Gazdálkodási naplóval kapcsolatos gyakran ismételt kérdések


 

 • A Gazdálkodási Naplót honnan lehet letölteni?

  A gazdálkodási napló folyamatos vezetésre alkalmas nyomtatványát a NÉBIH honlapján az alábbi linken találja: http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/nyomtatvanyok

  A gazdálkodási napló beküldendő változatát (Web-GN), az elektronikus nyomtatványokat és a beküldést segítő információkat a NÉBIH honlapján, a http://anyk.nebih.gov.hu oldalon találja.

 • Kinek kell gazdálkodási naplót vezetnie?

  A gazdálkodási naplót az alábbi támogatási programok esetén kell vezetni:

  1. agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG)
  2. ökológiai gazdálkodás támogatása (ÖKO)
  3. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramja
  4. NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
  5. kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken (THÉT)
  6. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (KAT)
  7. élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
  8. vízvédelmi beruházás C és D célterület
  9. a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
  10. az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet
  11. trágyatároló építése támogatás
  12. a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
  13. kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztésfejlesztése támogatás
  14. kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével támogatás
  15. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet
  16. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet
  17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

  Emellett a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet által előírt nyilvántartás vezetésére is alkalmas, amennyiben a gazdálkodó ezt a formanyomtatványt választja erre a célra.

 • Kell-e meghatalmazást beküldenem, ha nem a saját ügyfélkapumról küldöm el a gazdálkodási naplót?

  A NÉBIH számára nem kell meghatalmazást beküldeni, ez a meghatalmazott és a meghatalmazó személyes ügye, ezt hivatalunk nem vizsgálja. Az a lényeges, hogy a nyomtatványon annak a neve és adatai szerepeljenek, aki gazdálkodási napló benyújtásra kötelezett. 

 • A tápanyag-gazdálkodási tervet is be kell-e nyújtani elektronikusan a NÉBIH-nek?

  Amennyiben agrár-környezetgazdálkodási vagy ökológiai gazdálkodás támogatása kifizetésben részesül, akkor a tápanyag-gazdálkodási tervet is be kell nyújtani elektronikusan. A tápanyag-gazdálkodási terv az elektronikusan benyújtandó gazdálkodási napló nyomtatvány részét képezi, így az arra vonatkozó adatlapot is ki kell tölteni. A tápanyag-gazdálkodási tervet mindig az előző évre vonatkozóan kell beküldeni.

 • A letöltött Web-GN nem tartalmazza az összes adatlapot, csak az alapadatokat és a tápanyag-gazdálkodási adatlapot?

  A Gazdálkodási Napló kötelezően beküldendő adatait a pályázati felhívások tartalmazzák. Ennek alapján a szoftver is csak ezeket az adatokat tartalmazza, és csak ezeket az adatlapokat kell feltölteni, tehát nem a teljes Gazdálkodási Naplót. A nyilvántartás vezetésére alkalmas teljes gazdálkodási naplót (Excel formátumban) a NÉBIH honlapjáról az alábbi linken lehet letölteni:  http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/nyomtatvanyok

 • Ha téves adat került a feltöltött Gazdálkodási Naplóba, be lehet-e küldeni módosítás után újra?

  A benyújtásra nyitva álló határidőn belül természetesen módosíthatók az adatok. Ebben az esetben azonban ismételten a teljes gazdálkodási naplót fel kell tölteni, nemcsak a módosított adatokat/adatlapokat.

 • Gazdálkodási Napló feltöltésénél a program letöltése után az ANYK nem találja a nyomtatványokat. Mi a teendő?

  Ha telepítetésre került a Java környezet, majd az ÁNYK keretprogram és végül letöltésre kerültek a nyomtatványok is, akkor ez utóbbiakat is lehet már telepíteni. Ez a „.jar” kiterjesztésű fájlokra dupla kattintással tehető meg.

  Ugyanígy lehet a súgó fájlokat is telepíteni. Ezután már elérhetőek a nyomtatványok a keretprogramból.

 • A Web-GN a kitöltése során kétféle hibaüzenetet küld. Mi a különbség a kettő között?

  Ha valamelyik cella nincs kitöltve, a szoftver kék és sárga jelzésű hibaüzenetet küld.

  A kék jelzésű hibaüzenet a kötelezően kitöltendő mezőkre figyelmeztet, melyek kitöltése nélkül nem menthető el és küldhető be a gazdálkodási napló. Kék üzenet esetén el kell olvasni a hibaüzenetet és a felsorolt mezők között kell megtalálni azt, amelyik nem lett kitöltve, ugyanis a szoftver az összes kitöltendő mezőt felsorolja ez esetben, nem csak azt, amelyiket hibaként észleli.

  A sárga jelzésű üzenetek csak figyelmeztető jellegűek, ettől a betöltött adatok menthetők. Sárga figyelmeztető üzenet esetében az OK gomb lenyomásával tovább lehet lépni a következő mezőre.