Vissza

Laboratóriumi vizsgálat (általánosan)

Laboratóriumi vizsgálat (általánosan)

Laboratóriumi vizsgálat (általánosan)

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság valamennyi vizsgálólaboratóriuma a laboratóriumvezető felügyelete alatt működő, egész országra kiterjedő hatósági és szolgáltatói jellegű tevékenységet folytat. A laboratóriumok akkreditáltak a Nemzeti Akkreditáló Testület által, az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint.

A tevékenységi terület kiterjed:

  • Az élelmiszerek és takarmányok minőségével, higiéniájával és biztonságával kapcsolatos vizsgálatokra, beleértve a növényi alkaloidák vizsgálatát, az élelmiszerek besugárzottságának vizsgálatát, a GMO- vizsgálatokat, az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokkal kapcsolatos vizsgálatokat, a starterkultúrák az élelmiszer- és takarmány-előállításban és - forgalmazásban használt tisztító/fertőtlenítő szerek hatékonyságának vizsgálatát

  • Szervezi és irányítja a szakterületéhez tartozó hatósági ellenőrzések során vett minták vizsgálatait végző laboratóriumok működését. Felügyeli élelmiszerekre, valamint a takarmányokra vonatkozó országos maradékanyag, kémiai biztonságra vonatkozó mikrobiológiai, valamint a radiokémiai laboratóriumi mintavételi és elemzési program végrehajtását, a minőség-ellenőrzési program végrehajtását és ehhez kapcsolódó hatósági intézkedéseket, illetve jelentési rendszert alakít ki és adatfeldolgozást végez.

  • Kijelölés alapján referencialaboratóriumi feladatokat lát el, körvizsgálatokat szervez, valamint a laboratóriumok különböző hazai és nemzetközi körvizsgálatokon vesznek részt.

  • Engedélyezi, nyilvántartja és ellenőrzi az élelmiszerekkel, valamint a takarmányokkal kapcsolatos vizsgálatokat végző nem állami laboratóriumokat, és kijelöli a szalmonellamentesítés során igénybe vehető laboratóriumokat, továbbá engedélyezi, nyilvántartja és ellenőrzi a nemzeti szalmonella ellenőrzési programok keretében vizsgálatok végzésére jogosult nem állami laboratóriumokat.

  • Engedélyezi az egyes élelmiszerek ionizáló sugárzással történő kezelését, valamint az ionizáló sugárzással történő kezelést végző élelmiszer-vállalkozásokat.

  • Az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenőrzési (monitoring) terv összeállítása, végrehajtásának felügyelete.

  • Az élelmiszer-előállítás és -forgalmazás területén használatos gépek, berendezések higiéniai alkalmasságának vizsgálata

  • Elvégzi az élelmiszer-mérgezések, élelmiszer-fertőzések kivizsgálásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat.

Letölthető anyagok:
Vizsgálati megrendelő (rtf)
Takarmány laboratóriumi vizsgálatok megrendelése (PDF)
Élelmiszerrel érintkező anyag vizsgálatok megrendelése (PDF)