Vissza

Jelentések a forgalomba-hozatali járulék felhasználásáról

Jelentések a forgalomba-hozatali járulék felhasználásáról

Jelentések a forgalomba-hozatali járulék felhasználásáról

A bor forgalombahozatali járulékával kapcsolatos jelentések alább tekinthetők meg

Jelentés a bor forgalomba-hozatali járulék felhasználásáról és az elvégzett feladatokról (2007. augusztus 1. – 2007. november 30.)

Jelentés a bor forgalomba-hozatali járulék felhasználásáról és az elvégzett feladatokról (2007. december 1. – 2008. július 31.)

Jelentés a bor forgalomba-hozatali járulék felhasználásáról és az elvégzett feladatokról (2008. augusztus 1. – 2008. november 30.)

Jelentés a bor forgalomba-hozatali járulék felhasználásáról és az elvégzett feladatokról (2008. december 1. – 2009. július 31.)

 

Bevallási időszak: 

2008. december 1. – 2009. július 31.

Felhasználási időszak:  

2009. augusztus 1. – 2009. november 30.

Pénzügyi elszámolás: 

2009. június 30. – 2009. december 31.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (továbbiakban Btv.) 24/A §-a, és a bor forgalomba-hozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet szerint az alábbi jelentést tesszük a 2008. december 1.- 2009. július 31-i bejelentési időszakra vonatkozóan, a forgalomba hozatali járulék címén befizetett összeg felhasználásáról.

A Magyar Államkincstárhoz (továbbiakban MÁK) a tárgyidőszakban forgalomba hozatali járulék címén befizetett összeg 40 %-át az MgSzH Központ Borminősítési Igazgatósága a 2004. évi CXVIII. Törvény 24./A §.(8) bekezdésében előírt feladatok elvégzésére használta fel.


I. Elvégzett feladatok

1. A forgalomba hozatali járulék befizetésének igazolására igazgatóságunkra beérkezett 2371 db bevallási nyilatkozat. A Vám és Pénzügyőrség (továbbiakban VP) és a MÁK által rendelkezésünkre bocsátott adatok összehasonlítását igazgatóságunkon megbízási szerződéssel dolgozók végezték el. Az adatok feldolgozása során észlelt eltérések ellenőrzése folyamatosan zajlik.

2. Az adatok összehasonlítása alapján, kockázatelemzésen alapuló kiválasztással, a borászati felügyelők 719 telephelyen tartottak célirányú ellenőrzést. Az ellenőrzés eredményeképpen, az adatok összevetésével 155 mulasztást állapítottak meg. Az Igazgatóság 128 esetben mulasztási bírságot szabott ki 76 850 940 Ft értékben, a további esetekben a bírság kiszabása folyamatban van.

    A járulékbefizetéssel kapcsolatban észlelt eltérések a következők:

 •     határidőn túl történt a befizetés 56 esetben,
 •     a befizetés csekken történt 64 esetben,
 •     nem fizette be 9 esetben,
 •     egyéb mulasztás történt 26 esetben.

3. A beszámolási időszakban a minősítésre szánt 500 hl feletti borkészletekből felügyelőink a borászati üzemekben 425 db hivatalos mintát vettek az előállítóktól laboratóriumi és érzékszervi vizsgálatra.

4. A borászati felügyelők ellenőrzésük során 833 db mintát vettek az adott időszakban.

5. Felügyelőink átfogó, kiemelt ellenőrzéseket tartottak az alább részletezett helyszíneken. Az ellenőrzések eredményeinek összefoglalása:

    Nagykereskedelmi lerakatokban forgalmazott borászati termékek ellenőrzése, mintavétele (140 minta)

    A nagyáruház-láncokban forgalmazott alacsony árfekvésű borok kiemelt ellenőrzése, helyszíni mintázása, a kapcsolatos adminisztrációs, szankcionálási feladatok végzése (100 minta).

    Nyári kiemelt ellenőrzésben való részvétel más hatóságokkal (30 minta).

    A borászati termékek forgalmazásának kiemelt ellenőrzése a Balaton parton, idegenforgalmilag kiemelt helyeken (30 minta).

    A borászati termékek forgalmazásának kiemelt ellenőrzése a Dunakanyar térségében (30 minta)

    A házasításra kerülő, EU-országból származó borok kiemelt ellenőrzése és mintázása. pincészetekben, üzemekben (30 minta).

    Külföldi és EU országból származó borászati termékek ellenőrzése és mintázása áruházláncokban és egyéb kereskedelmi egységekben (30 minta).

    A magas árfekvésű táj- és minőségi borok, valamint belföldi brandyk ellenőrzése áruház-láncokban. Szükség szerint helyszíni intézkedés (40 minta).

    Az idegenforgalmilag frekventált helyeken – Szekszárdi borvidék, Budapest – forgalmazott borok ellenőrzése és mintázása (60 minta).

    Kiemelt ellenőrzés a Mátrai borvidéken – kereskedelmi egységekben, borozókban. mintázás (30 minta).

A „Szüreti akció” keretében 2009. szeptember 7-től ellenőrizték a borászati felügyelők a szüreti munkálatokat. Az ellenőrzés kiterjedt borászati üzem működési engedélyének vizsgálatára. Az üzemek nagy része rendelkezett a tevékenységük folytatásához szükséges engedéllyel, néhány kisebb pince esetében hiányosságok voltak, az engedélyek beszerzése folyamatban van. A Nyugati országrészben az akciós ellenőrzés keretében 13 előállító helyen, 51 kereskedelmi egységben tartottak ellenőrzést a felügyelők, két alkalommal a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Szombathelyi Kirendeltségével, egy alkalommal a Szombathelyi Vám és Pénzügyőri Hivatal munkatársaival közös ellenőrzést végeztek. Az ellenőrzés helyszínén 13 esetben alkalmaztak figyelmeztetést.  A Keleti országrészben a szüreti akcióellenőrzés során összesen 17 borászati vállalkozást kerestek meg a felügyelők, ezek között egyéni és családi vállalkozások és társaságok is voltak. Ellenőrizték a szőlőfeldolgozás technológiáját, ennek keretén belül a szőlő minőségi – mennyiségi átvételét, mustfok mérését, dokumentálását, szőlő fajtaazonosságát. Ellenőrzésünk kiterjedt a szőlőfeldolgozás, mustkezelés során felhasznált borászati anyagokra, továbbá vizsgálták a szőlő származási bizonyítványok valóságtartalmát, kezelését, nyilvántartását, illetve a szőlő, valamint a must pincekönyvi dokumentálását.

A szüreti fesztiválok közül 2009. szeptember 5-én a szentendrei Skanzen Szüreti Sokadalom rendezvényén vettek részt felügyelőink. A jó hangulatú eseményen főleg kisebb borászatok vettek részt, néhány termelőnek jól jött a javító szándékú szakmai tanács.  3 bortételt mintáztak meg a felügyelők, melyből 1 tétel megfelelt, a laboratóriumi vizsgálat során 2 borról megállapítottuk, hogy előzetes minősítés nélkül hozták forgalomba, illetve a címke jelölése sem felelt meg a vonatkozó jogszabályoknak. A Budai Várban tartott 18. Budapesti Nemzetközi Bor-és Pezsgőfesztiválon 4 bortételt mintáztak meg az ellenőrök, amelyből 1 tétel engedély nélkül került forgalomba, továbbá jelzése sem volt megfelelő, 2 bort nem megfelelő címkéje miatt kifogásoltunk.  A borokra vonatkozóan minőségvédelmi bírságot szabnak ki a megyei MgSzH Élelmiszerlánc- Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság borászati felügyelői.

Az év végi „Csillagszóró” akció során a felügyelők 34 borászati terméket mintáztak meg. A főként ezen időszakban népszerű italok közül a laboratórium 10 magyar és 10 importból származó pezsgőt vizsgált meg, továbbá 14 bort. Az italok érzékszervileg és összetétel alapján megfelelőek, kiszerelési, ill. jelölési hibát találtunk 6 tételnél.

6. A törvényt megsértők adatainak közzétételére vonatkozóan a 2004. évi XVIII. tv 48. § (8) bekezdése kimondja, hogy a súlyos fogyasztói érdeksérelem megelőzése, illetve csökkentése érdekében a (2) bekezdés szerinti intézkedést tartalmazó határozatot - az ügyfél telephelye szerinti megyei napilapban és legalább egy országos napilapban is - nyilvánosan közzé kell tenni. A közzététel költsége egyéb eljárási költségnek minősül.

    A laboratóriumi vizsgálati eredmények és az összehasonlító vizsgálatok alapján az ellenőrzési minták közül 378 bortételt kifogásoltunk.

    Jövedéki eljárást kezdeményeztünk 10 előállító ellen. Hamisított bor forgalomba hozatala miatt 2 esetben rendeltük el borászati üzem 30 napos ideiglenes bezárását.

    Borászati üzem működési engedélyét 1 esetben vontuk vissza. Kereskedelmi egység ideiglenes bezárásának érdekében 2 esetben kerestük meg az illetékes jegyzőt.

7. A forgalomba hozatali járulékkal kapcsolatban az alap-analízisen kívül 124 cukoreredet meghatározására irányuló SNIF-NMR vizsgálatot végeztünk.

A SNIF-NMR vizsgálatot kiegészítő izotóparány meghatározásra szolgáló, a járulékfizetés terhére megvásárolt IRMS izotóparány-mérő műszer beüzemelése megtörtént. A felhasználási időszakban 94 db minta vizsgálatát végeztük el.

8. Az adatok feldolgozására, az ellenőrzésre, valamint az ellenőrzés során vett laboratóriumi munka elvégzésére 5 fő a felügyelői, 9 fő a laboratóriumi és adatfeldolgozói munkához kapcsolódó munkakörben, 1 fő jogászként dolgozik.


II. A befizetett összeg felhasználása a jelentési időszakra vonatkozóan

Az elszámolás időszakában a munka nagy részét az igazgatóságon 15 fő megbízási szerződéssel dolgozó felügyelő és adatbevivő teljes munkaidőben végezték. A megnövekedett hatósági és laboratóriumi munka elvégzésében az igazgatóság minden dolgozója részt vett

 

Időszak

Feladat
megnevezése

Esetszám
(db)

Bruttó
egységár
(Ft)

Összes
kiadás

Beérkezett
forrás

Különbözet
(még elszámolandó)

Előző időszakról áthozott többlet / hiány

 

 

 

 

 

-339 000

2009. II. félév

bevallások rögzítése

2 371

10 000

23 710 000

 

 

célellenőrzés

719

15 000

10 785 000

 

 

mintavétel-helyszíni ell.során

850

15 000

12 750 000

 

 

hatósági laborvizsgálat

850

35 000

29 750 000

 

 

500 hl feletti felügyelői mintavétel

616

10 000

6 160 000

 

 

500 hl feletti labor-vizsgálat

616

15 000

9 240 000

 

 

cukoreredet-vizsgálat NMR

124

113 000

14 012 000

 

 

cukoreredet-vizsgálat IRMS

94

31 500

2 961 000

 

 

laborvizsg.ügyféli kérelemre

5 433

12 500

67 912 500

 

 

engedély

231

15 000

3 465 000

 

 

szakhatósági hozzájárulás

8

15 000

120 000

 

 

igazolás

14

4 000

56 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

180 921 500

374 049 000

193 127 500

 

 

 

 

 

 

 

Beruházás

2009. II. félévi tételek összesen

 

 

29 611 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009. II. félév összesen

 

 

210 532 500

374 049 000

163 177 500

Budapest, 2010. február 10.

 

Jelentés a bor forgalomba-hozatali járulék felhasználásáról és az elvégzett feladatokról (2009. augusztus 1. – 2009. november 30.)

V. időszak
2011.01.26. szerda

Jelentés a bor forgalomba-hozatali járulék felhasználásáról és az elvégzett feladatokról (2009. augusztus 1. – 2009. november 30.)

Bevallási időszak:  
2009. augusztus 1. – 2009. november 30.

Felhasználási időszak:
2009. december 1. – 2010. június 30.

Pénzügyi elszámolás 
2010. január 1. – 2010. június 30.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (továbbiakban Btv.) 24/A §-a, és a bor forgalomba-hozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet szerint az alábbi jelentést tesszük a 2009. augusztus 1.- 2009. november 30-i bejelentési időszakra vonatkozóan, a forgalomba hozatali járulék címén befizetett összeg felhasználásáról.

A Magyar Államkincstárhoz (továbbiakban MÁK) a tárgyidőszakban forgalomba hozatali járulék címén befizetett összeg 40 %-át az MgSzH Központ Borminősítési Igazgatósága a 2004. évi CXVIII. Törvény 24./A §.(8) bekezdésében előírt feladatok elvégzésére használta fel.


I. Elvégzett feladatok

1. A forgalomba hozatali járulék befizetésének igazolására igazgatóságunkra beérkezett 2538 db bevallási nyilatkozat. A Vám és Pénzügyőrség (továbbiakban VP) és a MÁK által rendelkezésünkre bocsátott adatok összehasonlítását igazgatóságunkon megbízási szerződéssel dolgozók végezték el. Az adatok feldolgozása során észlelt eltérések ellenőrzése folyamatosan zajlik.

2. Az adatok összehasonlítása alapján, valamint kockázatelemzésen alapuló kiválasztással, a borászati felügyelők 501 telephelyen tartottak célirányú ellenőrzést. Az ellenőrzés eredményeképpen, az adatok összevetésével 276 mulasztást állapítottak meg. Az Igazgatóság 8 esetben mulasztási bírságot szabott ki 76 154 940 Ft értékben, a további esetekben a bírság kiszabása folyamatban van.

A járulékbefizetéssel kapcsolatban észlelt eltérések a következők:

 

 •  határidőn túl történt a befizetés 130 esetben
 • a befizetés csekken történt 12 esetben,
 • nem fizette be 117 esetben,
 • egyéb mulasztás történt 17 esetben.


3. A beszámolási időszakban a minősítésre szánt 500 hl feletti borkészletekből felügyelőink a borászati üzemekben 729 db hivatalos mintát vettek az előállítóktól laboratóriumi és érzékszervi vizsgálatra.

4. A mintavétellel nem járó felügyelői ellenőrzések

· Borászati üzemek működési engedélyeinek kiadásával kapcsolatos feladatok (helyszíni szemlék, hiánypótlások elrendelése, szakhatósági hozzájárulások beszerzése, határozat elkészítése) 205 esetben.

· Szakmai igazolások a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése céljából” benyújtott pályázatra (59 eset)

· Szakhatósági hozzájárulás építési engedélyezési eljáráshoz (18 eset)

· Származási bizonyítványok valóságtartalmának vizsgálata üzemeknél, pincészetekben, hegybírónál (30 eset)

· Helyi Borbíráló Bizottságok működésének ellenőrzése (5 eset)

· Melléktermék kivonás ellenőrzése (95 eset)

· Társhatóságokkal közös ellenőrzés (4 alkalom).

5. A felügyelők szokásos ellenőrzésük során 417 db mintát vettek az adott időszakban.

· A borászati termékek nagykereskedelemben, üzemi raktárakban történő hivatalos mintázása során laboratóriumi azonosító vizsgálatra 160 db mintát vettek.

· A borászati termékek ellenőrzése a kiskereskedelemben, borozókban. Kiskereskedelemben azonosítás céljából a felügyelők 201 db mintát vettek.

· A borászati üzemek helyszíni ellenőrzése (pincekönyv, minősítési bizonylatok áttekintése), hivatalos mintavétel laboratóriumi azonosító vizsgálatra. A borászati főfelügyelők irányításával a területi felügyelők 60 borászati üzemnél végeztek átfogó ellenőrzést. Az adminisztratív ellenőrzésekhez 36 esetben mintavételek is tartoztak, amiket a felügyelők az üzemi raktárakban található, már minősített tételekből vettek.

· A borászati felügyelők 15 esetben ellenőrizték az EU tagországokból származó, házasításra kerülő bortételeket (14 db minta).

· A melléktermékek kivonásában és a támogatott lepárlásban résztvevő lepárló üzem ellenőrzése. A 123/2008. (IX.16) FVM rendelet előírásainak megfelelően havi egy alkalommal, mintavétellel ellenőriztük a melléktermékek kivonásában és a támogatott lepárlásban résztvevő Aranykapu Zrt. Lepárlóüzemét (6 db minta).

6. Felügyelőink átfogó, kiemelt ellenőrzéseket tartottak az alább részletezett helyszíneken. Az ellenőrzések során 322 borászati termék mintázása történt meg az alábbiakban részletezett módon.

· A nagyáruház-láncokban forgalmazott alacsony ár-fekvésű borok kiemelt ellenőrzése, helyszíni mintázása 42 nagyáruházban, a kapcsolatos adminisztrációs, szankcionálási feladatok végzése (150 minta).

· Hatósági mintavétel a magas ár-fekvésű minőségi borok glicerintartalmának és cukoreredetének laboratóriumi ellenőrzése céljából (45 minta).

· Közepes ár-fekvésű borok ellenőrzése a kereskedelemben (72 minta).

· A borászati termékek édesítési szabályainak helyszíni ellenőrzése, hatósági mintavétel a borok glükóz/fruktóz arányának azonosítása céljából (55 minta).

7. A forgalomba hozatali járulékkal kapcsolatban az alap-analízisen kívül 111 cukoreredet meghatározására irányuló SNIF-NMR vizsgálatot végeztünk.

A SNIF-NMR vizsgálatot kiegészítő izotóparány meghatározásra szolgáló, a járulékfizetés terhére megvásárolt IRMS izotóparány-mérő műszer beüzemelése megtörtént. A felhasználási időszakban 149 db minta vizsgálatát végeztük el.

8. Az adatok feldolgozására, az ellenőrzésre, valamint az ellenőrzés során vett laboratóriumi munka elvégzésére 5 fő a felügyelői, 9 fő a laboratóriumi és adatfeldolgozói munkához kapcsolódó munkakörben, 1 fő jogászként dolgozik.


II. Intézkedések, szankciók

· A laboratóriumi vizsgálati eredmények és az összehasonlító vizsgálatok alapján az ellenőrzési minták közül 182 bortételt kifogásoltunk.

· Az előző időszakban elkövetett, jogerőre emelkedett jogsértések adatait megjelentettük az FVM honlapján.

III. A befizetett összeg felhasználása a jelentési időszakra vonatkozóan
Az elszámolás időszakában a munka nagy részét az igazgatóságon 14 fő megbízási szerződéssel dolgozó felügyelő és adatbevivő teljes munkaidőben végezték. A megnövekedett hatósági és laboratóriumi munka elvégzésében az igazgatóság minden dolgozója részt vett.

 

Időszak

Feladat
megnevezése

Esetszám
(db)

Bruttó
egységár
(Ft)

Összes
kiadás

2010. I. félév

bevallások rögzítése

2 538

10 000

25 380 000

célellenőrzés

501

15 000

7 515 000

mintavétel-helyszíni ell.során

739

15 000

11 085 000

hatósági laborvizsgálat

739

35 000

25 865 000

500 hl feletti felügyelői mintavétel

729

10 000

7 290 000

500 hl feletti labor-vizsgálat

729

15 000

10 935 000

cukoreredet-vizsgálat NMR

111

113 000

12 543 000

cukoreredet-vizsgálat IRMS

149

31 500

4 693 500

laborvizsg.ügyféli kérelemre

6 014

12 500

75 175 000

engedély

184

15 000

2 760 000

szakhatósági hozzájárulás

0

15 000

0

igazolás

16

4 000

64 000

 

 

 

 

Összesen

 

 

183 305 500

 

 

 

 

 

 

Egyszeri, rendkívüli kiadások

 

 

18 655 927

 

 

 

 

 

2010. I. félév összesen

 

 

201 961 427

2009. II. félévi elszámolás maradványa

 

 

163 177 500

2010. I. félévben VM által átutalt forrás

 

 

136 744 726

2010. I. féléi kiadások összesen

 

 

201 961 427

2010. I. félévi elszámolás utáni egyenleg (görgetett forrás)

 

 

97 960 799

Budapest, 2010. október 28.

 

Jelentés a bor forgalomba-hozatali járulék felhasználásáról és az elvégzett feladatokról (2009. december 1. – 2010. július 31.)

Bevallási időszak: 
2009. december 1. – 2010. július 31.

Felhasználási időszak:  
2010. július 1. – 2010. december 31.

Pénzügyi elszámolás   
2010. július 1. – 2010. december 31.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (továbbiakban Btv.) 24/A §-a, és a bor forgalomba-hozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet szerint az alábbi jelentést tesszük a 2009. december 1 - 2010. július 31-ig tartó bejelentési időszakra vonatkozóan, a forgalomba hozatali járulék címén befizetett összeg felhasználásáról.

A Magyar Államkincstárhoz (továbbiakban MÁK) a tárgyidőszakban forgalomba hozatali járulék címén befizetett összeg 40 %-át az MgSzH Borászati Igazgatósága a 2004. évi CXVIII. Törvény 24/A. § (8) bekezdésében előírt feladatok elvégzésére használta fel.

I. Elvégzett feladatok

1. A forgalomba hozatali járulék befizetésének igazolására igazgatóságunkra beérkezett 2328 db bevallási nyilatkozat. A Vám és Pénzügyőrség (továbbiakban VP) és a MÁK által rendelkezésünkre bocsátott adatok összehasonlítását igazgatóságunkon a megbízási szerződéssel, erre a feladatra felvett dolgozók végezték el. Az adatok feldolgozása során észlelt eltérések ellenőrzése folyamatosan zajlik.

2. Az adatok összehasonlítása alapján, valamint kockázatelemzésen alapuló kiválasztással, a borászati felügyelők 424 telephelyen tartottak célirányú ellenőrzést. Az ellenőrzés eredményeképpen, az adatok összevetésével 273 mulasztást állapítottak meg. Az Igazgatóság járulékmulasztás miatt 39 esetben szabott ki mulasztási bírságot, 66 402 950 Ft értékben, a további esetekben a bírság kiszabása folyamatban van.

A járulékbefizetéssel kapcsolatban észlelt eltérések a következők:

 • határidőn túl történt a befizetés 173 esetben
 • a befizetés csekken történt 7 esetben,
 • nem fizette be 68 esetben,
 • egyéb mulasztás történt 13 esetben
 • Téves járulék megállapítás (Ft/l) 12 esetben.


3. A beszámolási időszakban a forgalomba hozatalra szánt, 500 hl feletti borkészletekből felügyelőink a borászati üzemekben  661 db hivatalos mintát vettek az előállítóktól laboratóriumi és érzékszervi vizsgálatra.

4. A mintavétellel nem járó felügyelői ellenőrzések

· Borászati üzemek működési engedélyeinek kiadásával kapcsolatos feladatok (helyszíni szemlék, hiánypótlások elrendelése, szakhatósági hozzájárulások beszerzése, határozat elkészítése) 175 esetben.

· Szakmai igazolások a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése céljából” benyújtott pályázatra (35 eset)

· Szakhatósági hozzájárulás építési engedélyezési eljáráshoz (34 eset)

· Származási bizonyítványok valóságtartalmának vizsgálata üzemeknél, pincészetekben, hegybírónál (23 eset)

· Helyi Borbíráló Bizottságok működésének ellenőrzése (4 eset)

· Melléktermék kivonás ellenőrzése (106 eset)

· Társhatóságokkal közös ellenőrzés (3 alkalom).

5. A felügyelők szokásos ellenőrzésük során 1255 db mintát vettek az adott időszakban.

· A nagyáruház-láncokban, üzemi raktárakban történt ellenőrzés (453 minta),

· Kiskereskedelemben, borozókban azonosítás céljából vett minták száma 674.

· Hatósági mintavétel a házasításra kerülő, EU tagországokból származó borok mintavétellel egybekötött ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálat céljából (122minta).

· A melléktermék kivonás ellenőrzése céljából hatósági mintavétel (6 minta).

6. Felügyelőink átfogó, kiemelt ellenőrzéseket tartottak az alább részletezett helyszíneken. Az ellenőrzések során 408 borászati termék mintázása történt meg az alábbiakban részletezett módon.

· Nagykereskedelemi lerakatokban forgalmazott borászati termékek ellenőrzése, mintavétele (64 minta)

· A borok forgalomba hozatali járulék befizetésének ellenőrzése. A legnagyobb 25 forgalmazó teljes körű, valamint 50 üzem kockázatelemzés alapján történő ellenőrzése (mintavétellel nem járt)

· Alacsony árfekvésű borok mintázása nagyáruház-láncokban, a kapcsolatos adminisztrációs, szankcionálási feladatok végzése (102 minta).

· A borászati termékek forgalmazásának ellenőrzése a Balaton parton, idegenforgalmilag kiemelt helyeken (30 minta).

· A borászati termékek forgalmazásának ellenőrzése a Dunakanyar térségében (32 minta).

· Házasításra kerülő, EU tagországokból származó borok ellenőrzése pincészetekben, üzemekben (30 minta).

· Külföldi borászati termékek ellenőrzése és mintázása áruházláncokban és egyéb kereskedelmi egységekben (30 minta)

· Magas ár-fekvésű borok ellenőrzése borpalackozóban és vendéglátásban (60 minta).

· Idegenforgalmilag frekventált helyeken (Budapest-Belváros, Budapest-Várnegyed) forgalmazott borok ellenőrzése (60 minta)

7. A forgalomba hozatali járulékkal kapcsolatban, az alap-analízisen kívül 211 cukoreredet meghatározására irányuló SNIF-NMR vizsgálatot végeztünk.

A SNIF-NMR vizsgálatot kiegészítő izotóparány meghatározásra szolgáló, a járulékfizetés terhére megvásárolt IRMS izotóparány-mérő műszer beüzemelése megtörtént. A felhasználási időszakban 446 db minta vizsgálatát végeztük el.

8. Az adatok feldolgozására, az ellenőrzésre, valamint az ellenőrzés során vett laboratóriumi munka elvégzésére 5 fő a felügyelői, 9 fő a laboratóriumi és adatfeldolgozói munkához kapcsolódó szerződéses munkakörben dolgozik.

II. Intézkedések, szankciók

· A laboratóriumi vizsgálati eredmények és az összehasonlító vizsgálatok alapján az 1663 db ellenőrzési mintából 344 bortételt kifogásoltunk.

· A kifogásolt tételek felelősét a vizsgálati díj megfizetésére kötelezte a borászati hatóság elsőfokú határozatában.

III. A befizetett összeg felhasználása a jelentési időszakra vonatkozóan

Az elszámolás időszakában a munka nagy részét az igazgatóságon 14 fő megbízási szerződéssel dolgozó felügyelő és adatbevivő teljes munkaidőben végezték. A megnövekedett hatósági és laboratóriumi munka elvégzésében az igazgatóság minden dolgozója részt vett.

A pénzügyi elszámolási időszakban nem merültek fel egyszeri, rendkívüli feladatok érdekében teljesített kiadások.

 

Időszak

Feladat
megnevezése

Esetszám
(db)

Bruttó
egységár
(Ft)

Összes
kiadás

2010. II. félév

bevallások rögzítése

2 328

10 000

23 280 000

célellenőrzés

424

15 000

6 360 000

mintavétel-helyszíni ell.során

1 663

15 000

24 945 000

hatósági laborvizsgálat

1 663

35 000

58 205 000

500 hl feletti felügyelői mintavétel

661

10 000

6 610 000

500 hl feletti labor-vizsgálat

661

15 000

9 915 000

cukoreredet-vizsgálat NMR

211

113 000

23 843 000

cukoreredet-vizsgálat IRMS

446

31 500

14 049 000

laborvizsg.ügyféli kérelemre

5 644

12 500

70 550 000

engedély

175

15 000

2 625 000

szakhatósági hozzájárulás

34

15 000

510 000

igazolás

35

4 000

140 000

 

 

 

 

Összesen

 

 

241 032 000

 

 

 

 

 

 

Egyszeri, rendkívüli kiadások

 

 

0

 

 

 

 

 

2010. II. félév összesen

 

 

241 032 000

2010. I. félévi elszámolás maradványa (03.1/10569-1/2010. okt. 28.)

 

 

97 960 799

2010. II. félévben VM által átutalt forrás (2010. nov. 9.)

 

 

312 354 000

2010. II. félévi kiadások összesen

 

 

241 032 000

2010. II. félévi elszámolás utáni egyenleg (görgetett forrás)

 

 

169 282 799

Budapest, 2011. február 17.

 

Jelentés a bor forgalombahozatali járulék felhasználásáról és az elvégzett feladatokról (Bevallási időszak: 2010. augusztus 1.-2010. november 30.

Bevallási időszak: 2010. augusztus 1. - 2010. november 30.
Felhasználási időszak: 2011.január 1.- 2011. június 30.
Pénzügyi elszámolás:  2011.január 1.- 2011. június 30.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (továbbiakban Btv.) 24/A. §-a, és a bor forgalomba-hozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet szerint az alábbi jelentést tesszük a 2010. augusztus 1 - 2010. november 30-ig tartó bejelentési időszakra vonatkozóan, a forgalomba hozatali járulék címén befizetett összeg felhasználásáról.

A Magyar Államkincstárhoz (továbbiakban MÁK) a tárgyidőszakban forgalomba hozatali járulék címén befizetett összeg 40 %-át az MgSzH Borászati Igazgatósága a 2004. évi CXVIII. Törvény 24./A §.(8) bekezdésében előírt feladatok elvégzésére használta fel.


I. Elvégzett feladatok

1. A forgalomba hozatali járulék befizetésének igazolására igazgatóságunkra beérkezett 2424 db bevallási nyilatkozat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban NAV) és a MÁK által rendelkezésünkre bocsátott adatok összehasonlítását igazgatóságunkon az erre a feladatra kijelölt dolgozók végezték el. Az adatok feldolgozása során észlelt eltérések ellenőrzése folyamatosan zajlik.

2. Az adatok összehasonlítása alapján, valamint kockázatelemzésen alapuló kiválasztással, a borászati felügyelők 234 telephelyen tartottak célirányú ellenőrzést. Az ellenőrzés eredményeképpen, az adatok összevetésével 102 mulasztást állapítottak meg. Az Igazgatóság járulékmulasztás miatt 13 esetben szabott ki mulasztási bírságot, 44 833 831 Ft értékben, a további esetekben a bírság kiszabása folyamatban van.

A járulékbefizetéssel kapcsolatban észlelt eltérések a következők:

· határidőn túl történt a befizetés 54 esetben,

· nem fizette be 9 esetben,

· téves járulék megállapítás (Ft/l) 2 esetben.

· egyéb mulasztás történt 37 esetben.

3. A beszámolási időszakban a forgalomba hozatalra szánt, 500 hl feletti borkészletekből felügyelőink a borászati üzemekben  443 db hivatalos mintát vettek az előállítóktól laboratóriumi és érzékszervi vizsgálatra.

4. A mintavétellel nem járó felügyelői ellenőrzések

· Borászati üzemek működési engedélyeinek kiadásával kapcsolatos feladatok (helyszíni szemlék, hiánypótlások elrendelése, szakhatósági hozzájárulások beszerzése, határozat elkészítése) 115 esetben.

· A borászati gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló 16/2010. (IX.) 17.) VM rendelet szerinti szakmai igazolás kiadása (46 eset)

· Szakhatósági hozzájárulás építési engedélyezési eljáráshoz (31 eset)

· Helyi Borbíráló Bizottságok működésének ellenőrzése (11 eset)

· Melléktermék kivonás ellenőrzése (161 eset)

· Illegális borászati tevékenységet folytató üzem felkutatása (2 eset)

· Társhatóságokkal közös ellenőrzés (1 alkalom).

5. A felügyelői ellenőrzéseik alkalmával 922 db szokásos ellenőrzés során és 453 db kiemelt ellenőrzés során, összesen 1375 db mintát vettek az adott időszakban.

Szokásos felügyelői ellenőrzések mintavétellel (922 minta)

· Nagykereskedelemben, üzemi raktárakban történt hivatalos mintázás laboratóriumi azonosító vizsgálatra (75 minta),

· Borászati üzemek helyszíni ellenőrzése, hivatalos mintavétel laboratóriumi azonosító vizsgálatra (477 minta)

· Kiskereskedelemben, borozókban azonosítás céljából vett minták száma 254.

· A harmadik országból és az EU tagországokból származó borok ellenőrzése és mintázása (109 minta)

· A melléktermék kivonásában és a támogatott lepárlásban résztvevő lepárló üzem ellenőrzése céljából hatósági mintavétel (6 minta).

· Társhatóságokkal közös ellenőrzések: Bács-Kiskun megyében a NAV munkatársaival közös ellenőrzés (1 minta)

Kiemelt átfogó felügyelői ellenőrzéseket tartottak az alább részletezett helyszíneken. Az ellenőrzések során 453 borászati termék mintázása történt meg az alábbiakban részletezett módon.

· Élelmiszer vagy ital nagykereskedelmi lerakatokban forgalmazott alacsony árfekvésű borok ellenőrzése összesen 42 nagyáruházban mintavétellel (143 minta)

· A forgalomba hozatali járulékkal tartozó cégek borászati tevékenységének és termékeinek kiemelt ellenőrzése a kereskedelemben (50 minta).

· kockázatelemzéssel kiválasztott borászati üzemek teljes pincei készletének mintázással egybekötött ellenőrzése (105 minta).

· Olyan borászati üzemek ellenőrzése, melyek működési engedéllyel rendelkeznek, de forgalomba hozatal céljából rendszeresen nem minősítenek. 15 borászati üzemben 15 minta vétele történt.

· Kocsmák kimért borainak illetve termelői borkimérésekben árult borok ellenőrzése során vett minták (140 db).

6. A forgalomba hozatali járulékkal kapcsolatban, az alap-analízisen kívül 338 cukoreredet meghatározására irányuló SNIF-NMR vizsgálatot végeztünk.

A (13C/12C) izotóparány meghatározásra szolgáló IRMS izotóparány-mérő műszerrel a felhasználási időszakban 519 db minta vizsgálatát végeztük el.


II. Intézkedések, szankciók

· A laboratóriumi vizsgálati eredmények és az összehasonlító vizsgálatok alapján az 1375 db ellenőrzési mintából 361 bortételt kifogásoltunk.

· A kifogásolt tételek felelősét a vizsgálati díj megfizetésére kötelezte a borászati hatóság elsőfokú határozatában. A további szankciók kivetése első fokon a Kormányhivatalok hatáskörébe tartozik.


III. A befizetett összeg felhasználása a jelentési időszakra vonatkozóan

Az elszámolás időszakában a munka nagy részét az igazgatóságon adatfeldolgozással megbízott munkatársak teljes munkaidőben végezték, akiknek személyi költségét 100%-ban a forgalomba hozatali járulékbevétel fedezi. Az MgSzH és a Megyei Kormányhivatalnál működő borászati felügyelők munkájuk jelentős részét a járulékkal kapcsolatos feladat tette ki. A forgalomba hozatallal kapcsolatos hatósági és laboratóriumi munka elvégzésében az igazgatóság minden dolgozója részt vett.

Bor forgalomba hozatali járulék 2011. I. féléves felhasználása

Időszak

Feladat
megnevezése

Esetszám
(db)

Bruttó
egységár
(Ft)

Összes
kiadás

2011. I. félév

bevallások rögzítése

2 424

10 000

24 240 000

célellenőrzés

234

15 000

3 510 000

mintavétel-helyszíni ell.során

1 375

15 000

20 625 000

hatósági laborvizsgálat

1 375

35 000

48 125 000

500 hl feletti felügyelői mintavétel

443

10 000

4 430 000

500 hl feletti labor-vizsgálat

443

15 000

6 645 000

cukoreredet-vizsgálat NMR

338

113 000

38 194 000

cukoreredet-vizsgálat IRMS

519

31 500

16 348 500

laborvizsg.ügyféli kérelemre

5 858

12 500

73 225 000

engedély

115

15 000

1 725 000

szakhatósági hozzájárulás

34

15 000

510 000

igazolás

46

4 000

184 000

 

 

 

 

Összesen

 

 

237 761 500

 

 

 

 

 

 

Egyszeri, rendkívüli kiadások

 

 

3 561 202

 

 

 

 

 

2011. I. félév összesen

 

 

241 322 702

2010. II. félévi elszámolás maradványa

 

 

169 282 799

2011. I. félévben VM által átutalt forrás

 

 

185 519 770

2011. I. félévi kiadások összesen

 

 

241 322 702

2011.I. félévi elszámolás utáni egyenleg (görgetett forrás)

 

 

113 479 867

 

A bor forgalomba hozatali járulék a jogszabályban meghatározott feladatok finanszírozására került felhasználásra.

Budapest, 2011. július 22.

 

Jelentés a bor forgalomba-hozatali járulék felhasználásáról és az elvégzett feladatokról (2010. december 1. - 2011. július 31.)

Jelentés a bor forgalomba-hozatali járulék felhasználásáról és az elvégzett feladatokról (Bevallási időszak: 2011. augusztus 1. – 2011. november 30.)

 


Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Tejpiaci jelentés
2017. július 15, szombat

Tejpiaci jelentés

Mikor lehet „GMO-mentes termelésből” származó egy szójaliszt, a tej, a méz, egy szójaital vagy egy szalámi?
2017. június 28, szerda

Mikor lehet „GMO-mentes termelésből” származó egy szójaliszt, a tej, a méz, egy szójaital vagy egy szalámi?

Közlemény elveszett bélyegzőről
2017. április 4, kedd

Közlemény elveszett bélyegzőről

Tájékoztató vágóhidak engedélyezésének állatvédelmi szempontjairól - Szabványműveleti előírások
2017. április 3, hétfő

Tájékoztató vágóhidak engedélyezésének állatvédelmi szempontjairól - Szabványműveleti előírások

Április 10-ig lehet nevezni a 2017-es Országkóstolóra
2017. március 17, péntek

Április 10-ig lehet nevezni a 2017-es Országkóstolóra

A hazai és külföldi élelmiszerek vizsgálati tapasztalatairól (2014 év végi vizsgálat)
2017. február 17, péntek

A hazai és külföldi élelmiszerek vizsgálati tapasztalatairól (2014 év végi vizsgálat)

Engedélyköteles létesítmények engedélyezése
2016. november 3, csütörtök

Engedélyköteles létesítmények engedélyezése

Élelmiszer-jogszabályok jegyzéke
2016. október 24, hétfő

Élelmiszer-jogszabályok jegyzéke

Az e-kereskedelem előnyei és kockázatai
2016. szeptember 28, szerda

Az e-kereskedelem előnyei és kockázatai

2016. december 13-tól kötelező lesz az élelmiszereken a tápértékjelölés
2016. augusztus 15, hétfő

2016. december 13-tól kötelező lesz az élelmiszereken a tápértékjelölés

Módosul az EKÁER rendszer működése
2015. augusztus 3, hétfő

Módosul az EKÁER rendszer működése

Megszületett egy újabb Magyar világsiker!
2015. június 19, péntek

Megszületett egy újabb Magyar világsiker!

Tájékoztató az EU tagállamaiból származó borok forgalombahozataláról
2015. április 14, kedd

Tájékoztató az EU tagállamaiból származó borok forgalombahozataláról

Minőségi tanúsítvány kérelem 3. országba szállításhoz
2015. március 10, kedd

Minőségi tanúsítvány kérelem 3. országba szállításhoz

Több mint 3,5 tonnás foglalás egy fővárosi húsnagykereskedésben
2015. január 26, hétfő

Több mint 3,5 tonnás foglalás egy fővárosi húsnagykereskedésben

Téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés 2014
2015. január 16, péntek

Téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés 2014