Vissza

Tájékoztató - a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010 (IV. 30.) FVM rendeletről

Tájékoztató - a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010 (IV. 30.) FVM rendeletről

Tájékoztató - a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010 (IV. 30.) FVM rendeletről

Regisztrált kistermelő az általa megtermelt alapterméket, illetve azokból kis mennyiségű, saját maga által előállított élelmiszert értékesíthet közvetlenül a végső fogyasztóknak, vagy kiskereskedelmi létesítményeknek. Az egyes élelmiszerekre vonatkozóan a kis mennyiségeket a rendelet 1. melléklet A része határozza meg.

Ha a kistermelő gazdaságában nem biztosíthatóak az élelmiszer előállítás és forgalmazás feltételei, azt máshol, így a lakóhelyén is végezheti. Az élelmiszerének előállítása során előállítási részfolyamatot más vállalkozással vagy szolgáltatást végző kistermelővel is elvégeztethet.

A kistermelő végezhet bizonyos szolgáltatásokat (pl. füstölés, aszalás, szárítás) magánszemélyek és más kistermelők részére.

A kistermelő falusi vendégasztalt üzemeltethet, melynek keretében vidéki környezetben a házi élelmiszerekhez és gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatására, és az elkészített élelmiszerek helyben fogyasztásra kerülhet sor.

A kistermelői tevékenység megkezdését a kistermelő köteles írásban bejelenteni a gazdasága, vagy lakóhelye szerinti Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága területileg illetékes Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalánál (továbbiakban kerületi hivatal) nyilvántartásba vétel céljából, melynek igazgatási szolgáltatási díja egyszeri 15 000 Ft. A bejelentés megtételéhez egységes formanyomtatvány nem készült. A tevékenység bejelentésének módjával kapcsolatosan javasoljuk felvenni a kapcsolatot a kerületi hivatallal.

A kistermelői élelmiszer előállításának általános higiéniai követelményeit a rendelet 4. számú mellékletének I. szakasza határozza meg, amely előírás kiterjed az élelmiszer előállításához használt helyiségre, berendezésekre, eszközökre, az élelmiszer csomagolására.
 
Az értékesítés területi lehetőségei az alábbiak:
Nem állati eredetű alapterméket (pl. nyers zöldség és gyümölcs), mézet, méhészeti termékeket és élő halat értékesíthet
   - saját gazdaságában,                                 
   - Magyarország területén valamennyi piacon, vásáron, rendezvényen és engedélyezett ideiglenes árusító helyen a végső fogyasztónak,
   - saját megyében és Budapesten, vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva az ország területén legfeljebb 40 km távolságra lévő kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek. (A vendéglátó létesítmény fogalmába a közétkeztetés is beleértendő.)
 
Állati eredetű alapterméket (pl. tej, tojás), általa előállított élelmiszert (pl. sajt, gyümölcslé, szalámi) és halat értékesíthet
   - saját gazdaságában,                                 
   - saját megyében és Budapesten, vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva az ország területén legfeljebb 40 km távolságra lévő piacon, vásáron, rendezvényen és engedélyezett ideiglenes árusító helyen a végső fogyasztónak, illetve kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek. (A vendéglátó létesítmény fogalmába a közétkeztetés is beleértendő.)
 
Húst (saját gazdaságában nevelt és közfogyasztás céljára engedélyezett vágóhídon levágott sertés, juh, kecske, szarvasmarha, strucc és emu húsát) értékesíthet
   - saját gazdaságában a végső fogyasztónak,
   - saját megyében és Budapesten, vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva az ország területén legfeljebb 40 km távolságra lévő kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek. (A vendéglátó létesítmény fogalmába a közétkeztetés is beleértendő.)
 
Az értékesítés – bizonyos megkötésekkel – házhoz szállítással is történhet.
Állati eredetű alap-, feldolgozatlan és feldolgozott termék csak hatósági állatorvosi bizonyítvány birtokában hozható forgalomba, melyet a kistermelő kérelmére a kerületi hivatal hatósági állatorvosa állítja ki. A hatósági állatorvosi bizonyítvány a kiállítástól számított egy évig hatályos, és a kistermelő kérelmére évente meghosszabbítható.

A kistermelő által előállított élelmiszerről adatlapot kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a kistermelő nevét, címét, az élelmiszer előállításának helyét, az élelmiszer megnevezését, az összetevők felsorolását csökkenő sorrendben, a minőség-megőrzési időtartamot, és a tárolási hőmérsékletet.

Csomagoltan történő kistermelői élelmiszer árusítása esetén, abban az esetben, ha a saját gazdaságában, lakóhelyén, piacon, vásáron, rendezvényen, ideiglenes árusítóhelyen történik az árusítás, a termék csomagolásán fel kell tüntetni a kistermelő nevét, címét, vagy gazdaságának címét, a termék nevét, és a minőség-megőrzési időtartamát, a termék tömegét.

Kiskereskedelmi létesítmény számára csomagoltan történő árusítás esetén a fel kell tüntetni a termék megnevezését, összetevőit, nettó mennyiségét, minőség-megőrzési idejét, az előállító nevét és címét, továbbá a termék megnevezése előtt a „kistermelői” jelzőt.

A kistermelőnek nyilvántartást kell vezetnie a saját maga által előállított termékek mennyiségéről, az előállítás idejéről, az értékesített mennyiségről, az értékesítés helyéről és idejéről. A nyilvántartást, vagy PRk másolatát az értékesítés helyén kell tartani, és 2 évig megőrizni.

A kistermelő felelős az általa forgalomba hozott élelmiszer biztonságáért, minőségéért, a nyomonkövethetőség biztosításáért és dokumentálásáért.


Átlagos (0 Szavazatok)