FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG NYOMTATVÁNYAI

A HALGAZDÁLKODÁSRÓL ÉS A HAL VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI CII. TÖRVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ NYOMTATVÁNYOK

Állami horgászjegyet, állami halászjegyet, illetve halászati engedélyt igénylő személynek a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény szerinti nyilatkozata

 

A BIOÜZEMANYAGOK ÉS FOLYÉKONY BIO-ENERGIAHORDOZÓK FENNTARTHATÓSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS IGAZOLÁSÁRÓL SZÓLÓ 279/2017. (IX. 22.) KORM. RENDELET NYOMTATVÁNYAI / SUSTAINABILITY CERTIFICATE FORMS

 

"NEMLEGES" NYILATKOZATOK A 2017/2. FÉLÉVRE VONATKOZÓAN

A formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngésző használatát ajánljuk.

A formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngésző használatát ajánljuk.

A formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngésző használatát ajánljuk.

2017/2. FÉLÉVES ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ FELHASZNÁLHATÓ EXCEL SABLONOK

BÜHG NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELMEK

A kérelmeket postai úton (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság; 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) vagy személyesen (NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóság; 1143 Budapest, Tábornok u. 2. I. em. 16-os és 17-es szoba) lehet benyújtani.

A kérelem benyújtása nem jogosít fel fenntarthatósági igazolás kiállítására!

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 55.000,- Ft, amely összeget a kérelem benyújtása előtt kell a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal számlaszámára (10032000-00289782-00000000) befizetni.

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésekor (banki átutalásakor) a közlemény rovatban az alábbiakat feltétlenül fel kell tüntetni:

adószám vagy (természetes személy esetében) adóazonosító jel; 16.1.; BÜHG

A BÜHG nyilvántartásba vételre irányuló kérelem érdemben történő elbírálásának feltétele, hogy a fenti összeg befizetését igazoló dokumentum (banki átutalási megbízás) másolatát a kérelmező csatolja a kérelemhez.

BÜHG NYILVÁNTARTÁS MEGHOSSZABBÍTÁSI KÉRELMEK

A kérelmeket postai úton (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság; 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) vagy személyesen (NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóság; 1143 Budapest, Tábornok u. 2. I. em. 16-os és 17-es szoba) lehet benyújtani.

A kérelmet a BÜHG nyilvántartás lejártát megelőző 30 napon belül kell benyújtani! Amennyiben a kérelem, a kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő előtt, illetve azt követően kerül benyújtásra, úgy azt a mezőgazdasági igazgatási szerv érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 55.000,- Ft, amely összeget a kérelem benyújtása előtt kell a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal számlaszámára (10032000-00289782-00000000) befizetni.

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésekor (banki átutalásakor) a közlemény rovatban az alábbiakat feltétlenül fel kell tüntetni:

adószám vagy (természetes személy esetében) adóazonosító jel; 16.1.; BÜHG

A BÜHG nyilvántartásba vételre irányuló kérelem érdemben történő elbírálásának feltétele, hogy a fenti összeg befizetését igazoló dokumentum (banki átutalási megbízás) másolatát a kérelmező csatolja a kérelemhez.

BÜHG NYILVÁNTARTÁSBÓL VALÓ TÖRLÉST KÖVETŐ ISMÉTELT NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK 

A kérelmeket kitöltésüket követően - postai úton (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság; 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) vagy személyesen (NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóság; 1143 Budapest, Tábornok u. 2. I. em. 16-os és 17-es szoba) lehet benyújtani.

A kérelem benyújtása még nem jogosítja fel a kérelmezőt fenntarthatósági igazolás kiállítására! 

A BÜHG nyilvántartásból való törlést követő első ismételt nyilvántartásba vétel igazgatási szolgáltatási díja 90.000,- Ft, amelyet a kérelem benyújtása előtt kell a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) számlájára (10032000-00289782-00000000) megfizetni.

A kérelem érdemben történő elbírálásának feltétele, hogy a fenti összeg befizetését igazoló dokumentum (banki átutalási megbízás) másolatát a kérelmező csatolja a kérelemhez.

A banki átutalás alkalmával az ügyfélnek fel kell tüntetnie a közlemény rovatban az adószámát (természetes személy esetében az adóazonosító jelét); a 16.2.1. számú jogcím azonosítót és az „ismételt BÜHG nyilvántartásba vétel” szövegrészt.

A fentiek alapján a BÜHG nyilvántartásba vételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetésekor az alábbiak szerint kell eljárni:

KÖZLEMÉNY: a kérelmező adószáma; 16.2.1.; ismételt BÜHG nyilvántartásba vétel

Amennyiben a kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor elmaradt adatszolgáltatása is van a NÉBIH felé, abban az esetben a hiányzó adatszolgáltatást pótolnia kell a kérelem benyújtásával egy időben, valamint elmaradt adatszolgáltatásonként +30.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetnie a NÉBIH számlájára. A hiányzó adatszolgáltatásonként megfizetett igazgatási szolgáltatási díj átutalásakor a fentieken kívül a 16.2.2. jog címazonosítót és a „hiányzó adatszolgáltatás pótlása” szövegrészt is fel kell tüntetnie.

KÖZLEMÉNY: a kérelmező adószáma; 16.2.1., 16.2.2; ismételt BÜHG  nyilvántartásba vétel, elmaradt adatszolgáltatás pótlása

BIONYOM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELMEK

A kérelmeket postai úton (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság; 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) vagy személyesen (NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóság; 1143 Budapest, Tábornok u. 2. I. em. 16-os és 17-es szoba) lehet benyújtani.

A kérelem benyújtása nem jogosít fel fenntarthatósági nyilatkozat kiállítására!

BIONYOM NYILVÁNTARTÁS MEGHOSSZABBÍTÁSI KÉRELMEK

A kérelmeket postai úton (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság; 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) vagy személyesen (NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóság; 1143 Budapest, Tábornok u. 2. I. em. 16-os és 17-es szoba) lehet benyújtani.

A kérelmet a BIONYOM nyilvántartásba vétel lejártát megelőző 30 napon belül lehet benyújtani! Amennyiben a kérelem, a kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő előtt, illetve azt követően kerül benyújtásra, úgy azt a mezőgazdasági igazgatási szerv érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

BIONYOM NYILVÁNTARTÁSBÓL VALÓ TÖRLÉST KÖVETŐ ISMÉTELT NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK 

A kérelmeket postai úton (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság; 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) vagy személyesen (NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóság; 1143 Budapest, Tábornok u. 2. I. em. 16-os és 17-es szoba) lehet benyújtani.

A kérelem benyújtása még nem jogosítja fel a kérelmezőt fenntarthatósági nyilatkozatok kiállítására! 

FENNTARTHATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

A kérelmeket postai úton (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság; 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) vagy személyesen (NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóság; 1143 Budapest, Tábornok u. 2. I. em. 16-os és 17-es szoba) lehet benyújtani.

KÉRELEMBEN FELTÜNTETETT ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS BEJELENTÉSÉHEZ BEJELENTŐLAP

A bejelentőlapot postai úton (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság; 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) vagy személyesen (NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóság; 1143 Budapest, Tábornok u. 2. I. em. 16-os és 17-es szoba) lehet benyújtani.

BIOMASSZA IGAZOLÁSOK ÉS BEJELENTŐ LAP BIOMASSZA IGAZOLÁS VISSZAVONÁSÁNAK LEJELENTÉSÉHEZ

(BIOMASSZA TERMELŐK ÁLTAL KIÁLLÍTHATÓ DOKUMENTUMOK)

A biomassza igazolások kiállítására, a biomassza termelő bejelentési és dokumentálási kötelezettségeire a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak az irányadók.

CERTIFICATIONS FOR BIOMASS
FENNTARTHATÓSÁGI IGAZOLÁSOK ÉS BEJELENTŐLAP FENNTARTHATÓSÁGI IGAZOLÁS VISSZAVONÁSÁNAK LEJELENTÉSÉHEZ

(BIOMASSZA-KERESKEDŐK, BIOMASSZA-FELDOLGOZÓK ÉS ÜZEMANYAG-FORGALMAZÓK ÁLTAL KIÁLLÍTHATÓ DOKUMENTUMOK)

A fenntarthatósági igazolások kiállítására, valamint ehhez kapcsolódóan a biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó és üzemanyag-forgalmazó nyilvántartás vezetési, bejelentési és dokumentálási kötelezettségeire a  bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 5., 8. és 10-11. §-ában foglaltak az irányadók.

CONFIRMATIONS ABOUT SUSTAINABILITY

 
ARCHÍV NYOMTATVÁNYOK
"NEMLEGES" NYILATKOZATOK A 2016. ÉVRE VONATKOZÓAN

Kérjük, hogy a formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngészőt használják!

Kérjük, hogy a formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngészőt használják!

Kérjük, hogy a formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngészőt használják!

2016/2. FÉLÉVES ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ SZÜKSÉGES EXCEL SABLONOK
2016/1. FÉLÉVES ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ SZÜKSÉGES EXCEL SABLONOK
"NEMLEGES" NYILATKOZATOK A 2015. ÉVRE VONATKOZÓAN

Kérjük, hogy a formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngészőt használják!

Kérjük, hogy a formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngészőt használják!

Kérjük, hogy a formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngészőt használják!

2015/2. FÉLÉVES ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ SZÜKSÉGES EXCEL SABLONOK
2015/1. FÉLÉVES ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ SZÜKSÉGES EXCEL SABLONOK

 

"NEMLEGES" NYILATKOZATOK A 2014. ÉVRE VONATKOZÓAN

Kérjük, hogy a formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngészőt használják!

Kérjük, hogy a formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngészőt használják!

Kérjük, hogy a formanyomtatvány le- és kitöltéséhez a Mozilla Firefox böngészőt használják!

2014/2. FÉLÉVES ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ SZÜKSÉGES EXCEL SABLONOK
 

 

 

2013/2. FÉLÉVES ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ SZÜKSÉGES EXCEL SABLONOK

 • 2013/2. féléves adatszolgáltatási időszak: 2013. július 1. és 2013. december 31. közötti időszak
 • 2013/2. féléves adatszolgáltatás benyújtási határideje: 2014. január 15.

 

 

Őstermelői hatósági bizonyítvány kérelem

Őstermelői hatósági bizonyítvány kérelem (pdf)

 

A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet nyomtatványa - Hatósági bizonyítvány

Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet nyomtatványa - Kérelem

jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet nyomtatványa

A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet nyomtatványa

A táblázatban megtekintheti, ill. onnan letöltheti a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Kormányrendelet 1. számú mellékletét, a hozzá tartozó nyilatkozatokat tartalmazó formanyomtatványt, valamint a kérelemhez csatolható pótlapot*

A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosításával kapcsolatos változások


Megjelent a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet módosításáról szóló 60/2011. (VI. 30.) VM rendelet, amely módosítja a 41/2008. (IV. 3.) FVM rendeletet.

A jogszabály mellékletei az alábbiak szerint módosultak:

 • 1. számú melléklet - Kérelem 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet alapján a termeltetői bejegyzéshez
 • 2. számú melléklet - Támogatási kérelem a 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet szerinti támogatás igénybevételéhez
 • 3. számú melléklet - Összesítő kimutatás a 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet szerinti támogatás igénybevételéhez

A benyújtás helye:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
Földművelésügyi Igazgatóság
Budapest
Keleti Károly u. 24.
1024

A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről  szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet nyomtatványai

Az alábbiakban megtekintheti és letöltheti a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet nyomtatványait.

Nyomtatványok

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 112/2009. (IX. 1.) közleménye

 • Az MVH 112/2009. (IX. 1.) közleménye (Pdf)
 • D-3008-01 agrotechnikai műveletek bejelentőlap (Pdf)
 • Kitöltési útmutató a D-3008-01- formanyomtatványhoz (Pdf)

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2009. (VII. 2.) közleménye

 • Az MVH 88/2009. (VII. 2.) közleménye (Pdf)
 • D9906-01- Kérelem visszavonása (Pdf)
 • Kitöltési útmutató a D9906-01 dokumentumhoz (Pdf)
 • "D9926-01 Zöldség-Gyümölcs Terméktanácsi/elismert szakmaközi szervezeti tagsági igazolás" (Pdf)
 • Kitöltési útmutató a D9926-01 dokumentumhoz (Pdf)

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú közleménye

 • Az MVH 71/2009. (V. 29.) számú közleménye (Pdf)
 • Kitöltési útmutató Támogatási kérelem webes benyújtáshoz (Pdf)
 • D9925-01-Tenyésztőszervezeti tagság igazolása (Pdf)
 • Kitöltési útmutató a D9925-01 dokumentumhoz (Pdf)
 • D0068-01-Termelői csoport/TÉSZ tagság igazolása (Pdf)
 • Kitöltési útmutató a D0068-01 dokumentumhoz (Pdf)
 • D3001-01 Ökológiai gazdaság állatállományának igazolása (Pdf)
 • Kitöltési útmutató a D3001-01 dokumentumhoz (Pdf)