Vissza

Országos parlagfű helyzetkép (2018.07.12.)

Országos parlagfű helyzetkép (2018.07.12.)

Országos parlagfű helyzetkép (2018.07.12.)
2018. július 16.

Július első felében a parlagfű fejlettségi állapota és előfordulása nagyon heterogén képet mutat.

Az intenzív hajtásnövekedés a jellemző fejlettség. A parlagfüvek többsége a 4 levelestől a 150 cm-es nagyságig található meg. A legfejlettebb egyedek már 130-180 cm-esek. A legfejlettebb parlagfüvek már generatív stádiumban vannak (élőhelytől függően az állomány néhány, egyes területeken akár 100 százalékán), a hajtások csúcsán a porzós virágzat fejlődik (a virágzati tengely többnyire 0,5-15 cm hosszú). A legfejlettebb parlagfüvek között sok már legalább virágbimbós fejlettségű (arányuk többnyire 1-10%, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 20-30%). Már virágzó parlagfüveket találtunk több megyében, amelyek többnyire a parlagfű ritka, Ambrosia artemisiifolia var. artemisiifolia változatának terjedésével magyarázható. Virágzó parlagfüveket találtunk Hajdú-Bihar megyében, Hajdúhadház térségében lucernában és ruderális területeken (ritka változat); Békés megyében 1% alatti arányban (ritka változat); Nógrád megye egyes területein 5-10%-ban (ritka változat); Fejér megyében parlagokon, szegélyekben és ruderális területeken; Heves megyében már június utolsó hetétől megfigyelhetővé vált a teljes virágzás fenológiája (ritka változat); és Veszprém megyében 1-2 %-ban. Már a gyakori változat virágzásának kezdetét tapasztaltuk Vas megyében (2-3 %), Zala megyében pedig kapás kultúrákban a parlagfüvek 20 %-án megkezdődött a virágzás mindkét változatnál. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Vaja határában homokterületeken a legfejlettebbek a parlagfüvek, ahol már a gyakori változatba tartozók 20-30 %-a virágzik.

A parlagfű leginkább a kapás növényekkel elvetett táblák szegélyében, táblaszéleken, sikertelenül gyomirtott, vagy gyomirtási hibával érintett táblákon, táblarészeken, mezőgazdaságilag nem művelt területeken, ruderáliákon fordul elő.

Az őszi káposztarepcék jellemzően jól fejlettek, jó gyomelnyomó képességgel rendelkeznek. Parlagfű nem található meg bennük, vagy csak gyengén fejlett csíranövények kis mennyiségben találhatóak, jellemzően főleg táblaszéleken. A betakarítás a végéhez közeledik, néhány táblán még áll a kultúrnövény, amelyeknél a lehullott nagy mennyiségű csapadék hatására felázott talaj megakadályozta, hogy az aratás megtörténjen. Az őszi káposztarepce tarlókon csak a gyengébb állományoknál figyelhető meg jelentősebb parlagfű fertőzés, a betakarítás környéki csapadékos időjárás miatt.

Az ország nagy részén az őszi kalászosok jól fejlődtek, a területek többségén jól fejlett, sűrű, zárt állományt alkotnak, amelyben a parlagfű nem, vagy jelentéktelen mennyiségben, 4-10 leveles (4-24 cm-es), fejletlen egyedek formájában volt megtalálható. A belvízfoltok utáni, gyenge, vagy kultúrnövény nélküli táblarészeken, táblaszéleken jellemző a parlagfű jelentősebb borítottsága. Ezeken a területeken többnyire a parlagfű 10-60 cm magas. A nyári betakarítású növények aratása lassan a végéhez ért, ezért a tarlók parlagfű mentesítésére kiemelt figyelmet kell fordítani. A tarlóhántás elvégzéséhez jelenleg jó a talajállapot.

A napraforgó vetésterületének nagyobb részén imidazolinon vagy tribenuron-metil toleráns hibrideket vetettek. A száraz, csapadékszegény időjárás következtében, a preemergens kezelések nem tudtak megfelelő hatást kifejteni, ezért a legtöbb helyen állománykezelés vált szükségessé a parlagfűmentesség érdekében. Az állománykezelés, sorközművelő kultivátorozás a területek többségén sikeres volt, többnyire tiszta állományokkal találkozhatunk. Ez alól kivételt képeznek néhány helyen a belvizes, extenzívebb területek, táblaszélek, táblaszegélyek, a forgók vagy sorhiányos helyek, sikertelenül gyomirtott, vagy gyomirtási hibával érintett táblák, táblarészek, ahol nagyobb egyedszámban tudott megjelenni a parlagfű. A napraforgó állományok többsége virágzás kezdetén-teljes virágzásban van.

A kukorica állományok erőteljesek, jól fejlettek, jó gyomelnyomó képességűek. A kukoricák legalább 10 levelesek, a legfejlettebbek virágzás fejlettségűek. A korábbi kukoricavetésekben végzett preemergens kezelések az ország túlnyomó részén nem kapták meg a jó hatékonysághoz szükséges mennyiségű bemosó csapadékot. A legkésőbbi vetések preemergens kezeléseinek többsége május közepén elegendő bemosó csapadékot kapott a jó hatáshoz. A területek többségén a gazdálkodók nem preemergens kezelésre alapozták a kukorica gyomirtást, hanem korai posztemergens vagy posztemergens kezeléseket végeztek. Az állománykezelés és a sorközművelés a területek többségén eredményes volt, hatásukra a parlagfű az állományokban jelentéktelen, vagy kis mennyiségben található. A tartamhatással rendelkező posztemergens gyomirtó szerek május második felétől általában megkapták a szükséges mennyiségű bemosó csapadékot. A tartamhatással nem rendelkezőknél viszont a májusi, júniusi csapadékot követően újabb parlagfű kelési hullám indult el így ezeken a területeken a jó minőségben elvégzett mechanikai gyomirtás alapvető fontosságú volt. Problémás helyek a víznyomás miatt gyomirtásból kihagyott foltok, valamint a táblaszegélyek környéke.

Az álló kultúrák (szőlő, gyümölcsös) általános gyomosodására, ezen belül a parlagfű, ültetvényen belüli térnyerésére is pozitív hatással volt a csapadékos időjárás és az azt követő hőmérsékleti viszonyok alakulása. Az esőzések hatására a parlagfű fejlődése itt is nagyon erőteljes volt és jelentős utókelés is tapasztalható. A zöldmunkák végzésével párhuzamosan folyamatosan zajlanak a mechanikai sorközművelések, ezzel is mérsékelve az ültetvényekben előforduló parlagfű fertőzöttséget.

Ruderáliákon, parlagterületeken, továbbá extenzív, kisparcellás szántókon a sok csapadék miatt a múlt évhez képest jóval több és fejlettebb, nagyobb méretű parlagfű található. Fokozott figyelmet kell fordítani a védekezésre.

A ruderáliákon, árokpartokon, útszéleken folyamatosan kaszálnak, ezzel is csökkentve a parlagfű egyedszámát és a virágbimbós állapot kialakulásának kockázatát.Friss hírek

Tirám (TMTD) hatóanyagot tartalmazó készítmények visszavonása
2018. december 10, hétfő

Tirám (TMTD) hatóanyagot tartalmazó készítmények visszavonása

Felhívás az aktuális mezei pocokfertőzöttség felmérésére
2018. október 12, péntek

Felhívás az aktuális mezei pocokfertőzöttség felmérésére

Országos parlagfű helyzetkép (2018.10.04.)
2018. október 5, péntek

Országos parlagfű helyzetkép (2018.10.04.)

A parlagfű és az allergia
2018. július 5, csütörtök

A parlagfű és az allergia

Országos parlagfű helyzetkép (2018.06.28.)
2018. július 4, szerda

Országos parlagfű helyzetkép (2018.06.28.)

Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer
2018. július 3, kedd

Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer

Egyéb parlagfű bejelentési lehetőségek
2018. július 3, kedd

Egyéb parlagfű bejelentési lehetőségek

Parlagfű Bejelentő Rendszer
2018. július 3, kedd

Parlagfű Bejelentő Rendszer

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról
2018. július 3, kedd

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról

Hatósági eljárás menete belterületen
2018. július 3, kedd

Hatósági eljárás menete belterületen

Hatósági eljárás menete külterületen
2018. július 3, kedd

Hatósági eljárás menete külterületen

Országos parlagfű helyzetkép (2018.06.15.)
2018. július 2, hétfő

Országos parlagfű helyzetkép (2018.06.15.)

Visszavont és lejárt érvényességű növényvédő szerek
2018. április 27, péntek

Visszavont és lejárt érvényességű növényvédő szerek

Tájékoztatás a neonikotinoid hatóanyagú csávázószerrel kezelt kukorica és napraforgó területekről szóló bejelentések 2018. évi rendjéről
2018. április 12, csütörtök

Tájékoztatás a neonikotinoid hatóanyagú csávázószerrel kezelt kukorica és napraforgó területekről szóló bejelentések 2018. évi rendjéről

Korábbi EK műtrágya nyilvántartások
2018. március 5, hétfő

Korábbi EK műtrágya nyilvántartások

Tovább korlátozódik a klórpirifosz tartalmú növényvédő szerek felhasználása
2018. február 5, hétfő

Tovább korlátozódik a klórpirifosz tartalmú növényvédő szerek felhasználása