KÉSZLETJELENTÉS nagykereskedelmi tevékenységet végzők esetén
2018. június 14.

KÉSZLETJELENTÉS nagykereskedelmi tevékenységet végzők esetén

A 127/2009 (IX. 29.) FVM rendeletben foglaltak szerint nagykereskedelmi tevékenységet végző természetes vagy jogi személy esetén adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn minden borpiaci év végén (július 31.) a készletein található szőlőmust, szőlőmustsűrítmény, finomított szőlőmustsűrítmény és borkészlete vonatkozásában a borászati hatóság felé

Akkreditálási Okirattal kapcsolatos tájékoztatás

Akkreditálási Okirattal kapcsolatos tájékoztatás

Az Akkreditálási Okiraton megnevezett vizsgálólaboratórium megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményeinek, melyet a Nemzeti Akkreditáló Hatóság a 2015. évi CXXIV. törvény és a 424/2015. (XII.23.) Kormányrendeletben foglalt felhatalmazása alapján ítél oda.

Közlemény elveszett bélyegzőről
2017. április 4.

Közlemény elveszett bélyegzőről

Hogyan készül a sör?
2016. szeptember 15.

Hogyan készül a sör?

Ms Excel alapú módszer célorientált mintavételi terv készítéséhez

Ms Excel alapú módszer célorientált mintavételi terv készítéséhez

Tájékoztató az EU tagállamaiból származó borok forgalombahozataláról

Tájékoztató az EU tagállamaiból származó borok forgalombahozataláról

Kén-dioxid használatátának engedélyezése borászati termék előállítása során

Kén-dioxid használatátának engedélyezése borászati termék előállítása során

Borászati Alapvető Okiratok

Borászati Alapvető Okiratok

Mintaátvétel

Mintaátvétel

Jelentések a forgalomba-hozatali járulék felhasználásáról

Jelentések a forgalomba-hozatali járulék felhasználásáról

Élelmiszerlánc Jártassági vizsgálatok

Élelmiszerlánc Jártassági vizsgálatok

Saját vizsgálat dokumentumaiba való betekintés

Saját vizsgálat dokumentumaiba való betekintés

Palackozó üzemek regisztrálása

Palackozó üzemek regisztrálása

Borászati üzemek regisztrálása

Borászati üzemek regisztrálása

Forgalombahozatali járulék rendelet

Forgalombahozatali járulék rendelet

Megállapodás laboratóriumi vizsgálatról
2007. augusztus 24.

Megállapodás laboratóriumi vizsgálatról