Vissza

Zöldségpalánta termesztési és forgalomba hozatali tevékenység éves bejelentése és a zöldségpalánta leltár megküldése (engedéllyel rendelkező ügyfelek részére)

Zöldségpalánta termesztési és forgalomba hozatali tevékenység éves bejelentése és a zöldségpalánta leltár megküldése (engedéllyel rendelkező ügyfelek részére)

Zöldségpalánta termesztési és forgalomba hozatali tevékenység éves bejelentése és a zöldségpalánta leltár megküldése (engedéllyel rendelkező ügyfelek részére)

A zöldségpalánta termesztési és forgalomba hozatali tevékenység hatósági ellenőrzésének fontos kelléke az ügyfél által a NÉBIH részére megküldött Bejelentőlap és a Zöldségpalánta leltár.

A NÉBIH a Bejelentőlapot és a Zöldségpalánta űrlapot a tárgyévet megelőző év decemberében megküldi az engedéllyel rendelkező palánta előállítóknak és forgalmazóknak, amelyeket azok január 15-ig (palánta), illetve április 30-ig (dughagyma, fokhagyma) visszaküldenek a NÉBIH részére. Arra az esetre, ha a megküldött bejelentőlap elkallódott, vagy egyéb okból az engedélyes nem kapta meg, e helyről az űrlap letölthető.

A Bejelentőlap minden rubrikáját kérjük kitölteni, mert azok fontos információkat hordoznak. A bejelentett adatokat figyelembe vesszük az ellenőrzésre való felkészülésnél, az ellenőrzés időzítésénél, valamint - palánta előállítók esetén – a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott palánta mennyisége a szemledíj számítás alapját képezi. A tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott szaporítóanyagok mennyiségét és típusát a Zöldségpalánta leltár űrlapon fajonként és fajtánként kérjük részletezni, a Kitöltési útmutató szerint. A szaporítóanyag mennyiség végösszegét kérjük feltüntetni a Bejelentőlap megfelelő sorában.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bejelentőlap beküldésének elmulasztása hátráltatja vagy megakadályozza a hatóság tevékenységét és mulasztási bírsággal sújtható. A Bejelentőlapon nyilatkozatot kérünk az ügyféltől az aktuális terméktanácsi tagságáról. A 2003. évi LII. törvény 17. §  kötelezővé teszi minden szaporítóanyag forgalmazó számára a termékpálya szerinti terméktanácsi tagságot, amely nem egyenlő a Nemzeti Agrárkamarai tagsággal. A tagságot folyamatosan fenn kell tartani.

A Bejelentőlap a dughagyma- és fokhagyma termesztők részére a területmódosítás bejelentéséül is szolgál. Csatolni kell a feltüntetett területek beazonosítására alkalmas helyszínrajzát, a növényegészségügyi alkalmasságukat igazoló, hat hónapnál nem régebbi jegyzőkönyvet és igazolni kell a feltüntetett területek jogszerű használatát.

A NÉBIH a rendszeresen ellenőrzött és jogszerűen előállított zöldségpalánta szaporítóanyagok árutermesztők általi megbecsülését és elterjesztését igyekszik elősegíteni. Ezt a célt szolgálja, hogy a NÉBIH e honlapján közzéteszi az engedélyesek névsorát, amennyiben azok ehhez hozzájárulnak. A hozzájárulásról a Bejelentőlapon kell nyilatkozni.

A Bejelentőlapon lehetőség van Szemlemegrendelő lapot is kérni dughagyma- vagy fokhagyma szerződéses termeltetésének bejelentéséhez.
A Bejelentőlapot dátummal és aláírással kell ellátni.


Letölthető nyomtatvány
Bejelentőlap 2016. zöldségpalánta termesztési és forgalomba hozatali tevékenységről (word/pdf)
Zöldségpalánta leltár a 2015. évben forgalomba hozott szaporítóanyagokról (pdf/xls)
Zöldségpalánta leltár kitöltési útmutató (pdf)

 


Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Egyéb parlagfű bejelentési lehetőségek
2018. július 3, kedd

Egyéb parlagfű bejelentési lehetőségek

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról
2018. július 3, kedd

A Parlagfű Bejelentő Rendszerről általában és a státuszváltoztatás fontosságáról

Hatósági eljárás menete belterületen
2018. július 3, kedd

Hatósági eljárás menete belterületen

Hatósági eljárás menete külterületen
2018. július 3, kedd

Hatósági eljárás menete külterületen

Kedvezően zárult a Nébih 2018-as petúnia GMO-vizsgálata
2018. június 7, csütörtök

Kedvezően zárult a Nébih 2018-as petúnia GMO-vizsgálata

Tájékoztató a növényfajták fajtakísérletekre történő bejelentésének 2018. január 1-től alkalmazandó gyakorlatáról
2018. január 23, kedd

Tájékoztató a növényfajták fajtakísérletekre történő bejelentésének 2018. január 1-től alkalmazandó gyakorlatáról

Az erdészeti szaporítóanyagok Európai Unió tagállamai közötti átszállítása
2017. november 21, kedd

Az erdészeti szaporítóanyagok Európai Unió tagállamai közötti átszállítása

Anyatelep létesítése és fenntartása
2017. november 7, kedd

Anyatelep létesítése és fenntartása

125 éves a magyar növényfajtakísérlet - Konferencia
2017. október 4, szerda

125 éves a magyar növényfajtakísérlet - Konferencia

NAK - NÉBIH fajtabemutatók
2017. szeptember 6, szerda

NAK - NÉBIH fajtabemutatók

Erdészeti és energetikai célra engedélyezett fajták és fajtajelöltek listája
2017. július 24, hétfő

Erdészeti és energetikai célra engedélyezett fajták és fajtajelöltek listája

Őszirózsa virágmagvak hatósági vizsgálata
2017. március 6, hétfő

Őszirózsa virágmagvak hatósági vizsgálata

Növénytermesztési hatóságként eljáró járási hivatalok
2017. január 30, hétfő

Növénytermesztési hatóságként eljáró járási hivatalok

Szervezeti változások a dísznövény- és zöldségpalánta szaporítóanyag felügyeleti rendszerben
2017. január 23, hétfő

Szervezeti változások a dísznövény- és zöldségpalánta szaporítóanyag felügyeleti rendszerben

Szervezeti változások az erdészeti és energetikai szaporítóanyag felügyeleti rendszerben
2017. január 17, kedd

Szervezeti változások az erdészeti és energetikai szaporítóanyag felügyeleti rendszerben

Ügyfél-tájékoztató
2017. január 12, csütörtök

Ügyfél-tájékoztató