Vissza

Horgászokat érintő egyes változások a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben

Horgászokat érintő egyes változások a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben

Horgászokat érintő egyes változások a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben
2017. május 31.

Tisztelt Horgászok!
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben (továbbiakban: Hhvtv.) történt módosítások 2017. május 30.  napján hatályba léptek, melynek horgászokat érintő egyes változásairól az alábbiakban olvashatnak. 

A Hhvtv. 43. § (1) bekezdése értelmében a halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy, turista állami horgászjegy nem adható annak a személynek – a halgazdálkodási hatóság bírságot kiszabó határozatában megállapított eltiltás időtartamára –, akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki. A halgazdálkodási hatóság által megállapított eltiltás lejártát követően halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy, turista állami horgászjegy csak akkor adható ki, amennyiben az igénylő a halvédelmi bírságot megfizette.

Fentiek alapján, az a személy, aki a kiszabott halvédelmi bírságot nem fizette meg, függetlenül attól, hogy az állami horgászjegy váltásától történő eltiltás a született döntés alapján lejárt, nem válthat új állami horgászjegyet.

A Hhvtv. 43. § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján az állami horgászjegy vagy horgász fogási napló megsemmisülését vagy elvesztését a jogosult, az állami horgászjegyet kiállító halgazdálkodási hatóság megbízása alapján a horgászok és a horgász egyesületek országos érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezet, mint az állami horgászjegy és a horgász fogási napló forgalmazásával megbízott azon forgalmazási pontján, ahol számára az okmány kiadásra került vagy, ha az a) pontban meghatározott helyen az állami horgászjegy forgalmazása megszűnt, a horgászok és a horgász egyesületek országos érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezetnek haladéktalanul köteles bejelenteni.

Fentiek értelmében az állami horgászjegy vagy horgász fogási napló megsemmisülését vagy elvesztését a jogosult az állami horgászjegy forgalmazására írásban feljogosított szervezetnél haladéktalanul köteles bejelenteni.

A Hhvtv. 43. § (6) bekezdése értelmében az (5) bekezdésben meghatározott szervezet a megsemmisült, illetve elveszett állami horgászjegyet vagy horgász fogási naplót a jogosult kérelmére az e törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti díj megfizetése ellenében pótolja.

Fentiek alapján, új állami horgászjegyet a forgalmazó a meghatározott díjtétel megfizetése után adhat ki a horgász részére, melynek díja az állami horgászjegy esetében 2000 Ft, a fogási napló esetében 200 Ft.

A Hhvtv. 65/A. § kimondja, hogy a halgazdálkodási hatósági eljárás keretében elkobzott, ideiglenesen visszatartott vagy tulajdonosa által hátrahagyott horgászkészséget, halászeszközt, egyéb eszközt – ha az erről szóló döntés jogerőre emelkedésének vagy a hátrahagyott eszköz elkobzásának, ideiglenes visszatartásának vagy megtalálásának időpontjától számított hat hónapon belül nem jelentkezik érte tulajdonosa – a halgazdálkodási hatóság jogosult megsemmisíttetni vagy a tulajdonos nevében és helyett rendelkezni vele.

Amennyiben a jogsértő cselekmény elkövetése napján a horgásztól a vonatkozó jogszabály által nem tiltott  horgász- vagy halászeszköz visszatartásra került, abban az esetben a határozatban megállapított összegű bírság megfizetését követően az átvehető. A visszatartott horgász- vagy halászeszköz tulajdonosa, az eszköz átvételéhez köteles igazolni a hatóság előtt, hogy a vele szemben kiszabásra került bírságot megfizette.

 

Tisztlet Horgászok!

Jogosulatlan halászattal, horgászattal, továbbá az állami halőri szolgálat feladatvégzését érintő bejelentésüket az alábbi e-mail címen tehetik meg: allamihalor@nebih.gov.hu

A bejelentéshez az alábbi adatok megadását kérjük

Megye, település, vízterület (lehetőség szerint pontos, víztérkód) megnevezése

Bejelentő neve (nem kötelező)

Címe (nem kötelező)

Elérhetősége (telefon, e-mail cím) (nem kötelező)

Bejelentett adatok megadása (ki, hol, mikor, mit?)

 


Átlagos (0 Szavazatok)