Vissza

Egyes kínai áruféleségek (gránit, porfír, bazalt, homokkő és egyéb burkolóanyagok) importőreit érinti, hogy 2013. április 1-jén indul az áruk fa-csomagolóanyagainak kétéves monitoring vizsgálata

Egyes kínai áruféleségek (gránit, porfír, bazalt, homokkő és egyéb burkolóanyagok) importőreit érinti, hogy 2013. április 1-jén indul az áruk fa-csomagolóanyagainak kétéves monitoring vizsgálata

Egyes kínai áruféleségek (gránit, porfír, bazalt, homokkő és egyéb burkolóanyagok) importőreit érinti, hogy 2013. április 1-jén indul az áruk fa-csomagolóanyagainak kétéves monitoring vizsgálata
2016. május 2.

A Kínából származó, főként gránit és egyéb kőáru szállítmányok fa-csomagolóanyagát az előző években az EU határain másfélszáz esetben tartóztatták fel, ebből több tucat történt károsító jelenléte miatt. Az észrevétlenül behurcolt kártevők közül a simahátú csillagoscincér (Anoplophora glabripennis) 2012-ben Ausztriában, Francia-, Német- és Olaszországban, Hollandiában, Angliában és Svájcban okozott fertőzést. Ez a faj a vele rokon, szaporítóanyagon behurcolható szemcséshátú csillagoscincérrel együtt lombos fáink jelenleg első számú közellensége. A nem vizsgálatköteles áruk fa-csomagolóanyagának ellenőrzése a fennálló szabályok szerint csak szúrópróba jellegű. Ezért nincs elegendő adat az ezek forgalmazásával járó növény-egészségügyi kockázatok nagyságának meghatározására és az PRk elfogadható szintre történő csökkentéséhez szükséges előírások kidolgozására. A Bizottság ezért a 2013/92/EU számú határozattal néhány áruféleség fa-csomagolóanyagára két évre tervezett monitoring vizsgálat végzését rendelte el.

-

-

1. kép: A vizsgálatba vont áru fa-csomagolóanyaga

2. kép: Simahátú csillagoscincér a faanyagban

A vizsgálat a fa-csomagolóanyagra vonatkozik, a monitoringba azon áruféleségek fa-göngyölegeit vonják be, amelyek növény-egészségügyi szempontból a legnagyobb kockázatot hordozzák. Ezek körét, vámtarifa kóddal meghatározva, a határozat I. melléklete tartalmazza. A gránit, porfír, bazalt, homokkő és egyéb emlékművi vagy építési kő és márvány szállítmányok legalább 90 %-ának, az utcaburkoló kövek és a megmunkált szobrászati vagy épületkövek szállítmányai 15%-ának fa-csomagolóanyagát kell megvizsgálni. A tagállamok növény-egészségügyért felelős hatóságai azt ellenőrzik, hogy megfelel-e az EU növény-egészségügyi keretirányelve, illetve az PRk végrehajtására megjelentetett tagállami jogszabályok előírásainak. Az áruk a növény-egészségügyi ellenőrzés megtörténtéig vám-felügyelet alatt maradnak.

A növény-egészségügyi vizsgálat alapvetően az EU külső határán működő belépési ponton történik. Ha teljesülnek a feltételek, a 2004/103/EK irányelv alapján elvégezhető a célország valamely, e jogszabálynak megfelelően létesített, engedélyezett ellenőrzési helyén is. Ez utóbbi lehetőség jelenleg Németország, Hollandia és Belgium határain belépő árukra áll fenn, az e tagállamok növényvédelmi szervezeteivel kötött kétoldalú megállapodás értelmében. Az engedélyezett ellenőrzési hely létesítéséhez az importőrnek
kérelmet kell benyújtania a területileg illetékes megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságára. Ha a hely az elvégzett szemle alapján megfelelőnek bizonyul és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szerve is elfogadja, engedélyezett ellenőrzési helynek minősül, ott a növény-egészségügyi vizsgálat, és PRk sikeres megtörténte után a vámvizsgálat elvégezhető.

A repülőtéri, kikötői hatóságoknak vagy az importőröknek, forgalmazóknak vagy egyéb gazdasági szereplőknek – egymás közötti megállapodás szerint – előzetesen írásban kell értesíteniük a belépő állomás vámhatóságát és a növényegészségügyért felelős hatóságot a határozat hatálya alá tartozó áruk érkezéséről. Ha engedélyezett ellenőrzési helyet kíván igénybe venni, az importőrnek vagy megbízottjának a területileg illetékes növény-egészségügyi és vámhatóságokat is kell értesítenie előzetesen az áruk érkezéséről.

A Kínából származó, egyes áruk szállításához ténylegesen használt fa csomagolóanyagra vonatkozó felügyeletről, növény-egészségügyi ellenőrzésekről és meghozandó intézkedésekrőlszóló 2013/92/EU számú határozat teljes szövege itt olvasható.


Ha a fentiekkel kapcsolatban további tájékoztatásra van szüksége, kérjük, forduljon a NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal) Növény és Talajvédelmi Igazgatóságának Növényegészségügyi és Szaporítóanyag Ellenőrzési Osztályához.

 

Kapcsolódó cikk
Fokozottan vizsgálják a kínai áruféleségek fa-csomagolóanyagait

 

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Sárga szín vonzza az ázsiai szuperkártevőket
2016. október 6, csütörtök

Sárga szín vonzza az ázsiai szuperkártevőket

Fajleírás-boom a mikroszkóp alól
2016. szeptember 12, hétfő

Fajleírás-boom a mikroszkóp alól

Tájékoztató a növényvédelmi gépek időszakos felülvizsgálatáról gazdálkodóknak
2016. május 24, kedd

Tájékoztató a növényvédelmi gépek időszakos felülvizsgálatáról gazdálkodóknak

Országos kutatás-fejlesztési együttműködés a szőlő- és gyümölcstermesztésünk biztonsága érdekében
2016. május 4, szerda

Országos kutatás-fejlesztési együttműködés a szőlő- és gyümölcstermesztésünk biztonsága érdekében

Szelídgesztenyéink újabb, nem-honos kártevője, a szelídgesztenye-gubacsdarázs
2016. május 3, kedd

Szelídgesztenyéink újabb, nem-honos kártevője, a szelídgesztenye-gubacsdarázs

Gyümölcstermő növényeink nem-honos károsítója, a foltosszárnyú muslica (Drosophila suzukii)
2016. május 3, kedd

Gyümölcstermő növényeink nem-honos károsítója, a foltosszárnyú muslica (Drosophila suzukii)

Az Egyesült Királyság és Írország növény-egészségügyi korlátozást vezetett be kőris növényekre és faanyagra a Chalara fraxinea nevű kórokozó terjedésének megakadályozására
2016. május 3, kedd

Az Egyesült Királyság és Írország növény-egészségügyi korlátozást vezetett be kőris növényekre és faanyagra a Chalara fraxinea nevű kórokozó terjedésének megakadályozására

II. Európai Szelídgesztenye Kongresszus (II. European Congress on Chestnut) a NÉBIH társszervezésében - szelídgesztenye-gubacsdarázs
2016. május 3, kedd

II. Európai Szelídgesztenye Kongresszus (II. European Congress on Chestnut) a NÉBIH társszervezésében - szelídgesztenye-gubacsdarázs

Egyéb jelentős nem honos károsítók
2016. május 3, kedd

Egyéb jelentős nem honos károsítók

Megszűntek a szelídgesztenye-gubacsdarázs elleni korlátozó intézkedések, fókuszban a biológiai védekezés
2016. május 2, hétfő

Megszűntek a szelídgesztenye-gubacsdarázs elleni korlátozó intézkedések, fókuszban a biológiai védekezés

Magyarországon is megjelent gyümölcstermő növényeink új kártevője a foltosszárnyú muslica (Drosophila suzukii)
2016. május 2, hétfő

Magyarországon is megjelent gyümölcstermő növényeink új kártevője a foltosszárnyú muslica (Drosophila suzukii)

Szelídgesztenyéink újabb, nem-honos kártevője, a szelídgesztenye-gubacsdarázs
2016. május 2, hétfő

Szelídgesztenyéink újabb, nem-honos kártevője, a szelídgesztenye-gubacsdarázs

Mentsük meg a Magyarországi szelídgesztenye állományt a gubacsdarázstól!
2016. május 2, hétfő

Mentsük meg a Magyarországi szelídgesztenye állományt a gubacsdarázstól!

Fokozottan vizsgálják a kínai áruféleségek fa-csomagolóanyagait
2016. május 2, hétfő

Fokozottan vizsgálják a kínai áruféleségek fa-csomagolóanyagait

Növény-egészségügyi korlátozás a kőris növényekre és faanyagra a Chalara fraxinea nevű kórokozó terjedésének megakadályozására
2016. május 2, hétfő

Növény-egészségügyi korlátozás a kőris növényekre és faanyagra a Chalara fraxinea nevű kórokozó terjedésének megakadályozására

Figyelem: Bővült a növényútlevél köteles növények listája!
2016. május 2, hétfő

Figyelem: Bővült a növényútlevél köteles növények listája!