Gyakran Ismételt Kérdések az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet szerinti támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

 • Kötelező ügyfélkapun (elektronikusan) keresztül benyújtani a kérelmet?

  A Nébih több formában is biztosítja a benyújtási lehetőséget. Papír alapon is beadható a kérelem, ugyanakkor az elektronikus kérelmezés előnye, hogy hibátlan benyújtást tesz lehetővé, valamint így a hivatal rendelkezésére áll minden adat a gyors és az ügyfél szándéka szerinti döntéshez. A Nébih az elektronikus benyújtást javasolja. A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu használata.

 • Nem értek a számítógéphez/nincs internetem, hogyan kérelmezhetem a jóváhagyást?

  A jóváhagyási kérelmet meghatalmazott útján is beadhatja, így saját informatikai háttér nélkül is lehetőség van az elektronikus kérelem benyújtására. A meghatalmazás módjáról – amennyiben még nem rendelkezik ezzel – a Nébih Ügyfélszolgálatán érdeklődhet. Emellett papíralapon is benyújthatja kérelmét az illetékes járási hivatalhoz. A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu használata.

 • Jogosult-e önkormányzat a támogatás igénybevételére?

  Önkormányzat nem jogosult a 148-as támogatásra; önkormányzat tulajdonában levő vállalkozás viszont igen, amennyiben kis- vagy középvállalkozásnak (KKV) minősül.

 • Őstermelők vagyunk, hogyan nyújthatjuk be a kérelmet?

  Őstermelők esetében a kérelmet az állattartóként nyilvántartott (tenyészetkóddal rendelkező), vállalkozónak minősülő (adószámmal rendelkező) személy nyújthatja be. Bizonyos feltételek megléte esetén az őstermelő adószám nélkül is végezheti tevékenységét. Ez esetben viszont nem felel meg a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 4. § a) pontjában hivatkozott, 702/2014/EU rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozás fogalmának (nem folytat gazdasági tevékenységet), így ebből a keretből nem nyújtható támogatás.

 • Mi alapján tudom reálisan kitölteni az „igényelt támogatás mértéke” mezőt? Nem szeretném, ha az esetlegesen alá/fölé becsült összeg miatt nem kapnám meg a szükséges támogatást.

  Az állatlétszám és a jogszabály 1. mellékletében meghatározott összegek alapján nagyjából kiszámolható a szükséges támogatás mértéke, de mivel ez csak egy becsült szám, nincs semmiféle kedvezőtlen következménye a későbbiekben, ha esetleg túl kicsi vagy túl nagy összeg lett ide beírva. Az összeg megadása a kérelmező KKT besorolását segíti. A Magyar Államkincstár a benyújtott számlák alapján számolja el a támogatást.

 • Zebu esetén INBOKSZ-ban a betegségeknél csak a szivacsos agyvelőbántalmat lehet kiválasztani, de én szeretnék más betegségkódokra is (vérvétel, TBC próba) támogatást igényelni. Hogyan tudnám ezeket is rögzíteni?

  Zebunál valóban csak ezt az egy betegséget lehet kiválasztani a vonatkozó jogszabály 1. mellékletével összhangban, mivel nem szerepel abban nevesítve és sem a szarvasmarha ENAR, sem a gümőkór rendelet nem nevesíti ezt az alfajt.

 • Az „1.7 Igénybe venni tervezett szolgáltatások megjelölése” blokkban a szolgáltatási díj és anyagköltség mire vonatkozik?

  A C001 kódhoz tartozik – ha ez a kiválasztott betegségkódok között van, akkor lehet használni, mivel ez a szolgáltatási kód ezeket a tételeket is tartalmazza. A bírálatnál tájékoztatásul szolgál az ügyintézőnek.

 • A kérelem benyújtása kapcsán az állattartó nyilatkozatra a továbbiakban is szükség lesz?

  A 148/2007 FVM rendelet módosítása értelmében a hatósági állatorvosi igazolást már nem kell kérelmezni a járási kormányhivataltól.

 • Véletlenül kihagytam egy (vagy több) betegségkódot a kérelemből és a határozatot már megkaptam. Mi tudok tenni?

  Ebben az esetben a hiányzó kódokra nyújtson be új kérelmet. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelmezés előtti vizsgálatok nem számolhatók el. Érdemes személyesen az illetékes járási állategészségügyi hatóságot is megkeresni ebben az esetben.

 • Megváltozott a cég neve és a kérelmen még a benyújtás időpontjában hatályos név szerepel. Szeretnék egy új határozatot kapni az új névvel. Mi a teendőm, szükséges-e új kérelmet beadnom?

  A határozatnak a határozat kiadásakor hatályos névre kell szólnia. Az utána bekövetkező jogutódlás nem igényli a határozat módosítását. Amennyiben új kérelmet nyújt be, akkor csak annak jóváhagyását követő szolgáltatások számolhatók el.

 • Hogyan törölhetek egy rögzített kérelmet?

  Törlésre nincs mód a felületen, de kérelmét az illetékes járási hivatalnál a határozat jogerőre emelkedéséig bármikor visszavonhatja.

 • Kell-e új kérelmet benyújtani a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet által előírt adategyeztetés következtében létrejött új tenyészetkóddal rendelkező tartási helyekre?

  A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet által biztosított támogatáshoz szükséges hatósági jogosultság igazolás kiállítása egy adott tenyészetre vonatkozóan az ügyfél kérelmére történik. Az adatokban történő változás esetén az állattartó kötelezettsége új kérelem vagy kérelmek benyújtása az újonnan kiosztott tenyészetkódokra. Ugyancsak ez a módja bármilyen adatváltozás érvényesítésének. Az új döntés a benyújtott kérelemre vonatkozik, tehát abban minden olyan betegséget, szolgáltatási kódot fel kell tüntetni, amire az év hátralévő időszakában támogatást kívánnak igénybe venni (még akkor is, ha a korábbi kérelmen/határozaton is szerepel).

 • Komplex bizonylat benyújtását követően új tenyészetkódo(ka)t osztottak ki számomra. Szükséges-e új kérelmet beadnom, vagy módosíttatnom a már érvényes határozato(ka)t 2020. év hátralevő időszakára?

  A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet értelmében, ha az állattartó adataiban változás történik, köteles azt bejelenteni az Országos Adatbázis felé. Amennyiben Ön, mint állattartó érvényesíttetni kívánja az adategyeztetés miatti adatváltozást, az Ön kötelessége új kérelem (vagy kérelmek) benyújtása a módosult tenyészetkód(ok)ra.
  Mindazonáltal Hivatalunk és a Magyar Államkincstár közös álláspontja szerint nem szükséges az idei évre már kiadott határozatok módosítása, mert azáltal, hogy a járási hivatal egy korábbi határozatával valamely tenyészetkódot engedélyezte, azzal együtt az ahhoz kapcsolódó tartási helyeket is engedélyezte, így önmagában az, hogy a már engedélyezett tartási helyet a tenyészetek szétválasztása következtében a hatóság most egy új tenyészetkód alatt tartja nyilván, az intézkedésben történő részvétel szempontjából jogfolytonosságot jelent. A korábbi engedélyeket tehát – tekintettel erre a jogfolytonosságra – az újonnan létrehozott tenyészetkódra is érvényesnek kell tekinteni.

 • Komplex bizonylat benyújtását követően új tenyészetkódo(ka)t osztottak ki számomra. A N0192-N0194 számú, a MÁK-hoz benyújtandó nyilatkozatokon a régi – a jóváhagyó határozaton is szereplő – vagy az azóta kiadott új tenyészetkódokat tüntessem fel?

  Tekintettel arra, hogy a tenyészetkódok szétválasztása csak az idei év hátralevő részében jelenthet adminisztrációs többletterhet a benyújtott kérelmek bírálata során, átmeneti megoldásként a Magyar Államkincstár azt javasolja, hogy a Rendelet melléklete szerinti nyilatkozatokon a Tenyészetkód mezőben a „régi” tenyészetkódot tüntessék fel, azonban emellé, a nyomtatványra rájegyezve írják fel az „új” tenyészetkódot is, amennyiben a határozaton szereplő tartási hely új tenyészetkódot kapott.