Vissza

Egyes kínai áruféleségek (gránit, porfír, bazalt, homokkő és egyéb burkolóanyagok) importőreit érinti, hogy 2013. április 1-jén indul az áruk fa-csomagolóanyagainak kétéves monitoring vizsgálata

Egyes kínai áruféleségek (gránit, porfír, bazalt, homokkő és egyéb burkolóanyagok) importőreit érinti, hogy 2013. április 1-jén indul az áruk fa-csomagolóanyagainak kétéves monitoring vizsgálata

Egyes kínai áruféleségek (gránit, porfír, bazalt, homokkő és egyéb burkolóanyagok) importőreit érinti, hogy 2013. április 1-jén indul az áruk fa-csomagolóanyagainak kétéves monitoring vizsgálata
2016. május 2.

A Kínából származó, főként gránit és egyéb kőáru szállítmányok fa-csomagolóanyagát az előző években az EU határain másfélszáz esetben tartóztatták fel, ebből több tucat történt károsító jelenléte miatt. Az észrevétlenül behurcolt kártevők közül a simahátú csillagoscincér (Anoplophora glabripennis) 2012-ben Ausztriában, Francia-, Német- és Olaszországban, Hollandiában, Angliában és Svájcban okozott fertőzést. Ez a faj a vele rokon, szaporítóanyagon behurcolható szemcséshátú csillagoscincérrel együtt lombos fáink jelenleg első számú közellensége. A nem vizsgálatköteles áruk fa-csomagolóanyagának ellenőrzése a fennálló szabályok szerint csak szúrópróba jellegű. Ezért nincs elegendő adat az ezek forgalmazásával járó növény-egészségügyi kockázatok nagyságának meghatározására és az PRk elfogadható szintre történő csökkentéséhez szükséges előírások kidolgozására. A Bizottság ezért a 2013/92/EU számú határozattal néhány áruféleség fa-csomagolóanyagára két évre tervezett monitoring vizsgálat végzését rendelte el.

-

-

1. kép: A vizsgálatba vont áru fa-csomagolóanyaga

2. kép: Simahátú csillagoscincér a faanyagban

A vizsgálat a fa-csomagolóanyagra vonatkozik, a monitoringba azon áruféleségek fa-göngyölegeit vonják be, amelyek növény-egészségügyi szempontból a legnagyobb kockázatot hordozzák. Ezek körét, vámtarifa kóddal meghatározva, a határozat I. melléklete tartalmazza. A gránit, porfír, bazalt, homokkő és egyéb emlékművi vagy építési kő és márvány szállítmányok legalább 90 %-ának, az utcaburkoló kövek és a megmunkált szobrászati vagy épületkövek szállítmányai 15%-ának fa-csomagolóanyagát kell megvizsgálni. A tagállamok növény-egészségügyért felelős hatóságai azt ellenőrzik, hogy megfelel-e az EU növény-egészségügyi keretirányelve, illetve az PRk végrehajtására megjelentetett tagállami jogszabályok előírásainak. Az áruk a növény-egészségügyi ellenőrzés megtörténtéig vám-felügyelet alatt maradnak.

A növény-egészségügyi vizsgálat alapvetően az EU külső határán működő belépési ponton történik. Ha teljesülnek a feltételek, a 2004/103/EK irányelv alapján elvégezhető a célország valamely, e jogszabálynak megfelelően létesített, engedélyezett ellenőrzési helyén is. Ez utóbbi lehetőség jelenleg Németország, Hollandia és Belgium határain belépő árukra áll fenn, az e tagállamok növényvédelmi szervezeteivel kötött kétoldalú megállapodás értelmében. Az engedélyezett ellenőrzési hely létesítéséhez az importőrnek
kérelmet kell benyújtania a területileg illetékes megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságára. Ha a hely az elvégzett szemle alapján megfelelőnek bizonyul és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szerve is elfogadja, engedélyezett ellenőrzési helynek minősül, ott a növény-egészségügyi vizsgálat, és PRk sikeres megtörténte után a vámvizsgálat elvégezhető.

A repülőtéri, kikötői hatóságoknak vagy az importőröknek, forgalmazóknak vagy egyéb gazdasági szereplőknek – egymás közötti megállapodás szerint – előzetesen írásban kell értesíteniük a belépő állomás vámhatóságát és a növényegészségügyért felelős hatóságot a határozat hatálya alá tartozó áruk érkezéséről. Ha engedélyezett ellenőrzési helyet kíván igénybe venni, az importőrnek vagy megbízottjának a területileg illetékes növény-egészségügyi és vámhatóságokat is kell értesítenie előzetesen az áruk érkezéséről.

A Kínából származó, egyes áruk szállításához ténylegesen használt fa csomagolóanyagra vonatkozó felügyeletről, növény-egészségügyi ellenőrzésekről és meghozandó intézkedésekrőlszóló 2013/92/EU számú határozat teljes szövege itt olvasható.


Ha a fentiekkel kapcsolatban további tájékoztatásra van szüksége, kérjük, forduljon a NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal) Növény és Talajvédelmi Igazgatóságának Növényegészségügyi és Szaporítóanyag Ellenőrzési Osztályához.

 

Kapcsolódó cikk
Fokozottan vizsgálják a kínai áruféleségek fa-csomagolóanyagait

 

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi IgazgatóságFriss hírek

Új növény-egészségügyi szabályozás lép életbe év végén az Európai Unióban
2019. április 24, szerda

Új növény-egészségügyi szabályozás lép életbe év végén az Európai Unióban

Az európai kőriseket is fenyegeti a karcsúdíszbogár terjeszkedése
2018. november 30, péntek

Az európai kőriseket is fenyegeti a karcsúdíszbogár terjeszkedése

Miért van szükségünk a növényegészségügyre?
2018. augusztus 1, szerda

Miért van szükségünk a növényegészségügyre?

Felhívás az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre
2018. május 24, csütörtök

Felhívás az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre

Indokolt-e a repce rovarölő szeres permetezése virágzásban?
2018. április 26, csütörtök

Indokolt-e a repce rovarölő szeres permetezése virágzásban?

A gumórontó fonálféreg
2018. február 21, szerda

A gumórontó fonálféreg

Újabb borvidékeket veszélyeztet a szőlő aranyszínű sárgaság betegség
2017. december 19, kedd

Újabb borvidékeket veszélyeztet a szőlő aranyszínű sárgaság betegség

Tömeges amerikai kukoricabogár rajzás - kártételi veszélyhelyzet!
2017. augusztus 1, kedd

Tömeges amerikai kukoricabogár rajzás - kártételi veszélyhelyzet!

Nehéz, de fontos védekezni az amerikai lepkekabóca ellen
2017. július 12, szerda

Nehéz, de fontos védekezni az amerikai lepkekabóca ellen

Sárga szín vonzza az ázsiai szuperkártevőket
2016. október 6, csütörtök

Sárga szín vonzza az ázsiai szuperkártevőket

Fajleírás-boom a mikroszkóp alól
2016. szeptember 12, hétfő

Fajleírás-boom a mikroszkóp alól

Tájékoztató a növényvédelmi gépek időszakos felülvizsgálatáról gazdálkodóknak
2016. május 24, kedd

Tájékoztató a növényvédelmi gépek időszakos felülvizsgálatáról gazdálkodóknak

Országos kutatás-fejlesztési együttműködés a szőlő- és gyümölcstermesztésünk biztonsága érdekében
2016. május 4, szerda

Országos kutatás-fejlesztési együttműködés a szőlő- és gyümölcstermesztésünk biztonsága érdekében

Szelídgesztenyéink újabb, nem-honos kártevője, a szelídgesztenye-gubacsdarázs
2016. május 3, kedd

Szelídgesztenyéink újabb, nem-honos kártevője, a szelídgesztenye-gubacsdarázs

Gyümölcstermő növényeink nem-honos károsítója, a foltosszárnyú muslica (Drosophila suzukii)
2016. május 3, kedd

Gyümölcstermő növényeink nem-honos károsítója, a foltosszárnyú muslica (Drosophila suzukii)

Az Egyesült Királyság és Írország növény-egészségügyi korlátozást vezetett be kőris növényekre és faanyagra a Chalara fraxinea nevű kórokozó terjedésének megakadályozására
2016. május 3, kedd

Az Egyesült Királyság és Írország növény-egészségügyi korlátozást vezetett be kőris növényekre és faanyagra a Chalara fraxinea nevű kórokozó terjedésének megakadályozására