Állategészségügy és állatvédelem

  • Kísérőirat étkezési tyúktojás belföldi szállításához (doc)
  • Igazolás baromfi szalmonella elleni immunizálásáról (doc)
  • 2. számú melléklet a 45/2017. FM rendelethez – baromfi állományokban előforduló szalmonellózis elleni védekezéshez igényelhető költségtérítés (doc)
  • Mintakísérő irat házityúk brojlerállományok 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet szerinti mintavételéhez (pdf, doc)
  • Mintakísérő irat keltetőüzemek 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet szerinti mintavételéhez (ÖNKÉNTES) (pdf, doc)
  • Mintakísérő irat házityúk tojóállományok 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet szerinti mintavételéhez (pdf, doc)
  • Mintakísérő irat házityúk tenyészállományok 180/2009. (XII. 29.) rendelet szerinti mintavételéhez (pdf, doc)
  • Mintakísérő irat pulyka tenyészállományok 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet szerinti mintavételéhez (pdf, doc)
  • Mintakísérő irat hízópulyka-állományok 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet szerinti mintavételéhez (pdf, doc)
  • Mintakísérő irat a 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet szerinti fertőtlenítés hatékonyság ellenőrzés mintavételéhez (doc)
  • A mintavételek kivitelezése a Salmonella gyérítési programban (doc);
  • Segédlet a Salmonella hatósági mintavételek tervezéséhez (doc);
  • Segédlet a vállalkozói Salmonella mintavételek tervezeéséhez (doc)
  • Regisztrációs lap víziállat-tenyésztő vállalkozások számára (doc);
  • Útmutató a regisztrációs lap kitöltéséhez (doc);
  • Kitöltési minta pontyot tartó gazdaságok számára (doc)
  • Formanyomtatvány oktatási, kutatási, diagnosztikai célra szánt állati eredetű melléktermékek behozatalához szükséges importengedélyhez (docx)
  • Formanyomtatvány nem harmonizált élőállat fajok behozatalára irányuló importengedély kérelemhez (docx)
  • Formanyomtatvány nem harmonizált állati eredetű termék behozatalára irányuló importengedély kérelemhez (docx)
  • Állatkísérlet végzésére szóló engedély iránti kérelem a 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének megfelelően (doc)
  • A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti jóváhagyási kérelem minta (docx)
  • A 43/2011. (V.26.) VM rendelet 1. melléklete szerinti Vadkísérő jegy mintája (pdf, doc)
  • FIGYELEM! Ezen formanyomtatvány csak a megyei élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság bélyegzőjével érvényes!
  • A 43/2011. (V.26.) VM rendelet 2. melléklete szerinti Apróvad gyűjtőigazolás mintája (pdf, doc)
    FIGYELEM! Ezen formanyomtatvány csak a megyei élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság bélyegzőjével érvényes!
  • A 43/2011. (V.26.) VM rendelet 3. melléklete szerinti HÚSSZÁLLÍTÁSI IGAZOLÁS mintája (pdf, doc)
  • A 49/2011. (VI. 6) VM rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelem minta (pdf)
  • A 284/2011/EU rendelet szerinti 1. számú nyilatkozatminta (pdf, doc)
  • A 284/2011/EU rendelet szerinti 2. számú nyilatkozatminta (pdf, doc)
  • Nyomtatvány a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet I. mellékletéhez (pdf)
  • Nyomtatvány a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdéséhez (pdf)
  • Nyomtatvány a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet II. mellékletéhez (pdf)
  • Állati melléktermék kereskedelmi okmány (pdf, doc)
  • Állati melléktermék behozatali engedély kérelem minta (magyar pdf), (angol pdf)

Állategészségügyi diagnosztika

  • Az igazgatóság tevékenységei és egységárai (xls)
  • Vizsgálati megrendelő gümőkór (pdf)
  • Vizsgálati megrendelő FAVN (veszettség ellenanyag vizsgálat) (pdf)
  • Vizsgálati megrendelő szerológia_kimutatás (pdf)
  • Vizsgálati megrendelő szerológia (pdf)
  • Vizsgálati megrendelő kórbonctan (pdf)
  • Vizsgálati megrendelő madárinfluenza_háztáji (pdf)
  • Vizsgálati megrendelő madárinfluenza_háztáji kim (pdf)
  • Vizsgálati megrendelő madárinfluenza_vadmadár (pdf)
  • Vizsgálati megrendelő madárinfluenza_vadmadár_kim (pdf)
  • Vizsgálati megrendelő madárinfluenza_nagyüzem (pdf)
  • Madárinfluenza mintaazonosító lap (doc)
  • Vizsgálati megrendelő_bél és friss hús (pdf)
  • Vizsgálati megrendelő_ló (pdf)
  • TSE monitoring_kísérő irat (pdf)
  • TSE monitoring_kísérő irat_kimutatás (pdf)
  • TSE gyanú_kísérő irat (pdf)
  • Vizsgálati megrendelő veszettség 2017 (pdf)
  • Vizsgálati megrendelő vaddisznó sertéspestis monitoring kisszámú mintához - KSPM (pdf)
  • Vizsgálati megrendelő vaddisznó sertéspestis monitoring nagyszámú mintához - KSPM (pdf)
  • Minta kimutatás vaddisznó sertéspestis monitoring vizsgálathoz (pdf)
  • Vizsgálati megrendelő külföldről származó sertés úti hulla vizsgálatához - ASPM/KSP (pdf)
  • Vizsgálati megrendelő - hal (pdf)

Állatgyógyászati termékek

  • Törzskönyvezési eljáráshoz kapcsolódó nyomtatványok
    • Adatlap új kérelemhez (eAF pdf)
    • Adatlap törzskönyvi dokumentációban történő változtatáshoz (eAF pdf)
    • Adatlap törzskönyvezés megújításhoz (eAF pdf)
    • QRD-templát (SPC, cimke, használati utasítás) (doc)
  • Állatgyógyászati termékek importálásához és gyártásához kapcsolódó nyomtatványok

    • Adatlap Gyógyszergyártási Engedély Kiadásához/Módosításához (Pdf)
    • Adatlap Importálási Engedély Kiadásához/Módosításához (Pdf)
    • 01/2007/ÁTI jelű útmutató (Pdf)
    • 02/2007/ÁTI jelű útmutató (Pdf)
    • GMP 4.sz. kiegészítő irányelv (Pdf)
    • GMP 5.sz. kiegészítő irányelv (Pdf)
    • GMP fordítása (Pdf)
    • Adatlap inaktivált telepspecifikus vakcina előállítási engedélyezéséhez (Pdf) 
  • Nagykereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyomtatványok

    • Adatlap nagykereskedőknek (Pdf)
  • Pharmacovigilance (mellékhatás figyelő) rendszerrel kapcsolatos nyomtatványok

    • Mellékhatás (Pharmacovigilance) bejelentő lap (word)
    • Útmutató a gyógyszerbiztonsági jelentések beadásának időpontjához (Pdf)
    • PSUR szinkronizálás - Kisérleti szakasz (Pdf)
  • Minőségi kifogás bejelentéséhez szükséges adatlap

    • Feltételezett minőségi hiba bejelentése (Pdf)
  • Általános jellegű kérések, észrevételek, panaszok bejelentéséhez szükséges adatlap

    • Bejelentőlap (Pdf)

Zárttéri vadtartás

Vadfarm engedélyesek által vezetendő nyilvántartások

Állattenyésztés

Ebtenyésztés

Szarvasmarha tenyésztéssel és tartással kapcsolatos nyomtatványok

  • 2201 Termékenyítési napló (Word)
  • 2202 Termékenyítési jegy (Word)
  • 2203 Fedeztetési jegy (Word)
  • 2204 Háremszerű és szabad pároztatások bejelentőlapja (Word)
  • 2205 Embrióelőállítás bejelentő- és módosító lap (Word)
  • 2206 Fagyasztott embrió átültetésének bejelentőlapja (Word)
  • 2207 Spermaforgalmazási bejelentőlap (Word)
  • 2209 Spermaforgalmazási módosítólap (Word)
  • 2210 Háremszerű és szabad pároztatás bejelentő és módosítólap (Word)
  • 2211 Termékenyítések módosításának bejelentése (Word)
  • 2212 Embriófagyasztás bejelentőlapja (Word)
  • 2213 Friss embrió átültetésének bejelentőlapja (Word)
  • 2214 Friss embrió átültetésének módosítólapja (Word)
  • 2215 Embriófagyasztás módosítólapja (Word)
  • 2216 Fagyasztott embrió módosítólapja (Word)
  • 2217 Fagyasztott embrió átültetésének módosítólapja (Word)

Sertés, juh, kecske tenyésztéssel és tartással kapcsolatos nyomtatványok

  • Import tenyészállat, illetve kansperma bejelentő (Word)
  • Import tenyészállat, illetve kansperma beérkeztető (Word)
  • Kérelem jelölőkalapács használatához
  • Tenyészet bejelentő-lap (Word)
  • Tenyészet-átminősítést  kérő lap (Word)
  • 2150 Tenyészet bejelentő lap (Pdf)
  • 2150 Tenyészet bejelentő lap - Kitöltési útmutató (Pdf)
  • 2151 Tenyészet módosító lap (Pdf)
  • 2151 Tenyészet módosító lap - Kitöltési útmutató (Pdf)
  • 2152 Tartási hely és tartás bejelentő lap (Pdf)
  • 2152 Tartási hely és tartásbejelentő lap - Kitöltési útmutató (Pdf)
  • 2153 Tartási hely és tartás módosító lap (Pdf)
  • 2153 Tartási hely és tartás módosító lap - Kitöltési útmutató (Pdf)

Baromfi, kisállat tenyésztéssel és tartással kapcsolatos nyomtatványok

  • 2150 Tenyészet bejelentő lap (Pdf)
  • 2150 Tenyészet bejelentő lap - Kitöltési útmutató (Pdf)
  • 2152 Tartási hely és tartás bejelentő lap (Pdf)
  • 2152 Tartási hely és tartásbejelentő lap - Kitöltési útmutató (Pdf)
  • Új fajtakód lista 2012 augusztus

Lótenyésztéssel és tartással kapcsolatos nyomtatványok

  • Fedeztetési (termékenyítési) jegyzőkönyv minta (Kép)
  • Csikójelölési jegyzőkönyv minta (Kép)
  • Lóútlevél-kiadási ügyrend 2014. (Pdf)
  • Lóútlevéligénylő lap minta (Kép)
  • Lótulajdonos változás adatbejelentő lap ( Word)
  • Tenyésztői nyilatkozat - magánszemély esetén ( Word)
  • Tenyésztői nyilatkozat - gazdálkodó szervezet esetén ( Word)
  • Tulajdonosi nyilatkozat - magánszemély esetén ( Word)
  • Tulajdonosi nyilatkozat - gazdálkodó szervezet esetén ( Word)
  • Lófélék egyedbejelentő lapja - Tartás kezdete bejelentő (Pdf)
  • Lófélék egyedbejelentő lapja - Tartás vége bejelentő  (Pdf)
  • Lófélék egyedbejelentő lapjainak kitöltési útmutatója (Pdf)
  • Tájékoztató levél lótartóknak (Pdf)
  •  MSLT Csikóazonosítási jegyzőkönyv és lóútlevél igénylő lap
  • Lóazonosítási tanfolyam - Segédlet (pdf)
  • MGVTE kancafedeztetési jegyzőkönyv minta (pdf)

Állatgenetikai Erőforrások Osztályának nyomtatványai

  • 2300 Vérvizsgálatkérő lap - csoportos (Pdf)
  • 2302 Vérvizsgálatkérő lap - egyedi (Pdf)
  • Ló vérvizsgálatkérő lap (Pdf)
  • Kutya DNS vizsgálat kérő lap - 12 utódnál kevesebb esetén (Pdf)
  • Kutya DNS vizsgálat kérő lap - 12 utódnál több esetén (Pdf)
  • KUTYA DNS mintavételi tájékoztató (Pdf)

Vágóállat Minősítés-felügyeleti Osztály nyomtatványai

Tenyésztési Hatósági Osztály nyomtatványai

Eb kiállítások bejelentő űrlapjai

  • Bejelentő lap egy rendezvény bejelentéséhez (pdf)
  • Bejelentő több rendezvény bejelentéséhez (pdf)

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényhez kapcsolódó nyomtatványok

- KÉRELEM HORGÁSZ VIZSGÁZTATÁSBAN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉSRE

 

- ÁLLAMI HORGÁSZJEGYET, ÁLLAMI HALÁSZJEGYET, ILLETVE HALÁSZATI ENGEDÉLYT IGÉNYLŐ SZEMÉLYNEK A HALGAZDÁLKODÁSRÓL ÉS A HAL VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI CII. TÖRVÉNY SZERINTI NYILATKOZATA

- ANGOL NYELVŰ NYILATKOZAT MINTA

- SPANYOL NYELVŰ NYILATKOZAT MINTA

- OROSZ NYELVŰ NYILATKOZAT MINTA

- ROMÁN NYELVŰ NYILATKOZAT MINTA