Vissza

Tájékoztatás az engedélyes dísznövény szaporítóanyag forgalmazó kötelezettségeiről

Tájékoztatás az engedélyes dísznövény szaporítóanyag forgalmazó kötelezettségeiről

Tájékoztatás az engedélyes dísznövény szaporítóanyag forgalmazó kötelezettségeiről
2018. október 17.

Szaporítóanyag tételek elkülönítése, jelölése, okmányhasználat.

A szaporítóanyagot tételenként elkülönítve és jelölve kell tartani a szaporítás, nevelés és a forgalomba hozatal alatt. Biztosítani kell a szaporítóanyag tételek nyomon-követhetőségét. Szaporítóanyagot forgalomba hozni másik termesztőnek vagy forgalmazónak, csak megfelelően kiállított Szaporítóanyag-kísérő okmánnyal szabad. A Szaporítóanyag-kísérő okmányról bővebben itt olvashatnak.

A Nébih által nyilvántartásba vett, engedélyes dísznövény szaporítóanyag forgalmazónak biztosítania kell, hogy az általa forgalomba hozott szaporítóanyag a Törvényben és a Rendeletben foglalt követelményeknek megfeleljen.

Nyilvántartás-vezetés

A forgalmazó nyilvántartást vezet a beszerzéseiről és értékesítéseiről, a szaporításokról és a nevelés alatti állományokról. A termesztő megállapítja a termesztési folyamat kritikus pontjait, azokról feljegyzést vezet, a nyilvántartásokat és feljegyzéseket a hatóság ellenőrzéséig, de legalább két évig megőrzi és ellenőrzéskor bemutatja. A szaporítóanyag nagykereskedőnek csak a vásárolt és forgalomba hozott szaporítóanyagokról kell nyilvántartást vezetnie. A nyilvántartásnak nincs kötött formája, akkor megfelelő, ha a szaporítóanyagok az üzembe beérkezéstől a forgalomba hozatalig nyomon követhetők.

A forgalmazó a vásárolt tételek szaporítóanyag-kísérő okmányait és az általa kiadott szaporítóanyag-kísérő okmányok másolatait a hatóság ellenőrzéséig, de legalább két évig megőrzi és ellenőrzésre bemutatja.

Növény-egészségügyi kötelezettség

A forgalmazónak kezelést kell alkalmaznia, ha a szaporítóanyag a látható jelek vagy tünetek alapján valószínűsíthetően nem mentes a minőséget hátrányosan befolyásoló károsítóktól. Ha az szükséges, a forgalmazónak az ilyen szaporítóanyagot el kell távolítania a többi szaporítóanyag közül és meg kell semmisítenie.

Ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek

A növénytermesztési hatóság a forgalmazóknál szükség szerint, időszakosan ellenőrzi a vonatkozó jogszabályban foglaltak betartását. Az ellenőrzést a  növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalok munkatársai, a forgalmazók által a Nébih-nek tárgyév január 15-ig megküldött Bejelentőlap alapján, a tevékenységnek megfelelő időpontban és gyakorisággal végzik, előzetes időpont-egyeztetés után. A szemle díjköteles, amelyet az ügyfél a mindenkori díjszabás rendelet alapján fizet meg.

Bejelentőlap megküldése

A forgalmazó a megadott határidőig a Nébih részére évente megküldi a tárgyévi tevékenységre vonatkozó, kitöltött Bejelentőlapot. A Nébih a Bejelentőlapok másolatát – ellenőrzés és feldolgozás után - az éves szemletervvel együtt továbbítja a járási hivatalok részére. A Bejelentőlap a tárgyévre vonatkozó adatok frissítésére szolgál. Be nem küldése szankciókat vonhat maga után.

További információ itt.

Fajtanév-használat szabályai

Dísznövény szaporítóanyagot akkor lehet fajtanévvel forgalomba hozni, ha a fajta:
a) növényfajta-oltalom alatt áll,
b) hivatalosan bejegyzett,
c) közismert vagy
d) részletes leírásával és megnevezésével együtt szerepel egy, a forgalmazó által vezetett listán.

A forgalmazó által vezetett listákat az elfogadott nemzetközi irányelveknek megfelelően kell elkészíteni (pl. a CPVO növény fajtaoltalmi bejelentő szerint). A listát kérésre a növénytermesztési hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

Növénycsoport megnevezés használata esetén, a megnevezés nem lehet összetéveszthető semmilyen más fajta nevével.

Növényfajta oltalom alatt álló fajtát csak a lajstromba bejegyzett, hivatalosan bejegyzett fajtát csak a bejegyzett, közismert fajtát pedig csak a közismert néven szabad forgalomba hozni.

A fajták névhasználatánál a tagállamokban lehetőleg egységes elnevezést kell alkalmazni. Fásszárú és évelő dísznövények elnevezéséhez a Wageningen UR, Lisse (NL) ötévenként megjelenő List of Names of Woody Plant és List of Names of Perennials kiadványát ajánljuk, amely elérhető itt.

Dísznövény szaporítóanyag: a Törvény és a Rendelet szerint szaporítóanyagnak kell tekinteni a vetőmagot, a vegetatív szaporító alapanyagokat és az ültetési anyagokat
Ültetési anyag: vetőmagból vagy vegetatív szaporító alapanyagból előállított, illetve felnevelt ültetésre szánt növények, beleértve a palántát is.
Közismert fajta: régóta termesztett, a szakirodalomban leírt, élőgyűjteményben hozzáférhető fajta,
Tétel: meghatározott számú homogén összetételű és azonos származású árut jelölő szaporítóanyag-mennyiség
Kritikus pont: a dísznövény szaporítóanyag előállítása, tárolása, forgalomba hozatala folyamatában kijelölt lényeges technológiai fázis
Növénytermesztési hatóság: tevékenység helye szerinti járási hivatal és/vagy NÉBIH
Forgalmazó: dísznövény szaporítóanyag termesztésével és forgalomba hozatalával hivatásszerűen foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
CPVO (Community Plant Variety Office): Közösségi Növényfajta Hivatala Tanács közösségi növényfajta-oltalomról szóló 2100/94/EK rendelete alapján működő közösségi növényfajta-oltalmi hatóság
Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008 (IV.11.) FVM rendeletFriss hírek

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről
2018. november 13, kedd

Tájékoztatás az idegenhonos inváziós dísznövényekkel kapcsolatos követelményekről

Gyógy- és fűszernövény palánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezése (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)
2018. november 12, hétfő

Gyógy- és fűszernövény palánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezése (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)

Tájékoztatás a zöldségpalánta import jogszabályi előírásairól
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta import jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről
2018. november 7, szerda

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről

Tájékoztatás a zöldségpalánta forgalomba hozatalának követelményeiről
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás a zöldségpalánta forgalomba hozatalának követelményeiről

Tájékoztatás a dughagyma és fokhagyma szerződéses termeltetésének jogszabályi előírásairól
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás a dughagyma és fokhagyma szerződéses termeltetésének jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás az engedélyes zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem kötelezettségeiről
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás az engedélyes zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem kötelezettségeiről

Tájékoztatás a zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezéséről (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)
2018. november 5, hétfő

Tájékoztatás a zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezéséről (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)

Tájékoztatás az oltalom alatt álló „Szőregi rózsatő” földrajzi árujelző használatának bejelentéséről
2018. október 24, szerda

Tájékoztatás az oltalom alatt álló „Szőregi rózsatő” földrajzi árujelző használatának bejelentéséről

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányról
2018. október 19, péntek

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányról

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag import jogszabályi előírásairól
2018. október 19, péntek

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag import jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyagok exportjának jogszabályi előírásairól
2018. október 18, csütörtök

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyagok exportjának jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag hatósági ellenőrzéséről
2018. október 18, csütörtök

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag hatósági ellenőrzéséről

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag forgalomba hozatalának követelményeiről
2018. október 18, csütörtök

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag forgalomba hozatalának követelményeiről