null Tájékoztatás az engedélyes dísznövény szaporítóanyag forgalmazó kötelezettségeiről

Tájékoztatás az engedélyes dísznövény szaporítóanyag forgalmazó kötelezettségeiről

Tájékoztatás az engedélyes dísznövény szaporítóanyag forgalmazó kötelezettségeiről
2018. október 17, szerda

Szaporítóanyag tételek elkülönítése, jelölése, okmányhasználat.

A szaporítóanyagot tételenként elkülönítve és jelölve kell tartani a szaporítás, nevelés és a forgalomba hozatal alatt. Biztosítani kell a szaporítóanyag tételek nyomon-követhetőségét. Szaporítóanyagot forgalomba hozni másik termesztőnek vagy forgalmazónak, csak megfelelően kiállított Szaporítóanyag-kísérő okmánnyal szabad. A Szaporítóanyag-kísérő okmányról bővebben itt olvashatnak.

A Nébih által nyilvántartásba vett, engedélyes dísznövény szaporítóanyag forgalmazónak biztosítania kell, hogy az általa forgalomba hozott szaporítóanyag a Törvényben és a Rendeletben foglalt követelményeknek megfeleljen.

Nyilvántartás-vezetés

A forgalmazó nyilvántartást vezet a beszerzéseiről és értékesítéseiről, a szaporításokról és a nevelés alatti állományokról. A termesztő megállapítja a termesztési folyamat kritikus pontjait, azokról feljegyzést vezet, a nyilvántartásokat és feljegyzéseket a hatóság ellenőrzéséig, de legalább két évig megőrzi és ellenőrzéskor bemutatja. A szaporítóanyag nagykereskedőnek csak a vásárolt és forgalomba hozott szaporítóanyagokról kell nyilvántartást vezetnie. A nyilvántartásnak nincs kötött formája, akkor megfelelő, ha a szaporítóanyagok az üzembe beérkezéstől a forgalomba hozatalig nyomon követhetők.

A forgalmazó a vásárolt tételek szaporítóanyag-kísérő okmányait és az általa kiadott szaporítóanyag-kísérő okmányok másolatait a hatóság ellenőrzéséig, de legalább két évig megőrzi és ellenőrzésre bemutatja.

Növény-egészségügyi kötelezettség

A forgalmazónak kezelést kell alkalmaznia, ha a szaporítóanyag a látható jelek vagy tünetek alapján valószínűsíthetően nem mentes a minőséget hátrányosan befolyásoló károsítóktól. Ha az szükséges, a forgalmazónak az ilyen szaporítóanyagot el kell távolítania a többi szaporítóanyag közül és meg kell semmisítenie.

Ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek

A növénytermesztési hatóság a forgalmazóknál szükség szerint, időszakosan ellenőrzi a vonatkozó jogszabályban foglaltak betartását. Az ellenőrzést a  növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalok munkatársai, a forgalmazók által a Nébih-nek tárgyév január 15-ig megküldött Bejelentőlap alapján, a tevékenységnek megfelelő időpontban és gyakorisággal végzik, előzetes időpont-egyeztetés után. A szemle díjköteles, amelyet az ügyfél a mindenkori díjszabás rendelet alapján fizet meg.

Bejelentőlap megküldése

A forgalmazó a megadott határidőig a Nébih részére évente megküldi a tárgyévi tevékenységre vonatkozó, kitöltött Bejelentőlapot. A Nébih a Bejelentőlapok másolatát – ellenőrzés és feldolgozás után - az éves szemletervvel együtt továbbítja a járási hivatalok részére. A Bejelentőlap a tárgyévre vonatkozó adatok frissítésére szolgál. Be nem küldése szankciókat vonhat maga után.

További információ itt.

Fajtanév-használat szabályai

Dísznövény szaporítóanyagot akkor lehet fajtanévvel forgalomba hozni, ha a fajta:
a) növényfajta-oltalom alatt áll,
b) hivatalosan bejegyzett,
c) közismert vagy
d) részletes leírásával és megnevezésével együtt szerepel egy, a forgalmazó által vezetett listán.

A forgalmazó által vezetett listákat az elfogadott nemzetközi irányelveknek megfelelően kell elkészíteni (pl. a CPVO növény fajtaoltalmi bejelentő szerint). A listát kérésre a növénytermesztési hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

Növénycsoport megnevezés használata esetén, a megnevezés nem lehet összetéveszthető semmilyen más fajta nevével.

Növényfajta oltalom alatt álló fajtát csak a lajstromba bejegyzett, hivatalosan bejegyzett fajtát csak a bejegyzett, közismert fajtát pedig csak a közismert néven szabad forgalomba hozni.

A fajták névhasználatánál a tagállamokban lehetőleg egységes elnevezést kell alkalmazni. Fásszárú és évelő dísznövények elnevezéséhez a Wageningen UR, Lisse (NL) ötévenként megjelenő List of Names of Woody Plant és List of Names of Perennials kiadványát ajánljuk, amely elérhető itt.

Dísznövény szaporítóanyag: a Törvény és a Rendelet szerint szaporítóanyagnak kell tekinteni a vetőmagot, a vegetatív szaporító alapanyagokat és az ültetési anyagokat
Ültetési anyag: vetőmagból vagy vegetatív szaporító alapanyagból előállított, illetve felnevelt ültetésre szánt növények, beleértve a palántát is.
Közismert fajta: régóta termesztett, a szakirodalomban leírt, élőgyűjteményben hozzáférhető fajta,
Tétel: meghatározott számú homogén összetételű és azonos származású árut jelölő szaporítóanyag-mennyiség
Kritikus pont: a dísznövény szaporítóanyag előállítása, tárolása, forgalomba hozatala folyamatában kijelölt lényeges technológiai fázis
Növénytermesztési hatóság: tevékenység helye szerinti járási hivatal és/vagy NÉBIH
Forgalmazó: dísznövény szaporítóanyag termesztésével és forgalomba hozatalával hivatásszerűen foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
CPVO (Community Plant Variety Office): Közösségi Növényfajta Hivatala Tanács közösségi növényfajta-oltalomról szóló 2100/94/EK rendelete alapján működő közösségi növényfajta-oltalmi hatóság
Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008 (IV.11.) FVM rendelet


Friss hírek

Egy újabb „aranyhasú” hazajutásában segített az ÁHSZ
2020. augusztus 7, péntek

Egy újabb „aranyhasú” hazajutásában segített az ÁHSZ

Ismét eredményes akción van túl a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Állami Halőri Szolgálata (ÁHSZ). A halászati őrök a júniusban felderített ügyben az eljárást és bírságolást követően sikeresen visszaszállítottak az eredeti élőhelyére egy újabb jogszerűtlenül kifogott és áttelepített tőpontyot. A méretes, 27 kg-os, 92 cm testhosszúságú hal 17 km megtétele után került vissza a Vasmegyei megtalálási helyéről az eredeti „otthonába”.

Tovább >

Tűzgyújtási tilalom az alföldi térségben
2020. július 31, péntek

Tűzgyújtási tilalom az alföldi térségben

Az elmúlt napok átlagosnál melegebb időjárása miatt az alföldi térség erdőterületein található avar, gyep és tűlevél réteg kiszáradása miatt fokozott tűzveszély alakult ki. 2020. augusztus 1-től három megyében életbe lépett a tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, hogy legyenek fokozottan körültekintőek, Magyarországon ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza.

Tovább >