Vissza

A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet nyomtatványai

A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet nyomtatványai

A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet nyomtatványai

A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet nyomtatványai:

 

"NEMLEGES" NYILATKOZATOK A 2017. ÉVRE VONATKOZÓAN

Kérjük, hogy a formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngészőt használják!

Kérjük, hogy a formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngészőt használják!

Kérjük, hogy a formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngészőt használják!

2017/1. FÉLÉVES ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ SZÜKSÉGES EXCEL SABLONOK

 

KÉRELMEK

BÜHG NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELMEK

A kérelmeket - kitöltésüket követően - postai úton (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság; 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) vagy személyesen (NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóság; 1143 Budapest, Tábornok u. 2. I. em. 16-os és 17-es szoba) lehet benyújtani.

A kérelem benyújtása nem jogosít fel fenntarthatósági igazolás kiállítására!

A BÜHG nyilvántartásba vételi eljárás irányadó ügyintézési ideje 30 nap.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 55.000,- Ft, amely összeget a kérelem benyújtása előtt kell a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal számlaszámára (10032000-00289782-00000000) befizetni.

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésekor (banki átutalásakor) a közlemény rovatban az alábbiakat feltétlenül fel kell tüntetni:

adószám vagy (természetes személy esetében) adóazonosító jel; 16.1.; BÜHG

A BÜHG nyilvántartásba vételre irányuló kérelem érdemben történő elbírálásának feltétele, hogy a fenti összeg befizetését igazoló dokumentum (banki átutalási megbízás) másolatát a kérelmező csatolja a kérelemhez.

BÜHG NYILVÁNTARTÁS MEGHOSSZABBÍTÁSI KÉRELMEK

A kérelmeket - kitöltésüket követően - postai úton (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság; 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) vagy személyesen (NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóság; 1143 Budapest, Tábornok u. 2. I. em. 16-os és 17-es szoba) lehet benyújtani.

A kérelmet a BÜHG nyilvántartás lejártát megelőző 30 napon belül kell benyújtani! Amennyiben a kérelem, a kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő előtt, illetve azt követően kerül benyújtásra, úgy azt a mezőgazdasági igazgatási szerv érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

A BÜHG nyilvántartás meghosszabbítására irányuló kérelmek elbírálásának irányadó ügyintézési ideje 30 nap.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 55.000,- Ft, amely összeget a kérelem benyújtása előtt kell a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal számlaszámára (10032000-00289782-00000000) befizetni.

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésekor (banki átutalásakor) a közlemény rovatban az alábbiakat feltétlenül fel kell tüntetni:

adószám vagy (természetes személy esetében) adóazonosító jel; 16.1.; BÜHG

A BÜHG nyilvántartásba vételre irányuló kérelem érdemben történő elbírálásának feltétele, hogy a fenti összeg befizetését igazoló dokumentum (banki átutalási megbízás) másolatát a kérelmező csatolja a kérelemhez.

BÜHG NYILVÁNTARTÁSBÓL VALÓ TÖRLÉST KÖVETŐ ISMÉTELT NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK 

 A kérelmeket - kitöltésüket követően - postai úton (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság; 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) vagy személyesen (NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóság; 1143 Budapest, Tábornok u. 2. I. em. 16-os és 17-es szoba) lehet benyújtani.

A kérelem benyújtása még nem jogosítja fel a kérelmezőt fenntarthatósági nyilatkozatok kiállítására! 

A BÜHG nyilvántartásból való törlést követő első ismételt nyilvántartásba vételre irányuló kérelmek elbírálásának irányadó ügyintézési ideje 30 nap.

A BÜHG nyilvántartásból való törlést követő első ismételt nyilvántartásba vétel igazgatási szolgáltatási díja 90.000,- Ft, amelyet a kérelem benyújtása előtt kell a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) számlájára (10032000-00289782-00000000) megfizetni.

A kérelem érdemben történő elbírálásának feltétele, hogy a fenti összeg befizetését igazoló dokumentum (banki átutalási megbízás) másolatát a kérelmező csatolja a kérelemhez.

A banki átutalás alkalmával az ügyfélnek fel kell tüntetnie a közlemény rovatban az adószámát (természetes személy esetében az adóazonosító jelét); a 16.2.1. számú jogcím azonosítót és az „ismételt BÜHG nyilvántartásba vétel” szövegrészt.

A fentiek alapján a BÜHG nyilvántartásba vételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetésekor az alábbiak szerint kell eljárni:

KÖZLEMÉNY: a kérelmező adószáma; 16.2.1.; ismételt BÜHG nyilvántartásba vétel

Amennyiben a kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor elmaradt adatszolgáltatása is van a NÉBIH felé, abban az esetben a hiányzó adatszolgáltatást pótolnia kell a kérelem benyújtásával egy időben, valamint elmaradt adatszolgáltatásonként +30.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetnie a NÉBIH számlájára. A hiányzó adatszolgáltatásonként megfizetett igazgatási szolgáltatási díj átutalásakor a fentieken kívül a 16.2.2. jog címazonosítót és a „hiányzó adatszolgáltatás pótlása” szövegrészt is fel kell tüntetnie.

KÖZLEMÉNY: a kérelmező adószáma; 16.2.1., 16.2.2; ismételt BÜHG  nyilvántartásba vétel, elmaradt adatszolgáltatás pótlása

 

BIOMASSZA IGAZOLÁSOK ÉS BEJELENTŐ LAP BIOMASSZA IGAZOLÁS ISMÉTELT KIÁLLÍTÁSÁNAK LEJELENTÉSÉHEZ

(BIOMASSZA TERMELŐK ÁLTAL KIÁLLÍTHATÓ DOKUMENTUMOK)

A biomassza igazolások kiállítására, a biomassza termelő bejelentési és dokumentálási kötelezettségeire a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltak az irányadók.
A Korm. rendelet hatályos szövege itt tölthető le!

 
CERTIFICATIONS FOR BIOMASS

FENNTARTHATÓSÁGI IGAZOLÁSOK ÉS BEJELENTŐLAP FENNTARTHATÓSÁGI IGAZOLÁS ISMÉTELT KIÁLLÍTÁSÁNAK LEJELENTÉSÉHEZ

(BIOMASSZA KERESKEDŐK, BIOMASSZA FELDOLGOZÓK ÉS ÜZEMANYAG-FORGALMAZÓK ÁLTAL KIÁLLÍTHATÓ DOKUMENTUMOK)

A fenntarthatósági igazolások kiállítására, valamint ehhez kapcsolódóan a biomassza kereskedő, biomassza feldolgozó és üzemanyag-forgalmazó nyilvántartás vezetési, bejelentési és dokumentálási, illetve adatszolgáltatási kötelezettségeire a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII.) Korm. rendelet 4., 7. és 9. §-ában foglaltak az irányadók.

A Korm. rendelet hatályos szövege itt tölthető le!

CONFIRMATIONS ABOUT SUSTAINABILITY

CERTIFICATO DI SOSTENIBILITÀ PER PRODOTTI INTERMEDI

 

ARCHÍV NYOMTATVÁNYOK

"NEMLEGES" NYILATKOZATOK A 2016. ÉVRE VONATKOZÓAN

Kérjük, hogy a formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngészőt használják!

Kérjük, hogy a formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngészőt használják!

Kérjük, hogy a formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngészőt használják!

2016/2. FÉLÉVES ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ SZÜKSÉGES EXCEL SABLONOK
2016/1. FÉLÉVES ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ SZÜKSÉGES EXCEL SABLONOK
"NEMLEGES" NYILATKOZATOK A 2015. ÉVRE VONATKOZÓAN

Kérjük, hogy a formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngészőt használják!

Kérjük, hogy a formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngészőt használják!

Kérjük, hogy a formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngészőt használják!

2015/2. FÉLÉVES ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ SZÜKSÉGES EXCEL SABLONOK
2015/1. FÉLÉVES ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ SZÜKSÉGES EXCEL SABLONOK

 

"NEMLEGES" NYILATKOZATOK A 2014. ÉVRE VONATKOZÓAN

Kérjük, hogy a formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngészőt használják!

Kérjük, hogy a formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngészőt használják!

Kérjük, hogy a formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngészőt használják!

2014/2. FÉLÉVES ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ SZÜKSÉGES EXCEL SABLONOK
 

 

 

2013/2. FÉLÉVES ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ SZÜKSÉGES EXCEL SABLONOK

  • 2013/2. féléves adatszolgáltatási időszak: 2013. július 1. és 2013. december 31. közötti időszak
  • 2013/2. féléves adatszolgáltatás benyújtási határideje: 2014. január 15.

 

Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Formanyomtatvány fenntartható üzemanyag- és bioüzemanyag-forgalmazói tevékenységhez kapcsolódó féléves adatszolgáltatáshoz
2015. január 13, kedd

Formanyomtatvány fenntartható üzemanyag- és bioüzemanyag-forgalmazói tevékenységhez kapcsolódó féléves adatszolgáltatáshoz

Archív formanyomtatvány fenntartható feldolgozói tevékenységhez kapcsolódó féléves adatszolgáltatáshoz
2015. január 13, kedd

Archív formanyomtatvány fenntartható feldolgozói tevékenységhez kapcsolódó féléves adatszolgáltatáshoz

2015. január 13, kedd

"NEMLEGES" formanyomtatvány fenntartható feldolgozói tevékenységhez kapcsolódó féléves adatszolgáltatáshoz

Formanyomtatvány fenntartható feldolgozói tevékenységhez kapcsolódó féléves adatszolgáltatáshoz
2015. január 13, kedd

Formanyomtatvány fenntartható feldolgozói tevékenységhez kapcsolódó féléves adatszolgáltatáshoz

Archív formanyomtatványok a fenntartható kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó féléves adatszolgáltatáshoz
2015. január 13, kedd

Archív formanyomtatványok a fenntartható kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó féléves adatszolgáltatáshoz

2015. január 13, kedd

"NEMLEGES" formanyomtatvány fenntartható kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó féléves adatszolgáltatáshoz

Formanyomtatvány fenntartható kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó féléves adatszolgáltatáshoz
2015. január 13, kedd

Formanyomtatvány fenntartható kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó féléves adatszolgáltatáshoz

Köztes termék fenntarthatóságát igazoló olasz nyelvű kereskedői, feldolgozói nyilatkozat formanyomtatványa
2015. január 13, kedd

Köztes termék fenntarthatóságát igazoló olasz nyelvű kereskedői, feldolgozói nyilatkozat formanyomtatványa

Bioüzemanyag fenntarthatóságát igazoló angol nyelvű kereskedői, feldolgozói, üzemanyag-forgalmazói nyilatkozat formanyomtatványa
2015. január 13, kedd

Bioüzemanyag fenntarthatóságát igazoló angol nyelvű kereskedői, feldolgozói, üzemanyag-forgalmazói nyilatkozat formanyomtatványa

Köztes termék fenntarthatóságát igazoló angol nyelvű kereskedői, feldolgozói nyilatkozat formanyomtatványa
2015. január 13, kedd

Köztes termék fenntarthatóságát igazoló angol nyelvű kereskedői, feldolgozói nyilatkozat formanyomtatványa

Nem termesztett biomassza fenntarthatóságát igazoló angol nyelvű kereskedői nyilatkozat formanyomtatványa
2015. január 13, kedd

Nem termesztett biomassza fenntarthatóságát igazoló angol nyelvű kereskedői nyilatkozat formanyomtatványa

Termesztett biomassza fenntarthatóságát igazoló angol nyelvű kereskedői nyilatkozat formanyomtatványa
2015. január 12, hétfő

Termesztett biomassza fenntarthatóságát igazoló angol nyelvű kereskedői nyilatkozat formanyomtatványa

Fenntarthatósági igazolás ismételt kiállításához kapcsolódó bejelentőlap
2015. január 12, hétfő

Fenntarthatósági igazolás ismételt kiállításához kapcsolódó bejelentőlap

Fenntarthatósági igazolás visszavonásához kapcsolódó bejelentőlap
2015. január 12, hétfő

Fenntarthatósági igazolás visszavonásához kapcsolódó bejelentőlap

Bioüzemanyag fenntarthatóságát igazoló kereskedői, feldolgozói, üzemanyag-forgalmazói nyilatkozat formanyomtatványa
2015. január 12, hétfő

Bioüzemanyag fenntarthatóságát igazoló kereskedői, feldolgozói, üzemanyag-forgalmazói nyilatkozat formanyomtatványa

Köztes termék fenntarthatóságát igazoló kereskedői, feldolgozói nyilatkozat formanyomtatványa
2015. január 12, hétfő

Köztes termék fenntarthatóságát igazoló kereskedői, feldolgozói nyilatkozat formanyomtatványa