Új élelmiszerekkel kapcsolatos gyakran ismételt kérdések


 
 • Mik az „új élelmiszer”-ek?

  Az olyan élelmiszereket, amelyek fogyasztásának nincs hagyománya az Európai Unióban, vagy korábban nem alkalmazott eljárással állítottak elő, csak engedélyeztetés után lehet forgalomba hozni az EU-ban. Az új élelmiszer fogalmát és az ilyen termékek engedélyeztetési eljárását az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló 258/97/EK rendelet részletezi.

   

 • Új élelmiszernek minősülnek-e a rovarok, vagy azok részeinek felhasználásával készített élelmiszerek? Ezeket az élelmiszereket kell-e engedélyeztetni a jelenleg hatályos 258/97/EK rendelet szerint?

  Igen.

   

  A 258/97/EK rendelet 1. cikk (2) bekezdésének e) pontja szerint az étkezésre szánt rovarok is a rendelet hatálya alá tartoznak („a növényekből álló vagy azokból izolált élelmiszerek és élelmiszer-összetevők, valamint az állatokból izolált élelmiszer-összetevők, a hagyományos szaporítási vagy tenyésztési gyakorlat alapján előállított élelmiszerek és élelmiszer-összetevők kivételével, amelyek korábbi, élelmiszerként történő biztonságos felhasználása adatokkal igazolható”).

   

  Ez azt jelenti, hogy a rovarokból kivont összetevők (pl. fehérje izolátumok), illetve azok a rovarok is, melyek részeit (lábakat, szárnyakat, fejet, belet stb.) már eltávolították, ezen kategória hatálya alá tartoznak. Az engedélyeztetés tehát szükséges, mielőtt ezeket a termékeket forgalomba hozzák az EU-ban, amennyiben nem volt szignifikáns mennyiségű emberi fogyasztásuk 1997. május 15-e előtt az Unió területén.

   

  A fent említett rovarokból készült élelmiszerek 1997. május 15-e előtti jelentős mennyiségű fogyasztását ez idáig az Európai Unió egyetlen tagállama sem igazolta, így ezek az élelmiszerek az Európai Unió egész területén új élelmiszernek minősülnek, és engedélyeztetésük szükséges.

 • Ki engedélyezheti a rovarokból készült élelmiszerek Európai Unión belüli forgalomba hozatalát?

  A 258/97/EK rendelet értelmében a kérelmezőnek az engedély iránti kérelmet az Európai Bizottsághoz kell benyújtania azon ország kompetens hatóságán keresztül, ahol először kívánja forgalmazni a terméket. Magyarországon a Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztályához (FM) kell benyújtania. A nemzeti hatóságnak előzetesen értékelnie kell a kérelmet, azt a Bizottsághoz csak akkor továbbíthatja, ha az megítélése szerint a kérelem elbírálásához szükséges összes információt tartalmazza.

  A nemzeti hatóság önállóan, az Európai Bizottság bevonása nélkül nem engedélyezheti a termék forgalomba hozatalát.

  Az engedélyeztetés menetéről az „Általános tájékoztató az új élelmiszerekről” című dokumentumban talál részletes információkat.
 • Egyes Európai Uniós tagállamok területén jelenleg is forgalomban vannak ehető rovarok. Ezek a rovarok Magyarország területén is forgalomba hozhatók engedély nélkül?

  Nem.

   

  Néhány EU tagállamban (pl. Anglia, Belgium, Hollandia) bizonyos egész rovarokat 1997. május 15-e előtt is fogyasztottak. Mivel a jelentős mennyiséget nem tudták igazolni, ezek forgalmazása uniós engedély nélkül történik, és nincs összhangban az uniós joggal, mivel előzetesen nem bizonyított, hogy az nem veszélyezteti a fogyasztó egészségét.

  A Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy az Új Novel Food rendelet életbelépéséig (2018. január 01.) tolerálható ezekben a tagállamokban a már eddig is forgalomban lévő rovarok fogyasztása és forgalmazása. Azonban újabb rovarokból készült élelmiszerek forgalomba hozatalát ezekben az országokban is új élelmiszerként engedélyeztetni kell. Azokban a tagállamokban azonban, ahol 1997 előtt nem voltak forgalomban rovarból készült élelmiszerek, nem lehet tolerálni ezeket a termékeket, és új élelmiszerként engedélyeztetni kell.

  Magyarországon rovarból készült élelmiszerek, nem voltak forgalomban 1997. május 15. előtt, így a tolerancia ránk nem vonatkozik. Ha valaki Magyarországon szeretne rovarból készült élelmiszert forgalomba hozni, új élelmiszerként engedélyeztetnie kell.

 • Az új rendelet [(EU) 2015/2283] életbelépése milyen változásokat hoz a rovarok élelmiszerként történő forgalomba hozatalával kapcsolatban?

  Az Európai Unió 2015/2283 rendelete már egyértelműen kimondja, hogy az összes rovar alapú élelmiszer termék (nem csak a rovarok részeiből kivont összetevők, vagy rovar részeit tartalmazó élelmiszerek, hanem az egész rovarok és a belőlük készített termékek is) új élelmiszernek minősül, és az új rendelet értelmében új élelmiszerként engedélyeztetni kell, amennyiben nem volt igazolt jelentős mennyiségű fogyasztása az unió területén 1997. május 15-e előtt.

  Mivel ez idáig Anglia, Belgium és Hollandia sem tudta igazolni az 1997. május 15-e előtti jelentős mennyiségű fogyasztást a náluk jelenleg tolerált rovarfajokra vonatkozóan, ezért az új rendelet hatálybalépését követően (2018. január 01.) ezeket a jelenleg tolerált élelmiszerként fogyasztott rovarokat, illetve rovar alapú készítményeket is új élelmiszerként engedélyeztetni kell.

  Tehát a jövőben engedélyeztetés nélkül már egyetlen Európai Uniós tagállamban sem lehet rovarokat élelmiszerként forgalomba hozni.

 • Az Európai Bizottság által kiadott engedély elegendő az ehető rovarok Magyarországon történő forgalmazásához?

  Nem.

   

  Az Európai Bizottság kizárólag a kereskedelmi forgalomba hozatal tényét engedélyezi, azonban a forgalmazás feltételeire egyéb előírásokat is figyelembe kell venni, amelyet a Nemzeti kompetens hatóságok engedélyeznek.