null Országos parlagfű helyzetkép (2020.06.04.)

Országos parlagfű helyzetkép (2020.06.04.)

Országos parlagfű helyzetkép (2020.06.04.)
2020. június 5, péntek

2020-ban a parlagfű kelése az országban március utolsó dekádjában, illetve április elején kezdődött. A tavaszi időjárást mindvégig a szárazság jellemezte. Az időjárás a parlagfű számára minden tekintetben kedvezőtlen volt: az alacsony hőmérsékletek és a száraz talaj miatt a parlagfű csírázása az átlagosnál lassabb, vontatottabb volt és az időjárás lassította a fejlődését is. A lokálisan lehulló kisebb mennyiségű csapadék hatására indultak be kisebb parlagfű kelési hullámok. A parlagfű jelentősebb kelése az ország nagy részén május közepére, végére esett, amikor csapadékosabb volt az időjárás. A csapadék eloszlása nem volt egyenletes, sokszor csak szórványosan, foltokban hullott nagyobb mennyiségű csapadék. Egész tavasszal jellemző volt a gyakori, erős északi, északkeleti szél, amely tovább szárította a talajokat és hátráltatta a növények fejlődését.

A parlagfű fejlettségi állapota változatos képet mutat. Június elején a parlagfüvek többsége szikleveles és 10 leveles fejlettség közötti, a legfejlettebb egyedek 10-16 levelesek, magasságuk legfeljebb 15-25 cm (Békés megyében legfeljebb 35 cm). Virágbimbós fejlettségű parlagfüvet csak Fejér megyében sikerült találni. A Csákberényi szőlőhegyen elkezdődött a hajtások csúcsán a porzós virágzat kifejlődése, a parlagfű állomány 0,5-1%-a virágbimbós fejlettségű volt.

A parlagfű legnagyobb mennyiségben táblaszéleken, táblák szegélyében, a kapás növényekkel elvetett és még gyomirtatlan táblákon, kiritkult táblarészeken, mezőgazdaságilag nem művelt területeken, ruderáliákon fordul elő.

Az őszi káposztarepce táblákon a virágzás befejeződött, a becők a termésfejlődés különböző fenológiai stádiumaiban vannak. Az őszi káposztarepce állományok a kedvezőbb csapadék-ellátottságú területeken jól fejlettek, de jellemzőbb, hogy a repce állományok az átlagosnál gyengébben fejlettek, alacsonyabbak. Parlagfű nem található meg bennük, vagy csak gyengén fejlett csíranövények kis mennyiségben találhatóak, jellemzően főleg táblaszéleken.

Az őszi búza a virágzás – szemképződés kezdete fenológiai állapotban található. Az őszi kalászosok állománya a száraz időjárás következtében az átlagosnál fejletlenebb. Az áprilisi száraz időjárás következtében kalászosokban jelentéktelen mennyiségben fordul elő parlagfű.

A napraforgó vetésterületének nagyobb részén imidazolinon vagy tribenuron-metil toleráns hibrideket vetettek. A napraforgó állományok vetését munkaszervezési szempontból a csapadékmentes időjárás elősegítette, így időben a talajba kerültek a vetőmagok. A napraforgó állományok 4-12 leveles fejlettségűek. Az idei évben nagyobb arányban fordulnak elő egyenetlen kelésű, heterogén napraforgó állományok, különösen Nógrád és Csongrád megyében. Az alapkezelések többsége nem kapta meg a hatáskifejtéshez szükséges bemosó csapadékot. Szinte mindenhol állománykezelést is kellett végezni, vagy fognak végezni. A sorközművelés is javában zajlik, sok helyen már elvégezték. A parlagfű elsősorban a táblaszéleken van jelen.

A kukorica 3-10 leveles fejlettségű, ami az elhúzódó vetésnek a következménye. Kukoricában is nagyobb arányban fordulnak elő az idei évben egyenetlen kelésű, heterogén állományok, különösen Nógrád és Csongrád megyében. A parlagfű kelése az átlagosnál kisebb mértékű volt. Elhúzódó, vontatott csírázást figyelhettünk meg, amit több kisebb csapadék még több hullámossá tett. A száraz időjárás miatt a területek többségén a gazdálkodók nem preemergens kezelésekre alapozták a kukorica gyomirtást, hanem a korai posztemergens, posztemergens technológiák kerültek előtérbe. Nehéz volt meghatározni az állománykezelések időpontját, a gyomnövények csírázása alacsony intenzitású, elhúzódó volt. A gazdálkodók az állománykezeléseket elvégezték, illetve folyamatosan végzik.

Állókultúrákban (szőlő, gyümölcsösök) is megkezdődött a parlagfű kelése, a tavaszi gyomaszpektus fajainak leszáradásával párhuzamosan. A száraz időjárás miatt jelenleg kevés a parlagfű csíranövény. Április közepétől indultak a glifozátos sorkezelések, valamint a mechanikai sorközművelések, ezzel is mérsékelve az ültetvényekben előforduló parlagfű fertőzöttséget.

A mezőgazdaságilag nem művelt területeken is a száraz időjárás miatt az átlagosnál gyengébb, vontatott volt a parlagfű kelése. Az utak mentén, árokpartokon, szegélyeknél folyamatosan végzik a kaszálást.


Friss hírek

Országos parlagfű helyzetkép (2020.07.30.)
2020. július 31, péntek

Országos parlagfű helyzetkép (2020.07.30.)

Július végén a parlagfüvek fejlettségi állapota és előfordulása nagyon heterogén képet mutat az országban.

Tovább >

Országos parlagfű helyzetkép (2020.07.16.)
2020. július 17, péntek

Országos parlagfű helyzetkép (2020.07.16.)

Július közepén a parlagfű fejlettségi állapota és előfordulása nagyon heterogén képet mutat az országban.

Tovább >