Vissza

Tájékoztatás a lábon eladott erdőkkel kapcsolatos ügyintézésről

Tájékoztatás a lábon eladott erdőkkel kapcsolatos ügyintézésről

Tájékoztatás a lábon eladott erdőkkel kapcsolatos ügyintézésről
2019. április 12.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felhívja az erdőgazdálkodók, erdőtulajdonosok, fakitermelők és fakereskedők figyelmét, hogy általános félreértés övezi azt az esetet, amikor az erdőgazdálkodó a kezelésében található erdő faállományát vagy annak egy részét nem kitermelt, hanem tőtől el nem választott állapotában értékesíti. Ilyen, úgynevezett lábon történő eladás során közös érdeke az erdőgazdálkodónak és a vevőnek, hogy a jogszerű fakitermelés és faanyag-kereskedelem biztosítása érdekében egészen az elvégzett fakitermelés bejelentéséig együttműködjenek.

Sokan – tévesen – úgy gondolják, hogy az erdőgazdálkodót az eladás után már nem érinti a fakitermelés, arról egyedül a vevőnek kell gondoskodnia. Az erdőtörvény előírásai szerint az erdei haszonvételeket (így a fakitermelést is) az erdőgazdálkodó gyakorolhatja, tehát annak jogai és kötelezettségei az adásvételt követően is fennállnak. Megmaradnak az erdőgazdálkodó kötelezettségei

  • a tervezett fakitermelés előzetes bejelentésére, illetve
  • a fakitermelés végrehajtásának bejelentésére az erdészeti hatóság felé, valamint
  • a műveleti lap aláírására is.

Az erdőgazdálkodó felel az erdészeti hatóság felé a jogszerű fakitermelésért, a fakitermelés szakszerű végrehajtásáért és a fakitermelés során az erdőtalaj védelméért is. Ugyanakkor a fakitermelés jogszerűségének biztosítása az eladó és a vevő közös érdeke és felelőssége. Ideértendő például, hogy a fakitermelés végrehajtása során a fakitermelést végző a helyszínen magánál tartsa a jogosult erdészeti szakszemélyzet által kiállított és az erdőgazdálkodó által aláírt műveleti lapot vagy annak másolatát.

Az erdészeti hatóság a fakitermeléssel kapcsolatos jogszerűtlenségekért – a vonatkozó törvény alapján – az erdőgazdálkodót bírságolja meg, vagy amennyiben bizonyítható, hogy a fakitermelést végző személy a felelős a jogsértésért, akkor őt. Az előbbi esetben az erdőgazdálkodó a vevővel szemben keletkezett kártérítési igényét polgári peres úton tudja érvényesíteni.

Gyakran okoz nehézséget az erdőgazdálkodónak, hogy az elvégzett fakitermelés fatérfogat-adatait beszerezze a vevőtől, holott azokra feltétlenül szüksége van az elvégzett fakitermelés bejelentéséhez. Fontos hangsúlyozni, hogy az adatok megadása az erdőgazdálkodó részére a vevőnek is érdeke. A vevő ugyanis a kitermelt faanyagot csak úgy tudja továbbértékesíteni, ha annak jogszerű eredetét igazolni tudja, amelynek az erdőgazdálkodó által tett, félévenként esedékes jelentések szolgáltatják az alapját.

A fentiek miatt mind az erdőgazdálkodónak, mind a vevőnek indokolt körültekintően eljárnia az adásvételi szerződés megkötésekor és egymással együttműködnie a kitermelt faanyag elszállításáig. Tekintve, hogy az erdőgazdálkodót a végrehajtás-bejelentés benyújtására jogszabályban előírt határidők kötik, célszerű már eleve a szerződésben rögzíteni, hogy mely adatokat és milyen határidővel adja át a vevő az eladó számára.

A faanyag értékesítéséhez kapcsolódó kötelezettségekről az EUTR szakmai oldalon, a faanyag kereskedelmi lánc „lábon értékesítéssel” kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatairól pedig a Nébih honlapján olvashatnak.

Kapcsolódó jogszabály:
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényFriss hírek

Az NFK oldalára költöznek majd az erdészeti közlemények, nyomtatványok
2019. augusztus 14, szerda

Az NFK oldalára költöznek majd az erdészeti közlemények, nyomtatványok

Módosultak az adatigénylő formanyomtatványok
2019. július 30, kedd

Módosultak az adatigénylő formanyomtatványok

Óvatosan kezeljük a közösségi oldalakon és honlapokon megjelenő tűzifahirdetéseket
2019. április 1, hétfő

Óvatosan kezeljük a közösségi oldalakon és honlapokon megjelenő tűzifahirdetéseket

Átfogó faanyag kereskedelmi lánc ellenőrzést tartott a Nébih a Dél-Dunántúlon
2018. szeptember 27, csütörtök

Átfogó faanyag kereskedelmi lánc ellenőrzést tartott a Nébih a Dél-Dunántúlon

Elérhető az új Erdőrészletleíró-lap formanyomtatvány, valamint elektronikus kitöltésre alkalmas verziója.
2018. szeptember 19, szerda

Elérhető az új Erdőrészletleíró-lap formanyomtatvány, valamint elektronikus kitöltésre alkalmas verziója.

Változások a fatermék értékesítésben, szállításban
2018. szeptember 5, szerda

Változások a fatermék értékesítésben, szállításban

Az erdészeti génmegőrzés jelene és jövője
2018. június 14, csütörtök

Az erdészeti génmegőrzés jelene és jövője

Megváltozott a nyilvános Interaktív Erdőtérkép elérési útvonala
2018. június 7, csütörtök

Megváltozott a nyilvános Interaktív Erdőtérkép elérési útvonala

Közjóléti Iránymutatás
2018. május 10, csütörtök

Közjóléti Iránymutatás

Elkészült az erdei közjóléti létesítmények létesítési tervének mintadokumentációja
2018. március 12, hétfő

Elkészült az erdei közjóléti létesítmények létesítési tervének mintadokumentációja

Módosultak a hengeresfa, a tűzifa és az apríték kereskedelmi szállításának szabályai!
2018. március 10, szombat

Módosultak a hengeresfa, a tűzifa és az apríték kereskedelmi szállításának szabályai!

Új nyomtatványt alkalmazhatnak az erdőgazdálkodók a körzeti erdőtervezés előzetes javaslatához
2018. február 12, hétfő

Új nyomtatványt alkalmazhatnak az erdőgazdálkodók a körzeti erdőtervezés előzetes javaslatához

Új formanyomtatványok erdőgazdálkodóknak és erdészeti szakszemélyzetnek
2018. január 10, szerda

Új formanyomtatványok erdőgazdálkodóknak és erdészeti szakszemélyzetnek

További körzeti közjóléti fejlesztési terv készült el
2017. december 11, hétfő

További körzeti közjóléti fejlesztési terv készült el

Vágásbecslés – magasságmérés nélkül
2017. július 4, kedd

Vágásbecslés – magasságmérés nélkül

Prognózis füzet 2017
2017. július 4, kedd

Prognózis füzet 2017