A tejpiac cimkéjű tartalom.

Tejpiaci jelentés

Tejpiaci jelentés

Tejpiaci jelentés
2017. március 17.

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 8/2017. (III. 2.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) kihirdetésével a rendelet hatálybalépését követően valamennyi Magyarország területén működő tejfeldolgozó, nyers tehéntej kivitellel foglalkozó tejtermelő, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő, valamint a Rendelet szerint jelentési kötelezettség alá tartozó tej-kiskereskedő köteles piaci jelentést adni a rendeletben mellékletében meghatározott adattartalommal.

Feldolgozók, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplők, valamint nyers tehéntej kivitellel foglalkozó tejtermelők havi adatszolgáltatásra kötelezettek, míg a tejkereskedők háromhavi rendszerességgel kötelesek havi adatokat szolgáltatni. A tejkereskedők közül kizárólag azok esnek az adatszolgáltatási kötelezettség alá, akiknek vagy amelyeknek tej és tejtermék forgalmazásából, illetve termeléséből származó, tárgyévet megelőző naptári évben keletkezett nettó árbevétele a 25 millió forintot meghaladja.

Nyers tehéntej kivitellel foglalkozó tejtermelő kizárólag a külpiacra kiszállított nyerstej vonatkozásában köteles adatot szolgáltatni, míg a többi adatszolgáltató a piaci jelentések valamennyi vonatkozó sorát köteles kitölteni.

Közös beszerzés esetén a beszerzési szövetséget alkotó kis- és nagykereskedő vállalkozások összessége kötelezett az adatszolgáltatásra, így a franchise-rendszerben üzemelő kiskereskedelmi vállalkozások a piaci jelentéstételi kötelezettség alól mentesülnek.

Az adatszolgáltatási rendszert a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI) és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács együttműködésben üzemelteti. Az AKI a megküldött adatokból készült összesített, valamint átlagadatokat a NÉBIH-nek adja át. A NÉBIH havonta kizárólag összesített, valamint átlagadatokat ad át a szakmaközi szervezetnek.

Az anonimitás biztosított, az adatszolgáltatási rendszerből bármely, cégre vagy személyre vonatkozó adatot – ellentétes jogszabályi felhatalmazás hiányában – az üzemeltetők nem hozhatnak nyilvánosságra. A Tej Terméktanács az adatszolgáltatók adataiból képzett összesítő táblázatokat a honlapján közzéteszi.

A rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lépett hatályba, az ezt követő 15 napon belül az adatszolgáltatásra kötelezetteknek fel kell venniük a kapcsolatot a Tej Terméktanáccsal azonosító kódszám igénylése céljából. A TejTerméktanács az azonosító kódszámot, valamint az adatszolgáltató által kitöltendő adatlapo(ka)t elektronikus úton megküldi.

A 2017. január és február hónapra vonatkozó adatszolgáltatást 2017. március 31-ig kell teljesíteni, a későbbiekben a Rendeletben foglalt határidők érvényesek. A jelentéssel kapcsolatban az alábbiak szerint kell eljárni:

A Rendelet 1. melléklete 1. lap szerinti jelentést, az alapanyag adatokat tartalmazó adatszolgáltatást az AKI központi elektronikus rendszerén (https://pair.aki.gov.hu/web_user/general/home.do) keresztül kell teljesíteni a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig. Az adatszolgáltatás megkezdése előtt regisztrálni szükséges a pair@aki.gov.hu e-mail címen a következő adatok megadásával: cégük neve, címe, statisztikai számjele; az adatszolgáltató felelős vezetőjének és az adatszolgáltatást végző személynek a neve, beosztása, telefonszáma és e-mail címe. A regisztrációt követően levélben kapják meg a belépéshez szükséges azonosítót (felhasználónév) és az ahhoz tartozó ideiglenes jelszót, amelyet az első belépést követően meg kell változtatni.

A Rendelet 1. melléklet 2. lapja és 2. melléklete szerinti jelentéseket a NÉBIH részére kell megküldeni a tejpiacijelentes@nebih.gov.hu e-mail címre elektronikus formában. A jelentésekhez készült excel táblák a lap aljáról letölthetők.

Az 1. melléklet 2. lap szerinti jelentést (Sablon_Feldolgozo néven letölthető) a tejfeldolgozóknak minden hónap 15. napjáig kell megküldeni a megjelölt e-mail címre. A kereskedők háromhavi, negyedéves, havi bontást tartalmazó jelentést küldenek a negyedév zárását követő hónap 15. napjáig.

A feldolgozói jelentéssel kapcsolatos tudnivalók:

 • A jelentés első munkalapján találhatók a jelentést küldő azonosítására szolgáló adatok
 • A második munkalapon találhatóak a jelentés dátumát megadó és a késztermék adatok felvitelére szolgáló mezők
 • Mindkét munkalapon csak a halványsárga színnel jelzett mezőkbe lehet adatot feltölteni
 • A táblázat a kötelezően kitöltendő mezőket, illetve a kitöltöttség hiányát is jelzi
 • A késztermék adatok esetén csak szám formátumú adatokat fogad el a táblázat
 • Amennyiben az adott hónapban nem végzett előállítói tevékenységet, és nem volt termék forgalom, a táblázat alján található „Az adott hónapban nem forgalmaztam tejterméket” megjegyzés melletti mezőbe kattintva a késztermék adatok táblázatban nem kell termék adatot megadni, minden más esetben legalább egy cellában valamely termékcsoport forgalmáról nyilatkozni kell

A kereskedői jelentés (Sablon_Kereskedo néven letölthető) némileg eltér a feldolgozói jelentéstől, a kereskedői jelentéssel kapcsolatos tudnivalók:

 • A jelentés első munkalapján találhatók a jelentést küldő azonosítására szolgáló adatok
 • A késztermék adatokat három munkalapon lehet megadni, ezeken találhatóak a jelentés dátumát megadó és a késztermék adatok felvitelére szolgáló mezők. Kérjük, hogy a negyedév egy-egy havi (pl. januári, februári és márciusi) összesített adatát külön munkalapon rögzítsék.
 • Minden munkalapon csak a halványsárga színnel jelzett mezőkbe lehet adatot feltölteni
 • A táblázat a kötelezően kitöltendő mezőket, illetve a kitöltöttség hiányát jelzi
 • Késztermék adatok esetén csak szám formátumú adatokat fogad el a táblázat
 • Amennyiben az adott hónapban nem forgalmazott tejterméket, a táblázat alján található „Az adott hónapban nem forgalmaztam tejterméket” megjegyzés melletti mezőbe kattintva a késztermék adatok táblázatban nem kell termék adatot megadni, minden más esetben legalább egy cellában valamely termékcsoport forgalmáról nyilatkozni kell

A késztermék jelentésben foglalt termék kategóriákról, kereskedelmi irányokról a Rendeletben található „Kitöltési útmutató” ad részletes tájékoztatást.

A kitöltött táblázatokat változatlan, excel formában kell továbbítani a tejpiacijelentes@nebih.gov.hu e-mail címre, vagyis nem szükséges kinyomtatni, aláírni és beszkennelni, sőt az ilyen formában megküldött jelentéseket újra bekéri hivatalunk, csak az excel formátumú jelentéseket fogadjuk el.

A NÉBIH részére első alkalommal megküldött jelentések esetén kérjük, hogy az e-mailben tüntesse fel FELIR azonosítóját. Felhívjuk figyelmét, hogy az Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/B § (1) és (2) szerint az élelmiszer előállítás, feldolgozás és/vagy forgalmazás FELIR azonosító köteles tevékenység, ezért FELIR azonosító hiányában jelentését nem áll módunkban elfogadni.

A NÉBIH felé történő jelentési kötelezettségről információt vagy a teljesítéshez szükséges technikai segítséget a tejpiacijelentes@nebih.gov.hu e-mail címen vagy a +36 1/336-94-73 telefonszámon kérhet munkaidőben.

A jelentési kötelezettséggel kapcsolatos általános, részletes tájékoztatást a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján a www.tejtermek.hu oldalon talál.

Kapcsolódó tartalmak:
Jelentés sablon feldolgozók részére
Jelentés sablon kereskedők részére

Átlagos (0 Szavazatok)