EUTR jogsértés lista

Az alábbi listában megtekinthetik a faanyag kereskedelmi lánc ellenőrzések során feltárt jogsértéseket.

A jogsértésekben alkalmazott jogszabályi rövidítések magyarázata:

 • Evt. - az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
 • EUTR rendelet - az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendelet (2010. október 20.)
 • EUTR vhr. - a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet

EUTR jogsértések - 2018. első negyedév

 • 2018.02.23. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Zsibex Kft.

  Közzététel napja: 2018.02.23.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/382-1/2018

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Zsibex Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1027 Budapest, Bem József utca 9.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem igazolta az általa forgalomba hozott faanyag legális eredetét, ezért vélelmeznem kell, hogy illegális kitermelésből származik. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyet a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem jelentette be egyes szállítójegy tömbök használatának megkezdését, illetve befejezését.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Zsibex Kft. -t (székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9., adószám: 25751648-2-41) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. 200.000,- Ft – azaz kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
  2. figyelmeztetésben részesítem.
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a fatermék Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását 
  - az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének megküldéséig és azt követően hatóságom által történő elfogadásáig, és
  - a vonatkozási időpont feltüntetése mellett az Ügyfél meglévő fatermék-készletei nyilvántartása másolatának megküldéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.02.22. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: PANNON-SANTON Kft.

  Közzététel napja: 2018.02.22.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/364-1/2018

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: PANNON-SANTON Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8756 Nagyrécse, Haladás utca 58.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyet az erdei fatermék szállításához,a kitermelés helyéről a rakodóig történő szállításá alkalmával. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyet.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a PANNON-SANTON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 8756 Nagyrécse, Haladás utca 58., EUTR azonosító szám: AA3329232) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.02.20. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Ádám Tüzép Kft.

  Közzététel napja: 2018.02.20.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/283-1/2018

  Ügy tárgya: Erdővédelmi bírság megállapítása

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Ádám Tüzép Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5600 Békéscsaba, Kun u. 59.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem biztosította az import faterméket nyomon követhetőségét, nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását. Az Ügyfél vezette a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. A súlyra történt értékesítések esetén általánosságban hiányzik a szállítójegyekről az előírt mérlegtanusító jel, a tömegmérés helyének vagy a mérlegelési jegy azonosítószámának feltüntetése, ill. a mérlegelési jegy  mellékelésének feltűntetése. Az Ügyfél nem tudta bemutatni a nyomadai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartását, ezért annak hiányát állapítottam meg.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5.cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 10. § (2) bekezdés, EUTR vhr.12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Ádám Tüzép Kft.-t (székhelye: 5600 Békéscsaba, Kun u. 59., technikai azonosítószáma: AA2666640; adószáma: 11045201-2-04) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  200.000,- Ft – azaz kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

   

 • 2018.02.15. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Baracsi - Paletta 97. Ipari Szolgáltató Kft.

  Közzététel napja: 2018.02.15.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/2017-6/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Baracsi - Paletta 97. Ipari Szolgáltató Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5400 Mezőtúr, Szolnok út 44.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem igazolta az általa forgalomba hozott faanyag legális eredetét, ezért vélelmeznem kell, hogy illegális kitermelésből származik. Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Baracsi-Paletta 97. Ipari Szolgáltató Kft. -t (5400 Mezőtúr, Szolnoki út 44. ; technikai azonosítószám: AA5898572) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.02.08. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Zemplén-Wood Trans Kft.

  Közzététel napja: 2018.02.08.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/2051-5/ 2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Zemplén-Wood Trans Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3871 Méra, 31. hrsz

  Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Zemplén-Wood Trans Kft.-t (székhelye: 3871 Méra, 31. hrsz; EUTR azonosító: AA5859962; adószám: 25147296-2-05) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.02.08. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kőröstető Erdőbírtokossági Társulat

  Közzététel napja: 2018.02.08.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1910-8/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kőröstető Erdőbírtokossági Társulat

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3937 Komlóska, Solymos utca 22.

  Megállapítások:  Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendeletben meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek, ezzel az Ügyfél megsértette a nyomonkövethetőségre előírt kötelezettségeket. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.  Az Ügyfél által, hatóságom részére megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak. A fogyasztók részére tűzifa vásárlói tájékoztató nem került  átadásra.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (2)-(3) bekezdés és 6. cikk (1) bekezdés a) b) c) pont, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Kőröstető Erdőbirtokossági Társulatott (székhely: 3937 Komlóska, Solymos utca 22., adószám: 11381819-1-05; erdőgazdálkodói nyilvántartási szám: 9097140) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.31. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Turcsik Ferenc

  Közzététel napja: 2018.01.31.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1867-7/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Turcsik Ferenc

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3825 Rakaca, Petőfi út 17.

  Megállapítások:  Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyet a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.  Az Ügyfél által, hatóságom részére megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyeket azok használatának megkezdése előtt. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Turcsik Ferencet (3825 Rakaca, Petőfi út 17.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem;

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.31. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Hosszú Zoltán

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/2019-1/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR regisztrációra. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Hosszú Zoltán

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7935 Ibafa 079/4 hrsz.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél nem igazolta az általa forgalomba hozott faanyag legális eredetét, ezért vélelmeznem kell, hogy illegális kitermelésből származik. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyet a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Hosszú Zoltánt (lakcím: 7935 Ibafa 079/4 hrsz.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. amennyiben az erdőgazdálkodási területén kívülről (pl. fásításból) származó faterméket is forgalmaz a továbbiakban, felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem az Ügyfél erdőgazdálkodási területén kívülről származó fatermékek Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását 
  - a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig,
  - erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.25. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Cornel Silver Kft.

  Közzététel napja: 2018.01.25.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1903-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Cornel Silver Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3700 Kazincbarcika, Liget utca 1. 2. em. 10.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél által, hatóságom részére megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Cornel Silver Kft.-t (székhely: 3700 Kazincbarcika, Liget utca 1. 2. em. 10., adószám: 24206035-2-05)  
  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.25. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: SASEFU Kft.

  Közzététel napja: 2018.01.25.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1783-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: SASEFU Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 6230 Soltvadkert, Szent István u. 34.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem igazolta az általa forgalomba hozott faanyag legális eredetét, ezért vélelmeznem kell, hogy illegális kitermelésből származik. Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.  Az Ügyfél által, hatóságom részére megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a SASEFU Kft. -t (6230 Soltvadkert, Szent István u. 34.; technikai azonosítószám: AA5846036) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.25. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Zsigár György

  Közzététel napja: 2018.01.25.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1837-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Tevékenység, reklámozás ill. fatermék forgalmazásának, reklámozásának felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Zsigár György

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7212 Kocsola, Kossuth u. 35.

  Megállapítások: Az Ügyfél felszólítás ellenére sem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.  Az Ügyfél nem küldte el hatóságom részére az ellenőrzés alá vont faanyag szállításához kiállított szállítójegy másolatát, ezért annak hiányát kell megállapítanom. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Zsigár György-t (lakcím: 7212 Kocsola, Kossuth u. 35.; születési hely, ideje: Budapest 08, 1954.07.12.; anyja neve: Rácz Matild Margit) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. 550.000 Ft – azaz ötszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását 
  - a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, 
  - az erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 58/2017. (XII.18.) FM rendelet 7. § (3) bekezdés szerint, vagy a 6. § (1) –(2) bekezdések szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.25. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Pálfi Béla

  Közzététel napja: 2018.01.25.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/715-11/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR regisztrációra. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Pálfi Béla

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7631 Pécs, Paál László utca 19.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél többszöri feslszólítás ellenére sem küldte meg  hatóságom részére  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, a nyilvántartásról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom, ezzel megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat.   Az Ügyfél nem küldte el hatóságom részére az értékesített faanyag szállításához kiállított szállítójegyek másolatát, ezért azok hiányát kell megállapítanom. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Pálfi Bélát (7631 Pécs, Paál László u. 19.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem fatermékek Ügyfél általi kereskedelmét (vételét, ill. eladását) és reklámozását 
  - a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, 
  - erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának hatóságomhoz történő bejelentéséig.
  4. A HER-727 forgalmi rendszámú tehergépjármű faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos használatát megtiltom a 2. és 3. pontban foglalt kötelezettség teljesítéséig.  

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.25. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Pannonsziget-Holz Kft.

  Közzététel napja: 2018.01.25.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1791-20/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Pannonsziget-Holz Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7900 Szigetvár, Perczel Mór utca 7.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. A fogyasztó részére tűzifa vásárlói tájékoztató nem került  átadásra.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Pannonsziget-Holz Kft.-t (adószám: 25869343-2-02; székhely: 7900 Szigetvár, Perczel Mór utca 7.; EUTR technikai azonosító szám: AA5874903) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.25. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Delta Építő és Szakipari Szerelő Kft.

  Közzététel napja: 2018.01.25.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/802-11/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Delta Építő és Szakipari Szerelő Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 6000 Kecskemét, Korhánközi út 4.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 15. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Delta Építő és Szakipari Szerelő Kft.-t (székhely: 6000 Kecskemét, Korhánközi út 4. technikai azonosítószám: AA5852347) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.23. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Scooper 69 Építőipari és Szolgáltató Kft.

  Közzététel napja: 2018.01.23.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1784-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Scooper 69 Építőipari és Szolgáltató Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 6230 Soltvadkert, Bocskai utca 17.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyet. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Scooper 69 Építőipari és Szolgáltató Kft.-t (6230 Soltvadkert, Bocskai utca 17.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.18. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kronospan-Mofa Hungary Faroslemezgyártó Kft.

  Közzététel napja: 2018.01.18.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1978-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kronospan-Mofa Hungary Faroslemezgyártó Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7700 Mohács, Budapest országút 72.

  Megállapítások: Az Ügyfél az illegális fakitermelésből származónak minősülő fatermék forgalomba hozatalával megszegte a jogszabályban előírtakat. Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Kronospan-Mofa Hungary Faroslemezgyártó Kft. -t (7700 Mohács, Budapest országút 72; technikai azonosítószám: AA58441200) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.18. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Varró Tibor

  Közzététel napja: 2018.01.18.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/2111-1/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Varró Tibor

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8756 Nagyrécse, Táncsics Mihály u. 79.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyet a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem küldött kiállított szállítójegyet, így a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartásának hiányát kell megállapítanom. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet, így nyilvántartásomat megvizsgálva megállapítom, hogy nem jelentette be a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Varró Tibort (cím: 8756 Nagyrécse, Táncsics Mihály u. 79.; erdőgazdálkodói nyilvántartási szám: 4014112) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.18. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Rőzse-Tüzelő Kft.

  Közzététel napja: 2018.01.18.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/2015-3/2017

  Ügy tárgya: Erdővédelmi bírság megállapítása.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Rőzse-Tüzelő Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 6500 Békéscsaba, Vadvirág utca 27.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem vezeti a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyeket a tűzifa szállításokhoz.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Rőzse-Tüzelő Kft. -t (székhelye: 5600 Békéscsaba, Vadvirág u. 23., technikai azonosítószáma: AA5903782) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  550.000,- Ft – azaz ötszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.18. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: KÁVÉVARÁZS Kft.

  Közzététel napja: 2018.01.18.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1673-3/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: KÁVÉVARÁZS Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 3-5. B. Iház. 3. em. 7.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. A hatóság nyilvántartását megvizsgálva megállapítom, hogy az Ügyfél hibás EUTR technikai azonosító megadásával jelentette le a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy tömbjét. A fogyasztók részére tűzifa vásárlói tájékoztató nem került  átadásra. A tűzifa értékesítése tömegre történt, azonban a szállítójegyen nem került feltüntetésre a tömegmérés helye és a mérlegen elhelyezett törvényes tanusító jel vagy hitelesítési bizonylat azonosítója, ill. a szállítójegyhez nem került csatolásra a mérlegjegy. Az Ügyfél az ellenőrzés során nem tudta bemutatni az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartását, ezért annak hiányát kell megállapítanom. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a KÁVÉVARÁZS Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 3-5. B. lház. 3. em. 7.; EUTR technikai azonosító szám: AA0492689) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.12. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Fakereskedés Kft.

  Közzététel napja: 2018.01.12.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1549-3/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Fakereskedés Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 2113 Erdőkeres, Sport u. 30.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél a nyomadai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nyilvántartásának másolatát nem küldte el hatóságom részére, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Fakereskedés Kft.-t (2113 Erdőkertes, Sport u. 30.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.12. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: TÜRGYEI Faipari Kft.

  Közzététel napja: 2018.01.12.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1221-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: TÜRGYEI Faipari Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 2112 Veresegyház, Szabadi út 15.

  Megállapítások: Az Ügyfél a helyszíni ellenőrzés során nem tudta bemutatni az álltala vezetett nyílvántartást a szigorú számadású szállítójegyekről. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyvezető elmondása szerint 2017. július 1-jét megelőzően a tűzifa szállításához nem használt, nem töltött ki szigorú számadású szállítójegyeket.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben TÜRGYEI Faipari Kft.-t (székhely: 2112 Veresegyház, Szadai út 15, technikai azonosító szám: AA5866779) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.12. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Timb-Erd Kft.

  Közzététel napja: 2018.01.12.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1212-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Timb-Erd Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 2030 Érd, Alsóvölgyi út 19.

  Megállapítások: Az Ügyfél által, a helyszínen bemutatott nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél a helyszíni ellenőrzés során nem tudta bemutatni az álltala vezetett nyílvántartást a szigorú számadású szállítójegyekről. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Timb-Erd Kft.-t (székhely: 2030 Érd, Alsóvölgyi út 19. Technikai azonosító: AA5836732) 
  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.10. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Raicu Cristinel

  özzététel napja: 2018.01.10.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/2012-2/2017

  Ügy tárgya: Fatermék elköbzásának elrendelése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Raicu Cristinel

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: Jud. AR Ors. Pecica Str. 403 nr.10

  Megállapítások: Az Evt. 90/A.§ (2) és (3) bekezdése szerinti, megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció és exportőri nyilatkozat hiányában az Ügyfél nem biztosította az import fatermék nyomon követhetőségét, nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását, ezzel az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva elrendelem a Raicu Cristinel (lakcím: Jud. AR Ors. Pecica Str. 403 nr.10) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplő tulajdonát képező, a 04.4/2012-1/2017. számú jegyzőkönyv és az annak 
  2. számú mellékletét képező végzés alapján az AR13HNG forgalmi rendszámú IVECO teherautón zárlat alá helyezett 5,6 m3 fatermék elkobzását.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.10. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Gheorghiu Adrian

  Közzététel napja: 2018.01.10.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1879-3/2017

  Ügy tárgya: Fatermék elköbzásának elrendelése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Gheorghiu Adrian

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: Sat. Slobozia (Com. Cătina) Jud. Buzău nr.20

  Megállapítások: Az Evt. 90/A.§ (2) és (3) bekezdése szerinti, megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció és exportőri nyilatkozat hiányában az Ügyfél nem biztosította az import fatermék nyomon követhetőségét, nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását, ezzel az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva elrendelem a Gheorghiu Adrian (lakcím: Sat. Slobozia (Com. Cătina) Jud. Buzău nr.20) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplő tulajdonát képező, a 04.4/1879-1/2017. számú jegyzőkönyv és az annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján az AR13UTV forgalmi rendszámú IVECO teherautón zárlat alá helyezett 5 m3 fatermék elkobzását.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.10. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Jurcsisin Attila

  Közzététel napja: 2018.01.10.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1881-3/2017

  Ügy tárgya: Fatermék elkobzásának elrendelése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Jurcsisin Attila

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: Ors. Pecica Jud. Arad Str. 234 nr. 27

  Megállapítások: Az Evt. 90/A.§ (2) és (3) bekezdése szerinti, megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció és exportőri nyilatkozat hiányában az Ügyfél nem biztosította az import fatermék nyomon követhetőségét, nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását, ezzel az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva elrendelem a Jurcsisin Attila (lakcím: Ors. Pecica Jud. Arad Str. 234 nr. 27) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplő tulajdonát képező, a 04.4/1881-1/2017. számú jegyzőkönyv és az annak 
  2. számú mellékletét képező végzés alapján az IF02HOF forgalmi rendszámú IVECO teherautón zárlat alá helyezett 4,34 m3 gyertyán faanyag elkobzását.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.10. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Tabaka Erdőgazdálkodási és Kereskedelmi Bt.

  Közzététel napja: 2018.01.10.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1280-6/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Tabaka Erdőgazdálkodási és Kereskedelmi Bt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 4254 Nyíradony, Balkányi út 0357/2

  Megállapítások:  Az Ügyfél által, hatóságom részére bemutatott szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. A fogyasztók részére tűzifa vásárlói tájékoztató nem került  átadásra.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben a Tabaka Erdőgazdálkodási és Ker. Bt.-t (székhely: 4254 Nyíradony, Balkányi út 0357/2, technikai azonosító szám: AA5856644) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.05. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Novák 1976 Kft.

  Közzététel napja: 2018.01.05.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1902-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Novák 1976 Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7530 Kadarkút, Nagy u. 67.

  Megállapítások: Az Ügyfél sem az ellenőrzés alkalmával, sem később nem tudta bizonyítani, hogy az ellenőrzés alá vont faanyag legális kitermelésből származna. Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyet.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4 . Cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés,  EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Novák 1976 Kft.-t (7530 Kadarkút, Nagy u. 67., adószám: 13604549-2-14) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.05. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nyári Dániel

  Közzététel napja: 2018.01.05.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1665-12/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felészólítás EUTR regisztrációra. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nyári Dániel

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8722 Nemesdéd, Petőfi Sándor utca 11.

  Megállapítások:  Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél nem küldte el hatóságom részére az ellenőrzéssel érintett  fatermék nyomon követhetőségét biztosító nyilvántartásainak másolatait, valamint a szállítás napjára vonatkozó szállítójegy másolatást, ezzel megsértette a nyomon követhetőségre előírt kötelezettségeket. Ezek alapján hatóságomnak vélelmeznie kell, hogy a faanyag illegális kitermelésből származik. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyet a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 4-6. cikk, Evt 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR rendelet 4. cokk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Nyári Dánielt (cím: 8722 Nemesdéd, Petőfi Sándor utca 11.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
  1. 600 000 Ft – azaz hatszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
  2. felszólítom, hogy – amennyiben a jövőben faterméket kíván forgalomba hozni – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének ezen tevékenység megkezdése előtt tegyen eleget;
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását 
  - a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, 
  - erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.05. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Sándor István

  Közzététel napja: 2018.01.05.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/2075-1/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felészólítás EUTR regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Sándor István

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3936 Háromhuta, Petőfi utca 4.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyet a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Sándor Istvánt (cím: 3936 Háromhuta, Petőfi u. 4.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, amennyiben a továbbiakban is értékesíteni, illetve forgalomba hozni kíván faterméket, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének ezen tevékenység megkezdése előtt tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.05. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Ludman Zsolt

  Közzététel napja: 2018.01.05.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/2081-1/2017

  Ügy tárgya: Bírság bejelentési kötelezettség elmaradása miatt.Ismételt felszólítás EUTR regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Ludman Zsolt

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3825 Viszló, Fő u. 62.

  Megállapítások: Az Ügyfél felszólítás ellenére sem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Ludman Zsolt Sándor-t (születési hely és idő: Debrecen, 1967.09.19, lakhely: 3825 Viszló, Fő u. 62.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. 50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
  2. felszólítom, hogy a 04.4/1338-7/2017. számú határozatom 5. pontjában előírt bejelentési kötelezettségének jelen határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget. 
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a fa és fatermékek Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.05. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Bogdán Csaba

  Közzététel napja: 2018.01.05.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1426-7/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Erdővédelmi bírság megállapítása. Felszólítás EUTR regisztrációra. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Bogdán Csaba

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7757 Badarc, Kossuth Lajos u. 20.

  Megállapítások: Az Ügyfél hatóságom részére felszólítás ellenére sem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem küldte el hatóságom részére az értékesített faanyag szállításához kiállított szállítójegyek másolatát, ezért azok hiányát kell megállapítanom. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél többszöri felszólítás ellenére  sem nyilatkozott, nem igazolta az általa forgalomba hozott faanyag legális eredetét.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont és (7) bekezdés e) pont,  Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §,  EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR rendelete 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Bogdán Csabát (7757 Babarc, Kossuth Lajos u. 20.; szül. hely, idő: Mohács, 1985.12.05.; anyja neve: Petrovics Ilona) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. 100.000,- Ft – azaz egyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
  3. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.
  4. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a fatermékek Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását
  - a 3. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, 
  - erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.05. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Varró Tibor

  Közzététel napja: 2018.01.05.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/2066-1/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Varró Tibor

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8756 Nagyrécse, Táncsics Mihály utca 75.

  Megállapítások: Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom, így megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom. Az Ügyfél nem küldte el hatóságom részére az értékesített faanyag szállításához kiállított szállítójegyek másolatát, ezért azok hiányát kell megállapítanom.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Varró Tibor erdőgazdálkodót (lakcím: 8756 Nagyrécse, Táncsics Mihály utca 79., erdőgazdálkodói kód: 4014112) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.05. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Újvári Dávid

  Közzététel napja: 2018.01.05.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/2062-1/2017

  Ügy tárgya: Bírság bejelentési kötelezettség elmaradása miatt. Ismételt felszólítás EUTR regisztrációra

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Újvári Dávid

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8944 Sárhida, Arany János út 23.

  Megállapítások: Az Ügyfél felszólítás ellenére sem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Újvári Dávidot (lakcím: 8944 Sárhida, Arany János út 23., anyja neve: Kolompár Zsuzsanna, születési hely és idő: Zalaegerszeg, 1992. 10. 05) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. 50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
  2. felszólítom, hogy a 04.4/1546-4/2017. számú határozatom 5. pontjában előírt bejelentési kötelezettségének jelen határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.05. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: "NOÉ" Erdővédelmi és Fakitermelő Kft.

  Közzététel napja: 2018.01.05.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/2063-1/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: "NOÉ" Erdővédelmi és Fakitermelő Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3253 Istenmezeje, Kossuth Lajos út 48.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a „NOÉ” Erdőművelési és Fakitermelő Kft. -t (3253 Istenmezeje, Kossuth Lajos út 48.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.05. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Balogh Dániel

  Közzététel napja: 2018.01.05.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1889-2/2017

  Ügy tárgya: Erdővédelmi bírság megállapítása.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Balogh Dániel

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7212 Kocsola, Hunyadi út 86.

  Megállapítások: Az ellenőrzéd során bemutaott szállítójegy nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően került kitöltésre, a dátum hiánya, és a faanyag mennyiségi eltérése miatt nem volt köthető az adott szállítmányhoz. Ezért a szállítójegy hiányát kell megállapítanom.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Balogh Dánielt (székhely: 7212 Kocsola, Hunyadi út 86.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  500.000,- Ft – azaz ötszázezer forint - erdővédelmi bírság kifizetésére kötelezem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.05. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: NEO-TRANS 2000 Bt.

  Közzététel napja: 2018.01.05.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1545-2/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: NEO-TRANS 2000 Bt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Tompa M. u. 1/a

  Megállapítások: A 04.4/1545-1/2017. számú jegyzőkönyv tanúsága szerint az Ügyfél nem vezetett nyilvántartást a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozóan, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyet a tűzifa szállításához. A fogyasztók részére tűzifa vásárlói tájékoztató nem került  átadásra.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a NEO-TRANS 2000 Bt. -t (székhely: 2475 Kápolnásnyék, Tompa M. u. 1/a) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem.
  2. A 04.4/1545-1/2017. számú jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező végzésben elrendelt, az Ügyfél fatermékkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenység végzésének, fatermék reklámozásának tiltását a továbbiakban is fenntartom az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)   90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének teljes körű létrehozásáig és annak megküldéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.05. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Zsigár Zoltán

  Közzététel napja: 2018.01.05.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1349-6/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Zsigár Zoltán

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7212 Kocsola, Dombóvári u. 38.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyet a tűzifa szállításához.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Zsigár Zoltánt (cím: 7212 Kocsola, Dombóvári u. 38.) 
  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem.
  2. Megtiltom 30 napra a BNY-951 forgalmi rendszámú gépjárműnek az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 5. § 31. pontja szerinti erdei faválaszték szállítására történő igénybevételét. 

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.05. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Tűzifa.info Kft.

  Közzététel napja: 2018.01.05.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1839-2/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Erdővédelmi bírság megállapítása bejelentési kötelezettség elmaradása miatt. Ismételt felszólítás EUTR regisztrációra. Tűzifa forgalmazásának, ill. reklámozásának felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Tűzifa.info Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1083 Budapest, Baross utca 13.

  Megállapítások: Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom, így megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom. Az Ügyfél felszólítás ellenére sem tett eleget EUTR regisztrációs kötelezettségének.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés,  Evt. 90/F. § (1) bekezdés.

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Tűzifa.info Kft.-t (székhely: 1083 Budapest, Baross utca 103 földszint)  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. 100.000,- Ft – azaz egyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
  3. felszólítom, hogy 04.4/1839-1/2017. számú végzésem 2. pontjában előírt bejelentési kötelezettségének jelen határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.
  4. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében tűzifa Ügyfél általi forgalomba hozatalát, kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását (ideértve a tuzifa.info, tűzifa.info és a tuzifa2.webnode.hu honlapon megjelenő reklámok megjelentetését is)
  - a 3. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, 
  - az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 4-6. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének teljes körű létrehozásáig és annak megküldéséig,
  - erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának hatóságomhoz történő bejelentéséig,
  - az Ügyfél által használt szigorú számadású szállítójegyek faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásának másolatának megküldéséig,
  de legalább jelen határozatom kézhezvételétől számított 60 napig felfüggesztem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.05. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Vörös Imre

  Közzététel napja: 2018.01.05.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1748-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR regisztrációra. Fatermék forgalmazásának, ill. reklámozásának felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Vörös Imre

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8776 Magyarszerdahely, Rózsa u. 21.

  Megállapítások: Az Ügyfél megsértette a nyomonkövethetőségre előírt kötelezettségeket. Az Ügyfél által megküldött dokumentációl levezethető nyilvántartás nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem jelentette be haladéktalanul  az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának befejezést. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Vörös Imrét (családi gazdálkodó: 8861 Szepetnek, Kossuth u. 6., CSG szám: 20/00747-0; egyéni vállalkozó: 8776 Magyarszerdahely, Rózsa u. 21., adószám 62456740-2-40) (a továbbiakban együttesen: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében erdei faválaszték Ügyfél általi forgalomba hozatalát, kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását 
  - a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, 
  - az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 4-6. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének teljes körű létrehozásáig és annak megküldését követően hatóságom által történő elfogadásáig,
  de legalább jelen határozatom kézhezvételétől számított 90 napig felfüggesztem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2018.01.05. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Timula Kft.

  Közzététel napja: 2018.01.05.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1359-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Timula Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8100 Várpalota, Radnóti utca 62.

  Megállapítások: Az Ügyfél megsértette a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket (a helyszíni ellenőrzés során, az Ügyfél által bemutatott nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek; az Ügyfél szállítójegy nélkül vásárolt erdei faválasztékot; az ellenőrzést megelőzően az Ügyfél nem dokumentálta a mértékegységek változása esetén az egyes mértékegységek közötti átváltást, ill az egyes fatermékek közötti átminősítés alapjait). Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az ellenőrzést megelőzően az Ügyfél nem vezette a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartását, valamint a későbbiekben létrehozott nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak. Az ellenőrzést megelőzően az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának befejezést.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Timula Korlátolt Felelősségű Társaságot (cím: 8100 Várpalota, Radnóti utca 62.; EUTR regisztrációs szám: AA5812860) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem.
  2. Egyben elrendelem, hogy az Ügyfél a 04.4/1359-1/2017. számú jegyzőkönyv részét képező „Fatermék felvételi lap” 1. számú sorában szereplő ~ 66 m3 3 m-es cser rönköt az Ügyfél a határozat kézhezvételét követő 5 napon belül a faanyag kereskedelmi lánc keretében vásárolt, forgalmazott, előállított fatermékeitől a telephelyén belül egyértelműen különítse el és jelölje meg vagy szállítsa el onnan, és az elkövetkezőkben más tulajdonát képező faterméket csak megfelelő dokumentálás és elkülönítés mellett tároljon a faanyag kereskedelmi tevékenységgel érintett telephelyén (telephelyein).

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

EUTR jogsértések - 2017. negyedik negyedév

 • 2017.12.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Észak Wood Kft.

  Közzététel napja: 2017.12.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/2042-1/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Észak Wood Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1141 Budapest, Szugló u. 82.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem jelentette be haladéktalanul  az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának befejezést.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Észak Wood Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.12.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Göz István

  Közzététel napja: 2017.12.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/549-7/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Göz István

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3425 Sály, Kisrét 17.

  Megállapítások: Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Göz Istvánt (3425 Sály, Kisrét 17.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.12.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: "AKÁC-CENTRUM" Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft.

  Közzététel napja: 2017.12.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1254-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: "AKÁC-CENTRUM" Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 4362 Nyírgelse, Kállai utca 5.

  Megállapítások:  Az Ügyfél által, hatóságom részére bemutatott szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél által bemutatott nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben az "AKÁC-CENTRUM" Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft.-t (székhely: 4362 Nyírgelse, Kállai utca 5., technikai azonosító szám: AA5861572) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.12.15. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Makk7 Erdő Kft.

  Közzététel napja: 2017.12.15.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1979-2/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Makk7 Erdő Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7630 Pécs, Buzséki Imre utca 9.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Makk7 Erdő Kft.-t (7630 Pécs, Buzsáki Imre utca 9.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.12.15. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Ványi Jánosné

  Közzététel napja: 2017.12.15.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1986-3/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Ványi Jánosné

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 2111 Szada, Dózsa Gy. U. 162.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Ványi Jánosnét (2111 Szada, Dózsa Gy. u. 162.; adószám: 60201252-2-33) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem az erdei faválasztékok (tűzifa) Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását az erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.12.14. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nyári József

  Közzététel napja: 2017.12.14.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1977-1/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nyári József

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8723 Varászló, Kossuth utca 27.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Nyári Józsefet (szül. idő: 1973.11.07, szül. hely: Nagykanizsa, a. n.: Orsós Margit; lakcím: 8723 Varászló, Kossuth utca 27.; erdőgazdálkodói nyilvántartási szám: 4013885) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt,
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, amennyiben a továbbiakban erdőgazdálkodási tevékenységén kívül (fásításból, egyéb területről származóan) is értékesíteni, forgalomba hozni kíván faterméket, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének ezen tevékenység megkezdése előtt tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.12.13. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Mika Gábor

  Közzététel napja: 2017.12.13.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1991-1/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Mika Gábor

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3873 Garadna, Petőfi út 24.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Mika Gábor egyéni vállalkozót (3873 Garadna, Petőfi út 24.; adószám: 65400676-2-25) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.12.13. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Ilovszky Béláné

  Közzététel napja: 2017.12.13.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1244-5/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Ilovszky Béláné

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5900 Orosháza, Temető utca 2.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által bemutatott nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. A tűzifa értékesítése tömegre történt, azonban mérlegjegy nem került kiadásra, a szállítőjegyen nem lett feltűntetve a tömegmérés helye és a mérlegen elhelyezett törvényes tanusító jel vagy a hitelesítési bizonylat száma.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 10. § (2) bekezdés.

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Ilovszky Béláné egyéni vállalkozót (székhely: 5900 Orosháza, Temető utca 2., technikai azonosító: AA5841086) 
  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.12.08. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Újvári Dávid

  Közzététel napja: 2017.12.08.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1546-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése. Felszólítás EUTR regisztrációra. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Újvári Dávid

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8944 Sárhida, Arany János út 23.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Újvári Dávidot (lakcím: 8944 Sárhida, Arany János út 23.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem,
  2. kötelezem arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer elemeit teljes körűen hozza létre, a dokumentációs rendszer elemei (beszállítók, vevők, bizonylatok, készletek nyilvántartása, faanyag beszállítása, feldolgozása, értékesítése, mértékegységek, átváltási tényezők stb.) közötti kapcsolatokat részletesen határozza meg, az így elkészített dokumentációt és az az alapján elkészített, 2017. január 1-e után forgalmazott fatermékekre, ill. meglévő készleinek jelen végzés kézhezvétele és az adatszolgáltatásra nyitva álló határidő közötti időtartam valamely időpontjára vonatkozó nyilvántartását a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg,
  3. kötelezem arra, hogy az Ügyfél meglévő fatermék-készleteiről –, a vonatkozási időpont feltüntetésével – készített nyilvántartását 8 napon belül küldje meg.
  4. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (vétel-eladás) és reklámozását 
  - a 2. pont szerint létrehozott nyomon követhetőségi eljárás dokumentációs rendszerét részletesen bemutató összefoglaló dokumentum és az az alapján vezetett nyilvántartásának megküldéséig és annak hatóság általi írásbeli elfogadásáig, és
  - az Ügyfél meglévő fatermék-készleteiről – jelen végzés kézhezvétele és az adatszolgáltatásra nyitva álló határidő közötti időtartam valamely időpontjára vonatkozó, a vonatkozási időpont feltüntetésével – készített nyilvántartása másolatának megküldéséig, és
  - a súlyra történő értékesítésnél használt mérőeszközök érvényes hitelesítő tanúsítványa másolatának vagy a súlyra történő értékesítés megszűntetéséről szóló nyilatkozatának megküldéséig, és
  - erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig, és
  - a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 1. § szerint, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdésében meghatározott EUTR regisztrációjának kiegészítéséig, melyből a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó ténylegesen végzett kiskereskedelmi tevékenysége is egyértelműen beazonosítható.
  5. Felszólítom az Ügyfelet, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.12.08. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Baskó és Környéke EBT.

  Közzététel napja: 2017.12.08.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1974-1/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Baskó és Környéke EBT.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3881 Baskó, Fő u. 43.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.  Az Ügyfél nem jelentette be haladéktalanul  az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának befejezést.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Baskó és Környéke Erdőbirtokossági Társulatot (3881 Baskó, Fő u. 43.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.12.08. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kecső József

  Közzététel napja: 2017.12.08.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1972-1/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kecső József

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3723 Zubogy, Patak út 22.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Kecső Józsefet (3723 Zubogy, Patak út 22.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem.
  2. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa, illetve egyéb erdei faválaszték Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását az erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.12.05. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Valifa-Ker Kereskedelmi Kft.

  Közzététel napja: 2017.12.05.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1362-4/2017

  Ügy tárgyaErdővédelmi bírság megállapítása. Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Valifa-Ker Kereskedelmi Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3792 Sajóbábony, Kodály Zoltán út 4.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki a szállítójegyeket.  Az Ügyfél által, hatóságom részére bemutatott szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak. Az Ügyfél szállítójegy nyilvántartásában feltüntetett adatok nem egyeztek meg a hatóságom által nyilvántartott adatokkal (első és utolső felshasználás időpontja). Az Ügyfél nem jelentette be haladéktalanul  az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának befejezést. Az Ügyfél által bemutatott nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Mivel egy korábbi határozatban (04.4/173-2/2017.) az Ügyfelet hatósgágom figyelmeztette, hogy a nyilvántartása nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, ezért további figyelmeztetésnek nincs helye, erdővédelmi bírság megfizetésére köteleztem ezúttal.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Valifa-Ker Kereskedelmi Kft.-t (székhely: 3792 Sajóbábony, Kodály Zoltán út 4.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1.  figyelmeztetésben részesítem;
  2.  1.500.000.- Ft – azaz egymillió-ötszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.12.04. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Asad-Wood Kft.

  Közzététel napja: 2017.12.04.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1604-3/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Erdővédelmi bírság megállapítása.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Asad-Wood Kft. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3871 Méra, Fő út 157.

  Megállapítások: Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat.  Az Ügyfél által, hatóságom részére megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása megegyezett a 04.4/368/2017. számú ellenőrzés során bemutatott nyilvántartással, melyről a 04.4/368-12/2017. számú határozat jogerősen megállapította, hogy nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Asad-Wood Kft.-t (3871 Méra, Fő út 157.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem,
  2. 500.000,- Ft – azaz ötszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.12.04. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Erdészeti Szaporítóanyag Termelő és Értékesítő Kft.

  Közzététel napja: 2017.12.04.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1883-2/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Erdészeti Szaporítóanyag Termelő és Értékesítő Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 6783 Ásotthalom, Királyhalmi út 56.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Erdészeti Szaporítóanyag Termelő és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 6783 Ásotthalom, Királyhalmi út 56.; EUTR technikai azonosító: AA5860144; erdőgazdálkodói kód: 4013647) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.12.04. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Dolányi Ferenc

  Közzététel napja: 2017.12.04.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1693-4/20170

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Dolányi Ferenc

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3825 Rakaca, Petőfi Sándor u. 141.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Dolányi Ferencet (3825 Rakaca, Petőfi Sándor u. 141.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem.
  2. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.12.01. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Ludman Zsolt

  Közzététel napja: 2017.12.01.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1338-7/2017

  Ügy tárgyaBírság faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Ludman Zsolt

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3825 Viszló, Fő u. 62.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem tudta igazolni az általa forgalomba hozott faanyag legális eredetét. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 7. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Ludman Zsolt Sándort (Születési hely és idő: Debrecen, 1967.09.19, lakhely: 3825 Viszló, Fő u. 62., anyja neve: Deli Ida Zsófia, adóazonosító: 8367854101) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. 150 000 Ft – azaz százötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
  2. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 5. § 31. pontja szerinti erdei faválasztékok Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.
  3. Felszólítom az Ügyfelet, hogy az Evt. 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.12.01. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kiss Ignác

  Közzététel napja: 2017.12.01.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1894-1/2017

  Ügy tárgyaFaanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, illetve reklámozás felfüggesztése

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kiss Ignác

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3825 Rakaca, Petőfi Sándor út 98.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Kiss Ignácot (lakcíme: 3825 Rakaca, Petőfi Sándor út 98.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplő vonatkozásban 
  1. a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (vétel-eladás) és reklámozását erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig;
  2. felszólítom az Ügyfelet, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.12.01. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Vatai Richárd

  Közzététel napja: 2017.12.01.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/572-7/2017

  Ügy tárgyaErdővédelmi bírság megállapítása. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Vatai Richárd

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3770 Sajószentpéter, Hősök utca 10.

  Megállapítások: Az Ügyfél többszöri felszólítás ellenére sem küldte meg az ellenőrzés alá vont faanyag szállításához használt szállítójegyek másolatát, vagy olyan dokumentumot, mely a faanyag eredetét igazolná. Ezért az Evt. 90/A. § (5) bekezdése alapjén vélelmeznem kell, hogy a faanyag illegális kitermelésből származik. Az Ügyfél hatóságom részére többszöri felszólítást követően sem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Vatai Richárdot (3770 Sajószentpéter, Hősök utca 10.; adóazonosító: 8473973100) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. 600.000,- Ft – azaz hatszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását 
  - a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, 
  - erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.12.01. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: István Faker Kft.

  Közzététel napja: 2017.12.01.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1487-2/2017

  Ügy tárgyaBírság EUTR bejelentési kötelezettség elmaradása miatt. Ismételt felszólítás regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: István Faker Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 6400 Kiskunhalas, Felsőtelep tanya 5.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az István Faker Kft.-t (6400 Kiskunhalas, Felsőtelep tanya 5.; adószám: 25480454-2-03) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. 100.000,- Ft – azaz egyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
  2. felszólítom, hogy 04.4/1487-1/2017. számú határozatom 2. pontjában előírt bejelentési kötelezettségének jelen határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.11.16. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: AVENA 2000 Bt.

  Közzététel napja: 2017.11.16.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1846-1/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR regisztrációra. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: AVENA 2000 Bt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3769 Tornaszentjakab, petőfi út 3.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §,  EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az AVENA 2000 Bt.-t (3769 Tornaszentjakab, Petőfi út 3.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. amennyiben az erdőgazdálkodási területén kívülről származó faterméket is forgalmaz, felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem az Ügyfél erdőgazdálkodási területén kivülről származó fatermékek Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig. 

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.11.16. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: HO-Mé Fa Rönkfeldolgozó Kft.

  Közzététel napja: 2017.11.16.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1832-1/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Fetermék forgalmazásának ill. reklámozásának felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: HO-Mé Fa Rönkfeldolgozó Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8981 Gellénháza, Park út 6.

  Megállapítások:  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a HO-Mé Fa Rönkfeldolgozó Kft-t (székhely: 8981 Gellénháza, Park út 6. technikai azonosító szám: AA5852404) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.11.16. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: VADEX Mezőföldi Erdő-és Vadgazdálkodási Zrt.

  Közzététel napja: 2017.11.16.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1822-1/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: VADEX Mezőföldi Erdő-és Vadgazdálkodási Zrt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8000 Székesfehérvár, Tolna utca 1.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 1.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.11.16. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Dancs Lászlóné

  Közzététel napja: 2017.11.16.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/218-11/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Dancs Lászlóné

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1071 Budapest, Dembinszky u. 50.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem igazolta az általa forgalomba hozott faanyag legális eredetét, ezért megállapítottam, hogy a faanyag illegális kitermelésből származik.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Dancs Lászlónét (6097 Kunadacs, Peregadacs tanya 13/2. tartózkodási hely: 1071 Budapest, Dembinszky u. 50,  fsz 6., születési év: 1974) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.11.16. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Adrevax Kft.

  Közzététel napja: 2017.11.16.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1498-3/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Adrevax Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 4700 Mátészalka, Martinovics u. 36/B

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendeletben meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR rendelet 4. cikk (2)-(3) bekezdés és 6. cikk (1) bekezdés a) b) c) pont, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Adrevax 
  Kft.-t (4700Mátészalka, Martinovics u. 36/B) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.11.16. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Suhai Zsolt Gábor

  Közzététel napja: 2017.11.16.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1697-1/2017

  Ügy tárgyaBírság bejelentési kötelezettség elmaradása miatt. Ismételt felszólítás EUTR regisztrációra.  

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Suhai Zsolt Gábor

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3770 sajószentpéter, Dankó Pista utca 15.

  Megállapítások: Az Ügyfél EUTR regisztrációs kötelezettségének felszólítás ellenére, ismételten nem tett eleget.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Suhai Zsolt Gábort (3770 Sajószentpéter, Dankó Pista utca 15., személyi igazolvány szám: 070219PA) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. 100.000,- Ft – azaz egyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
  2. felszólítom, hogy 04.4/371-5/2017. számú határozatom 2. pontjában előírt bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.11.13. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Méri Tojás Kft.

  Közzététel napja: 2017.11.13.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1441-16/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Méri Tojás Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1012 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor u. 11. 6.em. 18.

  Megállapítások: Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél nem jelentette be haladéktalanul  az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának befejezést.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Méri Tojás Kft. -t (1012 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor u. 11. 6.em. 18.; technikai azonosítószám: AA5824481) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem.
  2. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását, erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -

 • 2017.11.07. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Zsigár Sándor

  Közzététel napja: 2017.11.07.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1810-1/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR regisztrációra. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Zsigár Sándor

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7212 Kocsola, Dombóvár u. 36.

  Megállapítások: Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §., EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Zsigár Sándort (7212 Kocsola, Dombóvár u. 36.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását 
  - a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, továbbá
  - az erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.11.07. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nyári József

  Közzététel napja: 2017.11.07.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1685-3/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nyári József

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8723 Varászló, Kossuth  Lajos utca 27.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Nyári Józsefet (lakcím: 8723 Varászló, Kossuth utca 27.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, amennyiben a továbbiakban erdőgazdálkodási tevékenységén kívül (fásításból, egyéb területről származóan) is értékesíteni, forgalomba hozni kíván faterméket, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének ezen tevékenység megkezdése előtt tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.11.07. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Király István

  Közzététel napja: 2017.11.07.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/652-14/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR regisztrációra. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Király István

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3896 Telkibánya, Nagy út 15.

  Megállapítások: Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Király Istvánt (3896 Telkibánya, Nagy út 15., erdőgazdálkodói kód: 9099488) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, amennyiben az elkövetkezőkben is kíván erdőgazdálkodása alatt álló területén kívüli területről is (fásításból) faterméket forgalomba hozni, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget;
  3. a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.11.07. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Halley 2000 Kft.

  Közzététel napja: 2017.11.07.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1552-2/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére. Kötelezés szállítójegy nyilvántartás elkészítésére és megküldésére.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Halley 2000 Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8945 Bak, 120/3 hrsz.

  Megállapítások: Az Ügyfél a helyszíni ellenőrzés során elmondta, hogy nem vezet nyilvántartásokat a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről, a bamutatott dokumentumok nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél által a helyszíni ellenőrzésen bemutatott szállítójegyek nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően kerültek kitöltésre. A szállítójegy átadásának elmaradásával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és falhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem vezet nyilvántartást a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyekről. Az Ügyfél a helyszíni ellenőrzést megelőzően nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, 

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Halley 2000 Kft-t (8945 Bak, 120/3 hrsz.; adószám: 11530350-2-20) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. kötelezem arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer elemeit a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül teljes körűen hozza létre és küldje meg, melyben a dokumentációs rendszer elemei (beszállítók, vevők, bizonylatok, készletek nyilvántartása, faanyag beszállítása, feldolgozása, értékesítése, mértékegységek, átváltási tényezők, stb.) közötti kapcsolatokat is részletesen határozza meg;
  3. kötelezem arra, hogy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV.11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 12. § (1) bekezdésében meghatározott szállítójegy nyilvántartását a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül készítse el és küldje meg;

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.11.07. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Balogh Megafa Kft.

  Közzététel napja: 2017.11.07.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/944-1/2017 

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Balogh Megafa Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 4642 Tornyospálca, Állomás tér 1.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Balogh Megafa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 4642 Tornyospálca, Állomás tér 1., cégjegyzékszám: 15-09-082077) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.11.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

  Közzététel napja: 2017.11.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1753-1/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7090 Tamási, Szabadság utca 27.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél által, hatóságom részére megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. -t (7090 Tamási Szabadság utca 27.; technikai azonosító szám: AA0170884) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. kötelezem arra, hogy a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyekre vonatkozó, a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartását egészítse ki a szállítójegyek felhasználása esetén az első és az utolsó felhasználás időpontjának megjelölésével, és az így kiegészített teljes körű nyilvántartás másolatát a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül küldje meg. 

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.11.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Viszokai Gumi szerviz Kft.

  Közzététel napja: 2017.11.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1548-2/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Viszokai Gumi szerviz Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 4320 Nagykálló, Hársfa út 4.

  Megállapítások: Az Ügyfél 2017. május 10-ét megelőzően nem használt szigorú számadású szállítójegyek a faválaszték (tűzifa) szállítása során.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr.9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Viszokai Gumi szerviz Kft.-t (4320 Nagykálló, Hársfa út 4.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.10.31. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Pannonsziget Holz Kft.

  Közzététel napja: 2017.10.31.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1072-5/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Pannonsziget Holz Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7900 Szigetvár, Perczel Mór u. 77.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, ezért annak hiányát kellett megállapítanom. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Pannonsziget Holz Kft.-t (7900 Szigetvár, Perczel Mór u. 77.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.10.20. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Suhai László

  Közzététel napja: 2017.10.20.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1698-1/2017

  Ügy tárgyaBírság bejelentési kötelezettség elmaradása miatt. Ismételt felszólítás regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Suhai László

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3770 sajószentpéter, Munkácsy Mihály utca 3.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Suhai Lászlót (lakcíme: 3770 Sajószentpéter, Munkácsy Mihály utca 3.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. 100.000,- Ft – azaz egyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
  2. felszólítom, hogy 04.4/660-7/2017. számú határozatom 2. pontjában előírt bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.10.20. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Vaspöri Krisztián

  Közzététel napja: 2017.10.20.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1553-3/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felhívás nyomon követhetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Vaspöri Krisztián

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 9700 Szombathely, Homok utca 3/A.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegy a faanyag szállításához.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Vaspöri Krisztián (9700 Szombathely, Homok u. 3/A.) 4013153 nyilvántartási számú erdőgazdálkodót (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.10.20. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Árnyaserdő Bt.

  Közzététel napja: 2017.10.20.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1371-6/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére. Kötelezés szállítójegy nyilvántartás létrehozására és megküldésére. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Árnyaserdő Bt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8799 Pakod, Fő u. 7.

  Megállapítások: Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 15. §, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Árnyaserdő Bt.-t (8799 Pakod, Fő u. 7.; technikai azonosító szám: AA5880933) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. kötelezem arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert teljes körűen hozza létre, és annak – a rendelkezésre álló adatok alapján 2017. január 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásait és az a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 15. § szerinti a nyilvántartás mértékegységének (tárolás, feldolgozás, ill. értékesítés során történő) változása esetén az egyes mértékegységek közötti átváltást, ill. az egyes fatermékek közötti átminősítés alapelveit, átváltó számait is tartalmazó – dokumentációját másolatban a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg;
  3. kötelezem arra, hogy a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyekre vonatkozó EUTR vhr. 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást hozzá létre, és annak másolatát a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül küldje meg. 
  4. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem az erdei faválaszték Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását 
  - a 2. pont szerint létrehozott nyomon követhetőségi eljárás dokumentációs rendszere, nyilvántartásai és a forgalmazás során a fatermék nyilvántartás mértékegységek változása esetén a mértékegység átváltások, átminősítések alapelveit, illetve az átváltó számait tartalmazó dokumentáció másolatának megküldéséig és annak hatóságom általi írásbeli elfogadásáig,
  - és a 3. pont szerint a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyekre vonatkozó nyilvántartás másolatának megküldéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.10.18. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Borsfa Tűzifa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Közzététel napja: 2017.10.18.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1554-2/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR regisztrációra. Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Borsfa Tűzifa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8885 Borsfa, Zrínyi út 75.

  Megállapítások: Az Ügyfél által bemutatott nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát a használat megkezdése előtt. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Borsfa Tűzifa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (8885 Borsfa, Zrínyi út 75. adószám: 23321506-2-20) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. kötelezem arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer elemeit haladéktalanul, teljes körűen hozza létre, a dokumentációs rendszer elemei (beszállítók, vevők, bizonylatok, készletek nyilvántartása, faanyag beszállítása, feldolgozása, értékesítése, mértékegységek, átváltási tényezők stb.) közötti kapcsolatokat részletesen határozza meg és dokumentálja.
  3. kötelezem arra, hogy az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében meghatározott EUTR regisztrációját haladéktalanul egészítse ki olyan módon, hogy abból a faanyag kereskedelmi lánc részét képezően ténylegesen végzett tűzifa előállítási és kis- és nagykereskedelmi tevékenysége is egyértelműen beazonosítható legyen.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.10.18. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Mecsekerdő Zrt.

  özzététel napja: 2017.10.18.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/240-3/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Mecsekerdő Zrt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7623 Pécs, Rét u. 8.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: Ügyfél, székhelye: 7623 Pécs, Rét u. 8.), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Igen

 • 2017.10.18. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Csonka József

  özzététel napja: 2017.10.18.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1649-1/2017

  Ügy tárgyaBírság bejelentési kötelezettség elmaradása miatt. Ismétetlt felszólítás regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Csonka József

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 4361 Nyírbogát, Táncsics utca 3.

  Megállapítások: Az Ügyfél ismételt felszólításnak sem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Csonka Józsefet (4361 Nyírbogát, Táncsics utca 3.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. 100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.10.18. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Don Wood Kft.

  özzététel napja: 2017.10.18.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1625-1/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Don Wood Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5462 Cibakháza, Dugonics u. 4.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Don Wood Kft.-t (5462 Cibakháza, Dugonics u. 4.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.10.18. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: KASZA Erdőbírtokossági Társulat

  özzététel napja: 2017.10.18.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1163-5/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: KASZA Erdőbírtokossági Társulat

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7200 Dombóvár, Vörösmarty u. 98.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó szükséges nyilvántartások vezetésének elmaradásával, illetve nem megfelelő vezetésével megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, 

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a KASZA Erdőbirtokossági Társulatot (7200 Dombóvár, Vörösmarty u. 98., technika azonosítószám: AA5832457) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. kötelezem arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert teljes körűen hozza létre, és annak – a rendelkezésre álló adatok alapján 2017. január 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásait is tartalmazó – másolatát a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.10.13. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Orsós Lajos

  Közzététel napja: 2017.10.13.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1059-7/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Bírság faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Orsós Lajos

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7381 Kisvaszar, Rákóczi u. 35.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél hatóságom felszólítása ellenére sem igazolta az általa forgalomba hozott faanyag legális eredetét, ezért vélelmeznem kell, hogy illegális kitermelésből származik.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés. 

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Orsós Lajost (7381 Kisvaszar, Rákóczi u. 35.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. 58.800,- Ft – azaz ötvennyolcezer-nyolcszáz forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.10.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Marosán János

  Közzététel napja: 2017.10.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/487-15/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Marosán János

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5830 Battonya, Puskin u. 64/B/2.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Marosán Jánost (5830 Battonya, Puskin u. 64/B/2.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.10.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Balogh Zoltán

  Közzététel napja: 2017.10.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/460-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Balogh Zoltán

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Haladás utca 35.

  Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát.  Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Balogh Zoltánt (4200 Hajdúszoboszló, Haladás u. 35.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, amennyiben a továbbiakban is értékesíteni, forgalomba hozni kíván faterméket, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének ezen tevékenység megkezdése előtt tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.10.04. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Szabófa-Tüzép Kft.

  Közzététel napja: 2017.10.04.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1571-1/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Szabófa-Tüzép Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 4281 Létavértes, Fenyő tér 1174/1.

  Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.  Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Szabófa-Tüzép Kft-t (4281 Létavértes, Fenyő tér 1174/1.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.10.04. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Transz-Krisz Kft.

  Közzététel napja: 2017.10.04.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1033-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Transz-Krisz Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3572 Sajólád, Fráter György utca 28.

  Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.  Az Ügyfél által, hatóságom részére megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Transz-Krisz Kft.-t (székhely: 3572 Sajólád, Fráter György utca 28.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

EUTR jogsértések - 2017. harmadik negyedév

 • 2017.09.28. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: JPM-2009 Kft.

  Közzététel napja: 2017.09.28.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/892-2/2017

  Ügy tárgya: Bírság bejelentési kötelezettség elmaradása miatt. Ismételt felszólítás EUTR regisztrációra. Iereskedelmi és reklám tevékenység felfüggesztésének kiterjesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: JPM-2009 Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 85.

  Megállapítások: Az Ügyfél többszöri felszólítás ellenére sem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a JPM-2009 Kft. t (1034 Budapest, Bécsi út 85.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. 200.000,- Ft – azaz kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.
  3. 04.4/892-1/2017. számú határozatomban a fatermékekkel kapcsolatban elrendelt kereskedelmi és reklám tevékenység felfüggesztését kiterjesztem a  04.4/892-1/2017. számú határozatban beküldésre kötelezett, az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárása, ill. az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszere – a rendelkezésre álló adatok alapján 2016. augusztus 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásokat is tartalmazó – dokumentációjának megküldéséig, annak hatóságom általi írásbeli elfogadásáig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.26. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Suhai László

  Közzététel napja: 2017.09.26.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/660-7/2017

  Ügy tárgya: Bírság faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése. Felszólítás EUTR regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Suhai László

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3770 Sajószentpéter, Munkácsy Mihály utca 3.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.  Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát, így a szállítójegy használatának teljes hiányát kell megállapítanom. Az Ügyfél nem igazolta az általa forgalomba hozott faanyag legális eredetét, ezért vélelmeznem kell, hogy illegális kitermelésből származik. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés,  Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Suhai Lászlót (született: 1989.04.20 Miskolc, lakcíme: 3770 Sajószentpéter, Munkácsy Mihály utca 3.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. 500.000,- Ft – azaz ötszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem,
  2. kötelezem arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer elemeit teljes körűen hozza létre, a dokumentációs rendszer elemei (beszállítók, vevők, bizonylatok, készletek nyilvántartása, faanyag beszállítása, feldolgozása, értékesítése, mértékegységek, átváltási tényezők stb.) közötti kapcsolatokat részletesen határozza meg, az így elkészített dokumentációt a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg.
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (vétel-eladás) és reklámozását 
  - a 2. pont szerint létrehozott nyomon követhetőségi eljárás dokumentációs rendszerét részletesen bemutató összefoglaló dokumentum megküldéséig és annak hatóság általi írásbeli elfogadásáig, és
  -  az Ügyfél meglévő fatermék-készleteiről – jelen végzés kézhezvétele és az adatszolgáltatásra nyitva álló határidő közötti időtartam valamely időpontjára vonatkozó, a vonatkozási időpont feltüntetésével – készített nyilvántartása másolatának megküldéséig, és
  - a súlyra történő értékesítésnél használt mérőeszközök érvényes hitelesítő tanúsítványa másolatának vagy a súlyra történő értékesítés megszűntetéséről szóló nyilatkozatának megküldéséig, és
  - erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig, és
  - az EUTR vhr. 1. § szerint, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdésében meghatározott EUTR regisztrációjának kiegészítéséig, melyből a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó ténylegesen végzett kiskereskedelmi tevékenysége is egyértelműen beazonosítható.
  4. Felszólítom az Ügyfelet, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.26. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kerob Trade Kft.

  Közzététel napja: 2017.09.26.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/642-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kerob Trade Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 6500 Baja, Venyige utca 39.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Kerob Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 6500 Baja, Venyige utca 39.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.26. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Dányi Endre

  Közzététel napja: 2017.09.26.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/238-5/2017

  Ügy tárgya: Bírság bejelentési kötelezettség elmaradása miatt. Ismételt felszólítás regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Dányi Endre

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3734 Szuhony, Ady Endre u. 89.

  Megállapítások: Az Ügyfél többszöri felszólítás ellenére sem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségének.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Dányi Endrét (3734 Szuhogy, Ady Endre u. 89.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. 50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem fatermékek Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.20. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kerob Trade Kft.

  Közzététel napja: 2017.09.20.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/643-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kerob Trade Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 6500 Baja, Venyige utca 39.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Kerob Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 6500 Baja, Venyige utca 39.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.20. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kerob Trade Kft.

  Közzététel napja: 2017.09.20.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1102-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kerob Trade Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 6500 Baja, Venyige utca 39.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Kerob Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 6500 Baja, Venyige utca 39.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.20. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Suhai Zsolt Gábor

  Közzététel napja: 2017.09.20.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/371-5/2017

  Ügy tárgya: Bírság faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése. Felszólítás EUTR regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Suhai Zsolt Gábor

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3770 Sajószentpéter, Dankó Pista utca 15.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél nem igazolta az általa forgalomba hozott faanyag legális eredetét, ezért vélelmeznem kell, hogy illegális kitermelésből származik. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát, így a szállítójegy használatának teljes hiányát kell megállapítanom. Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Suhai Zsolt Gábort (3770 Sajószentpéter, Dankó Pista utca 15.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. 500.000,- Ft – azaz ötszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem,
  2. kötelezem arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer elemeit teljes körűen hozza létre, a dokumentációs rendszer elemei (beszállítók, vevők, bizonylatok, készletek nyilvántartása, faanyag beszállítása, feldolgozása, értékesítése, mértékegységek, átváltási tényezők stb.) közötti kapcsolatokat részletesen határozza meg, az így elkészített dokumentációt a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg.
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (vétel-eladás) és reklámozását 
  - a 2. pont szerint létrehozott nyomon követhetőségi eljárás dokumentációs rendszerét részletesen bemutató összefoglaló dokumentum megküldéséig és annak hatóság általi írásbeli elfogadásáig, és
  -  az Ügyfél meglévő fatermék-készleteiről – jelen végzés kézhezvétele és az adatszolgáltatásra nyitva álló határidő közötti időtartam valamely időpontjára vonatkozó, a vonatkozási időpont feltüntetésével – készített nyilvántartása másolatának megküldéséig, és
  - a súlyra történő értékesítésnél használt mérőeszközök érvényes hitelesítő tanúsítványa másolatának vagy a súlyra történő értékesítés megszűntetéséről szóló nyilatkozatának megküldéséig, és
  - erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig, és
  - a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 1. § szerint, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdésében meghatározott EUTR regisztrációjának kiegészítéséig, melyből a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó ténylegesen végzett kiskereskedelmi tevékenysége is egyértelműen beazonosítható.
  4. Felszólítom az Ügyfelet, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.
  5. Az LFA-064 forgalmi rendszámú tehergépkocsi faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos használatát megtiltom a 2-4. pontokban foglalt kötelezettségek teljesítéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.14. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Csonka József

  Közzététel napja: 2017.09.14.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1360-2/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítés EUTR regisztrációra. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Csonka József

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 4361 Nyírbogát, Táncsics utca 3.

  Megállapítások: A helyszíni ellenőrzés sorén megállapítást nyert, hogy az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Csonka Józsefet (4361 Nyírbogát, Táncsics utca 3.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget;
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 995/2010/EU rendeletének (továbbiakban: EUTR rendelet) melléklete szerinti fatermékek Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását 
  - a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, és 
  - erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.14. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: István Faker Kft.

  Közzététel napja: 2017.09.14.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1487-1/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR regisztrációra. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: István Faker Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 6400 Kiskunhalas, Felsőtelep tanya 5.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Amennyiben az Ügyfél használ nyomdaio úton előállított szigorú számadású szállítójegyet, akkor a tömbök használatát nem jelentette be. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés 

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az István Faker Kft.-t (6400 Kiskunhalas, Felsőtelep tanya 5.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget;
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a fatermékek Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását 
  - a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, 
  - erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.14. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Méri Tojás Kft.

  Közzététel napja: 2017.09.14.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/717-7/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR regisztrációra. Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Méri Tojás Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 11.

  Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél az ellenőrzést megelőzően nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Méri Tojás Kft.-t (1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 11.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget;
  3. kötelezem arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert teljes körűen hozza létre, a dokumentációs rendszer elemei (beszállítók, vevők, bizonylatok, készletek nyilvántartása, faanyag beszállítása, feldolgozása, értékesítése, mértékegységek, átváltási tényezők stb.) közötti kapcsolatokat részletesen határozza meg, az így elkészített dokumentációt a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg.
  4. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását 
  - a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, és
  - a 3. pont szerint létrehozott nyomon követhetőségi eljárás dokumentációs rendszerét részletesen bemutató összefoglaló dokumentum megküldéséig és annak hatóság általi írásbeli elfogadásáig, és
  - erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.12. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: DomHolzRood Kft.

  Közzététel napja: 2017.09.12.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/626-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR regisztrációra.Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: DomHolzRood Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7354 Váralja, Béke utca 2.

  Megállapítások: Az Ügyfé többszöri felszólítás ellenére sem küldte meg a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat.  Az Ügyfél többszöri felszólítás ellenére sem igazolta az általa szállított fatermék eredetét, így hatóságomnak illegális fatermelésből származó fának kell tekintenie azt. Az Ügyfél többszöri felszólítás ellenére sem küldte el az ellenőrzött fatermék szállításához kiállított szigorú származású szállítójegy másolatát, így hatóságomnak  azt kell feltételeznie, hogy a szállítójegy kiállítása nem történt meg. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél többszöri felszólítás ellenére sem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, így hatóságomnak annak hiányát kell feltételeznie.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a DomHolzRood Kft.-t (7354 Váralja, Béke utca 2.; a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget;
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (továbbiakban: EUTR rendelet) I. számú mellékletében meghatározott valamennyi fatermék Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását 
  - a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, 
  - erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.12. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Német Ferenc

  Közzététel napja: 2017.09.12.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1169-6/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Német Ferenc

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye:  6640 Csongrád, Fő utca 2-4

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Német Ferenc egyéni vállalkozót (Székhely:  6640 Csongrád, Fő utca 2-4.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.07. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kertész András

  Közzététel napja: 2017.09.07.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1453-1/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kertész András

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5741 Kétegyháza, Toldi utca 73.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Kertész Andrást (5741 Kétegyháza, Toldi utca 73.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, amennyiben a továbbiakban is értékesíteni, forgalomba hozni kíván faterméket, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének ezen tevékenység megkezdése előtt tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.07. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: HEPIK Erdőgazdálkodó és Biomassza Termelő Bt.

  Közzététel napja: 2017.09.07.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/124-4/2017

  Ügy tárgya: Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: HEPIK Erdőgazdálkodó és Biomassza Termelő Bt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7626 Pécs, Katalin utca 23.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem rendelkezik teljes körűen az EUTR rendelet 4., 5., 6. cikkében, és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésben, (7) bekezdés e) pontjában részletezett pontosságú, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárással.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés:  EUTR rendelet 4., 5., 6. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a HEPIK Erdőgazdálkodó és Biomassza Termelő Bt -t (7626 Pécs, Katalin utca 23.; Technikai azonosítószám: AA5805413) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  kötelezem arra, hogy javítsa, illetve egészítse ki  „ A Hepik Bt. tevékenységéhez kapcsolódó faanyag származási, kellő gondosság elvén alapuló, dokumentációs, egyben kockázatkezelési és kockázatértékelési rendszere” című dokumentációját és a dokumentáció mellékleteit az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 4 - 6. cikkeiben, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírtak alapján, kiemeltem az egyes fatermékek származási helyének, valamint a fatermékek mennyiségének tárolás, feldolgozás, ill. értékesítés során történő változása esetén az egyes mértékegységek közötti átváltás, ill. az egyes fatermékek közötti átminősítés alapelvei, átváltó számainak meghatározása tekintetében.  A kiegészített dokumentációt, valamint a „Termelési szabályzat” szerint mind évben június 10 és 30. között, így jelen esetben a 2017. június 10. és 30. napja között készült fakészlet leltár másolatát a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.07. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Pózvék és Társa Kft.

  Közzététel napja: 2017.09.07.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1173-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás, és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill.megküldésére. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Pózvék és Társa Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8773 Kacorlak, Zrínyi Miklós út 18.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát a használat megkezdése előtt, illetve hibásan jelentette be azokat. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Pózvék és Társa Korlátolt Felelősségű Társaságot (8773 Kacorlak, Zrínyi Miklós út 18.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. kötelezem arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer elemeit teljes körűen hozza létre, a dokumentációs rendszer elemei (import okmányok, beszállítók, vevők, bizonylatok, készletek nyilvántartása, faanyag beszállítása, feldolgozása, értékesítése (mindez telephelyenként), mértékegységek, átváltási tényezők stb.) közötti kapcsolatokat részletesen határozza meg, az így elkészített dokumentációt a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg.
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (vétel-eladás) és reklámozását a 2. pont szerint létrehozott nyomon követhetőségi eljárás dokumentációs rendszerét részletesen bemutató összefoglaló dokumentum megküldéséig és annak hatóságom általi írásbeli elfogadásáig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.07. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Klasszis 1960 Kft.

  Közzététel napja: 2017.09.07.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/800-4/2017

  Ügy tárgya:Bírság bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt. Ismételt felszólítás regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Klasszis 1960 Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5435 Martfű, Kassál Lajos u. 20.

  Megállapítások: Az Ügyfél felszólítás ellenére nem tett eleget EUTR regisztrációs kötelezettségének.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Klasszis 1960 Kft-t (székhely: 5435 Martfű, Kassák Lajos u. 20.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. 100.000,- Ft – azaz egyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.06. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: AGRO-CUP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Közzététel napja: 2017.09.06.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/921-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: AGRO-CUP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 6348 Érsekhalma, Hild sor 24.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek.  Az Ügyfél tévesen jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a AGRO-CUP kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (6348 Érsekhalma, Hild sor 24., technikai azonosítószám: AA5839601) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.06. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Donau Brennstoffkontor Kft.

  Közzététel napja: 2017.09.06.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1357-2/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Donau Brennstoffkontor Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1053 Budapest, Kálvin tér 15. 5. emelet

  Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél faanyag kereskedelmi lánc szereplői tevékenységét több telephelyen is végzi, azonban a nyilvántartásba vétel során csak egy telephelyet jelölt meg, melyen a fentebb említett tevékenységet végzi.  Az Ügyfél által, hatóságom részére bemutatott szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/ E. § (2) bekezdés d) pontja, EUTR vhr 1. § (2) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Donau Brennstoffkontor Kft-t (1053 Budapest, Kálvin tér 12 5. emelet) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.06. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Turcsik Ferenc

  Közzététel napja: 2017.09.06.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1126-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Turcsik Ferenc

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3825 Rakaca, Petőfi út 17.

  Megállapítások: Az Ügyfél végzés formájában törtánőhatósági felszólítást követően sem igazolta az ellenőrzés alá vont faanyag legálís eredetét, így a szóban forgó faanyagról a hatóságnak  vélelmeznie kell, hogy illegális kitermelésből származik. Az Ügyfél felszólítást követően sem tett eleget EUTR regisztrációs kötelezettségének.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés. Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Turcsik Ferencet (3825 Rakaca, Petőfi út 17.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  125 000 Ft – azaz százhuszonötezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.06. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Turcsik Ferenc

  Közzététel napja: 2017.09.06.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1296-3/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Turcsik Ferenc

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3825 Rakaca, Petőfi út 17.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget hatóságom korábbi, adatkérő végzésében részletezett kötelezettségeinek. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. A rendőrségi ellenőrzés során bemutatott, a szállításhoz kiállított  szállítójegyek nem igazolták az ellenőrzés alá volt faanyag legális eredetét.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Turcsik Ferencet (3825 Rakaca, Petőfi út 17.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  100 000 Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.06. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kárpátia Tüzép Kft.

  Közzététel napja: 2017.09.06.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1358-2/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. összefoglaló megküldésére. Tűzifa kereskedelmmel kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kárpátia Tüzép Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8100 Várpalota, Dankó Pista u. 14.

  Megállapítások: Az Ügyfél által a helyszíni ellenőrzés alkalmával bemutaott nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. A fogyasztók részére tűzifa vásárlói tájékoztató nem került  átadásra. A tűzifa értékesítése tömegre történt, azonban mérlegjegy nem került kiadásra.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Kárpátia Tüzép Tüzelő- és Építőanyag-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (8100 Várpalota, Dankó Pista u. 14.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (vétel-eladás) és reklámozását 
  - a súlyra történő értékesítésnél használt mérőeszközök érvényes hitelesítő tanúsítványa másolatának,  vagy a súlyra történő értékesítés megszűntetéséről szóló nyilatkozatának megküldéséig, 
  - erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.06. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Dolium Kft.

  Közzététel napja: 2017.09.06.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/930-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Dolium Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1107 Budapest, Szállás u. 26.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Dolium Kft.-t (székhely: 1107 Budapest, Szállás u. 26.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.06. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Annus Péter

  Közzététel napja: 2017.09.06.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/318-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Annus Péter

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 9161 Győrsövényház, Petőfi u. 95.

  Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött fásításból kitermelt faanyagra vonatkozó nyilvántartásai nem feleltek meg a jogszabályban előírtaknak. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4.-6. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés, 

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Annus Pétert (9161 Győrsövényház, Petőfi u. 95.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.06. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Madarász Lajos

  Közzététel napja: 2017.09.06.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1139-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Madarász Lajos

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7320 Sásd, Orgona 1.

  Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát.  

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Madarász Lajos egyéni vállalkozót (7320 Sásd, Orgona 1., technikai azonosítószám: AA5837373) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.06. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nyírfa Transped Kft.

  Közzététel napja: 2017.09.06.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/771-4/2017
                   04.4/771-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nyírfa Transped Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 28.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Nyírfa Transped Kft-t (székhely: 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 28.)  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. kötelezem arra, hogy az Ügyfél tulajdonában lévő, be nem jelentett FA-AA 1013939 sorszámú szállítójegyet tartalmazó tömbből a határozatom kézhezvételéig kiállított szállítójegyek mindegyikéről készítsen másolatot és határozatom kézhezvételét követő 8 napon belül küldje meg azokat hatóságom részére.
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a fatermékek Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását 
  - erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig, és
  a 3. pont szerinti kötelezettség teljesítéséig.”

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.09.06. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Zsibex Kft.

  Közzététel napja: 2017.09.06.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/321-9/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Fatermék elkobzásának elrendelése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Zsibex Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1027. Budapest, Bem u. 9.

  Megállapítások: Az Ügyfél a zárlat alá vont fatermék eredetét nem tudta igazolni. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.  Az Ügyfél által bemutatott szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. A fogyasztók részére tűzifa vásárlói tájékoztató nem került  átadásra.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Zsibex Kft.-t (1027 Budapest, Bem u. 9.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. elrendelem a 04.4/321-2/2017. számú jegyzőkönyv és az annak 2/A. számú mellékletét képező végzés alapján zárlat alá helyezett, zárszalaggal és erdészeti sárga jelölőfestékkel megjelölt, fényképfelvételekkel dokumentált, mintegy 25,5 m3 kőris, dió, juhar, lepényfa, fűz, erdei fenyő faanyag elkobzását és az elkobzott fatermék elszállításáig zárlatának fenntartását.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.17. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.

  Közzététel napja: 2017.08.17.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/691-6/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7400 Kaposvár, Bajcsi-Zs. Utca 21.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját. Az Ügyfél alkalmazta az erdei faválaszték szállításához a szigorú számadású szállítójegyet, ellenben a szállítójegy nyilvántartásában az előírtaktól eltérően nem a szállítójegy tömb tényleges első és utolsó felhasználásának időpontja került rögzítésre.  Az Ügyfél nem jelentette be  (2017.04.24-ig) az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 15. §, EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.-t (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. utca 21.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.17. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Mandi & Keli Kft.

  Közzététel napja: 2017.08.17.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/129-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Mandi & Keli Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 6000 Kecskemét, Úrihegy tanya 173. C. ép.

  Megállapítások: Az Ügyfél által  szállított tűzifát nem kísérte szigorú számadású szállítójegy, így az érintett faanyag legális eredetét nem tudta igazolni. Az Ügyfél a felszólítást követően továbbra sem tudta igazolni a szállított tűzifa eredetét. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem jelentkezett be az EUTR nyilvántartásba. Az Ügyfél nem alkalmazta az erdei faválaszték szállításához a szigorú számadású szállítójegyet. A szállítójegyekre vonatkozó nyilvántartását hatóságom részére nem küldte meg. Az Ügyfél nem jelentette be  (2017.04.11-ig) a  nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90/F. (1) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (1), (2) bekezdés,

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Mandi & Keli Kft.-t (székhely: 6000 Kecskemét, Úrihegy tanya 173. C. ép.) (a továbbiakban: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Mandi & Keli Kft.-t (székhely: 6000 Kecskemét, Úrihegy tanya 173. C. ép.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.16. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Török Sándor

  Közzététel napja: 2017.08.16.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/614-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Török Sándor

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-7. 2/2.

  Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendeletben meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél által, hatóságom részére megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk és 6. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont,  Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Török Sándort (lakcím: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-7. 2/2.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.16. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Köröstext Kereskedelmi Kft.

  Közzététel napja: 2017.08.16.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/879-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Köröstext Kereskedelmi Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5540 Szarvas, Tanya III. 522.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát.  Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Köröstext Kereskedelmi Kft.-t (5540 Szarvas, tanya III. 522.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.16. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Rédics Tamás

  Közzététel napja: 2017.08.16.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1162-2/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Rédics Tamás

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: Nagykanizsa, Arany J. u. 20. 3/1A.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél 2017. július 7-ig nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. A fogyasztók részére tűzifa vásárlói tájékoztató nem került  átadásra.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Rédics Tamás-t (Nagykanizsa, Arany J. u. 20. 3/1A.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget;
  3. kötelezem arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert teljes körűen hozza létre, és annak – a rendelkezésre álló adatok alapján 2016. augusztus 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásait is tartalmazó – másolatát a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg;
  4. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem erdei faválaszték Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig. 

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.16. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Ádám Tüzép Kft.

  Közzététel napja: 2017.08.16.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/418-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Ádám Tüzép Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5600 Békéscsaba, Kun utca 59.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát.   

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Ádám Tüzép Kft.-t (5600 Békéscsaba, Kun utca 59.) (a továbbiakban: Ügyfél) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem.
  2. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a fa és fatermékek Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását az erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.16. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Szepes Ernő József

  Közzététel napja: 2017.08.16.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1097-1/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Szepes Ernő József

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3271 Visonta, Bercsényi út 1.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Szepes Ernő Józsefet (lakcím: 3271 Visonta, Bercsényi út 1.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.16. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Cecconwood Kft.

  Közzététel napja: 2017.08.16.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/664-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Cecconwood Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7538 Kálmáncsa, külterület 0368/2 hrsz.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Cecconwood Kft.-t (székhely: 7538 Kálmáncsa, külterület 0368/2 hrsz.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.16. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Bön-ING Kft.

  Közzététel napja: 2017.08.16.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/848-3/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Bön-ING Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7553 Görgeteg, Béke utca 1.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem küldte meg  az erdei faválaszték szállításához alkalmazandó szigorú számadású szállítójegy nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Bön-ING Kft-t (székhely: 7553 Görgeteg, Béke utca 1.)  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.16. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Alba Berkenye Kft.

  Közzététel napja: 2017.08.16.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1331-1/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Alba Berkenye Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kórogyi u. 3.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Alba Berkenye Kft-t (8000 Székesfehérvár, Kórogyi u. 3.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.16. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Hetes-Depobau Kft.

  Közzététel napja: 2017.08.16.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1070-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Hetes-Depobau Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 2475 Kápolnásnyék, 826/2. hrsz

  Megállapítások: A helyszíni ellenőrzés tanúsága és az Ügyfél nyilatkozata szarint az Ügyfél az ellenőrzést megelőzően nem vezett nyilvántartást a vásárólt fatermékekről és azok eladóiról, valamit  az eladott fatermékekről és azok vevőiről. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél korábban nem vetette az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyek tömbökről készített nyilvántartást.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Hetes-Depobau Kft. -t (székhely: 2475 Kápolnásnyék, 826/2. hrsz.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem.
  2. A 04.4/1070-2/2017. számú végzésben meghozott, Ügyfél fatermékkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenység végzését, fatermék reklámozását tiltó ideiglenes intézkedésemet a határozat kézhezvételét követő nappal feloldom.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.16. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Business All The World Kft.

  Közzététel napja: 2017.08.16.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/360-9/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Business All The World Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8420 Zirc, Cuha utca 8/A

  Megállapítások: Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát.  

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. § 

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Business All The World Kft.-t (székhely: 8420 Zirc, Cuha utca 8/A. ) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.15. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Horváth Károly

  Közzététel napja: 2017.08.15.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/422-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Horváth Károly

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7823 Siklósnagyfalu, Rákóczi u. 25/a.

  Megállapítások: Az Ügyfél végzésben történt felszólításom ellenére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél végzésben történt felszólításom ellenére nem igazolta az általa eladott fatermék eredetét, ezért illegális fakitermelésből származónak kell minősítenem azt. Az Ügyfél többszöri felszólítás ellenére sem küldte meg  az ellenőrzött fatermék szállításához kiállított szigorú számadású szállítójegyek másolatát, így a szállítójegyek kiállításának elmaradását kell feltételezzem. Az Ügyfél végzésben történt felszólításom ellenére nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (2)-(3) bekezdés és 6. cikk (1) bekezdés a) b) c) pont, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Horváth Károlyt (7823 Siklósnagyfalu, Rákóczi u. 25/a.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.15. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Bizonyítvány Kft.

  Közzététel napja: 2017.08.15.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/1028-3/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés adatszolgáltatásra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Bizonyítvány Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 2344. Dömösd, Ráczkevei u. 1/A.

  Megállapítások: Az Ügyfél által bemutatott nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott követelményeknek. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Bizonyítvány Kft.-t (székhely: 2344 Dömsöd, Ráckevei u. 1/A.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. kötelezem arra, hogy küldje meg a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül 
  - az Ügyfél Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásához kapcsolódó dokumentációs rendszerének az Ügyfél meglévő fatermék-készleteire – jelen határozat kézhezvétele és az adatszolgáltatásra nyitva álló határidő közötti időtartam valamely időpontjára – vonatkozó nyilvántartásának másolatát a vonatkozási időpont feltüntetésével,
  - az erdei faválaszték szállításához használt, a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 9-11. §-a szerinti szállítójegyek EUTR vhr. 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásának másolatát, a szállítójegyek beszerzését igazoló számlák másolatát,
  - a nyilvántartás mértékegységének (tárolás, feldolgozás, ill. értékesítés során történő) változása esetén az egyes mértékegységek közötti átváltás, ill. az egyes fatermékek közötti átminősítés alapelveinek, átváltó számainak dokumentációját.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.15. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kömpf Attila

  Közzététel napja: 2017.08.15.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/798-4/2017

  Ügy tárgya: Bírság faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kömpf Attila

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7530 Kadarkút, Körmendi út 104.

  Megállapítások: Hatóságom az Ügyfelet 04.4/798-2/2017. számú (kelt.: 2017.05.18.) végzésben adatközlésre szólította fel, melynek az Ügyfél nem tett eleget. Ezt követően hatóságom 04.4/798-3/2017. számú (kelt.: 2017.06.22.)  végzésben az Ügyfelet eljárási bírság fizetésére kötelezte, továbbá ismételten felszólította adatközlésre. Az Ügyfél ismételten nem tett eleget a végzésben foglaltaknak. Az Ügyfél többszöri felszólítás ellenére sem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát. Az Ügyfél többszöri felszólítás ellenére sem kívánta igazolni az általa forgalomba helyezett faanyag eredetét.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, Evt. 90. §. EUTR vhr. 9-11.§, EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Kömpf Attilát (7530 Kadarkút, Körmendi út 104.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. 450 000 Ft – azaz négyszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.15. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Gergely János Kft.

  Közzététel napja: 2017.08.15.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/951-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer, ill. öszefoglaló megküldése. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Gergely János Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 8143 Sárszentmihály, Móra Ferenc utca 28.

  Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesített tűzifát.  Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.  Az Ügyfél által vezetett szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak.  Az Ügyfél a szállítójegy tömböt sorszámkihagyással használta fel. Az Ügyfél regisztrációs kötelezettségét nem megfelelően teljesítette.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr.11. § (1) bekezdés, Evt 90/F. § (1) és (4) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Gergely János Korlátolt Felelősségű Társaságot (8143 Sárszentmihály, Móra Ferenc utca 28.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. kötelezem arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer elemeit teljes körűen hozza létre, a dokumentációs rendszer elemei (beszállítók, vevők, bizonylatok, készletek nyilvántartása, faanyag beszállítása, feldolgozása, értékesítése, mértékegységek, átváltási tényezők, stb)  közötti kapcsolatokat  részletesen határozza meg, az így elkészített dokumentációt a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg;
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (vétel-eladás) és reklámozását 
  - a 2. pont szerint létrehozott nyomon követhetőségi eljárás dokumentációs rendszerét részletesen bemutató összefoglaló dokumentum megküldéséig, annak hatóság általi írásbeli elfogadásáig, és
  -  az Ügyfél meglévő fatermék-készleteiről– jelen végzés kézhezvétele és az adatszolgáltatásra nyitva álló határidő közötti időtartam valamely időpontjára vonatkozó, a vonatkozási időpont feltüntetésével – készített nyilvántartása másolatának megküldéséig,
  - a súlyra történő értékesítésnél használt mérőeszközök érvényes hitelesítő tanúsítványa másolatának,  vagy a súlyra történő értékesítés megszűntetéséről szóló nyilatkozatának megküldéséig, 
  - a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 1. § szerint, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdésében meghatározott EUTR regisztrációjának kiegészítéséig, melyből a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó ténylegesen végzett kiskereskedelmi tevékenysége is egyértelműen beazonosítható.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Igen

 • 2017.08.15. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Csendes István

  Közzététel napja: 2017.08.15.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/679-4/2017
                   04.4/679-7/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Csendes István 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7212 Kocsola, Erdősor u. 15.

  Megállapítások: Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát.  Határidő megjelőlésével végzésben felszólítottam az Ügyfelet, hogy hatóságom részére küldje meg  a fatermékek nyomon követhetőségét biztosító nyílvántartásáait és egyes szállítmányok esetében a meghatározott íratokat. Az Ügyfél a felszólításnak nem tett eleget, ezzel megsértette a nyomon követhetőségre előírt kötelezettségeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés  és (7) bekezdés e)

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Csendes István-t (7212 Kocsola, Erdősor u. 15.) (a továbbiakban: Ügyfél)
  1. 50 000 Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget;
  3. kötelezem arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert teljes körűen hozza létre, és annak – a rendelkezésre álló adatok alapján 2016. augusztus 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásait is tartalmazó – másolatát a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg.
  4. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását 
  -  a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, 
  - a 3. pont szerint létrehozott nyomon követhetőségi eljárás dokumentációs rendszere másolatának megküldéséig, és hatóságom által történő elfogadásáig,
  - erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.
  5. A LSX-854 forgalmi rendszámú kis tehergépkocsi használatát megtiltottam a 4. pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.15. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Káló Gábor

  Közzététel napja: 2017.08.15.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/615-2/2017

  Ügy tárgya: Erdővédelmi bírság illegálisan kitermelt faanyag forgalomba való hozatala miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Káló Gábor

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3751 Szendrőlád, Petőfi Sándor út 51. sz.

  Megállapítások: Az Ügyfél illegálisan termelt ki és hozott forgalomba illegális eredetű tűzifát, ez által az Ügyfél megsértette az EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdésben és az Evt. 90/A. § (1) bekezdésben foglaltakat.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdésben, Evt. 90/A. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Káló Gábort (Tartózkodási hely: 3770 Sajószentpéter, Lévay József u. 67.sz; lakhely: 3751 Szendrőlád, Petőfi Sándor út 51.sz.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.15. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Dányi Endre

  Közzététel napja: 2017.08.15.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/238-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Dányi Endre

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3734 Szuhogy, Ady Endre u. 89.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát.  Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés:Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés,Evt. 90/F. § (1) bekezdé

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Dányi Endrét (3734 Szuhogy, Ady Endre u. 89.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  • figyelmeztetésben részesítem;
  • felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget;

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.15. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: AGRO-CUP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Közzététel napja: 2017.08.15.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/153-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére. Továbbá faanyag zárlat feloldása.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: AGRO-CUP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 6348 Érsekhalma, Hild sor 24.

  Megállapítások: Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját. Az ügyfél nem teljesítette maradéktalanul a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél több lakalommal is nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát.  

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR vhr. 15. §, EUTR rendelet 5. cikk, Evt 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a AGRO-CUP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft -t (6348 Érsekhalma, Hild sor 24.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. a 04.4/2914-2/2016. számú végzés2 rendelkező részében elrendelt, a 2016. november 25-én a BO02279466. számú fuvarlevéllel illetve a PS2ZA7126663 sorszámú szállítólevéllel szállított szállítmány teljes tartalmának zárlatát a határozat kézhezvételét követő nappal feloldom.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.01. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Sándor-Tüzép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Közzététel napja2017.08.01.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/842-4/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveSándor-Tüzép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye3849 Forró, Fő út 2.

  MegállapításokAz Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.  Az Ügyfél által, hatóságom részére részlegesen megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát, csak a befejezését. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Sándor-Tüzép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (3849 Forró, Fő út 2.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.01. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Juhász-Tüzép Kft.

  Közzététel napja2017.08.01.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/403-4/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveJuhász-Tüzép Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye5665 Pusztaottlaka, Tavasz utca 45.

  MegállapításokAz Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek.  Az Ügyfél által, hatóságom részére megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Juhász-Tüzép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (Székhelye: 5665 Pusztaottlaka, Tavasz u. 45.) (a továbbiakban: Ügyfél) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.01. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nagy József

  Közzététel napja2017.08.01.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/295-6/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveNagy József

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye5720 Sarkad, Bartók Béla út 38.

  MegállapításokAz Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Nagy József egyéni vállalkozót (Székhelye: 5720 Sarkad, Bartók Béla út 38.) (a továbbiakban: Ügyfél) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.08.01. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: CSI-Szoszko Gépker Kft.

  Közzététel napja2017.08.01.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/426-5/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelező nyomonkövethetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer megküldése. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveCSI-Szoszko Gépker Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye1085 Budapest, József körút 69.

  MegállapításokAz Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a CSI-Szoszko Gépker Kft-t (székhely: 1085 Budapest, József körút 69.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. kötelezem arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer másolatát - amely a 2016. augusztus 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásait is tartalmazza - a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül küldje meg.
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a fatermékek Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását 
  - a 2. pont szerint létrehozott nyomon követhetőségi eljárás dokumentációs rendszere másolatának megküldését követő hatósági felülvizsgálat lezárásáig. 

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.25. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Majláth Tibor

  Közzététel napja2017.07.25.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/949-7/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveMajláth Tibor

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye2371 Dabas, Belsőmántelek 720/A

  MegállapításokAz Ügyfél nem rendelkezett a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartással, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát.  Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Majláth Tibort (2371 Dabas, Belsőmántelek 720/A) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, amennyiben a továbbiakban is értékesíteni, forgalomba hozni kíván faterméket, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének ezen tevékenység megkezdése előtt tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.25. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Atád Erdőmester Kft.

  Közzététel napja2017.07.25.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/714-6/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveAtád Erdőmester Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye7517 Bolhás, Dózsa György utca 16 

  MegállapításokAz Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát.  Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Atád Erdőmester Fakitermelő és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 7517 Bolhás, Dózsa György utca 16.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.25. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nóránt László

  Közzététel napja2017.07.25.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/529-16/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveNóránt László

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye7960 Sellye, Diófa utca 2.

  MegállapításokAz Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendeletben meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát.  Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEUTR rendelet 4. cikk (2)-(3) bekezdés és 6. cikk (1) bekezdés a)pont, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Nóránt Lászlót (7960 Sellye, Diófa utca 2.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, amennyiben a továbbiakban is értékesíteni, forgalomba hozni kíván faterméket, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének ezen tevékenység megkezdése előtt tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.25. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Horváth Károly

  Közzététel napja2017.07.25.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/295-6/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveHorváth Károly

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye5720 Sarkad, Bartók Béla út 38.

  MegállapításokAz Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát.  

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Horváth Károlyt (6500 Baja, Táncsics Mihály utca 36.) (a továbbiakban: Ügyfél) 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.25. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Tom-Petrol Kft.

  Közzététel napja2017.07.25.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/426-6/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelező nyomonkövethetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldése. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveTom-Petrol Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye6414 Pirtó, hrsz. 072/6.

  MegállapításokAz Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát.  z Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Tom-Petrol Kft-t (székhely: 6414 Pirtó, hrsz. 072/6.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. kötelezem arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert teljes körűen hozza létre, és annak – a rendelkezésre álló adatok alapján 2016. augusztus 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásait is tartalmazó – másolatát a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg.
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a fatermék Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását 
  - a 2. pont szerint létrehozott nyomon követhetőségi eljárás dokumentációs rendszer másolatának megküldését követő hatósági felülvizsgálat lezárásáig, 
  - erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig,
  - erdei faválaszték forgalmazása esetén az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésében előírt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nyilvántartás másolatának megküldéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.25. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Mileji Géza

  Közzététel napja2017.07.25.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/150-8/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveMileji Géza

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye8917 Milejszeg, Petőfi Sándor u. 55.

  MegállapításokAz Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Mileji Gézát (lakcím: 8917 Milejszeg, Petőfi Sándor u. 55.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, amennyiben a továbbiakban is értékesíteni, forgalomba hozni kíván faterméket, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének ezen tevékenység megkezdése előtt tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.18. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Horváth Tamás

  Közzététel napja2017.07.18.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/950-4/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás regisztrációra. Fatermék forgalomból való végleges kivonása.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveHorváth Tamás

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye8896 Pusztaszentlászló, Kossuth Lajos utca 3.

  MegállapításokAz Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél nem tudta igazolni a szállított és a forgalomba hozott faanyag legális eredetét, ezek alapján vélelmezni kell, hogy a fatermék illegális eredetű.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Horváth Tamást (lakcím: 8896 Pusztaszentlászló, Kossuth Lajos utca 3.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében elrendelem a 2017. június 6-án 17 óra 55 perckor Pusztaszentlászlón B. Attila által szállított fatermék forgalomból való végleges kivonását.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.18. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Marján János

  Közzététel napja2017.07.18.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/99-15/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveMarján János

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye4233 Balkány, Kossuth tér 8.

  MegállapításokAz Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendeletben meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEUTR rendelet 4. cikk (2)-(3) bekezdés és 6. cikk (1) bekezdés a) b) c) pont, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §,

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Marján Jánost (4233 Balkány, Kossuth tér 8.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem.
  2. Megtiltom a 2016. december 3-án a FIT-082/XUP-891 forgalmi rendszámú járműszerelvénnyel a PT3755120 sorszámú menetlevéllel és az NA900153 sorszámú szállítólevéllel szállított, valamint 4176/155 sorszámú műveleti lappal igazolt fatermék forgalomba hozatalát.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.18. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Hajdu László

  Közzététel napja2017.07.18.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/99-14/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveHajdu László

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye4556 Magy, Kossuth út 19.

  MegállapításokAz Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Hajdu Lászlót (4556 Magy, Kossuth út 19.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.17. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Hepik Bt.

  Közzététel napja2017.07.17.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/361-9/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveHepik Bt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye7626 Pécs, Katalin u. 23.

  MegállapításokAz Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Hepik Erdőgazdálkodó és Biomassza Bt.-t (7626 Pécs, Katalin u. 23.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.17. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: V+V Spedíció 2006 Kft.

  Közzététel napja2017.07.17.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/440-4/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveV+V Spedíció 2006 Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye1108 Budapest, Kozma utca 15/II.

  Megállapítások:Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél nem jelentette be (2017.04.25-ig) az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a V+V Spedíció 2006 Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 15/II.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.17. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: V+V Spedíció 2006 Kft.

  Közzététel napja2017.07.17.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/430-5/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveV+V Spedíció 2006 Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye1108 Budapest, Kozma utca 15/II.

  MegállapításokAz Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által (04.4/430-2/2017 számú határozatomban kitűzött határidő lejárta után) megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek.  Az Ügyfél nem jelentette be (2017.04.25-ig) az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a V+V Spedíció 2006 Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 15/II.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.17. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Friskó László

  Közzététel napja2017.07.17.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/925-3/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveFriskó László

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye8646 Balatonfenyves, Vörösmarty u. 14.

  MegállapításokAz Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §,

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Friskó Lászlót (8646 Balatonfenyves, Vörösmarty u. 14.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.17. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Klasszis 1960 Kft.

  Közzététel napja2017.07.17.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/800-3/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveKlasszis 1960 Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye5435 Mátrafű, Kassák Lajos u. 20.

  MegállapításokAz Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Klasszis 1960 Kft-t (székhely: 5435 Martfű, Kassák Lajos u. 20.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a fatermék Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását 
  - a 2. pont szerinti bejelentkezési kötelezettség teljesítéséig,
  - erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig,
  - erdei faválaszték forgalmazása esetén az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésében előírt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nyilvántartás másolatának megküldéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.17. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Boskovics Éva

  Közzététel napja2017.07.17.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/476-3/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveBoskovics Éva

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye1147 Budapest, Balázs utca 41.

  MegállapításokAz Ügyfél korábbi felszólításnak nem tett eleget: 04.4/476-2/2017 számú határozatomban felszólítottam, hogy azon határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül tegyen eleget az Evt. 90/F. § (1) bekezdés szerinti EUTR regisztrációs kötelezettségnek. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Boskovics Évát (székhely: 1147 Budapest, Balázs utca 41.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. 50 000 Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.17. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Green Deal Kft.

  Közzététel napja2017.07.17.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/184-12/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveGreen Deal Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye9026 Győr, Patak u. 3.

  MegállapításokAz Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. Az Ügyfél nem jelentette be haladéktalanul  az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának befejezést. Az Ügyfél szállítójegy nyílvántartása pontsítást igényel.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Green Deal Kft t (9026 Győr, Patak u. 3.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.17. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Lander-2004 Kft

  Közzététel napja2017.07.17.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/184-11/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveLander-2004 Kft

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye9026 Győr, Patak u. 3.

  Megállapítások Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott követelményeknek. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.  Az Ügyfél által, hatóságom részére megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEUTR rendelete 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt.90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) és (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Lander-2004 Kft.-t (9026 Győr, Patak u. 3.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.13. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Venczel és Társa Bt.

  Közzététel napja2017.07.13.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/110-9/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveVenczel és Társa Bt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye3557 Bükkszentkereszt, Rákóczi út 43.

  MegállapításokAz Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Venczel és Társa Bt.-t (3557 Bükkszentkereszt, Rákóczi u. 43.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.13. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Horváth János

  Közzététel napja2017.07.13.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/570-4/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveHorváth János

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye8981 Lickóvadamos, Új utca 16.

  MegállapításokAz Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat.  Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát.  Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEUTR rendelet 4-6. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Horváth Jánost (lakcím: 8981 Lickóvadamos, Új utca 16.)  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.13. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Zalaerdő Zrt.

  Közzététel napja2017.07.13.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/953-4/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felhívás nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveZalaerdő Zrt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.

  MegállapításokAz Ügyfél sorszámtartomány-igénylés nélkül állította elő nyomdában az általa használt szigorú számadású szállítójegy tömböket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEUTR vhr. 11. § (3)-(4) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Zalaerdő Zrt. (8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem,
  2. az indokoló részben megjelölt, fel nem használt sorszámok felhasználását megtiltom.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.13. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Jeszenszky Zoltánné

  Közzététel napja2017.07.13.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/693-4/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveJeszenszky Zoltánné

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye7775 Magyarbóly, Dózsa György utca 9.

  MegállapításokAz Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Jeszenszky Zoltánné egyéni vállalkozót (Székhely: 7775 Magyarbóly, Dózsa György utca 9.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.13. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Jeszenszky Zoltánné

  Közzététel napja2017.07.13.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/692-4/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveJeszenszky Zoltánné

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye7775 Magyarbóly, Dózsa György utca 9.

  MegállapításokAz Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Jeszenszky Zoltánné egyéni vállalkozót (Székhely: 7775 Magyarbóly, Dózsa György utca 9.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. 

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.13. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Venczel és Társa Bt.

  Közzététel napja2017.07.13.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/364-4/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás regisztrációra. Fatermék forgalmazásának, ill. reklámozásának felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveVenczel és Társa Bt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye3557 Bükkszentkereszt, Rákóczi út 43.

  MegállapításokAz Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.  Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját. A tűzifa értékesítése tömegre történt, azonban mérlegjegy nem került kiadásra.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, EUTR vhr. 15. §, EUTR vhr. 10. § (2) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Venczel és Társa Bt.-t (cím: 3557 Bükkszentkereszt, Rákóczi út 43.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget;
  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a fatermékek Ügyfél általi forgalmazását és reklámozását a 2. pont alapján technikai azonosító szám beszerzéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.13. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Tischler Tüzép Kft.

  Közzététel napja2017.07.13.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/404-7/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomonkövethetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység ill. reklámozás felfüggesztése. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveTischler Tüzép Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye8132 Lepsény, Vasút utca 48.

  MegállapításokAz Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat. Az Ügyfél nem küldte meg  az erdei faválaszték szállításához alkalmazandó szigorú számadású szállítójegy nyilvántartásának másolatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Tischler Tüzép Építőanyag Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (8132 Lepsény, Vasút utca 48) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. kötelezem arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert teljes körűen hozza létre, és annak részletes bemutatását (beszállítók, vevők, nyomtatványok, készletek, stb. nyilvántartása) a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg;
  3. kötelezem arra, az Ügyfél tulajdonában lévő, be nem jelentett FA-AA0832376-0832400 sorszámtartományú szállítójegy tömbből kiállított szállítójegyek mindegyikéről, a tömb fel nem használása esetén pedig az első üres szállítójegyről készült másolatot határozatom kézhezvételétől követő 8 napon belül küldje meg.
  4. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a tűzifa Ügyfél általi kereskedelmét (vétel-eladás) és reklámozását 
  - a 2. pont szerint létrehozott nyomon követhetőségi eljárás dokumentációs rendszerét részletesen bemutató összefoglaló megküldéséig, és 
  - erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV.11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig, és
  - az Ügyfél tulajdonában lévő, be nem jelentett FA-AA0832376-0832400 sorszámtartományú szállítójegy tömbből kiállított szállítójegyek mindegyikéről, a tömb fel nem használása esetén pedig az első üres szállítójegyről készült másolat megküldéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.13. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Szakács Józsefné

  Közzététel napja2017.07.13.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/435-4/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomonkövethetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveSzakács Józsefné

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye7525 Jákó, Kossuth utca 54.

  MegállapításokAz Ügyfél hatóságom részére nem küldötte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEUTR rendelet 4. cikk (2) és (3) bekezdés és 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Szakács Józsefnét (7525 Jákó, Kossuth utca 54.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. figyelmeztetésben részesítem,
  2. kötelezem arra, hogy  küldje meg az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 4-6. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló, a nyomon követhetőséget biztosító naprakész dokumentáció-vezetést megalapozó rendszerének másolatát, ezen belül különösen
  - 2016. augusztus 1-től előállított fatermékek megnevezésének, fafajának nyilvántartását, illetve ha az nem a szokványos fatermékeket, választékokat érinti csak, akkor azok termékleírását is,
  - az Ügyfél által 2016. augusztus 1-től előállított fatermékekről vezetett nyilvántartásának másolatát,
  - az Ügyfél által 2016. augusztus 1-től vásárolt fatermékekről, ill. azok eladóiról vezetett nyilvántartásának másolatát,
  - az Ügyfél által 2016. augusztus 1-től értékesített/forgalomba hozott fatermékekről és azok vevőiről vezetett nyilvántartásának másolatát,
  - a nyilvántartás mértékegységének (tárolás, feldolgozás, ill. értékesítés során történő) változása esetén az egyes mértékegységek közötti átváltás, ill. az egyes fatermékek közötti átminősítés alapelveinek, átváltó számainak dokumentációját
  a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.06. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Rittlinger Zsolt

  Közzététel napja2017.07.06.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/695-4/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomonkövethetőségi eljárás, ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveRittlinger Zsolt

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye7729 Somberek, Dózsa györgy út 8.

  MegállapításokAz Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél nem küldte meg  az erdei faválaszték szállításához alkalmazandó szigorú számadású szállítójegy nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldöte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Rittlinger Zsolt egyéni vállalkozó-t (7728 Somberek, Dózsa György út 8.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  • figyelmeztetésben részesítem;
  • kötelezem arra, hogy a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül küldje meg a 2017.04.04-i, 15195154 számú CMR dokumentummal kísért szállítmánynak az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (2) bekezdésében előírt, (3) bekezdésnek megfelelő tartalmú, a származási ország nyelvén kívül magyar vagy angol nyelven is rendelkezésre álló 
  - nyomon követhetőséget, ill. származást igazoló dokumentumait, 
  - továbbá az exportőr nyilatkozatát arról, hogy a fatermék előállításához felhasznált faanyag nem illegális fakitermelésből származik.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.06. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Vertán Levente Zoltán

  Közzététel napja2017.07.06.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/429-4/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveVertán Levente Zoltán

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye5732 Mezőgyán, Bocskai u. 4.

  MegállapításokAz Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek.  Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy tömb használatát. Az ellenőrzés alá volt szállítmány tovább értékesítéséhez használt szállítójegy másolatát nem küldte meg hatóságomnak, ezért a szállítójegy használatának hiányát kell megállapítanom.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés,  Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Vertán Levente Zoltán egyéni vállalkozót (lakhelye: 5732 Mezőgyán, Bocskai u. 4.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.06. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Almádi Judit

  Közzététel napja2017.07.06.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/532-4/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveAlmádi Judit

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye5800 Mezőkovácsháza, Deák Ferenc u. 35.

  MegállapításokAz Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát. Az Ügyfél által beküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr 12. § (1) bekezdésben előírtaknak. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés 

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Almádi Judit, egyéni vállalkozót (lakhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Deák Ferenc u. 35.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.04. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Zsigár György

  Közzététel napja2017.07.04.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/320-2/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás az EUTR regisztrációs kötelezettség teljesítésére.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveZsigár György

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye7212 Kocsola, Kossuth u. 35.

  MegállapításokAz Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Zsigár Györgyöt (lakcím: 7212 Kocsola, Kossuth u. 35.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  1. figyelmeztetésben részesítem;

  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.04. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Csendes István

  Közzététel napja2017.07.04.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/289-8/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveCsendes István 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye7212 Kocsola, Erdősor u. 15.

  MegállapításokAz Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy az ellenőrzés alá vont tűzifá szállítmány mellé, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Csendes István egyéni vállalkozót (7212 Kocsola, Erdősor u. 15.) (a továbbiakban: Ügyfél)
   figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.07.04. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Német Ferenc

  Közzététel napja2017.07.04.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/194-3/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveNémet Ferenc

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye6640 Csongrád, Fő utva 2-4.

  MegállapításokAz Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Német Ferenc egyéni vállalkozót (Székhely:  6640 Csongrád, Fő utca 2-4.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  1. figyelmeztetésben részesítem;

  2. a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem az Erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 5. § 31. pont szerinti faválasztékok Ügyfél általi forgalmazását és reklámozását erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának, vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV.11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

EUTR jogsértések - 2017. május-június

 • 2017.06.29. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Tófei László Péter

  Közzététel napja: 2017.06.29.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/413-3/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Tófei László Péter

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7747 Birján, József major 3.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Tófei László Pétert (7747 Birján, József major 3.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.29. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Tófei László Péter

  Közzététel napja2017.06.29.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/414-3/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveTófei László Péter

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye7747 Birján, József major 3.

  MegállapításokAz Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Tófei László Pétert (7747 Birján, József major 3.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.29. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Tófei László Péter

  Közzététel napja2017.06.29.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/407-5/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomonkövethetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveTófei László Péter

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye7747 Birján, József major 3.

  MegállapításokAz Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy tömb használatát. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Tófei László Pétert (7747 Birján, József major 3.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  1. figyelmeztetésben részesítem;

  2. kötelezem arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert teljes körűen hozza létre, és annak – a rendelkezésre álló adatok alapján 2016. augusztus 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásait is tartalmazó – másolatát a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.28. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Drawa Kft.

  Közzététel napja2017.06.28.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/847-3/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás az EUTR regisztrációs kötelezettség teljesítésére.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveDrawa Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye7500 Nagyatád, Taranyi út 0247/2 hrsz

  MegállapításokAz Ügyfél hatóságom részére nem küldte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomonkövethetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Drawa Kft.-t (székhely: 7500 Nagyatád, Taranyi út 0247/2 hrsz) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  1. figyelmeztetésben részesítem;

  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.28. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Praktiker Kft.

  Közzététel napja2017.06.28.

  Közzététel törvényi jogcímeEvt. 90/L. § (1) bekezdés

  JogerősIgen

  Eljáró hatóságNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/885-2/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomonkövethetőségi eljárás, ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére. Tevékenység, reklámozás, ill. fatermék forgalmazásának, reklámozásának felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő nevePraktiker Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye1095 Budapest, Mester utca 87.

  MegállapításokAz Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat. Az Ügyfél által bemutatott nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR rendelet 5 cikk, Evt. 90/A. § (6)  bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Praktiker Kft-t (1095 Budapest, Mester utca 87.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  1. 550 000 Ft – azaz ötszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;

  2. kötelezem arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert teljes körűen hozza létre, és annak - a rendelkezésre álló adatok alapján 2016. augusztus 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásait is tartalmazó - dokumentációját a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg;

  3. a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem az Ügyfél nyilvántartása szerinti 290344 cikkszámú „hálós  tűzifa 1,6 m3” fatermék Ügyfél általi forgalmazását és reklámozását a 2. pont szerinti nyilvántartási kötelezettség teljesítéséig, valamint az értékesítéshez kapcsolódó szállításhoz kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV.11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Igen

 • 2017.06.27. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: HU-JA WOOD Faipari és Szolgáltató Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.27.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/1049-1/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás az EUTR regisztrációs kötelezettség teljesítésére. Kötelezés nyomonkövethetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveHU-JA WOOD Faipari és Szolgáltató Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye6080 Szabadszállás, Kölcsey tér 1.

  MegállapításokAz Ügyfél hatóságom részére nem küldöte meg a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomonkövethetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR rendelet 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a HU-JA WOOD Faipari és Szolgáltató Kft -t (6080 Szabadszállás, Kölcsey tér 1.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  1. figyelmeztetésben részesítem;

  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének kiegészítésére a határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget;

  3. kötelezem az Ügyfelet arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert teljes körűen hozza létre, és annak – a rendelkezésre álló adatok alapján 2016. augusztus 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásait is tartalmazó – másolatát a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.27. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Asad-Wood Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.27.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/368-12/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR rendszerbe történő regisztrációra. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveAsad-Wood Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye3871 Méra, Fő út 157.

  MegállapításokAz Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél által, hatóságom részére megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak.  A fogyasztók részére vásárlói tájékoztató nem került minden esetben  átadásra. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90/F. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Asad-Wood Kft.-t (3871 Méra, Fő út 157) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  1. figyelmeztetésben részesítem;

  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

  3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a fatermékek Ügyfél általi forgalmazását és reklámozását a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig. 

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.27. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Boronka '2001 Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.27.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/972-1/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomonkövethetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére. Kötelezés szállítójegy nyílvántartás javítására, ill. megküldésére.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveBoronka '2001 Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye7561 Nagybajom, Zrínyi utca 15.

  MegállapításokNem hozta létre az EUTR rendelet  5. cikk szerinti nyomonkövethetőségi rendszert (DDS), illetve nem rendelkezett az ahhoz kapcsolódó, naprakész dokumentációs rendszererrel. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát.  Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél által beküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr 12. § (1) bekezdésben előírtaknak. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy tömb használatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §,  EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Boronka ’2001 Kft.-t (székhely: 7561 Nagybajom, Zrínyi utca 15.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  1. figyelmeztetésben részesítem;

  2. kötelezem, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert teljes körűen hozza létre, és annak – a rendelkezésre álló adatok alapján 2016. augusztus 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásait is tartalmazó – másolatát a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg;

  3. kötelezem, hogy az Ügyfél által vezetett és hatóságomnak megküldött nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyeknek a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV.11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásának indokoló részben megállapított hiányosságait javítsa ki és a javított szállítójegy nyilvántartás másolatát a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: -Nem

 • 2017.06.27. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Boskovics Éva

  Közzététel napja: 2017.06.27.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám04.4/476-2/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás az EUTR regisztrációs kötelezettség teljesítésére. Kötelezés nyomonkövethetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység ill. reklámozás felfüggesztése. Fatermék forgalomból való végleges kivonása.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveBoskovics Éva

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye1147 Budapest, Balázs utca 41.

  MegállapításokAz Ügyfél alkalmazottja a próbavásárlás során nem adott át a vásárlónak szigorú számadású szállítójegyet, valamint tűzifa vásárlói tájékoztatót sem. Az Ügyfél  az általa értékesítatt tűzifát szállítójegy nélkül szerezte be, ezzel nem biztosította a faanyag kereskedelemre vonatkozó nyomon követhetőségre előírt kötelezettségeket. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEvt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Boskovics Évát (székhely: 1147 Budapest, Balázs utca 41.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  1. figyelmeztetésben részesítem;

  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget;

  3. kötelezem az Ügyfelet arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert teljes körűen hozza létre, és annak – a rendelkezésre álló adatok alapján 2016. augusztus 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásait is tartalmazó – másolatát a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg;

  4. a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem a fatermékek Ügyfél általi forgalmazását és reklámozását (ideértve a tuzifa.info és a tűzifa.info honlapon megjelenő reklámokat is)
  o a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, 
  o a 3. pont szerint létrehozott nyomon követhetőségi eljárás dokumentációs rendszere másolatának megküldéséig, és 
  o erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV.11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig;

  5. a 04.4/476-1/2017. számú jegyzőkönyv 2./A számú melléklete szerinti végzésben a fatermék zárlatát továbbá forgalomból való kivonását elrendelő ideiglenes intézkedésemet a határozat kézhezvételét követő nappal feloldom, egyidejűleg elrendelem a zárlat alól felszabadított, korábban ideiglenes intézkedésként zárolt, jegyzőkönyvben leírtak szerint jellemzett fatermék kereskedelmi forgalomból való végleges kivonását.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.22. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Sereg Tűzifa Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.22.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám:

  04.4/475-11/2017
  04.4/475-13/2017

  Ügy tárgyaFigyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Fatermék zárlatát, forgalomból való kivonását elrendelő ideiglenes intézkedés feloldása. Fatermékkel kapcsolatkos kereskedelmi tevékenység végzését, fatermék reklámozását tiltó ideiglenes intézkedés feloldása.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neveSereg Tűzifa Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye8111 Seregélyes, Kodály Zoltán u. 28.

  MegállapításokAz Ügyfél telephelyén hatóságom 2017. április 5-én helyszíni ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy az Ügyfél nem rendelkezett a kellő gondosság elvén alapuló dokumentációs rendszerrel. Az Ügyfél által a későbbiekben megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről (dokumentációs rendszer) nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját.  Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat. A fogyasztók részére vásárlói tájékoztató nem került  átadásra.

  Megsértett jogszabályi rendelkezésEUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 15. §, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Sereg Tűzifa Kft.-t -t (székhely: 8111 Seregélyes, Kodály Zoltán utca 28.)  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  1. figyelmeztetésben részesítem;
  2. A 04.4/475-11/2017 számú határozat 2. pontja a 04.4/475-13/2017 számú határozattal törlésre került.
  3. 04.4/475-1/2017. számú jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti végzésben meghozott, Ügyfél fatermékkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenység végzését, fatermék reklámozását tiltó ideiglenes intézkedésemet a határozat kézhezvételét követő nappal feloldom;
  4.  04.4/475-1/2017. számú jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti végzésben meghozott, jegyzőkönyvben leírtak szerint jellemzett fatermék – a 2. pont szerinti kivétellel - zárlatát, továbbá forgalomból való kivonását elrendelő ideiglenes intézkedésemet a határozat kézhezvételét követő nappal feloldom.
  5. Egyben elrendelem, hogy a 04.4/475-1/2017. számú jegyzőkönyv részét képező ’Fatermék felvételi lap’ 1. és 4. számú sorában szereplő 3,6 + 17,25 = 20,85 m3 2 m-es cser rönköt az Ügyfél a határozat kézhezvételét követő 5 napon belül a faanyag kereskedelmi lánc keretében vásárolt, forgalmazott, előállított fatermékeitől a telephelyén belül egyértelműen különítse el és jelölje meg, vagy szállítsa el onnan, és az elkövetkezőkben más tulajdonát képező faterméket csak megfelelő dokumentálás és elkülönítés mellett tároljon a faanyag kereskedelmi tevékenységgel érintett telephelyén, telephelyein.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.21. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kismegyer Fatelep Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.21.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/444-3/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomonkövethetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill megküldésére.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kismegyer Fatelep Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 9082 Nyúl, Sport utca 5.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Kismegyer Fatelep Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 9082 Nyúl, Sport utca 5.; adószám: 24951498-2-08) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt,

  1) figyelmeztetésben részesítem;

  2) kötelezem az Ügyfelet arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, ill. az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert, ill. az EUTR rendelet 4. és 6. cikke szerinti, kellő gondosság elvén alapuló rendszert teljes körűen hozza létre, és annak dokumentációját, a rendelkezésre álló adatok alapján 2016. augusztus 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásait a határozat kézhezvételét követő 60 napon belül küldje meg.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.21. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Szaszák Ádám

  Közzététel napja: 2017.06.21.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/424-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR rendszerbe történő regisztrációra. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Szaszák Ádám

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5600 Békéscsaba, Nagyrét 1424.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nylvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél, 04.4/424-2/2017. számú végzésem kézhez vétele előtt nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat. Az Ügyfél nem vezette  az erdei faválaszték szállításához alkalmazandó szigorú számadású szállítójegy nyilvántartását. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy tömb használatát. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12.§ (1) és (2) bekezdés, Evt. 90/F. § (1) bekezdés.

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Szaszák Ádám egyéni vállalkozót (Székhelye: 5600 Békéscsaba Nagyrét 1424.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  1. figyelmeztetésben részesítem;

  2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.21. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Stebo 5000 Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.21.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/890-2/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás, ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Stebo 5000 Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 2234 Maglód, Sugár út 815/1

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint.  Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat.  Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját.  Nem hozta létre az EUTR rendelet  5. cikk szerinti nyomon követhetőségi rendszert (DDS), illetve nem rendelkezett az ahhoz kapcsolódó, naprakész dokumentációs rendszerrel. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 15. §, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Stebo 5000 Kft.-t (2234 Maglód, Sugár út 815/1) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  1. figyelmeztetésben részesítem;

  2. kötelezem az Ügyfelet arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 4., 5. valamint 6. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszert, ill. nyomon követhetőségi eljárást és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert teljes körűen hozza létre, és annak – a rendelkezésre álló adatok alapján 2016. augusztus 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásait is tartalmazó – másolatát a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.21. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Wibeba-Hungaria Faipari Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.21.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/169-10/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás, ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Wibeba-Hungaria Faipari Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 9954 Rönök, 0298. hrsz.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Wibeba-Hungaria Faipari Kft. -t (székhely: 9954 Rönök, 0298. hrsz) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  1. figyelmeztetésben részesítem;

  2. kötelezem az Ügyfelet arra, hogy javítsa, ill. egészítse ki a 2016. január 27 án kelt „SZABÁLYZAT az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról a 2009. évi XXXVII. törvény alkalmazásához” című dokumentációját az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban EUTR rendelet) 4., 5., 6. cikkében és erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírtak szerint az indokoló részben felsorolt hiányosságok pótlásával, és az így kiegészített dokumentációt a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.21. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: SZER-FOOD Barcika Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.21.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/171-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: SZER-FOOD Barcika Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3700 Kazincbarcika, Rózsa u. 50.

  Megállapítások: Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a SZER-FOOD Barcika Kft. -t (3700 Kazincbarcika, Rózsa u. 50.) (a továbbiakban: Ügyfél) 

  1.    figyelmeztetésben részesítem;

  2. a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem fatermékeknek Ügyfél általi forgalmazását és reklámozását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséig és az erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV.11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.21. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Piriwood Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.21.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/529-11/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Piriwood Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7535 Lad, Petőfi Sándor utca 32 

  Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Piriwood Kft-t (7535 Lad, Petőfi Sándor u. 32) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Vozár Tibor

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/406-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Vozár Tibor

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5630 Békés, Keserű sor 2.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint.  Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nylvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §,

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Vozár Tibor egyéni vállalkozót (Székhely: 5630 Békés, Keserű sor 2.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt,
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: V-Schnell Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/849-3/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: V-Schnell Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 51032 Budapest, Bécsi út 85.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a V-Schnell Kft-t (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 85.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Borbély Péter Istvánné

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/574-2/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomon követhetőségi eljárás, ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére. Fatermék zárlatát, forgalomból való kivonását elrendelő ideiglenes intézkedés feloldása. Fatermékkel kapcsolatkos kereskedelmi tevékenység végzését, fatermék reklámozását tiltó ideiglenes intézkedés feloldása.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Borbély Péter Istvánné

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi u. 20.

  Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat. A fogyasztók részére vásárlói tájékoztató nem került minden esetben  átadásra. A tűzifa értékesítése tömegre történt, azonban mérlegjegy nem került kiadásra. Az Ügyfél jogi képviselője által 2017. június 2-án beküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr 12. § (1) bekezdésben előírtaknak. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 15. §, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (1) és (2) bekezdés,

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Borbély Péter Istvánnét (2310 Szigetszentmiklós, Petőfi u. 20) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  1. figyelmeztetésben részesítem;

  2. kötelezem az Ügyfelet arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárását, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerét pontosítsa, javítsa ki 
  o a „m3” és „q” közötti átváltási tényező, ill. 
  o a fafaj pontos megnevezése
  tekintetében, és annak másolatát a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül küldje meg;

  3. a 04.4/541-1/2017 számú jegyzőkönyv 2./A melléklet szerinti végzésben a fatermék zárlatát továbbá forgalomból való kivonását elrendelő ideiglenes intézkedésemet a határozat kézhezvételét követő nappal feloldom;

  4. a 04.4/541-1/2017. számú jegyzőkönyv 2./A számú melléklete szerinti végzésben meghozott, Ügyfél fatermékkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenység végzését, fatermék reklámozását tiltó ideiglenes intézkedésemet a határozat kézhezvételét követő nappal feloldom.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Lestyán Mihály

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/294-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Lestyán Mihály

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5540 Szarvas Tessedik Sámuel utca 5/1.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint.  Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél által bemutatott szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr 12. § (1) bekezdésben előírtaknak. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés,

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Lestyán Mihály egyéni vállalkozót (Székhelye: 5540 Szarvas, Tessedik Sámuel utca 5/1.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: VARGPA-ÉPKER Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/298-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: VARGPA-ÉPKER Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 4181 Nádudvar, Fő út 171.

  Megállapítások: Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát (2017.01.16-ig), ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Vargpa-Épker Korlátolt Felelősségű Társaság-ot (4181 Nádudvar, Fő út 171.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Fabox Ládagyártó és Famunkát Kivitelező Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/530-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Fabox Ládagyártó és Famunkát Kivitelező Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5900 Orosháza, Csorvási út 29.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Fabox Ládagyártó és Famunkát Kivitelező Kft-t (székhelye: 5900 Orosháza, Csorvási út 29.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Lestyán Mihály

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/365-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Lestyán Mihály

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5540 Szarvas, Tessedik Sámuel u. 5/1

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte az EUTR rendelet 5. cikke és az Evt. 90/A. § (6) bekezdés, (7) bekezdés e) pontja szerinti nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont,

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Lestyán Mihály egyéni vállalkozót (5540 Szarvas, Tessedik Sámuel u. 5/1) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Krecs Árpád

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/363-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Krecs Árpád

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5751 Nagykamarás, Petőfi utca 2.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte az EUTR rendelet 5. cikke és az Evt. 90/A. § (6) bekezdés, (7) bekezdés e) pontja szerinti nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek (2017.03.24.-ig).

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés,  EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Krecs Árpádot (lakcím: 5751 Nagykamarás, Petőfi utca 2.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Rittlinger Zsolt

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/694-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomonkövethetőségi eljárás, ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Rittlinger Zsolt

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7728 Somberek, Dózsa György út 8.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem küldte meg az erdei faválaszték szállításához alkalmazandó szigorú számadású szállítójegy nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldöte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Rittlinger Zsolt egyéni vállalkozót (7728 Somberek, Dózsa György út 8.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  • figyelmeztetésben részesítem;

  • kötelezem arra, hogy a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül küldje meg a 2017.04.04-i, 15195154 számú CMR dokumentummal kísért szállítmánynak az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (2) bekezdésében előírt, (3) bekezdésnek megfelelő tartalmú, a származási ország nyelvén kívül magyar vagy angol nyelven is rendelkezésre álló 

  o nyomon követhetőséget, ill. származást igazoló dokumentumait, 
  o továbbá az exportőr nyilatkozatát arról, hogy a fatermék előállításához felhasznált faanyag nem illegális fakitermelésből származik.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Brensel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/843-3/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés nyomonkövethetőségi eljárás, ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Brensel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 2030 Érd, Csíz utca 33.

  Megállapítások: Az Ügyfél által bemutatott nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyílvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem jelentette be haladéktalanul  az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának befejezést. Az Ügyfél által bemutatott szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr 12. § (1) bekezdésben előírtaknak. Nem rendelkezett az EUTR vhr 10.§ (2) bekezdés ab) pontban előírt, a tűzifa tömegméréséhez használt mérlegre vonatkozó hitelesítési bizonyítvánnyal. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 15. §, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (2) bekezdés,

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Brensel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2030 Érd, Csíz utca 33.; Adószáma 25459920-2-13) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  • figyelmeztetésben részesítem;

  • kötelezem az Ügyfelet arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, ill. az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert teljes körűen hozza létre, és annak minden elemét részleteiben bemutató dokumentációját a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nagy Attila

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/366-6/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nagy Attila

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5534 Okány, Vésztői utca 10.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Nagy Attilát (5534 Okány, Vésztői utca 10) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, figyelmeztetésben részesítem az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A § (2) és (3) bekezdései szerinti az import fatermék szállítására, illetve nyomon követhetőségére vonatkozó kötelezettségek megszegése miatt.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: OBI Hungary Retail Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/884-2/2017

  Ügy tárgya: Bírság faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás az EUTR regisztrációs kötelezettség teljesítésére. Kötelezés nyomonkövethetőségi eljárás és ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer létrehozására, ill. megküldésére. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: OBI Hungary Retail Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát, ezzel megsértette az Evt. 90. §-ban, és az EUTR vhr. 9-11. §-ban foglaltakat. Az Ügyfél által bemutatott nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az OBI Hungary Retail Kft-t (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  1. 550 000 Ft – azaz ötszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
  2. felszólítom, hogy az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget;
  3. kötelezem arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírt, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert teljes körűen hozza létre, és annak - a rendelkezésre álló adatok alapján 2016. augusztus 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásait is tartalmazó - dokumentációját a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg.

   

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Müller Csaba

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/290-8/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Müller Csaba

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7212 Kocsola, Kossuth u. 12.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem küldte meg  az erdei faválaszték szállításához alkalmazandó szigorú számadású szállítójegy nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem jelentette be (2017.01.31-ig) az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Nem rendelkezett az EUTR vhr. 10.§ (2) bekezdés ab) pontban előírt, a tűzifa tömegméréséhez használt mérlegre vonatkozó hitelesítési bizonyítvánnyal. Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 10. § (2) bekezdés, EUTR vhr. 15. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Müller Csabát (7212 Kocsola, Kossuth u. 12) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Vozár Tibor

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/415-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Vozár Tibor

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5630 Békés Keserű sor 2.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte az EUTR rendelet 5. cikke és az Evt. 90/A. § (6) bekezdés, (7) bekezdés e) pontja szerinti nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél által benyújtott dokumentumok alapján megállapításra került, hogy az erdei faválasztéknak minősülő tűzifa továbbértékesítéhez nem  használta a szigorú számadású szállítójegyeket. Az Ügyfél nem küldte meg hatóságom részére a szigorú számadású szállítójegyek nyilvántarásának másolatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1)  bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Vozár Tibor egyéni vállalkozót (Székhely: 5630 Békés, Keserű sor 2.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Hegedűs György

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/428-2/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Hegedűs György

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 55650 Mezőberény, Vásártér u. 3/A.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. Az ellenőrzés során megvizsgált szállítójegyek kitöltse nem felelt meg az EUTR vhr. 9-11. §.-ában előírtaknak. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Hegedűs György egyéni vállalkozót (Székhelye: 5650 Mezőberény, Vásártér u. 3/A.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Szekeres Tüzép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/296-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Szekeres Tüzép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5540 Szarvas, Vágóhíd utca 2.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, mely alapján vélelmezem, hogy nem alkalmazza a szigorú számadású szállítójegyeket eredi faválaszék értékesítése során. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés,  EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a eljárva a Szekeres Tüzép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (Székhely: 5540 Szarvas, Vágóhíd utca 2.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Rőzse-Tüzelő Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/433-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás az EUTR regisztrációs kötelezettség teljesítésére. Kötelezés hibák, hiányossáagok megszüntetésére. 

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Rőzse-Tüzelő Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5600 Békéscsaba, Vadvirág utca 23.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint.  Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldte meg a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomonkövethetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, mely alapján vélelmezem, hogy nem alkalmazza a szígorú számadású szállítójegyeket eredi faválaszék értékesítése során. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Rőzse-Tüzelő Kft-t (Székhelye: 5600 Békéscsaba, Vadvirág u. 23.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  • figyelmeztetésben részesítem;

  • felszólítom, hogy az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Wood-Fa Bt.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/898-1/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Wood-Fa Bt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7212 Kalocsa, Petőfi u. 27.

  Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött, az erdei faválaszték szállításához alkalmazandó szigorú számadású szállítójegy nyilvántartása nem feleltek meg az Evt. 90. §, az EUTR vhr. 9-11. §-ban meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél nem a rendeletben előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem jelentette be  (2017.04.19-ig) az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr 12. § (1) és (2) bekezdés.

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Wood-Fa Bt-t (7212, Kocsola, Petőfi u. 27) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Duna Csaba

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/195-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Duna Csaba

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5630 Békés, Hőzső utca 55.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által hatóságom részére megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartáésokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját. Az Ügyfél nem alkalmazta az erdei faválaszték szállításához a szigorú számadású szállítójegyet. Az Ügyfél nem küldte meg az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartásának másolatát. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2)-(3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 15. §, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11.§

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Duna Csaba egyéni vállalkozót (Székhelye: 5630 Békés, Hőzső utca 55.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Tifani-Tüzifa Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/232-6/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás az EUTR regisztrációs kötelezettség teljesítésére. Kötelezés hibák, hiányossáagok megszüntetésére. Kereskedelmi és reklám tevékenység felfüggesztése.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Tifani-Tüzifa Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1085 Budapest, József körút 69.

  Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomonkövethetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát. Továbbá nem jelentette be a szállítójegy tömb használatát. Nem gondoskodott az EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés szerinti  tűzifa vásárlói tájékoztató fogyasztó részére történő  átadásáról. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Tifani-Tüzifa Kft-t (1085 Budapest, József körút 69.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem,
   
  felszólítom, hogy az erdőről az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90/F § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követően 8 napon belül tegyen eleget;

  teljes mértékben felfüggesztem a fatermékekkel kapcsolatos kereskedelmi és reklám tevékenység végzését az Evt. 90/F. § (2) bekezdés szerinti technikai azonosító szám megszerzéséig;

  kötelezem az Ügyfelet arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikkében és az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében, (7) bekezdés e) pontjában előírtak szerint, a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást, ill. az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert teljes körűen hozza létre, és annak - a rendelkezésre álló adatok alapján 2016. augusztus 1-től a beszállítókra, vevőkre, ill. fatermékekre vonatkozó nyilvántartásokat is tartalmazó - dokumentációját a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül küldje meg.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Zsibex Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/434-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Zsibex Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1027 Budapest, Bem József utca 9.

  Megállapítások: Az Ügyfél az értékesített tűzifa mellé a vevők részére nem állított ki szigorú számadású szállítójegyet. Az Ügyfél a 2017.04.21-én kelt levelében elismerte, hogy a rendőrségi ellenőrzést (2017. január 29.) megelőzően még nem alkalmazta az erdei faválaszték szállításához a szigorú számadású szállítójegyet. Az Ügyfél 2017.02.20. előtt nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.  Az Ügyfél hatóságom részére nem küldte meg  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Nem gondoskodott az EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés szerinti  tűzifa vásárlói tájékoztató fogyasztó részére történő  átadásáról.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90.§, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés. 

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Zsibex Kft-t (székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Körös Fa-Építőanyag Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/293-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Körös Fa-Építőanyag Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5622 Köröstarcsa, Dózsa György utca 32.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Ezzel az Ügyfél megszegte a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Körös Fa Építőanyag Kft.-t (székhely: 5622 Köröstarcsa, Dózsa György utca 32.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.19. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Tüzelő Trans Sped Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.19.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/431-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Tüzelő Trans Sped Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. fsz. 2.a.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által hatóságom részére megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartáésokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Az Ügyfél 2017. május 2-án kelt levelében elismerte, hogy ezen időpont előtt nem alkalmazta az erdei faválaszték szállításához a szigorú számadású szállítójegyet. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) ls (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Tüzelő Trans Sped Kft.-t (székhelye: 1111 Budapest Lágymányosi u. 12. fsz. 2. a.)  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem

  - az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikke és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdése, (7) bekezdés e) pontja szerinti nyomon követhetőségre,
  - az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdései szerinti, az import fatermék szállítására, ill. nyomon követhetőségére 

  vonatkozó kötelezettségek megszegése miatt.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Baracsi Paletta 97 Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/489-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Baracsi Paletta 97 Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5400 Mezőtúr, Szolnok út 44.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint.  Ezzel az Ügyfél megszegte az EUTR rendelet 5. cikke és az Evt. 90/A. § (6) bekezdés, (7) bekezdés e) pontja szerinti nyomon követhetőségre vonatkozókötelezettségeket. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés,   EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Baracsi Paletta 97 Kft-t (székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnok út 44.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Gulyás-Szabó István

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/489-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Gulyás-Szabó István

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5903 Orosháza, Hosszú u. 69.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által hatóságom részére megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartáésokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját. Az Ügyfél nem alkalmazta az erdei faválaszték szállításához a szigorú számadású szállítójegyet. A szállítójegyekre vonatkozó nyilvántartását hatóságom részére nem küldte meg. Az Ügyfél nem jelentette be  (2017.05.09-ig) a  nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.  Nem gondoskodott az EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés szerinti  tűzifa vásárlói tájékoztató fogyasztó részére történő  átadásáról.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR vhr. 15. §, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés, EUTR vhr. 10. §  (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Gulyás-Szabó István-t (lakcím: 5903 Orosháza Hosszú u. 69.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Csorvás Transz Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/420-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Csorvás Transz Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5920 Csorvás, Zrínyi u. 16.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint.   

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Csorvás Transz Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (székhelye: 5920 Csorvás, Zrínyi u. 16.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem

  az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90/A. § (2) és (3) bekezdései szerinti, az import fatermék szállítására, ill. nyomon követhetőségére vonatkozó kötelezettségek megszegése miatt.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Csorvás Transz Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/490-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Csorvás Transz Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5920 Csorvás, Zrínyi u. 16.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját. Az Ügyfél nem alkalmazta az erdei faválaszték szállításához a szigorú számadású szállítójegyet. A szállítójegyekre vonatkozó nyilvántartását hatóságom részére nem küldte meg. Az Ügyfél nem jelentette be  (2017.05.02-ig) az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pontja, EUTR rendelet 5. cikk, EUTR vhr. 15.§, Evt. 90. §, EUTR vhr 9-11.§, EUTR vhr. 12. § (1)-(2) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Csorvás Transz Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (székhelye: 5920 Csorvás, Zrínyi u. 16.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem

  - az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikke és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdés, (7) bekezdés e) pontja szerinti nyomon követhetőségre,
  - az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdései szerinti, az import fatermék szállítására, ill. nyomon követhetőségére,
  - az Evt. 90. §-a és a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV.11) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 9-11. §-a szerinti, szállítójegy kiállítására

  vonatkozó kötelezettségek megszegése miatt.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nakonker Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/367-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR rendszerbe történő regisztrációra.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nakonker Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1097 Budapest, Kén utca 8.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél a származást igazoló dokumentumokat, ill. a leveléhez csatolt nyilatkozatban hivatkozott FLEGT dokumentációt nem juttatta el hatóságomhoz, emiatt a fatermék származása nem volt teljes körűen igazolt. Ezek alapján megállapítottam, hogy az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti, megfelelő tartalmú származási dokumentáció hiányában az Ügyfél nem biztosította az import fatermék nyomonkövethetőségét. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2)-(3) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90/F. § (1) bekezdés,

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Nakonker Kft. -t (1097 Budapest, Kén utca 8.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  •figyelmeztetésben részesítem;
  •felszólítom, hogy az Evt. 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 15 napon belül tegyen eleget.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Gyula Tüzép Kereskedelmi Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/690-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Gyula Tüzép Kereskedelmi Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5700 Gyula, Kensérsütő u. 12/1.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott minimális követelményeknek. Nem dokumentálta a fatermék készletet érintő, a korábbihoz képest eltérő mértékegységben történő értékesítés átváltási tényezőjének számításának módját. Az Ügyfél nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy nélkül értékesítette a tűzifát egészen 2017. május 2-áig. Az Ügyfél a 2017. május 3-tól kiállított szállítójegyekre vonatkozó nyilvántartását megküldte, mely nem tartalmazta a szállítójegy tömb felhasználásának első és utolsó időpontját. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2)-(3) bekezdés, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR rendelet 5. cikk, EUTR vhr. 15. §, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Gyula Tüzép Kereskedelmi Kft-t (székhely: 5700 Gyula, Kenyérsütő u. 12/1.) (továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
  figyelmeztetésben részesítem.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kiss Sándor

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/362-3/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kiss Sándor

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kazinczy Ferenc u. 6.

  Megállapítások: Az Ügyfél által szállított tűzifát nem kísérte szigoró számadású szállítójegy, így az érintett faanyag legális eredetét nem tudta igazolni. Az Ügyfél az adatszolgáltatásra irányuló felszólításnak határidőre részben eleget tett. Az Ügyfél hatóságom részére nem küldöte meg az Evt. 90. §-ban előírt, az EUTR vhr. 9-15. §-ai szerinti szállítójegyet, sem a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomonkövethetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem jelentkezett be az EUTR nyilvántartásba. Nem küldte meg a szállítójegy nyilvántartásának másolatát, valamint nem jelentette be a szállítójegy tömb hasznlatát. Nem gondoskodott az EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés szerinti  tűzifa vásárlói tájékoztató fogyasztó részére történő  átadásáról.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §,  Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/F. § (1) bekezdés,  EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Kiss Sándort (3770 Sajószentpéter, Kazinczy Ferenc u. 6.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem

  - az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikke és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/A. § (6) bekezdése, (7) bekezdés e) pontja szerinti nyomon követhetőségre,
  - az Evt. 90/F. § (1) bekezdése, a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV.11) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 1. § (1) bekezdése szerinti regisztrációra,
  - az Evt. 90. §-a és az EUTR vhr. 9-11. §-a szerinti szállítójegy kiállítására,
  - az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdése szerint a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására,
  - az EUTR vhr. 12. § (2) bekezdése szerint a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére,
  - az EUTR vhr. 10. § (1) bekezdése szerint a tűzifa vásárlói tájékoztató fogyasztó részére történő átadásra

  vonatkozó kötelezettségek megszegése miatt.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kapufa Transz Bt.

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/421-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kapufa Transz Bt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Baross G. u. 8.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2)-(3) bekezdés

  Döntés rendelkező része:A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Kapufa Transz Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Baross G. u. 8.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, figyelmeztetésben részesítem

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Hajdú Tüzép 2000 Tüzelő-és Építőanyag Kereskedelmi Kft

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/405-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Hajdú Tüzép 2000 Tüzelő-és Építőanyag Kereskedelmi Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5350 Tiszafüred, Örvényi út 122/a

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél a felszólításnak határidőre nem tett eleget, a késedelemmel beküldött iratok pedig azonosak voltak a korábban a NAV által már vizsgált, és hatóságom részére átküldött dokumentumokkal, melyek nem igazolják a szállított fatermék legális voltát, és nem biztosítják annak nyomaonkövethetőségét sem.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2)-(3) bekezdés, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pontja, EUTR rendelet 5. cikk

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Hajdú Tüzép 2000 Tüzelő-és Építőanyag Kereskedelmi Kft.-t (5350 Tiszafüred, Örvényi út 122/a) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem

  - az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (2010. október 20.) (továbbiakban: EUTR rendelet) 5. cikke és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (6) bekezdése, (7) bekezdés e) pontja szerinti nyomon követhetőségre,
  - az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdései szerinti, az import fatermék szállítására, ill. nyomon követhetőségére 

  vonatkozó kötelezettségek megszegése miatt.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Czirle Pál

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/359-4/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Czirle Pál

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5720 Sarkad, Gyulai út 9.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2)-(3) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Czirle Pált (székhelye: 5720 Sarkad, Gyulai út 9.)  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem

  az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti, import fatermék szállítására, ill. nyomon követhetőségére vonatkozó kötelezettségek megszegése miatt.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Sipini-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/432-5/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Sipini-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5675 Telekgerendás, Szegfű u. 11.

  Megállapítások: Az Ügyfél, mint az ellenőrzés alá vont import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2)-(3) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Sipini-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (székhelye: 5675 Telekgerendás, Szegfű u. 11.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 

  figyelmeztetésben részesítem

  az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90/A. § (2) és (3) bekezdései szerinti, az import fatermék szállítására, ill. nyomon követhetőségére vonatkozó kötelezettségek megszegése miatt.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.06.02. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Pelyhe Szilvia

  Közzététel napja: 2017.06.02.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/540-3/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Pelyhe Szilvia

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 228/a

  Megállapítások: Pelyhe Szilvia nem alkalmazta az Evt. 90. § szerinti szigorú számadású szállítójegyet. Nem tett eleget az Evt. 90/F. § (1) bekezdés szerint regisztrációs kötelezettségének. Nem gondoskodott az EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés szerinti  tűzifa vásárlói tájékoztató fogyasztó részére történő  átadásáról. Valamint nem rendelkezett az EUTR vhr 10.§ (2) bekezdés ab) pontban előírt, a tűzifa tömegméréséhez használt mérlegre vonatkozó hitelesítési bizonyítvánnyal.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, 90/F. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (2) bekezdés  

  Döntés rendelkező részeA Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét ellátó hatóság, figyelmeztetésben részesíti Pelyhe Szilviát (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 228/a., adószám: 067744130-2-36, továbbiakban: Ügyfél), és a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében felhívja a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos előírások betartására, így különösen:

  – az erdei faválaszték szállításához szigorú számadású szállítójegy szabályszerű kiállítására és a szállítás során a szállítmány azzal történő kísérésére,
  – tűzifának fogyasztó részére történő értékesítése esetén a szállítójegyhez vásárlói tájékoztató mellékelésére,
  – a tűzifa fogyasztónak tömegre történő értékesítése esetén érvényes törvényes tanúsító jellel vagy hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkező mérleg alkalmazására,
  – a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek felhasználásának felhasználás megkezdése előtti, ill. a felhasználás befejezését követő haladéktalan bejelentésére,
  – a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetésére.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.05.15. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Mátyás Fakereskedő és Fuvarozó Kft.

  Közzététel napja: 2017.05.15.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/272-2/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Mátyás Fakereskedő és Fuvarozó Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7052 Kölesd, Hajnal utca 2.

  Megállapítások: A Kft. csak részben tudta igazolni a telephelyén fellelhető erdei faválaszték származását. A faanyag nyomonkövethetősége nem volt minden esetben biztosított. A Kft. által bemutatott szállítójegyek adattartalma nem egyezett meg teljes mértékben a helyszíni ellenőrzéskor a telephelyen talált, hozzájuk kapcsolódó faanyaggal, illetve nem minden esetben tudott a Kft.  szállítójegyet bemutatni a telephelyen fellelt erdei faválasztékról.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, EUTR vhr. 9. §  (5) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét ellátó hatóság, figyelmeztetésben részesíti Pelyhe Szilviát (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 228/a., adószám: 067744130-2-36, továbbiakban: Ügyfél), és a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében felhívja a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos előírások betartására, így különösen:

  – az erdei faválaszték szállításához szigorú számadású szállítójegy szabályszerű kiállítására és a szállítás során a szállítmány azzal történő kísérésére,
  – tűzifának fogyasztó részére történő értékesítése esetén a szállítójegyhez vásárlói tájékoztató mellékelésére,
  – a tűzifa fogyasztónak tömegre történő értékesítése esetén érvényes törvényes tanúsító jellel vagy hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkező mérleg alkalmazására,
  – a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek felhasználásának felhasználás megkezdése előtti, ill. a felhasználás befejezését követő haladéktalan bejelentésére,
  – a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetésére.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Valifa-Ker Kereskedelmi Kft.

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/173-2/2017

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Valifa-Ker Kereskedelmi Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 3792 Sajóbábony, Kodály Zoltán út 4.

  Megállapítások: A Kft. nem jelentette be a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegy tömbök használatát. A bizonylatok kitöltése több esetben hiányos volt. A fellelt erdei faválaszék, a bizonylatokon szereplő mennyiség és fafajok eltérése okán a nyomonkövethetőség a telephelyen, a beszerzési és értékesítési tevékenység során sem volt biztosított. A fogyasztók részére vásárlói tájékoztató nem került átadásra.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk, EUTR vhr. 9. § (1) és (5) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés,  EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező része: A Valifa-Ker Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 3792 Sajóbábony, Kodály Zoltán út 4.; adószám: 25488373-2-05) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt. figyelmeztetésben részesítem a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 995/2010/EU rendelet 5. cikke szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettség megszegése miatt.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Igen

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nyirő János

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/535-3/2017. 

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Nyirő János

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7200 Dombóvár, Csiky Gergely utca 18.

  Megállapítások: Nyirő János nem alkalmazta az EUTR vhr. 9-15. §-a szerinti szállítójegyet, ill. annak használatát nem jelentette be. Nem vezette az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást a szállítójegyekről. Az Evt. 90/A. § (6) bekezdés szerinti, a kellő gondosság elvén alapuló nyomonkövethetőségi rendszert nem hozta létre, nem vezette. Az EUTR nyilvántartásba nem jelentkezett be, EUTR technikai azonosítóval nem rendelkezett.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, EUTR vhr. 12. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét ellátó erdészeti hatóság, figyelmeztetésben részesíti Nyirő Jánost (7200 Dombóvár, Csiky Gergely utca 18.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, és amennyiben a továbbiakban is kíván faanyag kereskedelemmel foglalkozni, ill. faanyagot (faterméket) akár térítésmentesen is forgalomba hozni, a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében felhívja a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos előírások betartására, így különösen: 

  – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdésében és a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 1. § (1) pontjában foglalt bejelentési, regisztrációs kötelezettségére, 
  – az erdei faválaszték szállításához szigorú számadású szállítójegy kiállítására és a szállítás során a szállítmány azzal történő kísérésére,
  – a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek felhasználásának a felhasználás megkezdése előtti, ill. a felhasználás befejezését követő haladéktalan bejelentésére,
  – az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetésére,
  – a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszer és ahhoz kapcsolódóan naprakész dokumentációs rendszer működtetésére, ill. igénybevételére, ezen belül
  o a vásárolt fatermékek és az azokat értékesítők/beszállítók nyilvántartásának naprakész vezetésére,
  o az előállított/értékesített fatermékek és azok vevői nyilvántartásának naprakész vezetésére,
  o az előállított/értékesített fatermékek megnevezése, fafaja, termékleírása nyilvántartásának naprakész vezetésére,
  o a vásárolt fatermékek legális eredetből való származását igazoló dokumentáció beszerzésére.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Sápi András

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/479-2/2017.

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Sápi András

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 2000 Szentendre, Jobbágy u. 4/C.

  Megállapítások: Sápi András nem alkalmazta az Evt. 90. §-a szerinti szállítójegyet, illetve az EUTR vhr. 12. § (2) bekezdése szerint annak használatát nem jelentette be. Nem vezette az Evt. 90/A. § (6) bekezdése és az EUTR rendelet 5. cikke szerinti nyilvántartásokat, a kellő gondosság elvén alapuló nyomonkövethetőségi rendszert nem hozta létre. 

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, EUTR rendelet 5. cikk

  Döntés rendelkező részeA Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét ellátó erdészeti hatóság, figyelmezteti Sápi András egyéni vállalkozót (2000 Szentendre, Jobbágy u. 4/C.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos előírások betartására, így különösen: 

  – az erdei faválaszték szállításához szigorú számadású szállítójegy kiállítására és a szállítás során a szállítmány azzal történő kísérésére,
  – a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek felhasználásának felhasználás megkezdése előtti, ill. a felhasználás befejezését követő haladéktalan bejelentésére,
  – a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetésére.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Balogh Dániel

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/328-3/2017.

  Ügy tárgya: Balogh Dániel a faanyag szállítása során nem alkalmazta az Evt. 90. §-a szerinti szállítójegyet.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Balogh Dániel

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 7212 Kocsola , Hunyadi u. 86.

  Megállapítások: Balogh Dániel a faanyag szállítása során nem alkalmazta az Evt. 90. §-a szerinti szállítójegyet.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

  Döntés rendelkező részeA Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét ellátó hatóság, figyelmezteti Balogh Dániel- (Lakcíme: 7212 Kocsola Hunyadi u. 86., a továbbiakban: Ügyfél) a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos előírások betartására, így különösen arra, hogy 

  - az Evt. 90.§ szerinti erdei faválaszték szállítása - a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló26/2016. (IV. 11.) FM rendelet 13. §-ban meghatározott kivétellel - a NÉBIH felé bejelentett és visszaigazolt sorszámtartományú szigorú számadású szállítójegy és eredetigazolás kíséretével történhet.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Ménkűné Füzi Zsuzsanna

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/121-5/2017.

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Ménkűné Füzi Zsuzsanna

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 6045 Ladánybene, Dózsa Gy. u. 2.

  Megállapítások: Ménkűné Füzi Zsuzsanna nem vezette az Evt. 90/A. § (6) bekezdése és az EUTR rendelet 4. és 6. cikke szerinti nyilvántartásokat, a kellő gondosság elvén alapuló nyomonkövethetőségi rendszert nem hozta létre. Nem alkalmazta az Evt 90. §-a szerinti szállítójegyet. Nem jelentette be szállítójegy használatát. Az EUTR nyilvántartásba nem jelentkezett be.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés:Evt. 90. §, Evt. 90/A. § (6) bekezdés, EUTR rendelet 4. és 6. cikk, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

  Döntés rendelkező részeA Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét ellátó erdészeti hatóság, figyelmeztetésben részesíti Ménkűné Füzi Zsuzsannát (6045 Ladánybene, Dózsa Gy. u. 2.) (a továbbiakban: Ügyfél), és amennyiben a továbbiakban is kíván faanyag kereskedelemmel foglalkozni, ill. faanyagot (faterméket) akár térítésmentesen is forgalomba hozni, a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében felhívja a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos előírások betartására, így különösen: 

  – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdésében és a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 1. § (1) pontjában foglalt bejelentési, regisztrációs kötelezettségére, 
  – az erdei faválaszték szállításához szigorú számadású szállítójegy kiállítására és a szállítás során a szállítmány azzal történő kísérésére,
  – a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek felhasználásának felhasználás megkezdése előtti, ill. a felhasználás befejezését követő haladéktalan bejelentésére,
  – az EUTR vhr.) 12. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetésére,
  – a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszer és ahhoz kapcsolódóan naprakész dokumentációs rendszer működtetésére, ill. igénybevételére, ezen belül
  o a vásárolt fatermékek és az azokat értékesítők/beszállítók nyilvántartásának naprakész vezetésére,
  o az előállított/értékesített fatermékek és azok vevői nyilvántartásának naprakész vezetésére,
  o az előállított/értékesített fatermékek megnevezése, fafaja, termékleírása nyilvántartásának naprakész vezetésére,
  o a vásárolt fatermékek legális eredetből való származását igazoló dokumentáció beszerzésére.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem

 • 2017.05.09. - Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kazincfémpack Kft.

  Közzététel napja: 2017.05.09.

  Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

  Jogerős: Igen

  Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

  Ügyszám: 04.4/170-3/2017.

  Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő neve: Kazincfémpack Kft.

  Érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplő lakóhelye/székhelye: 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I/2.

  Megállapítások: A Kft. nem rendelkezett a faanyagra vonatkozó származást igazoló dokumentumokkal, exportőri nyilatkozattal, így eredetigazolással sem. A Kft. nem vezette az Evt. 90/A. § (6) bekezdése és az EUTR rendelet 5. cikk szerinti nyilvántartásokat. Nem gondoskodott az EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés szerinti  tűzifa vásárlói tájékoztató fogyasztó részére történő  átadásáról.

  Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, Evt. 90/A. § (2)-(3), Evt. 90/A. § (6) bekezdései, EUTR rendelet 5. cikk, EUTR vhr. 10. § (1)

  Döntés rendelkező része: A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét ellátó hatóság, figyelmezteti a Kazincfémpack Kft.-t (1054 Budapest, Honvéd u. 8.1/2., adószám: 23784130-2-41, a továbbiakban: Ügyfél) a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos előírások betartására, így különösen:
  - Az Evt. 90.§ szerinti erdei faválaszték szállítása - a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet 13. §-ban meghatározott kivétellel - a NÉBIH felé bejelentett és visszaigazolt sorszámtartományú szigorú számadású szállítójegy és eredetigazolás kíséretével történhet.
  - Az Evt. 90/A. § (2) bekezdése értelmében Magyarország területén való felhasználás vagy
  forgalomba hozatal céljából faterméknek harmadik országból vagy más tagállamból történő behozatala esetén az import okmányokhoz, szállítmányt kísérő dokumentációkhoz mellékelni kell a nyomon követhetőséget, illetve a származást igazoló dokumentumokat, továbbá import
  esetén az exportőr nyilatkozatát arról, hogy az nem illegális kitermelésből származik.
  - Az Evt. 90/A. § (3) A (2) bekezdésben meghatározott dokumentációnak a származási ország nyelvén kívül angol vagy magyar nyelven is rendelkezésre kell állnia. A dokumentációnak tartalmaznia kell a fatermék előállítása során felhasznált faanyag kitermelési helyét, tudományos nevét és mennyiségi adatait.
  Az Evt. 90/A. § (6) bekezdés szerint az illegális kitermelések megakadályozása, illetve a faanyag kereskedelmi láncban levő fatermék nyomon követhetőségének és — a szükséges esetekben — forgalomból történő visszahívhatósága érdekében a faanyag kereskedelmi lánc valamennyi szereplőjének az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást kell létrehoznia vagy igénybe vennie és ahhoz kapcsolódóan naprakész dokumentációs rendszert kell működtetnie. Az Evt. 90/A. § (7) bekezdés szerint a faanyag kereskedelmi lánc szereplője köteles a (6) bekezdés szerinti dokumentációs rendszer adatait öt évig megőrizni és azokat, valamint az erdészeti hatóság kérésére annak hiteles, magyar nyelvű fordítását felhívásra haladéktalanul az erdészeti hatóság rendelkezésére bocsátani. Felhívom az Ügyfél figyelmét arra, hogy ismételt jogsértés esetén - a jogsértő magatartás jellegének és körülményeinek figyelembevételével - 50.000,- Ft-tól 15.000.000,- Ft-ig terjedő erdővédelmi bírság kiszabására, ill. többszöri, súlyos jogsértés esetén további intézkedések alkalmazására kerülhet sor.

  Jogorvoslati eljárás indult-e: Nem