Vissza

Gyűjtési napló érvényesítése

Gyűjtési napló érvényesítése

Gyűjtési napló érvényesítése
2016. augusztus 10.

A földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendeletben foglaltak szerint a földalatti gomba gyűjtési naplót a gyűjtőnek minden évben érvényesítés céljából a NÉBIH részére be kell nyújtania. E szabályozással összhangban a 2015. január 1. előtt kiállított vagy érvényesített földalatti gomba gyűjtési naplókat 2015. április 30-ig kell érvényesítésre megküldeni. Az április 30-ig be nem nyújtott naplók május 1-jei hatállyal érvényüket veszítik.

Az érvényesítés módja:

 

  • A gyűjtési napló személyesen vagy postai úton nyújtható be érvényesítésre. Postai út választása esetén javasolt a napló tértivevényes postai küldeményként való feladása.

 

  • Postacím: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság, 1370 Budapest Pf.: 345.
  • Személyes leadás esetén: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság, 1023-Budapest, Frankel Leó út 42-44.

 

  • Az érvényesítést a vonatkozó nyomtatványon kell kérni, amely a NÉBIH honlapjáról tölthető le (Pdf/Excel).
  • Az érvényesítés díja 3200 Ft, ami készpénzátutalási megbízással (sárga csekk) vagy pénzintézeti átutalással fizethető meg. Sárga csekk igényelhető a szarvasgomba@nebih.gov.hu e-mail címen, vagy a 06-1-3743275 telefonszámon. Az átutalás a NÉBIH Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára teljesíthető (MÁK BP 10032000-00289782-00000000). Mindkét esetben a közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Szarvasgomba”+ gyűjtési napló száma. A benyújtott napló és nyomtatvány mellé csatolni kell az eljárási díj befizetését igazoló készpénzátutalási megbízás feladóvevényének vagy a pénzintézeti átutalás igazolásának másolatát.
  • Fontos: az elveszett vagy megrongálódott naplók pótlásának, illetve cseréjének díja 6200 Ft. (Földalatti gomba gyűjtési napló 3 éven belüli második vagy többszöri cseréjének díja: 32700 Ft.)
  • Az érvényesített naplókat a NÉBIH április 30-át követően küldi vissza.

Az érvényes gyűjtési naplók sorszámát a NÉBIH a honlapján havi gyakorisággal teszi közzé.

 NÉBIH Erdészeti Igazgatóság


Átlagos (0 Szavazatok)