null A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti jóváhagyási kérelem

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti jóváhagyási kérelem

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti jóváhagyási kérelem

Mikro-, kis- és középvállalkozások állatállományait veszélyeztető egyes állatbetegségek felszámolásával, figyelemmel kísérésével, valamint egyes zoonózisok megelőzésével kapcsolatos támogatások igényléséhez az állattartónak jóváhagyási kérelmet szükséges benyújtani a területileg illetékes megyei kormányhivatalhoz.

A 148/2007 (XII.8.) FVM rendelet által támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás az 1. számú mellékletben felsorolt betegségek, zoonózisok megelőzésére, felderítésére és leküzdésére irányuló állatorvosi vizsgálat, immunizálás, gyógykezelés, mintavételezés és a diagnosztikai vizsgálat.

A jóváhagyási kérelmet ugyanazon állományra és betegségekre vonatkozóan az állattartónak évente egy alkalommal a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által rendszeresített és honlapján közzétett, a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon a megyei kormányhivatalhoz kell benyújtania, állatfajonként külön nyomtatványon.

A támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultságról a megyei kormányhivatal hoz döntést. Támogatás csak a jogosultságról szóló döntés keltét követően elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatás után igényelhető.

Letölthető nyomtatvány
A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti jóváhagyási kérelem minta