Vissza

Biológus

Biológus

Biológus
2019. július 29.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság biológus munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1095 Budapest, Mester utca 81.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részvétel a parazitolózisok, ill. a hal- és méhbetegségek laboratóriumi diagnosztikájában, valamint a monitoring, kutatás-fejlesztési és oktatási munkában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Egyetem, biológus,
  • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Laboratóriumi gyakorlat, különös tekintettel a molekuláris diagnosztikai módszerekre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • képzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • szakmai önéletrajz
  • motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kiszelné Szekeres Adrienn humánpolitikai referens részére a KiszelneA@nebih.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sréter Tamás nyújt a sretert@nebih.gov.hu elérhetőségen. Pályázata megküldése során az e-mail tárgyában kérjük, jelölje meg a megpályázni kívánt munkakört: biológus

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 29.