoztató a tilalmazott szervezetek, növények és egyéb anyagok kísérleti, kutatási és fajtaszelekciós munkára történő behozatalához és fenntartásához szükséges követelményekről és az engedélyezési eljárásról
2014. szeptember 29.

A növény-egészségügyi hatóság alapvető feladata, hogy ellenőrzéseivel megakadályozza az országban nem honos, nagy gazdasági kárt okozó növénykárosítók bekerülését és megtelepedését az országban.

A növény-egészségügyi hatóság alapvető feladata, hogy ellenőrzéseivel
megakadályozza az országban nem honos, nagy gazdasági kárt okozó
növénykárosítók bekerülését és megtelepedését az országban. Az Európai Tanács 2000/29/EK keretirányelvével összhangban álló, 7/2001 (I.17.) FVM rendelet (Rendelet) értelmében tilos az Európai Unió és így Magyarország területére behozni és azok területén szállítani, fenntartani az 1–2. számú mellékletben szereplő, és más, nem-honos károsítókat. Ezek közé tartoznak azok a szervezetek, amelyekre már érvényesek bizonyos európai uniós szükséghelyzeti intézkedések (pl. Phytophthora ramorum), valamint egyéb ismert károsítók vagy potenciális károsítók, ideértve olyan törzseket/rasszokat, amelyekről már ismert, hogy a már megtelepedettekétől eltérő kockázatot rejtenek, illetve kockázatuk még nem ismert.

Hasonló tilalom vonatkozik a Rendelet 4. számú mellékletében szereplő növényekre és anyagokra, így a talajra is, mivel azok is hordozói lehetnek ilyen káros szervezeteknek. A Rendelet 5. számú mellékletében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb anyagok csak akkor hozhatók be és tarthatók fenn, ha azok teljesítik az ott meghatározott különleges növény-egészségügyi előírásokat, az Európai Unión kívüli területekről származó, a Rendelet 6. számú mellékletének B részében szereplő anyagok megfelelését pedig növény-egészségügyi bizonyítvány szavatolja.

A fentiek alól kivétel tehető, ha a behozatal, szállítás és fenntartás célja kísérleti, kutatási és fajtaszelekciós munka, mivel PRk közvetlen vagy közvetett célja éppen a fenti károsítók elleni védekezés kidolgozása és fejlesztése. Ennek elvi szabályozását tartalmazza a Rendelet 16. §-a a
Tanács 2008/61/EK irányelvével összhangban. A rendelet előírásai alapján
hozható be, szállítható és tartható fenn olyan növény, növényi termék és egyéb anyag is, amely nem rendelkezik az azon a terméken vizsgálatköteles mindegyik károsítóra érvényes növény-egészségügyi bizonyítvánnyal illetve
növényútlevéllel, ha az szükséges.

A tevékenység engedélyezéséért felelős hatóság az Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság (NÉBIH NTAI), az engedélyek kiadásának részletes feltételeit és folyamatát tartalmazza ez a tájékoztató.


Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?


A behozni kívánt kísérleti anyag és a célzott tevékenység alapadataira vonatkozó, kitöltött formanyomtatványt (’1_KÉRELEM_kut_behozatalra’).

A formanyomtatvány 7. pontjában szereplő szabványműveleti eljárások leírásához nyújt támpontot a ’2-SOPs-info.doc’. A kutató által javasolt szabványműveleti eljárások szavatolják, hogy a tervezett tevékenység során nem kerül ki a tilalmazott károsító, növény vagy egyéb anyag a kísérleti munka területéről, veszélyeztetve a termesztett és vadon élő növények biztonságát.


Hová kell benyújtani a kérelmet?

Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság


Cím: 1118 Budapest, Budaörsi út
141-145.


Az eljárás illetéke:


A hatósági eljárás díj- és illetékmentes az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 45. § (5) pontja értelmében.


Hogyan történik a kérelem elbírálása?


Az NÉBIH NTAI megállapítja, hogy milyen kockázati szintet jelent a célzott tevékenység, s ennek megfelelően milyen feltételeket kell biztosítani a növény-egészségügyi kockázat minimálisra csökkentéséhez.

Az illetékes megyei KH NTI felügyelője és a kísérleti munka jellegének megfelelő diagnosztikai szakembere elvégzi a vizsgálóhely helyszíni ellenőrzését a meghatározott biztonsági szint követelményei szerint. Az erről készített szakvélemény alapján az NÉBIH NTAI elbírálja kérelmet, és ha minden feltétel teljesült, kiadja az engedélyt.


Mit tartalmaz az engedély?


Kétféle engedélyt ad ki a hatóság:

– A határozatban kiadott engedély az abban megnevezett károsító-csoporttal, növényekkel vagy egyéb anyagokkal a megjelölt biztonsági szintnek megfelelő kísérleti tevékenység végzésére jogosítja fel tulajdonosát.


– Az adott kísérleti anyagok behozatalát és szállítását az NÉBIH NTAI egy „Hatósági engedély” nevű formanyomtatvány kibocsátásával hagyja jóvá (engedély-minta).

 

 

Meddig érvényes az engedély?


Az érvényesség időtartamát a kísérleti tevékenység végzésére kiadott határozat adja meg. Az illetékes megyei KH NTI ellenőrzi az adott biztonsági szinthez előírt kísérleti körülmények betartását, az engedélyezett tevékenység befejezése utáni állapotokat.


Hogyan újítható meg az engedély?


A vizsgálóhely számára kiadott engedély megújítható, az erre vonatkozó kérelmet az NÉBIH NTAI-nek kell benyújtani. Ezt követi a terület szerint illetékes megyei KH NTI ismételt helyszíni vizsgálata.

 

Letölthető állományok

 


Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Az európai kőriseket is fenyegeti a karcsúdíszbogár terjeszkedése
2018. november 30, péntek

Az európai kőriseket is fenyegeti a karcsúdíszbogár terjeszkedése

Miért van szükségünk a növényegészségügyre?
2018. augusztus 1, szerda

Miért van szükségünk a növényegészségügyre?

Indokolt-e a repce rovarölő szeres permetezése virágzásban?
2018. április 26, csütörtök

Indokolt-e a repce rovarölő szeres permetezése virágzásban?

A gumórontó fonálféreg
2018. február 21, szerda

A gumórontó fonálféreg

Újabb borvidékeket veszélyeztet a szőlő aranyszínű sárgaság betegség
2017. december 19, kedd

Újabb borvidékeket veszélyeztet a szőlő aranyszínű sárgaság betegség

Tömeges amerikai kukoricabogár rajzás - kártételi veszélyhelyzet!
2017. augusztus 1, kedd

Tömeges amerikai kukoricabogár rajzás - kártételi veszélyhelyzet!

Nehéz, de fontos védekezni az amerikai lepkekabóca ellen
2017. július 12, szerda

Nehéz, de fontos védekezni az amerikai lepkekabóca ellen

Sárga szín vonzza az ázsiai szuperkártevőket
2016. október 6, csütörtök

Sárga szín vonzza az ázsiai szuperkártevőket

Fajleírás-boom a mikroszkóp alól
2016. szeptember 12, hétfő

Fajleírás-boom a mikroszkóp alól

Tájékoztató a növényvédelmi gépek időszakos felülvizsgálatáról gazdálkodóknak
2016. május 24, kedd

Tájékoztató a növényvédelmi gépek időszakos felülvizsgálatáról gazdálkodóknak

Országos kutatás-fejlesztési együttműködés a szőlő- és gyümölcstermesztésünk biztonsága érdekében
2016. május 4, szerda

Országos kutatás-fejlesztési együttműködés a szőlő- és gyümölcstermesztésünk biztonsága érdekében

Szelídgesztenyéink újabb, nem-honos kártevője, a szelídgesztenye-gubacsdarázs
2016. május 3, kedd

Szelídgesztenyéink újabb, nem-honos kártevője, a szelídgesztenye-gubacsdarázs

Az Egyesült Királyság és Írország növény-egészségügyi korlátozást vezetett be kőris növényekre és faanyagra a Chalara fraxinea nevű kórokozó terjedésének megakadályozására
2016. május 3, kedd

Az Egyesült Királyság és Írország növény-egészségügyi korlátozást vezetett be kőris növényekre és faanyagra a Chalara fraxinea nevű kórokozó terjedésének megakadályozására

II. Európai Szelídgesztenye Kongresszus (II. European Congress on Chestnut) a NÉBIH társszervezésében - szelídgesztenye-gubacsdarázs
2016. május 3, kedd

II. Európai Szelídgesztenye Kongresszus (II. European Congress on Chestnut) a NÉBIH társszervezésében - szelídgesztenye-gubacsdarázs

Egyéb jelentős nem honos károsítók
2016. május 3, kedd

Egyéb jelentős nem honos károsítók

Megszűntek a szelídgesztenye-gubacsdarázs elleni korlátozó intézkedések, fókuszban a biológiai védekezés
2016. május 2, hétfő

Megszűntek a szelídgesztenye-gubacsdarázs elleni korlátozó intézkedések, fókuszban a biológiai védekezés