null Megfigyelési körzetben tartott állatokból származó friss baromfihús és hústermék EU-s tagállamokba történő szállításának szabályai

HPAI korlátozás alatt álló területről baromfihús kiszállítása más tagállamba

HPAI korlátozás alatt álló területről baromfihús kiszállítása más tagállamba
2021. november 24, szerda

Általános alapelv – a vonatkozó jogszabályok alapján* –, hogy madárinfluenza járvány esetén csak akkor engedélyezhető bizonyos baromfitermékek kiszállítása más EU-s tagállamba, ha kockázatértékelés alapján a járványügyi helyzet azt lehetővé teszi.

Frissítve: 2022.03.21

Felügyeleti (megfigyelési) körzetből származó állatokból nyert friss baromfihúst csak engedéllyel lehet forgalomba hozni az Európai Unió tagállamaiba. Ennek során az alábbi feltételek mindegyikének teljesülnie kell:
•    a Bizottság (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelete 43. cikkében meghatározott feltételek;
•    a Bizottság (EU) 2020/2154 felhatalmazáson alapuló rendelete 2., 3. és 4. cikkében előírtak.

A kérelmet a vágóhíd/kereskedő képviselője a származási hely szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújtja be. A kormányhivatal ez alapján kezdeményezi a Nébih Országos Járványvédelmi Központnál az érintett tagállamtól az általános érvényű beszállítási engedély megszerzését.

A rendeltetési hely szerint illetékes hatóság általános érvényű engedélyének beszerzése központi szinten, az érintett tagállam központi hatóságának a megkeresésével történik. 
A rendeltetési hely szerinti tagállam beszállításra vonatkozó általános érvényű engedélyéről, illetve esetleges egyéb feltételeiről a származási hely szerinti illetékes hatóságot haladéktalanul értesítjük. E feltételek – folyamatos frissítéssel – a Nébih honlapján is elérhetők lesznek.

Az ország nevére kattintva elérhetők a részletes információk.


Legutóbbi frissítés: 2022.03.21

Központi kérelem elküldésének dátuma

Rendeltetési ország

Engedélyezve/elutasítva

2021.11.29

Lengyelország

elutasítva

2021.11.29

Románia

elutasítva

2021.11.29

Csehország

engedélyezve

2021.11.29

Németország

engedélyezve feltételekkel

2021.11.29

Belgium

engedélyezve

2021.11.29 Szlovákia engedélyezve (2021.12.21) , kizárólag víziszárnyas (kacsa, liba)
2021.11.29 Svédország engedélyezve (2021.12.15)
2021.11.29 Franciaország engedélyezve (2022.01.14-i értesítés alapján)
2021.11.29 Spanyolország függőben
2021.11.29 Olaszország függőben
2021.11.29 Hollandia függőben
2021.11.29 Ausztria függőben
2021.11.29 Szlovénia függőben
2021.11.29 Bulgária függőben
2021.11.29 Dánia függőben

 

Általános feltételek:

Az engedélyezés előfeltétele többek között, hogy:
-    A származási létesítmény megnevezi az illetékes hatósága felé a termékeit fogadó rendeltetési létesítményt.
-    A kérelemmel együtt a kérelmező benyújtja a rendeltetési létesítmény nyilatkozatát arról, hogy az beleegyezik a hatósági kijelölésbe, és fogadja a feltételeknek megfelelő szállítmány(oka)t. A kétnyelvű (magyar és angol) nyilatkozatot a kiszállítást kérelmezőnek kell beszereznie és azt az illetékes megyei kormányhivatalnak megküldenie (formanyomtatvány a cikk végén).
-    A rendeltetési hely szerint illetékes hatóság tájékoztatása vagy engedélyének beszerzése az egyes szállítmányok ki/beszállítását szállításáról. (Részletes országonkénti eljárásrendet lásd lejjebb.)
-    A származási létesítmény helye szerinti illetékes hatósága engedélyezi a kiszállítást.

Az engedélyezett szállítmányt INTRA_EMERGENCY bizonyítványnak kell kísérnie (lásd a Bizottság (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet II. melléklet 1. fejezet).

2022.03.21 VÁLTOZÁS!

Az INTRA-EMERGENCY INTRA bizonyítvány már megtalálható a TRACES-NT INTRA rendszerben, ezért 2021.03.21 után nem szükséges az ÉFHÁT/293/2021. iktatószámú kétnyelvű állategészségügyi bizonyítvány minta használata. 


A felügyeleti/megfigyelési körzetből származó állatokból nyert friss húsra különleges jelölést nem kell alkalmazni.
A befogadó nyilatkozatokat nem kell a központi magyar hatóságnak megküldeni!

* Témára vonatkozó, irányadó jogszabályok:
•    Bizottság (EU) 2020/687 felhatalmozáson alapuló rendelete
•    Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/429 rendelete
•    Bizottság (EU) 2020/2154 felhatalmazáson alapuló rendelete 
•    Bizottság (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelete
Kapcsolódó tartamak:
Nyilatkozat/ Declaration

 

Részletes eljárásrend
Németország

A német hatóság jelenleg a következő feltételek teljesülése alapján engedélyezi a szállítást:

 • A származási létesítmény megnevezi az illetékes magyar hatósága felé a termékeit fogadó rendeltetési létesítményt.
 • 2.    A kérelemmel együtt a kérelmező benyújtja a rendeltetési létesítmény nyilatkozatát arról, hogy az beleegyezik a hatósági kijelölésbe, és fogadja a feltételeknek megfelelő szállítmány(oka)t. 

A kétnyelvű (magyar és angol) nyilatkozatot a kiszállítást kérelmezőnek kell beszereznie és azt az illetékes megyei kormányhivatalnak megküldenie. A megyei kormányhivatal előértesítést küld a Nébih-ÁÁI-nak aai@nebih.gov.hu és az aai-jelentes@nebih.gov.hu címekrea tervezett kiszállításokhoz kapcsolódó kérelemről. A felterjesztéssel a származási hely hatóságának kiszállításra vonatkozó engedélyét is jóváhagyja. Javasoljuk egyszerre több tervezett szállítmány előértesítését egyszerre megküldeni.

 • A kétnyelvű nyilatkozat letölthető a cikk végén.
 • A magyar központi hatóság előértesítést küld a szállítmány(ok) tervezett kiszállításáról a német központi állategészségügyi hatóságnak a kérelmező által kitöltött táblázatban szereplő adatok megadásával (Nébih-német központi hatóság)
 • A német központi hatóság visszajelez a magyar központi hatóságnak, hogy a német helyi hatóság fogadja-e a az előértesítésben szereplő szállítmány(oka)t.
 • A magyar központi hatóság értesíti a megyei kormányhivatalt az engedélyről, amely után lehetővé válik a szállítmány elindítása. 

A Nébih-nek a megyei kormányhivatal által megküldendő elő-értesítést az alábbi táblázatban kell megküldeni.

 • Az engedélyezés után a szállítmányt az INTRA-EMERGENCY* bizonyítvány kíséri. 2022.03.21-i értesítés szerint ezen INTRA bizonyítvány megtalálható a TRACES-NT INTRA rendszerben (*lásd a Bizottság (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet II. melléklet 1. fejezet).

Belgium
Jelenlegi információink szerint a belga állategészségügyi hatóság előzetes értesítést kér az egyes szállítmányok indítása előtt:

 • A származási létesítmény megnevezi az illetékes hatósága felé a termékeit fogadó rendeltetési létesítményt.
 • A kérelemmel együtt a kérelmező benyújtja a rendeltetési létesítmény nyilatkozatát arról, hogy az beleegyezik a hatósági kijelölésbe, és fogadja a feltételeknek megfelelő szállítmány(oka)t. 
 • A kétnyelvű (magyar és angol) nyilatkozatot a kiszállítást kérelmezőnek kell beszereznie és azt az illetékes megyei kormányhivatalnak megküldenie. A megyei kormányhivatal minden szállítmány elindításáról tájékoztatást küld a belga illetékes központi hatóságnak (export@favv-afsca.be) és másolatban az aai@nebih.gov.huaai-jelentes@nebih.gov.hu és elelmiszerexport@nebih.gov.hu e-mail címekre. A nyilatkozat-minta letölthető a cikk végén. A tájékoztatáson túl a kiszállításhoz nem szükséges a belga hatóság egyedi engedélye.
 • A szállítmányt az INTRA-EMERGENCY* bizonyítvány kíséri. 2022.03.21-i értesítés szerint ezen INTRA bizonyítvány megtalálható a TRACES-NT INTRA rendszerben (*lásd a Bizottság (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet II. melléklet 1. fejezet).
 • Egy rendeltetési létesítménytől egy származási létesítmény számára egy befogadó nyilatkozat elegendő.

Csehország

 • A származási létesítmény megnevezi az illetékes hatóságának a termékeit fogadó rendeltetési létesítményt.
 • A kérelemmel együtt a kérelmező benyújtja a rendeltetési létesítmény nyilatkozatát arról, hogy az beleegyezik a hatósági kijelölésbe, és fogadja a feltételeknek megfelelő szállítmány(oka)t. 
 • A kétnyelvű (magyar és angol) nyilatkozatot a kiszállítást kérelmezőnek kell beszereznie és azt az illetékes megyei kormányhivatalnak megküldenie. A megyei kormányhivatal előértesítést küld a cseh illetések helyi hatóságnak az epodatelna@svscr.cz címre, és másolatban az aai@nebih.gov.huaai-jelentes@nebih.gov.hu és elelmiszerexport@nebih.gov.hu e-mail címekre. (az INTRA-EMERGENCY bizonyítvány minta TRACES-NT INTRA rendszerre való feltöltésig szükséges csak, utána a TRACES-NT rendszer automatikus értesítést küld majd) A nyilatkozat-minta letölthető a cikk végén.
 • A szállítmányt az INTRA-EMERGENCY* bizonyítvány kíséri. 2022.03.21-i értesítés szerint ezen INTRA bizonyítvány megtalálható a TRACES-NT INTRA rendszerben (*lásd a Bizottság (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet II. melléklet 1. fejezet).
 • Egy rendeltetési létesítménytől egy származási létesítmény számára egy befogadó nyilatkozat elegendő.

Szlovákia

 • A szlovák állategészségügyi hatóság hozzájárult a madárinfluenza miatt felállított megfigyelési körzetből származó friss baromfihús és termék fogadásához.
 • A szlovák hatóság speciális feltételeket nem ír elő, de kizárólag víziszárnyast (liba, kacsa) engedélyeznek.
 • A szállítmányt az INTRA-EMERGENCY* bizonyítvány kíséri. 2022.03.21-i értesítés szerint ezen INTRA bizonyítvány megtalálható a TRACES-NT INTRA rendszerben (*lásd a Bizottság (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet II. melléklet 1. fejezet).

Franciaország

 • A francia állategészségügyi hatóság hozzájárult a madárinfluenza miatt felállított megfigyelési körzetből származó friss baromfihús és termék fogadásához.
 • A szállítmányt az INTRA-EMERGENCY* bizonyítvány kíséri. 2022.03.21-i értesítés szerint ezen INTRA bizonyítvány megtalálható a TRACES-NT INTRA rendszerben (*lásd a Bizottság (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet II. melléklet 1. fejezet).

 


Friss hírek

Méhkímélő technológia alkalmazása gabonafélékben virágzás idején
2022. május 16, hétfő

Méhkímélő technológia alkalmazása gabonafélékben virágzás idején

Gabonafélékben is figyelmet kell fordítani, hogy virágzáskor a növényvédő szeres kezeléseket méhkímélő technológia szerint végezzük!

Tovább >

Gümőkór egy Csongrád-Csanád megyei szarvasmarha-állományban
2022. május 16, hétfő

Gümőkór egy Csongrád-Csanád megyei szarvasmarha-állományban

Gümőkór-fertőzöttséget igazoltak a hatósági vizsgálatok 2022 májusában egy Csongrád-Csanád megyei szarvasmarha-állományban. Az esetre a telepen elvégzett ellenőrző vizsgálat derített fényt. Az érintett telepen forgalmi korlátozást rendelt el az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság; jelenleg a fertőzés eredetét vizsgálják a szakemberek.

Tovább >