Vissza

Földalatti gombák gyűjtése

Földalatti gombák gyűjtése

Földalatti gombák gyűjtése

A földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012 (III.19.) VM rendelet előírása alapján 2013-tól földalatti gombát csak az a személy gyűjthet, aki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében tartott, a trifla gyűjtésére vonatkozó hatósági jellegű képzést eredményesen elvégezte.

A képzés tananyaga – a rendeletben foglalt kritériumoknak eleget téve – felöleli a földalatti gombák, a gazdanövények és az élőhelyek ismeretét, a gyűjtés szabályait, a forgalmazást, az ellenőrzést, és a gyűjtés természetvédelmi vonatkozásait.
A földalatti gombák gyűjtésére vonatkozó hatósági jellegű képzést az alábbi szervezetek tartanak:

  • Első Magyar Szarvasgombász Egyesület
  • Szarvasgomba-termesztők Országos Egyesülete

Az aktuálisan meghirdetett tanfolyamok megtalálhatóak a NÉBIH és a fenti szervezetek honlapjain.

A képzést záró vizsgát eredményesen teljesítők részére a NÉBIH tanúsítványt és gyűjtési naplót állít ki. A földalatti gomba gyűjtési naplót a kiállítását vagy érvényesítését követő év április 30-ig a gyűjtőnek érvényesítés céljából a NÉBIH részére be kell nyújtania.


 Az évényesítés módja:

  • A gyűjtési napló személyesen vagy postai úton nyújtható be érvényesítésre. Postai út választása esetén javasolt a napló tértivevényes postai küldeményként való feladása.
  • Postacím: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság, 1370 Budapest Pf.: 345.
  • Személyes leadás esetén: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság, 1023-Budapest, Frankel Leó út 42-44.
  • Az érvényesítést a vonatkozó nyomtatványon kell kérni, amely a NÉBIH honlapjáról tölthető le (Pdf/Excel).
  • Az érvényesített naplókat a NÉBIH április 30-át követően küldi vissza.
  • Az érvényesítésre az aktuális év április 30-ig be nem nyújtott naplók érvényüket veszítik.

Az érvényes gyűjtési naplók sorszámát a NÉBIH a honlapján havi gyakorisággal teszi közzé.

 

Érvényes gyűjtési naplók

 


 


Átlagos (0 Szavazatok)