A NÉBIH felügyeleti szerve a Földművelésügyi Minisztérium, mivel az államháztartásról szóló törvény alaján a Miniszter alapította a hivatalt. 

 A Földművelésügyi Minisztérium dr. Fazekas Sándor írányítása alatt működő, a miniszter munkaszerveként a Kormány irányítása alatt álló különös hatáskörű államigazgatási szerv. Az ide kapcsolódó Minisztériumi Kormányrendelet itt érhető el.

A NÉBIH felügyeleti szerve a minisztériumon belül az Élelmiszerlánc-felügyeletért Felelős Államtitkárság, melynek vezetője Zsigó Róbert, a helyettes államtitkár és egyben az országos főállatorvos dr. Bognár Lajos.

Az államtitkárságon belül a feladatokat két főosztály látja el: az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály és az Élelmiszer-feldolgozási Főosztály.

Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály az országos főállatorvos hivatali feladatainak koordinálása mellett a következő néhány szakterület teljes körű tevékenységét látja el: nemzetközi kereskedelem, nemzetközi és EU kapcsolattartás, állategészségügy, állatvédelem, növény-egészségügy, növényvédelem, talajvédelem, növényi termékek, parlagfű probléma és ökológiai gazdálkodás. Ezeken túl teljes körű ellenőrzési és minősítési feladatokat végez a zöldség és gyümölcs, takarmányhigiénia, takarmánybiztonság és takarmányminőség, az élelmiszer-higiénia, élelmiszerbiztonság és a borminősítés területén. Egyúttal elkészíti a szakterületekhez tartozó jogszabályokat. 

Az Élelmiszer-feldolgozási Főosztály az élelmiszerágazat kormányzati képviseletét látja el. Tevékenységének legfontosabb célja, hogy a hazai élelmiszer-feldolgozás stratégiai jelentőségét megerősítse, s olyan összhangot teremtsen a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a kereskedelem között, amely kiemelkedő minőségű, versenyképes termékekkel képes ellátni a hazai és a külföldi fogyasztókat. A főosztály legfontosabb feladatai elsősorban az élelmiszer előállítással és kereskedelemmel összefüggő kormányzati feladatok ellátása, illetve az élelmiszerágazat stratégiájának formálása és megvalósítása. 

Elérhetőségek

Földművelésügyi Minisztérium

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: 1860 Budapest

Telefon: 06-1-795-2000
Telefax: 06-1-795-0200

Sajtóiroda

Telefon: 06-1-795-2137
E-mail: sajto@fm.gov.hu

Kérdéseivel kérjük forduljon a minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Osztályához:

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Zöld szám: 06-80-40-11-11 (ingyenesen hívható zöld szám - mobiltelefonról
kezdeményezett hívás esetén a FM ügyfélszolgálatán jelez, vezetékes hívás
esetén a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelőségre kapcsol)

Telefon: 06-1-795-2530
Fax: 06-1-795-0069
E-mail: info@fm.gov.hu