Vissza

Belső ellenőr

Belső ellenőr

Belső ellenőr
2019. november 25.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Belső ellenőr munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1024 Budapest, Kis Rókus utca 15/A.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt belső ellenőri feladatok ellátása, az ellenőrzésekkel kapcsolatos jelentések elkészítése, az éves képzéseken részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A. §-a szerinti végzettség,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Vagy költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedély vagy kiválasztása esetén az előírtak szerinti regisztráció
 • Nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, ÁBPE I. és ÁBPE II. vizsga megléte, mérlegképes vagy okleveles könyvvizsgálói képesítés,
 • Költségvetési szervnél szerzett belső ellenőrzési gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs és írásbeli kifejező készség,
 • Nagyfokú önállóság és magas szintű problémamegoldó képesség,
 • Proaktivitás,
 • Pontosság és megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okirat(ok) fénymásolata
 • Nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján
 • Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben) a bruttó fizetési igény megjelölésével
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a 2018. évi CXXV. tv. 82.§ (2) bekezdése alapján, vagy ennek kiállítására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat
 • Nyilatkozat arról, hogy a belső ellenőri tevékenység végzésére irányuló szándékot nyilvántartásba vétel céljából bejelenti és a szükséges képzési követelményeknek eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 9.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Csizmadia Dávid részére a CsizmadiaD@nebih.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat megküldése során e-mail tárgyában kérjük jelölje meg a megpályázni kívánt munkakört: Belső ellenőr

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 24.