null Nem szakmai jellegű összefoglalók 2016

Nem szakmai jellegű összefoglalók 2016

Az engedélyezett állatkísérleti projektek összefoglalói az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 45. § (4) bekezdése alapján

677353- IMAGE - Innovative Management of Genetic Resources (HORIZON) - A genetikai erőforrások innovatív kezelése és felhasználása 1.
677353- IMAGE - Innovative Management of Genetic Resources (HORIZON) - A genetikai erőforrások innovatív kezelése és felhasználása 2.
A balkamrai hipertrófia és fibrózis molekuláris hátterének vizsgálata sertés állatmodellen
A bazális előagy szerepe normális és kóros kognitív funkciókban
A bél-máj tengely vizsgálata az ALPSS (Associating Liver Partition and...
A binokuláris információ párhuzamos feldolgozása az emlős agyban
A citosztatikus hatású doxorubicim okozta miokardiális károsodás preve...
A D3 vitamin immunológiai szerepének vizsgálata Chlamydophila p...
A dimetil-triszulfid, a TRPA1 receptor és a szomatosztatin sst4 rec...
A drogmetabolizmus vizsgálata porta véna ligaturával indukált májregeneráció során
A felületes hátsó szarvi neuronok migrációja, polarizációja és dif...
A H2S_CSE rendszer anti-atherogén hatásmechanizmusának vizsgálata
A hazai szója előállítás volumenének bővítését és sokrétű alkalmazását...
A here morphologiai, funkcionális és microcirculatiós változásain...
A hippocampus szabályozása a bazális előagyi kolinerg pályán keresztül
A hippokampusz kéreg alatti modulációja depresszív tünetek kialakulásának vizsgálatára
A humán opportunista kórokozó Candida parapsilosis...
A kinurenin metabolikus útvonal szerepe a migrén patome...
A kolinerg neuronok p75 receptorának szerepe az ösztradi...
A Komplex Regionális Fájdalom Szindróma (CRPS...
A kórokozó és a gyulladásos sejtek elkülönítése acanthamo...
A környezeti szennyezés hatása a széncinege (Parus maj...
A magzat jóllét (well-being) vizsgálata lovakban
A magyar tojóhibrid-tenyésztés versenyképességének javítása
A májfunkció in vivo vizsgálata nukleáris- és optikai vizsgálóm...
A mikroglia sejtek szerepe a fiziológiás és patológiás neuronális akti...
A mikrovaszkuláris funkció vizsgálata traumás agykárosodást követ...
A mukozális nyirokszövetek lymphoid homeosztázisának és stromális je...
A nátrium nitrit késői antiaritmiás hatásának vizsgálata in vivo és ex vivo kís...
A nem megfelelő apopto-fagocitózis program szerepe krónikus gyulladá...
A neuronális hálózatok dinamikájának szerepe a memóriafolyamato...
A neuropátiás fájdalom pathogenézisének és a perifériás ideg regenerációj...
A PACAP mint új lehetséges farmakológiai target, valamint az ingergazdag...
A párhuzamos vizuális feldolgozórendszerekben részt vevő retinális ideg...
A primer cilikumok szerepének vizsgálata a fiziológiás központi idegr...
A retina fejlődése és egyes pathológiás állatkísérleti modellek vizs...
A sebészeti manuális készségek oktatása a PTE ÁOK Sebésze...
A Src-like adaptor (SLAP) fehérjék szerepének vizsgálata rheu...
A stressz által kiváltott hangulatzavarok állatkísérletes mode...
A szemfájdalom megítélése és az akupunktúra, illetve a flunixin...
A szepto-hippokampális rendszer szabályozása felszálló agytö...
A szív különböző struktúráiba történő implantátum behelyez...
A tanycyták szerepének tisztázása a hypothalamus-hypop...
A tranziens receptor potenciál ankyrin 1 (TRPA1) receptor...
A Tranziens Receptor Potenciál Ankyrin 1 (TRPA1) receptor_s...
A WHO által javasolt módszer szerinti tipizáló immunsavók előállítása
A zebradánió, mint a krónikus tüdőbetegség potenciális transzgene...
Actinobacillus pleuropleumoniae (App.) okozta betegség elleni...
Adhéziók kialakulása sebészeti beavatkozást követően, a preve...
Advanced Trauma Life Support (ATLS) kurzus, azaz egy sebészeti...
Alapvető fontosságú diagnosztikai célú vizsgálatokhoz szükséges....
Állatfelhasználás oktatási célra
Általános és biztonságfarmakológiai vizsgálatok
Alzheimer-állatmodell kísérletes létrehozása egyszeri bilateralis intr...
Analgetikus hatású vegyületek akut antinociceptiv hatásának viz...
Autizmus vizsgálata patkány állatkísérletes modellen
Avian metapneumovirus (aMPV) okozta fertőzöttség elleni vakcina...
Az agy-vér-gát terápiás céllal történő áttörésének lehetőségei...
Az állatorvosi alap- és továbbképzés belgyógyászati és sebésze...
Az Alzheimer-kór kezdeti szakaszában megjelenő neuronális há...
Az amigdala magokba vetítő, asszociációs tanulás során a felté...
Az anyai és_vagy apai elhízás hatásának epigenetikai vizsgála...
Az Avipro Salmonella T vakcina hatékonysági vizsgálata házity...
Az Axtra PHY enzimkészítmény vizsgálata a takarmány foszfor...
Az elektromos szinapszisokat tartalmazó retinális neuronhálóza...
Az endokannabinoid jelátvitel hatásai a zebradániók kor...
Az endokannabioid és a Ca2+ függő jelátviteli útvonalak szere...
Az entericus neuronok és mikrokörnyezetük bélszakaszspecifikus...
Az immunrendszer öregedésében szerepet játszó molekuláris mech...
Az intranazálisan adagolt oxitocin hatása családi kutyák szociális...
Az intranazálisan alkalmazott oxitocin hatása laboratóriumi bea...
Az ischaemia-reperfusio (vékonybél, máj, vese, végtag bőr, izomleb...
Az obezitás hatása a vemhes uterusz kontarktilitásra és a cervix...
Dendritikus integráció és plaszticitás hippokampális idegsejtekben
Efflux transzporter interakciók vizsgálata és gyógyszerjelölt mole...
Egerek intracerebralis oltása...
Egyszeres és kombinált koszorúér szűkületek funkcionális vizsgál...
Elektrofiziológiai vizsgálatok patkányon
Elhízás indukálta cukorbetegség modell beállítása, valamint antidi...
Elhízásban, táplálkozási rendellenességekben és a metabolikus...
Endokrin diszruptorok (növényi és ipari eredetű szennyezőanyagok...
Epilepsziás neuronhálózatok vizsgálata in vivo két-foton képalkotással....
Evolúciósan optimalizált antibakteriális hatású foldamerek, illetve...
Farmakokinetika és metabolizmus vizsgálatok
Farmakonok metabolizmusának vizsgálata pathológiás és normál...
Fertőző bronchitis és Newcastle-betegség ellni vakcina ártalmatla...
Gangliozidok szerepe a fájdalomérzés közvetítésének mechanizmusában
Genetikailag determinált arthritisszel rendelkező állatok tenyésztése
Glia-neuron interakciók, szenzoros-immun mechanizmusok, poten...
Gomba eredetű vaskelálók hatása atheroszklerotikus plakkok kialakulására
Gumboro betegség elleni vakcina ártalmatlansági vizsgálata házityúkon
Gyógyszer minőségellenőrzés, amely magában foglalja gyógyszerkönyvek...
Gyógyszerek, növényvédőszerek, illetve azok várományosai, állatgy...
Gyógyszerek, növényvédőszerek, illetve azok várományosai...
Gyógyszerkibocsátó stentekfarmakokinetikai (PK) és farmakodinámi...
Gyulladásgátlás újszerű lehetőségeinek vizsgálata
Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító hatású, továbbá immunológi...
Hal spermatogóniumok interspecifikus átültetése
Hallgatói modellvizsgálatok ismert hatású szerek farmakodina...
Herpesvírus disszeminációs kísérlet sertésben
Hipoxia és angiogenezis szerepének in vivo vizsgálata a daga...
Hippokampális idegsejtek elektrofiziológiai és anatómiai karakterizációja
Humánpatogén fonalas gombák gazda-patogén kölcsönhatásainak...
Hüllőagy gliaszerkezetének reakciója agyi sérülésekre
In vivo elektrofiziológiai és két-foton mikroszkópiás vizsgálatok altat...
In vivo farmakológia gyakorlat orvosi biotechnológusok és molekulár...
In vivo két-foton pásztázó mikroszkópiás mérések altatott és éber...
Ioncsatornák és az intracelluláris kalcium szerepe a hasnyálmirigy...
Irányított vertikális és horizontális csontregenerációt segítő membr...
Ischémiás stroke modell adaptálása és tesztelése házi nyúlban
Izotóppal jelölt Melanin Koncentráló Hormon Receptor (MCH-R)...
Kétéltűek kitridiomikózis elleni védekezésével kapcsolatos vizsgálatok
Kognitív működéseket serkentő farmakonok hatékonyságának vizsgálata
Kombinált neuroprotekciós eljárások globális ischemia...
Kor-, nem- és testösszetétel-függő eltérések a corticotropin_ur...
Kórházi és környezeti Klebsiella pneumoniae izolátumok virulenciájának...
Kötőszöveti graftok és kollagén alapú mátrixok hatása a fogak és impl...
Központi idegrendszeri (pszichiátriai, neurológiai, neurodegeneratív és idegi fejlődési)...
Különféle hatóanyagok proaritmiás hatásainak vizsgálata kontroll és...
Laborállat-tudomány és bioetika tantárgy gyakorlati foglalkozásain...
Laboratóriumi_kísérleti állatfajok (egér, patkány) haemorhei...
Libák polyoma vírus okozta megbetegedése (Libák vérzéses vese- és...
Lipopoliszacharid (LPS) _indukálta NFkB útvonal aktivitásának viz...
Macskák fertőzése az ún. Macska Fertőző Peritonitis vírussal (FIPV)
Magatartás-farmakológiai vizsgálatok operáns táplálékfel...
Magatartási stressz okozta neuroanatómiai elváltozások vizsgálat...
Marek-féle betegség ellni vakcina vírustörzs jelöltek ártalmatlans...
Membrán transzporter interakciók, bőrön át történő penetráció...
Metotrexát-polipeptid konjugátumok kemoterápiás hatásának vizsg...
Miocardialis infarktus modell
Monoklonális ellenanyagok felhasználásán alapuló új, kombinált im...
Moxidectin tartalmú állatgyógyászati készítménnyel végzett elővi...
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyo.) elleni vakcina hatékonysági...
Négy különböző Salmonella Enteritidis (S.E.) ráfertőző törzs pare...
Neurokognitív zavarok patkány modelljének létrehozása magas...
Neuropeptidek és receptoraik szerepének vizsgálata akut és kró...
Newcastle-betegség elleni vakcina ártalmat...
Növényi kivonatok és hatóanyagok gyomorfekély ellenes hat...
Opportunista humán patogén Candida parapsilosis deléciós és over...
Oxidált hemoglobin formák szerepe malária-asszociált akut veseká...
Peptid konjugátumok in vivo hatásának vizsgálata M. tuberculosis H37R...
Perorálisan adagolt omeprazol hatása lovak kalcium mobilizációs paramétereire
Poliklonális és monoklonális antitestek előállítása
Poliklonális immunsavók termelése nyúlban, szerológiai...
Rhinitis kezelésére szolgáló új rádiófrekvenciás eszköz fejlesztése...
Serkentő és gátlósejtek szerepének vizsgálata hippocampuszban megj...
Sirolimus és sirolimus-analóg hatóanyagot tartalmazó gyógyszerbevon...
Statikus haltesztek víztoxikológiai vizsgálatokhoz
Stressz vizsgálatok tejelő szarvasmarhákon
Sütőélesztő kiváltotta láz model patkányokon
Szenzoros-immun interakciók és mechanizmusok vizsgálata dohá...
Szenzoros-immun interakciók és mechanizmusok vizsgálata end...
Szerves sav tartalmú takarmánykiegészítő keverék hatékonysá...
Szinaptikus kapcsolatok funkcionális térképezése az emlős látókéregben
Szövetépítési (tissue engineering) eljárásokkal készített vaszkuláris graft...
Toxikológiai vizsgálatok
Transzport proteinek és transzporterekkel kapcsolatos interakciók in...
Trombusképződést gátló bevonatot tartalmazó érimplantátumok vizsgála...
Új antibakteriális hatású vegyület tesztelése Staphylococcus aureus fer...
Új fejlesztésű endoszkópos jelölőanyag hatásvizsgálata
Új gyógyszercélpontok keresése különböző pszichiátriai és neurológi...
Új sebészeti módszerek (ALPPS és a triggerelt májregeneráció) vizsgál...
Új, komplex hatásmechanizmusú szemikarbazid-szenzitív amin-oxidá...
Vakcinák ártalmatlansági és hatékonysági vizsgálata a gyógyszerkön...
Véráramlás mérése lézer doppler áramlásmérővel
Vírusizolálás egérben és tengerimalacon vírusdiagnosztikai célra...
Vizelet-, nyál-és vérmintából történő oxitocin mérés intranazális oxit...
Xilitol (nyírfacukor) hatásának vizsgálata macskán


 


Friss hírek

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. június 4, kedd

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.06.04.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >