Vissza

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályának közleménye

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályának közleménye

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályának közleménye
2018. július 12.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról szóló 2006. évi LIII. tv. 2.§ (1) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja az érdekelteket, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) megbízásából az Alba Geotrade Zrt. (8000 Székesfehérvár, Óvoda utca 2.) kérelmére indított erdőterület igénybevételének engedélyezése tárgyú eljárásban döntést hozott.

A kifüggesztés napja: 2018. július 11.

A levétel napja: 2018. július 26.

Az eljáró hatóság megnevezése: Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

Ügy száma: VA-06/AKF02/4917/2018.

Az ügy tárgya: Erdőterületek igénybevételének engedélyezése a „Szemenye 018/3 hrsz-ú földrészleten távközlési állomás létesítése” céljából.

Ügyfél neve, címe: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.)

A hatósági döntést tartalmazó irat előre egyeztetett időpontban jelen hirdetmény levételének napjáig a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály (9700 Szombathely, Batthyány tér 2.) hivatalos helyiségében megtekinthető.

A döntés a közléssel véglegessé válik, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs. Azonban a határozat bírósági felülvizsgálatának van helye, a véglegessé vált döntéssel szemben, mely a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól, a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztályánál a határozat közlésétől számított harminc napon belül, keresetlevél benyújtásával kérhető.

A 2006. évi LIII. tv. 2.§ (2) bekezdése alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése, 12.§ (5) bekezdése és az 2. számú melléklete rögzíti. A járási hivatalvezető a kiadmányozási jogát az 1/2017. (I. 2.) számú kormánymegbízotti utasítással kiadott Kiadmányozási Szabályzat 6. számú függeléke alapján ruházta át, a kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezető hatáskörét nem érinti.

Letölthető anyagok:
Hirdetmény (Doc)Friss hírek

Tájékoztatás erdőterv módosításról a SO-04G/ERD/4476-1/2019 számú ügyben
2019. augusztus 15, csütörtök

Tájékoztatás erdőterv módosításról a SO-04G/ERD/4476-1/2019 számú ügyben

Közlemény visszavont „zöld könyvről”
2019. július 5, péntek

Közlemény visszavont „zöld könyvről”

Vas Megyei KH Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztálya tájékoztatása erdőterv módosítási kérelemről (Mecsér község)
2019. június 20, csütörtök

Vas Megyei KH Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztálya tájékoztatása erdőterv módosítási kérelemről (Mecsér község)

Közlemény elveszett „zöld könyvről”
2019. május 20, hétfő

Közlemény elveszett „zöld könyvről”

Közlemény elveszett „fehér könyvről”
2019. május 3, péntek

Közlemény elveszett „fehér könyvről”

Közlemény földalatti gombák gyűjtéséhez kiadott gyűjtési napló elvesztéséről
2019. április 24, szerda

Közlemény földalatti gombák gyűjtéséhez kiadott gyűjtési napló elvesztéséről

Közlemény földalatti gombák gyűjtéséhez kiadott gyűjtési napló elvesztéséről
2019. április 15, hétfő

Közlemény földalatti gombák gyűjtéséhez kiadott gyűjtési napló elvesztéséről

Közlemény elveszett „zöld könyvről”
2019. április 10, szerda

Közlemény elveszett „zöld könyvről”

Közlemény elveszett „zöld könyvről”
2019. március 29, péntek

Közlemény elveszett „zöld könyvről”

Közlemény elveszett „zöld könyvről
2019. március 28, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről"

Közlemény elveszett „zöld könyvről”
2019. március 18, hétfő

Közlemény elveszett „zöld könyvről”

Közlemény elveszett „zöld könyvről”
2019. január 25, péntek

Közlemény elveszett „zöld könyvről”

Közlemény elveszett „zöld könyvről”
2019. január 24, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről”

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztálya hirdetménye erdőterületek igénybevételének engedélyezéséről. (Szenna)
2018. szeptember 29, szombat

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztálya hirdetménye erdőterületek igénybevételének engedélyezéséről. (Szenna)

Közlemény elveszett „zöld könyvről”
2018. szeptember 26, szerda

Közlemény elveszett „zöld könyvről”

Közlemény elveszett
2018. augusztus 10, péntek

Közlemény elveszett "zöld könyvről"