null Országos parlagfű helyzetkép (2020.06.18.)

Országos parlagfű helyzetkép (2020.06.18.)

Országos parlagfű helyzetkép (2020.06.18.)
2020. június 18, csütörtök

Június első két hetét a változékony, meleg, csapadékos időjárás jellemezte, mely kedvezett mind a kultúrnövények, mind a parlagfű fejlődésének.

A parlagfű fejlettségi állapota változatos képet mutat. Az intenzív hajtásnövekedés a jellemző fejlettség. A parlagfüvek többsége a sziklevelestől a 40 cm-es nagyságig találhatóak meg. Továbbra sem ritka a szik- 2 leveles fejlettségű egyedek tömeges megjelenése, köszönhetően a csapadékos, meleg időjárásnak, mely újabb kelési hullámot eredményezett. A legfejlettebb egyedek a 40-70 cm-es magasságot is elérik. Virágbimbós, illetve virágzás kezdetén lévő parlagfüvet Fejér megye mellett már Hajdú-Bihar, Veszprém és Békés megye területén is megfigyeltünk. Fejér megyében a Csákberényi szőlőhegyen az állomány 2-5 %-a már virágzás kezdetén van. Hajdú–Bihar megyében Debrecen északi részén figyeltünk meg a virágzás kezdetén lévő növényt, melynek virágzati tengelye 5-8 cm nagyságú. Veszprém megyében Nagypirit község határában virágzás közeli állapotban, Békés megyében Békéscsaba határában virágzás kezdetén lévő példányt figyeltünk meg. Ezek a növények mind a parlagfű hazánkban ritka változatai (Ambrosia artemisiifolia var. artemisiifolia).

A parlagfű legnagyobb mennyiségben táblaszéleken, táblák szegélyében, kiritkult táblarészeken, mezőgazdaságilag nem művelt területeken, ruderáliákon, útszéleken, árokpartokon, elhanyagolt zártkertekben fordul elő.

Az őszi káposztarepce táblákon a becők túlnyomó többsége elérte a végleges nagyságot, az érés különböző fenológiai stádiumaiban vannak. Az őszi káposztarepce állományok a kedvezőbb csapadék-ellátottságú területeken jól fejlettek, de jellemzőbb, hogy a repce állományok az átlagosnál gyengébben fejlettek, alacsonyabbak. Parlagfű nem található meg bennük, vagy csak gyengén fejlett egyedek kis mennyiségben találhatóak. Jelentősebb parlagfű fertőzöttség jellemzően főleg táblaszéleken, kiritkult foltokban van.

Az őszi búza tejesérés - viaszérés fenológiai állapotban található. Az őszi kalászosok állománya a tavaszi, száraz időjárás következtében az átlagosnál fejletlenebb. Az őszi gabona kultúrákban a száraz időjárás miatt az átlagosnál kevesebb parlagfű kelt. A június első két hetében lehullott jelentősebb mennyiségű csapadék hatására elkezdődött a parlagfű csírázása a gyengébb gabona állományokban. Az őszi kalászos állományok többségében a parlagfű nem található meg, vagy csak néhol fordul elő kis mennyiségben. Parlagfű jelentősebb mennyiségben a táblaszéleken, kiritkult foltokban, művelő utakon fordul elő, 2-10 leveles fenológiai állapotban.

A napraforgó vetésterületének nagyobb részén imidazolinon vagy tribenuron-metil toleráns hibrideket vetettek. Az idei évben nagyobb arányban fordultak elő egyenetlen kelésű, heterogén állományok. A június elején megérkezett csapadék, valamint a fokozódó nappali felmelegedés hatására a napraforgók intenzív növekedésbe kezdtek. A napraforgó állományok többnyire 8-14 leveles fejlettségűek, néhány táblán már a csillagbimbós állapot is megfigyelhető. Gyomelnyomó képességük is egyre növekszik. Az alapkezelések többsége nem kapta meg a hatáskifejtéshez szükséges bemosó csapadékot. Szinte mindenhol állománykezelést is kellett végezni, vagy fognak végezni. Az állománykezeléseket, sorközműveléseket a táblák többségén sikeresen végrehajtották, a napraforgó területek zömmel gyommentesek. Azokon a táblákon viszont, ahol megkéstek a posztemergens kezelésekkel a parlagfüvek regenerálódtak, és intenzív fejlődésnek indultak. Több termelő ezeken a táblákon a parlagfű visszaszorítására a szükséghelyzeti engedéllyel rendelkező Viballa gyomirtó szert juttatta ki a kultúrnövény 6 leveles fenológiájától, amely még a 30 cm-es nagyságú parlagfüvek ellen is hatékonynak bizonyult. A parlagfű leginkább a táblaszéleken, a forgókban és a sorhiányos helyeken fordul elő nagyobb egyedszámban.

Az idei évben kukoricában is nagyobb arányban fordultak elő egyenetlen kelésű, heterogén állományok a tavaszi száraz, hűvös időjárás miatt. Az elmúlt napok csapadékos és melegebb időjárása kedvezett a kukorica növekedésének. Jelenleg a 4-12 leveles fenológiai stádium a jellemző. A kukorica állományok kezdenek záródni, gyomelnyomó képességük fokozatosan javul. Az idei tavaszon elhúzódó, vontatott parlagfű csírázást figyelhettünk meg, amit több kisebb csapadék még több hullámossá tett. A száraz időjárás miatt a területek többségén a gazdálkodók nem preemergens kezelésekre alapozták a kukorica gyomirtást, hanem a korai posztemergens, posztemergens technológiák kerültek előtérbe. Nehéz volt meghatározni az állománykezelések időpontját, a gyomnövények csírázása alacsony intenzitású, elhúzódó volt. A kémiai gyomirtások többnyire befejeződtek. A kukorica állománykezeléseket többnyire sikeresen hajtották végre a gazdálkodók. A kezelések a parlagfű ellen is hatékonynak bizonyultak, a kukoricatáblák zöme gyommentes. Folyamatban van a sorközművelés. Jelentősebb parlagfű fertőzöttséget elsősorban a táblaszéleken táblaszegélyekben, kiritkult tábla részeken figyelhetünk meg.

Állókultúrákban (szőlő, gyümölcsösök) június elejétől a csapadékos időjárás hatására megkezdődött a parlagfű intenzívebb csírázása. Az ültetvények többségében a termelők folyamatosan végzik állományok gyommentesítését, a sorközök művelését. Parlagfű szempontjából az elhanyagolt ültetvények jelentenek elsősorban problémát, ezekben a gyomirtások elmaradása miatt a parlagfű intenzív vegetatív fejlődésben van, a csapadék hatására fejlődése erőteljes.

A mezőgazdaságilag nem művelt területeken is tavasszal az átlagosnál gyengébb, vontatott volt a parlagfű kelése. A nagy mennyiségű nyár eleji csapadék hatására ezeken a területeken is megindult a parlagfű nagyobb mértékű csírázása, illetve a már kikelt parlagfüvek fejlődése. Az utak mentén, árokpartokon, szegélyeknél folyamatosan végzik a kaszálást.


Friss hírek

Országos parlagfű helyzetkép (2020.07.30.)
2020. július 31, péntek

Országos parlagfű helyzetkép (2020.07.30.)

Július végén a parlagfüvek fejlettségi állapota és előfordulása nagyon heterogén képet mutat az országban.

Tovább >

Országos parlagfű helyzetkép (2020.07.16.)
2020. július 17, péntek

Országos parlagfű helyzetkép (2020.07.16.)

Július közepén a parlagfű fejlettségi állapota és előfordulása nagyon heterogén képet mutat az országban.

Tovább >