null A termésnövelő anyagok forgalomba hozatalának, engedélyezésének, felhasználásának és tárolásának szabályozása

A termésnövelő anyagok forgalomba hozatalának, engedélyezésének, felhasználásának és tárolásának szabályozása

A termésnövelő anyagok - az EK műtrágyák kivételével - engedélyköteles terméknek minősülnek. Forgalomba hozatalukhoz a 36/2006 FVM rendeletben előírt adatok benyújtásával megszerezhető engedély szükséges. A benyújtandó adatok követelményrendszere a termésnövelő anyag típusától (pl. komposzt, növénykondicionáló anyag, talajjavító anyag stb.) függően eltérő.

Az Éltv. meghatározása szerint:

- engedélyköteles termék: a növényvédő szer, növényvédőszer-hatóanyag, -adalékanyag, - segédanyag, a növényvédelmi hatású termék, a növényvédelmi célú eszköz és anyag (a műszerek kivételével), valamint a termésnövelő anyag (kivéve a 2003/2003/EK rendelet szerinti EK-műtrágya), engedélyköteles továbbá az alkalmazás célja szerint ezekre visszavezethető egyéb termék, amelynek forgalomba hozatala és felhasználása engedélyhez kötött,

- termésnövelő anyag: a növények tápanyagellátását szolgáló vagy a talajok tápanyag-szolgáltató képességét, termőképességét befolyásoló (kivéve a víz, a szén-dioxid és az adalékanyag nélküli, kezeletlen istállótrágya), természetes eredetű vagy fizikai, kémiai, biológiai, illetve egyéb mesterséges úton előállított anyagok, valamint ezek kereskedelmi céllal összeállított kombinációja.

A termésnésnövelő anyagok engedélyezése az Éltv. és a végrehajtására kiadott, a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet előírásai alapján történik.

Az engedélyezést megelőzően a rendelet 2. mellékletében adott terméktípusra előírt vizsgálatokat szükséges elvégezni, amelyet az 1. melléklet szerinti adattartalommal kitöltött engedélykérelemmel együtt szükséges az engedélyező hatósághoz benyújtani.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 8. § (1) bekezdése 2018. január 1-től kötelezővé tette az elektronikus ügyintézés bevezetését az állami szervek számára. A Nébih, mint államigazgatási szerv, elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősül.
Az E-ügyintézési tv.-ben az elektronikus ügyintézés fókuszában az ügyféllel való elektronikus kommunikáció áll. Az ügyfél jogosult ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni, amelynek lehetőségét az elektronikus ügyintézést biztosító szervek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben, szolgáltatásaikban biztosítják.
Fentiekre tekintettel mindenki, aki nem minősül magánszemélynek, 2020. január 1-től kérelmét kizárólag elektronikusan a Nébih ügyfélprofil rendszerén keresztül tudja benyújtani. Egyéb formában (papír, e-mail  stb.) nem áll módunkban befogadni a kérelmet.
A Nébih ügyfélprofil rendszerét az alábbi felületen keresztül éri el:
Bejelentkezési felület: https://upr.nebih.gov.hu/login ahol ügyfélkapus hozzáféréssel fogja tudni kezelni.
A bejelentkezés után egy ügykatalógus jelenik meg, ahol kiválasztható a kívánt ügytípus:
https://upr.nebih.gov.hu/ng/ugyintezes/ugykatalogus?nodeType=L2&nodeId=F0081-S0041

 

Kapcsolódó anyagok:
Tananyag (ÁROP-2.2.10-2010-0005 Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági szakigazgatásban): A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet
Útmutató termésnövelő anyagok forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséhez (Word) (Pdf)
Forgalomba hozatali és felhasználási engedély iránti kérelem (1. számú melléklet a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez) (Word) (Pdf)
Authorisation for placing on the market and use of yield enhancing substances (Word) (Pdf)
Application for authorization for placing on the market and use (Annex 1 to Decree 36/2006 (V. 18.) FVM) (Word) (Pdf)

 


Friss hírek

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.13.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.02.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >