null Tájékoztatás a helyi termelői piacokról

Tájékoztatás a helyi termelői piacokról

Tájékoztatás a helyi termelői piacokról

A helyi termelői piacok létrehozásának alapvető célja az volt, hogy megkönnyítse a kistermelők által megtermelt alaptermékek, és azokból előállított élelmiszerek eljuttatását a fogyasztókhoz.

A helyi termelői piac olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari termékét értékesítheti.

Helyi termelői piac olyan területen tartható, amely erre a célra területhasználati hozzájárulással rendelkezik.

A helyi termelői piac létesítéséhez nem szükséges engedély, az üzemeltetésére irányuló szándékot a fenntartónak a piac helye szerint illetékes települési jegyzőnél, Budapest esetében a kerületi önkormányzat jegyzőjénél kell bejelentenie.

A helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló bejelentésének az alábbiakat kell tartalmazni:

 • a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
 • a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,
 • az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
 • a helyi termelői piac címét, helyrajzi számát,
 • a területhasználatának jogcímét,
 • a piac nyitva tartási idejét.

Amennyiben a fenntartó által bejelentett adatokban változás történik, azt a fenntartó haladéktalanul köteles bejelenteni a kereskedelmi hatóság számára.

A helyi termelői piac üzemeltetésének megkezdéséhez jogszabály nem írja elő a

 • biztonsági terv készítését,
 • nyitva tartás kifüggesztését az árusító helyekre,
 • kamarák értesítését a nyitvatartásról,
 • árusítóhelyeket sorszámmal történő ellátását

A feltételeket tekintve könnyítésnek számít, hogy nem kötelező a területet szilárd burkolattal ellátni. Nem előírás az ivóvízzel való ellátás biztosítása, amennyiben a munkaeszközök tisztítása, fertőtlenítése nem a helyi termelői piac helyén történik (és az értékesítés jellegéből adódóan nem válhat szükségessé), és ha van illemhely, ott biztosított az ivóvíz minőségű folyóvizes kézmosási lehetőség.

A helyi termelői piac területén biztosítani kell

 • a hulladékgyűjtő és tároló edények rendszeres tisztítását és szükséges esetén fertőtlenítését,
 • közcsatorna hiányában a keletkezett szennyvíz higiénikus összegyűjtését és eltávolítását,
 • vadon termett gomba értékesítése esetén a gomba-szakellenőr részére a gombavizsgálathoz megfelelő méretű természetes és mesterséges megvilágítású helyet, az elkobzott gomba elhelyezésére szolgáló megfelelő méretű és biztonságosan zárható hulladékgyűjtő edényt.

 

A helyi termelői piac üzemeltetőjének napi nyilvántartást kell vezetnie a piacon árusító kistermelő

 • nevéről és címéről,
 • gazdasága, illetve a termelés és előállítás helyéről,
 • regisztrációs számáról,
 • árusított termékekről.

A nyilvántartást köteles az helyi termelői piac üzemeltetője 60 napig megőrizni és az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A helyi termelői piac létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó előírásokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

A jogszabályok hatályos szövege – többek között – a Nemzeti Jogszabálytár www.njt.hu oldalon érhető el.


Friss hírek

Magyar ebfajták tervezett rendezvényei
2020. február 21, péntek

Magyar ebfajták tervezett rendezvényei

Magyar ebfajták tervezett rendezvényei 2020.

Tovább >

Visszavonta az Európai Bizottság a klórpirifosz és a klórpirifosz-metil hatóanyagok engedélyét
2020. február 13, csütörtök

Visszavonta az Európai Bizottság a klórpirifosz és a klórpirifosz-metil hatóanyagok engedélyét

Az Európai Bizottság a növényvédő szer hatóanyagok felülvizsgálati programja során a klórpirifosz és a klórpirifosz-metil hatóanyagok megújításának elutasításáról döntött. Ennek értelmében 2020. február 16-ig az Európai Unió minden tagállamában visszavonják a legnagyobb mennyiségben felhasznált rovarölő szer hatóanyag, a klórpirifosz, valamint a klórpirifosz-metil összes készítményét. A bizottság a forgalmazásra és felhasználásra adható türelmi idő lejáratát 2020. április 16. napjában állapította meg.

Tovább >

Átlagos (0 Szavazatok)