Vissza

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag forgalomba hozatalának követelményeiről

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag forgalomba hozatalának követelményeiről

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag forgalomba hozatalának követelményeiről
2018. október 18.

A dísznövény szaporítóanyag forgalomba hozatalának követelményei.

Általános követelmény

Kizárólag a vonatkozó jogszabályok szerinti dísznövény szaporítóanyag hozható forgalomba. Termesztő vagy forgalmazó részére történő értékesítés esetén a szaporítóanyagot szaporítóanyag-kísérő okmánynak kell kísérnie, amelyet a Nébih nyilvántartásában szereplő engedélyes termesztő/forgalmazó ad ki.

Minőségi követelmények

Az alábbi követelmények minden forgalomba hozott dísznövény szaporítóanyagra vonatkoznak. A jó minőségű szaporítóanyag faj- és fajtaazonos, faj- és fajtatiszta, jó kondíciójú, felhasználásra megfelelő méretű, mentes minden olyan hiányosságtól és mechanikai sérüléstől, amely felhasználását befolyásolhatja, és mentes minden, a minőséget hátrányosan befolyásoló károsítótól, illetve a károsító jelenlétére utaló tünettől vagy jeltől, különösen a Rendelet 1. számú mellékletében felsorolt károsítóktól. A vetőmagnak megfelelő tisztasággal és csírázóképességgel kell rendelkeznie.

A hagymás dísznövények szaporítóanyagának

 • közvetlenül olyan növényállományról kell származnia, amelyet a tenyészidőszak folyamán a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal megvizsgált, és kártevőktől, kórokozóktól, valamint a károsítás bármilyen jelétől vagy tünetétől mentesnek talált.

A citrusfélék szaporítóanyagának olyan anyanövényről kell származnia, amelyet

 • előzőleg a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal ellenőrzött és vírusoktól, vírusszerű szervezetektől, illetve betegségektől mentesnek talált,
 • a szaporítóanyagot a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal ellenőrizte és vírusoktól, vírusszerű szervezetektől, illetve betegségektől mentesnek találta az utolsó vegetációs ciklus kezdetétől, valamint
 • oltás esetén vírusra nem fogékony alanyt használtak.

2019. január 1-től a Palmae család a Rendelet 1. számú melléklet szerinti nemzetségeiből és fajaiból származó azon szaporítóanyagoknak, amelyek törzsátmérője a gyökérnyak felett meghaladja az 5 cm-t, meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • teljes életciklusuk alatt olyan területen nevelték őket, amelyről a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal megállapította, hogy mentes a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) - Pálmafúró ormányosbogártól, vagy
 • a szaporítóanyagot a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal négyhavonta a helyszínen ellenőrzi és igazolja, hogy az mentes a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)  - Pálmafúró ormányosbogártól, és
 • a szaporítóanyagot a forgalomba hozatalt megelőző két évben az Európai Unión belül található olyan területen nevelték, amelyet a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) )  - Pálmafúró ormányosbogár behurcolása tekintetében teljes fizikai védelemmel láttak el, vagy
 • a szaporítóanyagon megfelelő megelőző kezeléseket alkalmaztak a károsító tekintetében.

Elkülönítés, jelölés, okmányhasználat

 • A szaporítóanyagot tételenként elkülönítve és jelölve kell tartani a szaporítás, nevelés és a forgalomba hozatal alatt.
 • A forgalomba hozatalnál a szaporítóanyagot a Rendeletben előírt adattartalommal rendelkező okmánynak kell kísérnie (végfelhasználó felé nem szükséges, de a címkén az alapvető termékinformációkat fel kell tüntetni). Okmányként használható a NÉBIH által rendszeresített okmány - az úgynevezett Szaporítóanyag-kísérő okmány - amelyet két példányban kell kitölteni (ebből egyet ellenőrzés esetére megtartani), vagy a forgalmazó bármely bizonylata, amely kíséri az árut pl. számla, szállítólevél, kísérő jegyzék stb. A forgalmazó szabadon dönthet, hogy a fentiek közül melyik lesz a szaporítóanyag-kísérő okmánya, de azon a következő adatoknak feltétlenül szerepelnie kell:
  • a forgalmazó engedélyszáma (amely megegyezik a Nébih nyilvántartási számmal) pl.: 122201/DT,  234301/DN,
  • „Nébih”,
 • • „EK minőség”-ezt a szöveget fel kell tüntetni,
  • „HU”,
  • sorszám (a számla, vagy szállító száma megfelelő, egyébként pedig javasolt egy évente újrakezdett, folyó sorszám adása, pl.: 1/2018, 2/2018, 3/2018…..stb), naptári hét-, vagy tételszám
  • a szaporítóanyagokat botanikai névvel kell feltüntetni (Példa: nem muskátli, hanem Pelargonium zonale, vagy Pelargonium peltatum)
  • fajta megnevezése, alany megnevezése
  • ahol szükséges, növénycsoport megjelölése (Példa: teahibrid rózsa: TH, botanikai tulipánok mix)
  • a szaporítóanyag mennyisége (db, g, dkg, kg)
  • vetőmag estén a tisztasági és csírázási százalék,
  harmadik ország neve (amennyiben a szaporítóanyagot nem EU tagállamban állították elő)
  Számla, vagy szállítólevél használata esetén a hiányzó adatok a forgalmazó által készíttetett bélyegzővel is felvihetők az okmányra. Figyelem, a törzspéldányt is le kell bélyegezni!

Fajtahasználat szabályai

Dísznövény szaporítóanyagot akkor lehet fajtanévvel forgalomba hozni, ha a fajta

 • növényfajta-oltalom alatt áll,
 • hivatalosan bejegyzett,
 • közismert, vagy
 • részletes leírásával és megnevezésével együtt szerepel egy, a forgalmazó által vezetett listán. A forgalmazó által vezetett listákat lehetőség szerint az elfogadott nemzetközi irányelveknek megfelelően kell elkészíteni. A listát kérésre a növénytermesztési hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

Abban az esetben, ha a forgalmazó fajtanév helyett növénycsoport megnevezést használ, az nem lehet összetéveszthető semmilyen más fajta nevével.

Növényfajta oltalom alatt álló fajtát csak a lajstromba bejegyzett, hivatalosan bejegyzett fajtát csak a bejegyzett, közismert fajtát pedig csak a közismert néven szabad forgalomba hozni.

A fajták névhasználatánál a tagállamokban lehetőleg egységes elnevezést kell alkalmazni.

Dísznövény szaporítóanyag: a Törvény és a Rendelet szerint szaporítóanyagnak kell tekinteni a vetőmagot, a vegetatív szaporító alapanyagokat és az ültetési anyagokat
Ültetési anyag: vetőmagból vagy vegetatív szaporító alapanyagból előállított, illetve felnevelt ültetésre szánt növények, beleértve a palántát is.
Növényfajta: növények egy botanikai taxonon belül ismert legalacsonyabb szintű csoportja, amely nemesítői tevékenység eredményeként jött létre
Faj- és fataazonos szaporítóanyag: megjelölésének megfelelő fajtájú (klónú) szaporítóanyag
Faj-és fajtatiszta szaporítóanyag: a tétel vagy a csomagolási egység megjelölésétől eltérő fajú, fajtájú egyedet nem tartalmazó szaporítóanyag
Jó kondíciójú: a szaporítóanyag életerős, fajtára jellemző alkatú és színű, szövetei megfelelő víztartalmúak, nem száradtak, nem fonnyadtak, nem megnyúltak, a gyökérzet fajtára jellemző- és megfelelő nagyságú és sűrűségű, a hagymás dísznövények nyugalmi állapotúak, nem hajtanak.
Megfelelő tisztaság és csírázóképesség: a fajra, fajtára jellemző, illetve a Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott minimális tisztaságot és csírázóképességet eléri.
Tétel: meghatározott számú homogén összetételű és azonos származású árut jelölő szaporítóanyag-mennyiség
Harmadik ország: az Európai Unió tagállamain kívüli bármely ország
Hagymás dísznövények: hagymával, hagymagumóval, gumóval, gyökértörzzsel (rhizómával) szaporítható dísznövények
Közismert fajta: régóta termesztett, a szakirodalomban leírt, élőgyűjteményben hozzáférhető fajta
Törvény: A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény.
Rendelet: A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008 (IV.11.) FVM rendeletFriss hírek

Tájékoztatás a zöldségpalánta import jogszabályi előírásairól
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta import jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta exportjának jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről
2018. november 8, csütörtök

Tájékoztatás a zöldségpalánta hatósági ellenőrzéséről

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről
2018. november 7, szerda

Tájékoztatás a zöldségpalánta-minősítésről

Tájékoztatás a zöldségpalánta forgalomba hozatalának követelményeiről
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás a zöldségpalánta forgalomba hozatalának követelményeiről

Tájékoztatás a dughagyma és fokhagyma szerződéses termeltetésének jogszabályi előírásairól
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás a dughagyma és fokhagyma szerződéses termeltetésének jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás az engedélyes zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem kötelezettségeiről
2018. november 6, kedd

Tájékoztatás az engedélyes zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem kötelezettségeiről

Tájékoztatás a zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezéséről (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)
2018. november 5, hétfő

Tájékoztatás a zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem engedélyezéséről (területmódosítás, adatmódosítás és engedély-visszavonás)

Tájékoztatás az oltalom alatt álló „Szőregi rózsatő” földrajzi árujelző használatának bejelentéséről
2018. október 24, szerda

Tájékoztatás az oltalom alatt álló „Szőregi rózsatő” földrajzi árujelző használatának bejelentéséről

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányról
2018. október 19, péntek

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmányról

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag import jogszabályi előírásairól
2018. október 19, péntek

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag import jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyagok exportjának jogszabályi előírásairól
2018. október 18, csütörtök

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyagok exportjának jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag hatósági ellenőrzéséről
2018. október 18, csütörtök

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag hatósági ellenőrzéséről

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyagok szerződéses termeltetésének jogszabályi előírásairól
2018. október 18, csütörtök

Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyagok szerződéses termeltetésének jogszabályi előírásairól

Tájékoztatás az engedélyes dísznövény szaporítóanyag forgalmazó kötelezettségeiről
2018. október 17, szerda

Tájékoztatás az engedélyes dísznövény szaporítóanyag forgalmazó kötelezettségeiről

Hobbi virágmagok utóellenőrzése 2018
2018. október 1, hétfő

Hobbi virágmagok utóellenőrzése 2018